Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 2

ДАРСИ

Това не е края.
Няма да го пусна.
Ще го последвам отвъд завесата.
Ще се изкача при звездите и ще измъкна душата му обратно от тях, ако се наложи.
Това е. Не. Това.
Усуканият снежен водовъртеж се завихри около мен и сред него една сянка привлече погледа ми. Оставих огъня на феникса си да замлъкне, като отпуснах глава, за да потърся гъстата бяла мъгла пред себе си. Почти бях сигурен, че в мъглата се е движела някаква фигура. Или може би просто толкова отчаяно исках да е истина.
– Ало?!- Изкрещях, тичайки напред, препъвайки се в камъни и сняг, докато се движех на сляпо в снежната буря.
Звукът от стъпки долетя до мен и пулсът ми заби лудо извън ритъм.
– Помощ!- Изкрещях.
Блъснах се в някого и се спънах назад, ръката му се заклещи около китката ми, преди да изгубя опора.
Сърцето ми се пръсна, когато очите ми попаднаха върху него. Защото със сигурност звездите се опитваха да ме унищожат тази вечер. Защо от всички феи, които се отзоваха на призива ми, трябваше да бъде точно той? Дългата му тъмна коса беше посипана със сняг, а веждите му бяха напрегнати от притеснение, докато разглеждаше окървавените ми дрехи.
– Сет – изръмжах аз, после дръпнах ръката му, защото какъв избор имах?- Имам нужда от помощта ти – изръмжах решително.
Той кимна тревожно и без да задава въпроси ме последва, докато го влачех колкото се може по-бързо към пещерата. Влязох вътре, едва успявайки да си поема дъх, когато видях Орион на земята, изглеждащ толкова блед, толкова мъртъв. Кръвта се беше натрупала около него, а локвата беше толкова широка, че трябваше да тичаме през нея, за да стигнем до него.
– Орион – извика Сет и издърпа ръката си от моята.- Какво, по дяволите, стана?
Белите ми дробове се свиха, докато се обръщах към него, търсейки в лицето му някакъв признак на състрадание. Но беше твърде тъмно, за да видя ясно изражението му, а в дълбините на душата си знаех, че е възможно да не му пука. Но това нямаше да ме спре.
– Не задавай въпроси – помогни му!- Изисках.
Избутах го към Орион с цялата сила, която имах, докато още сълзи замъгляваха зрението ми.
Сет падна на колене и разкъса ризата на Орион, като опря ръце на гърдите му и направи лечебна магия.
– По дяволите. Дарси… мисля, че е мъртъв.
– Той не е мъртъв, докато аз не кажа!- Изкрещях толкова силно, че гласът ми се разнесе из пещерата и отекваше обратно към нас. Паднах до Сет, като го погледнах умолително.- Ти поне ще опиташ, нали?- Гласът ми се пречупи, защото не знаех. Сет ме беше наранил толкова дълбоко, мразеше ме толкова яростно. Никога не го е било грижа за Орион, но наистина ли беше толкова безсърдечен, че да не помогне?
– Няма ли да опиташ?!- Изригнах, като го разтърсих.
– Ще му дам всичко, което имам – обеща Сет, докато зелената лечебна светлина се разпространяваше още повече от ръцете му. Накъсаният дъх ме напусна и още един ридаещ звук се изтръгна от гърдите ми.
Вкопчих се в ръката на Сет, твърде уплашена, за да докосна Орион и да усетя колко студен може да е, колко неподвижен. Сълзите ми се търкулнаха върху якето на Сет, докато чистата паника достигаше до сърцето ми. Той не се движеше. Не реагираше изобщо.
– Моля те – умолявах аз, обръщайки глава към покрива на пещерата и молейки звездите да ме чуят.- Не ми го вземай. Ще ти дам всичко, което искаш. Всичко.
Усетих очите на Сет върху мен, но когато погледнах надолу, той отново се беше съсредоточил върху Орион.
Сет стисна челюстта си, магията струеше от него, докато веждите му се сгърчваха от концентрация.
– Хайде, задник, събуди се и ми кажи, че ме мразиш.
С треперещи пръсти развързах пуловера си от кръста на Орион, ужасена да погледна раната от ножа, но трябваше да видя. Трябваше да знам.
Кръвта се стичаше от раната и аз затиснах ръцете си върху нея с ридание от мъка.
– Защо не работи?
Паднах напред, а ухото ми се облегна на гърдите на Орион, докато отчаяно слушах сърдечния му ритъм.
– Моля те, не ме оставяй.
Не можех да чуя нищо над звука на собствения си разтърсващ пулс и бързо се отдръпнах, като повлякох ръцете на Сет обратно върху него.
– Продължавай да опитваш – заповядах му и той опря ръка директно върху раната, оставяйки кръвта на Орион да покрие кожата му, докато магията се лееше от него на вълни. Зелената светлина пулсираше в такт с тежките ми вдишвания, докато Сет вливаше все повече и повече от магията си, за да го излекува. Раната започна да се затваря, но това ставаше толкова бавно, кожата се срастваше по краищата, но не достатъчно.
– Сподели силата с мен – каза Сет през зъби, а мускулите му се напъваха от усилие.
Обърнах се, като набързо оставих линията на огъня на Феникса да се търкулне от ръката ми и да изгори на усукана спирала зад мен, да затопли гърба ми и бавно да вкара още малко магия във вените ми. След това сложих двете си окървавени ръце върху тези на Сет, като затворих очи в концентрация. Все още нямах много за даване, но всяка капка, която имах, беше негова. Имаше само един проблем: трябваше да сваля бариерите си, за да споделя силата си със смъртния си враг.
– Направи го – изръмжа Сет, а аз стиснах по-силно очи, опитвайки се да сваля бариерата, въпреки че я усещах като желязна стена по краищата на кожата си.
– Не мога – изпъшках.
– Можеш – изръмжа Сет.- Направи го за него.
Представях си Орион, съсредоточавайки се единствено върху него и върху това колко лесно бих могла да позволя на магията му да се влее във вените ми. Бяхме го правили инстинктивно много пъти. Беше толкова просто, колкото дишането.
Бариерите ми паднаха и двамата вдишахме рязко, когато магията ми се сблъска с тази на Сет, изви се около него и се превърна в нещо наистина мощно. Зелената светлина стана по-ярка, докато давах на Сет всяка частица от силата във вените си. Магията му се усещаше по-лека, отколкото очаквах, а не студена, мрачна и жестока. Беше като топла прегръдка, успокояваща, умиротворяваща, сякаш човекът, на когото принадлежеше, наистина искаше да ме преведе през това изпитание.
Раната заздравяваше толкова бавно, че беше болезнено да я наблюдавам, а Орион така и не помръдна. Едва издържах да погледна лицето му, кръвта около устата му, неподвижността на чертите му.
Няма да те пусна. Обещах, че ще направя всичко, което е по силите ми, за да ни задържи заедно, и ще го направя, по дяволите. Ще го направя.
Магията на Сет започна да се забавя и той проклинаше под носа си, дърпайки по-силно силата ми, но аз започвах да издъхвам. Не се възстановявах достатъчно бързо и не ми оставаше почти нищо, което да дам. Усещах как магията на Сет също отслабва и паниката, която предизвикваше в мен, беше непоносима.
– Не – помолих, Сет.- Можем да го направим.
– Дарси…
– Недей – изръмжах аз, отказвайки да погледна Сет.- Продължавай.
Той кимна, но зелената светлина избледняваше, а раната не беше достатъчно заздравяла.
Отказвах да приема реалността, която се приближаваше към мен от всички страни. Светът ставаше толкова малък, че не знаех как някога ще се побера в него без него. Щях да бъда съкрушена от загубата му.
– Почти свършвам – каза Сет тежко, сякаш наистина му пукаше. И, дявол да го вземе, имах нужда да му пука. Имах нужда той да изстърже магията от всяка пукнатина на тялото си и да я влее в Орион с надеждата, че ще е достатъчна, за да го спаси. Огънят зад мен не възстановяваше магията ми достатъчно бързо; насочвах я към Сет толкова бързо, колкото я придобивах. А ако Сет се изчерпеше, знаех, че ще се провалим. Аз щях да се проваля. Щях да наруша обещанието ни. Чувствах как тя гори в мен, но се свиваше като пламък, който е на път да изгасне.
Надеждата ми се задъхваше, а паниката ме обхващаше, изисквайки да приема истината. Че той наистина си е отишъл. Че светът ми щеше да бъде лишен от него до края на живота ми. И тази мисъл беше достатъчна, за да разкъса сърцето ми на две и никога да не може да се възстанови.
Не ни беше останало достатъчно време. А той беше твърде млад, за да умре тук, сломен и студен в някаква пещера. Съдбата беше кръвожадна и безсърдечна, като го взе по този начин, когато единственото, което искаше, беше да спаси сестра си. Това ме съкруши по начин, от който не вярвах, че някога ще се излекувам.
Сет отдръпна едната си ръка назад и я обви около раменете ми. Опитах се да го изтръгна, но той не ме пусна. Хватката му се затегна и той се впи в косата ми.
Земята се разтресе под мен и мокрите ми от сълзи устни се разтвориха, когато погледнах към входа на пещерата. Огромна фигура се движеше в снежната буря и след секунда изчезна.
– Дариус – изпъшка Сет.
Надеждата ме прониза като пламтящ лъч светлина.
– Дариус!- Изкрещях, а отчаянието в гласа ми беше ясно.
Той се втурна вътре, закопчавайки чифт панталони. Погледът му ни обходи, като взе ръцете ни върху корема на Орион, след което се премести върху лицето на най-добрия му приятел с израз на пълен ужас.
– Помогни ни!- Помолих го и той коленичи от другата ми страна, като сложи ръцете си върху моите.
– Спуснете бариерите си – заповяда и на двама ни и по някаква причина с него беше по-лесно. Силата на двамата Наследници дръпна магията ми и аз принудих съзнанието си да се обърне към огъня на Феникса на гърба ми, черпейки от неговата сила и подхранвайки, подхранвайки, подхранвайки я към тях.
Зелената лечебна светлина отново пламна, когато силата на Дариус се присъедини към това, което беше останало от нашата. Приливът на магията му изгаряше, проблясваше във вените ми като чиста звездна светлина. Лечебната енергия ставаше все по-силна и по-силна, а гърдите ми физически ме боляха, когато всеки грам магия беше изкаран от вените ми, принуден да изпълни заповедта на наследниците.
Не можех да видя раната под зелената светлина и трябваше да примижа срещу нея, тъй като изгубих Орион от поглед зад нея.
– Ебаси – изръмжа Дариус и се свлече напред, докато даваше всичко от себе си.
– Не се отказвай – помолих аз.
– За нищо на света – закле се той.
Чу се стон и целият ми гръден кош едва не се пръсна от облекчение.
– Жив е – изпъшках, а светлината притъмня, за да мога да го видя отвъд нея.
– Свята работа, проработи – изръмжа Сет и тримата едновременно махнахме ръцете си.
Вдишах рязко. Раната беше изчезнала, нищо освен червен белег, който очертаваше кожата му сред кръвта
Погледът ми се насочи към лицето на Орион и очите му се отвориха секунда преди да се нахвърли върху Сет. Събори го назад с ръмжене, като разкъса гърлото му със зъбите си.
– Ланс!- Изкрещях, скачайки напред, докато облекчението и ужасът се преплитаха в мен.
Сет крещеше от ярост, докато Орион го изпиваше жестоко, а кръвта се разливаше по дрехите му, докато разкъсваше гърлото му.
– Не ми е останала никаква магия – спрете го!- Изкрещя Сет, бутайки раменете му.
Орион го притисна, хвана го за косата и яростно изви главата на Сет настрани, за да получи по-голям достъп.
– Майната му!- Дариус сграбчи Орион за раменете, но той беше като животно, разкъсвайки плътта на Сет, докато той не започна да се дави със собствената си кръв.
– Спри!- Помолих го, страхът се заби в сърцето ми, когато разбрах, че ще го убие. Хванах се за Орион, като го дърпах назад с всички сили. С рев на усилие Дариус откъсна Орион от Сет и оголи собственото си гърло.
– Ухапи ме – поиска Дариус.- Вземи каквото ти трябва.
Орион впи кътници в Дариус с отчаян глад, вкопчи се в ръцете му и почти го събори от краката му. Дариус се вкопчи в него и притисна лицето си в косата му, докато го държеше.
– Не мога да повярвам, че почти те загубих, след като…- той се запъна, придърпвайки го още по-близо, а гледката изпрати топлина в замръзналите ми крайници.
Стоях и треперех, свивайки ръце, за да не се намеся. Той имаше нужда да се нахрани. Беше изцеден до краен предел и да го безпокоя сега явно беше опасно. Но, по дяволите, аз исках да отида при него. Трябваше да го обгърна с ръце и да усетя небесното биене на сърцето му.
Сет изруга между зъбите си, докато стискаше шията си, а кръвта се стичаше надолу, за да изцапа ризата му.
– Дариус – предупредих аз и погледът му падна върху Сет, който изглеждаше на ръба на припадъка.
– Добре, Ланс – каза той нежно, притискайки го с тежка въздишка.- Това е достатъчно.
Орион се отдръпна с една крачка назад, а погледът му се стрелна към мен. Беше звяр, покрит с кръв, погледът му бе погълнат от сенки. После мракът се отдръпна и очите му бяха пълни с любов, извинения и страх. Очите му изведнъж се затвориха и той се препъна назад в безсъзнание. Дариус го хвана, преди да се сгромоляса на земята, и го спусна да легне с поглед, изпълнен със загриженост.
Задъхах се, втурнах се напред и коленичих до него.
– Това е от загубата на кръв – обясни Дариус с дрезгав тон.- Ще му трябва време, за да се възстанови.
– Да, започвам да разбирам какво е усещането – изхриптя Сет, когато Дариус падна на страната му и притисна ръка към врата му, за да го излекува.- Слава богу, че не ти свърши магията по време на това, иначе щеше да ме убие.
Притиснах ръка към бузата на Орион, усещайки топлината му и се отпуснах напред, когато сърцето ми започна да се успокоява. Той щеше да се оправи. Пред нас се простираше време, години, години и години. И аз щях да ценя всяка една от тях, по дяволите. Нямаше да оставя и секунда да мине, без да пожелая всеки миг, който имахме заедно.
Облекчението ме заля, но една по-тъмна емоция го прогони, когато мислите ми започнаха да се събират. Ярост разяждаше сърцето ми и аз заобиколих Дариус с ръмжене, като се изправих срещу него. Огънят на феникса ми трепна зад него, хвърляйки лицето му в сянка.
– Къде беше?!- Изръмжах и го бутнах в гърдите, докато той издърпваше Сет на крака.- Имахме нужда от теб. Той имаше нужда от теб.
– Аз…- Дариус поклати глава.- Нещо се случи.
– Не е достатъчно добро – изсъсках аз, като отново забих длани в гърдите му, а той не направи никакво движение, за да ме отблъсне.- Ти знаеше колко много означава това за него!- Нанесох удар в челюстта му, а след това в яростта си го задрасках с нокти. Как можеше да го изостави тази вечер от всички нощи? Ако беше тук, щеше да ни е останала достатъчно магия, за да се изправим срещу Клара. Нищо от това нямаше да се случи.
– Знам – каза Дариус слабо и нещо в позата му изглеждаше толкова победено, че усетих, че наистина се е случило нещо ужасно, което да му попречи да дойде.- Как се случи това?
Погледнах към Сет, преглъщайки силно, тъй като осъзнах, че не мога да говоря за това пред него.
Сет беше сгънал ръце, тялото му беше окървавено, а очите му – засенчени.
– Ако си мислиш, че ще си тръгна оттук без обяснение, наистина си в шибана заблуда.- Той погледна към Дариус.- Ще пазиш ли тайни от мен с един учител и една шибана Вега?
Можех да се закълна, че Дариус се стресна при думата „Вега“.
– Знаеш, че практикувам тъмна магия с Ланс – каза той, гласът му беше някак празен, докато гледаше към мен.- Продължавай. Можеш да говориш пред него, имам му доверие.- Той мина покрай мен, падна до Орион и го вдигна на ръце.
– Ами случи се така, че аз не му вярвам – казах с горчивина и тръгнах след Дариус, за да прокарам ръка по челото на Орион и да проверя дали той все още е добре.
– Клара се върна – казах на Дариус толкова равномерно, колкото можех, без да изпадна в яма от гняв и омраза. Бях помогнала да се върне, имах пръст в това, че почти загубих Орион. Но ако Дариус беше тук… ако Тори беше. Къде беше тя?
– Клара направи това на Орион. Тя изглеждаше изгубена в сенките.
– Чакай, Клара Орион, като сестра му?- Сет се запъна, като се придвижи до мен, докато излизахме от пещерата. Дариус притискаше Орион към гърдите си, взирайки се в него, сякаш имаше хиляди думи, които да каже на приятеля си.
– Това е дълга история – казах уморено аз.
– Да, и аз чакам да я чуя – рязко каза Сет.
– Не сега.- Погледнах към него и той се намръщи, протегна ръка, сякаш искаше да ме докосне, но после се замисли.
– Добре – измърмори той.- Ти… добре ли си?
– Ще бъда добре, когато той е добре – казах, обръщайки се и поглеждайки отново към Орион. В косата му се събираха снежинки, а тези, които кацнаха по бузите му, се стопиха от топлината на плътта му. Гледката успокои всеки крещящ нерв в мен.
Дариус ме погледна намръщено, нещо се изкриви в погледа му. Осъзнах грешката си и стиснах устни, докато той ме разглеждаше в тъмното. Едва ли можех да видя нещо повече от него, освен сенчестия му силует, но усещах вниманието му. Не можех да скрия чувствата си към Орион, не и точно сега, не и когато все още бях разтърсена до дъното на душата си. Затова мълчах и бях благодарна, когато Дариус също го направи.
– Сет – изръмжа Дариус и спря, когато снегът затрепери над нас.- Трябва да си тръгнеш. Ще поговорим за това по-късно.
– Сигурен ли си, че нямаш нужда от помощ?- Попита Сет, като погледна към мен, после към Орион, сякаш му пукаше. И аз предположих, че сигурно му пука, иначе нямаше да стои все още там. Бях твърде изтощена, за да знам какво да правя с тази мисъл. Сет Капела беше спасил живота му. Беше направил всичко, което можеше, беше ми се притекъл на помощ, когато имах нужда от помощ. А това беше конфронтиращо по толкова много начини, че не можех да се справя с него точно сега.
– Не, ще го заведа вкъщи – твърдо каза Дариус.
Сет кимна, намръщи се, преди да тръгне надолу по плажа, а бурята го погълна за секунди.
– Къде е Тори?- Попитах, чудейки се дали отсъствието му има нещо общо и с нейното.
– Не знам – измърмори той, постави Орион на земята и свали панталоните си.- Ще дойдеш ли с нас или ще се върнеш в дома си?
– Идвам – казах без нито секунда колебание.
– Мога да го взема от…
– Казах, че идвам – изръмжах и в краищата на очите ми проблесна огън на Феникс.
Той кимна мълчаливо, отвърна се от мен и скочи напред, огромната му драконова форма се изтръгна от тялото му и се приземи пред мен.
Внимателно загреба Орион в един от ноктите си, а влечугоподобните му очи се втренчиха в мен. Можех да се закълна, че бяха по-малко златни от обикновено, обградени с тъмнина.
Свалих палтото си и свалих ризата си, разкривайки под нея спортния си сутиен с деколте. Пуснах на свобода крилата си на феникс и при разгъването им от двете ми страни се разля огнен пламък. Вдигнах панталоните на Дариус, за да ги взема със себе си, смятайки, че вероятно ще го оцени в другия край на този полет. Стомахът ми се издигна, когато се изстрелях в небето, следвайки златната драконова опашка, която се извиваше далеч от мен в брулещата снежна буря.
Вкарах огън във вените си, за да прогоня ледения въздух, и се втурнах под Дариус, издигайки се през гъстите облаци. Притиснах ръце към Орион, като оставих огъня в кръвта ми да проникне и в него. Нищо не беше толкова хубаво, колкото топлината на кожата му срещу моята. Беше толкова близо до смъртта, че умът ми все още беше в шок, знаейки, че сега той все още е тук, при мен.
Прелетяхме през снеговалежа, гонейки се из кампуса, и не след дълго се приземихме в гората близо до Астероид Плейс.
Дариус постави Орион на земята миг преди да се премести, а аз оттеглих крилата си, потапяйки ни в тъмнината. Подхвърлих на Дариус панталона му и когато той го облече, отново вдигна Орион на ръце и се отправи към портата. Държах се близо до него, чудейки се какво, по дяволите, ще се случи, ако някой професор ни намери тук така, покрити с кръв и с учител в безсъзнание, промъкнали се в частната им резиденция.
Хванах ръката на Орион, когато стигнахме до портата, и притиснах дланта му към нея, за да я отключи с магическия си подпис. Промъкнахме се напред покрай басейна, насочвайки се към алеята между къщичките на Орион и Уошър. Докоснах отново ръката му до вратата и Дариус го преметна през едното си рамо, за да може да придърпа и собствената си ръка към нея.
– На тази врата има куп магически ключалки – промълви той в обяснение, а веждите му се сключиха в концентрация.
Миг по-късно вратата се отвори и ние забързахме навътре.
Затворих я зад нас и въздъхнах с облекчение, когато ме обля топлина, следвайки Дариус до спалнята на Орион, където той го положи на леглото.
Веднага изпълзях на него, преместих се до него и го хванах за ръка. Дариус стоеше и ни наблюдаваше, само сянка в тъмното, но аз не можех да скрия чувствата си към Орион. Те бяха прекалено сурови, сърцето ми беше прекалено разкрито.
– Грижиш се за него – заяви той, а гласът му беше ужасно празен.
– Да – казах мощно, предизвикателно. Защото той беше приятел на Орион и не ме интересуваше дали знае точно сега. Така или иначе един ден трябваше да го приеме, защото никога нямаше да спра да го обичам.
– И той се грижи за теб?- Гласът му все още имаше онова странно кухо звучене, което не разбирах.
Нямаше да отговоря от името на Орион, затова просто замълчах. Но може би това беше достатъчен отговор.
– Къде беше тази вечер, Дариус?- Попитах с остър тон.- Какво беше по-важно от това да помогнеш на приятеля си?
– Трябва да отида да си набавя магия, за да мога да го излекувам още малко – каза той, като напълно игнорира въпроса ми.- Ще се върна след няколко часа.- Той се насочи към прозореца, бутна го и скочи от него, без да каже нито дума повече.
Измърморих след него в ярост, без да мога да повярвам, че дори не иска да ми даде обяснение за това, че е изоставил Орион тази вечер. Затворих прозореца и се втурнах към банята, за да донеса кърпи, а след това взех кана с гореща вода от кухнята.
Не можех да понасям да гледам как Орион изглежда полумъртъв, покрит с кръв. Затова седнах до него и я измих, както можах, опитвайки се да залича болката, която едва не ме бе разцепила на две. Но имах чувството, че някаква част от тази нощ винаги ще бъде с мен, белязана от вътрешната страна на гърдите ми. Почти го бях изгубила заради сенките, заради сестра му. А сега и Сет беше забъркан в това. Той нямаше да остави това да се случи, щеше да иска обяснение.
Запалих огън зад себе си, който се въртеше и танцуваше във въздуха, докато работеше, за да възстанови магията ми. Никога не съм се чувствала толкова безсилна, както когато Клара го беше наранила. И ме ужасяваше фактът, че нейните сенки можеха да потиснат моя Орден по този начин, да поемат контрола над сенките в мен и да държат Феникса ми покорен.
Опитах се да прогоня ужасните страхове, докато издърпвах остатъците от ризата на Орион и измивах петната по ръцете му, стомаха му, устата му. Дишането му беше меко, но веждите му бяха присвити, сякаш беше заплетен в кошмар. Когато приключих, се свих до него, положих глава на гърдите му и засвирих една безименна мелодия, просто нещо, което да му даде да разбере, че съм тук. И нямаше да отида никъде, дори ако всяка звезда на небето реши да падне и да изгори света тази нощ.

Назад към част 1                                                           Напред към част 3

 

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!