Колийн Хоук – Мечтата на тигъра ЧАСТ 20

Глава 18
Принцесата и Тигърът

– Анамика? – Измърморих тихо. – Казвам се Кишан. Тук съм, за да те спася.
Тя не отговори. Не можех да я обвинявам наистина. Тя не ме познаваше. Брат й каза, че тя дори не ме е помнила, след като се е свестила. Нещо ме докосна по рамото. Извъртях тялото си назад, мислейки, че е плъх или паяк, или някакъв призрак, но тогава чух гласа на младо момче, идващ от килията до моята.
– Ще спасиш ли и нас? – Попита той.
Не виждах в тъмнината на мазето, но протегнах ръка и напипах слаба ръка и пръстите, които ме бяха докоснали. Сърцето ми се разби в този момент и нежно хванах ръката и я стиснах.
– Ще помогна на всички ви – казах аз. – Обещавам.
Въпреки че тигровите ми очи ги нямаше, можех да се закълна, че десетки гладни очи се бяха обърнали към мен. Почти можех да вкуся надеждата им, детската им вяра.
– Ще трябва да проявите търпение – предупредих аз, опитвайки се да говоря достатъчно силно, за да могат всички да ме чуят, но достатъчно тихо, за да не привличам вниманието на пазачите. – Ще ми трябва известно време, за да разбера как да ни измъкна оттук.
– Ще чакаме. И ние ще ти помогнем, когато си готов – каза момчето до мен.
– Добре. Тогава ти ще бъдеш моя капитан – казах му, протегнах се да потупам костеливото му рамо. Това, че беше гладувал до изтощение, накара кожата ми да се нажежи. Исках да удуша човека, който им причиняваше това, с голи ръце.
Досега Анамика не беше казала нищо. От другата ми страна се чу къркорене и разбрах, че идва от стомаха на дете.
– Да ви разкажа ли една история за голяма смелост? – Попитах групата.
Целта ми беше да ги отвлека от глада и страданието им. Това беше трик, който Кадам често използваше върху нас и работеше много добре.
Момичето отляво тихо прошепна:
– Има ли принцеса в твоята история?
– Да – отговорих аз. – Случайно има една принцеса, много мила. Тази история се казва „Принцесата и тигърът“.
Децата се млъкнаха, за да чуят и аз започнах.
– Някога, преди много, много години, в свят, който сме забравили, имало едно специално дърво.
На него растяли най-вкусните плодове, но плодовете трябвало да се консумират само от боговете. Ако смъртен отхапел, ще стане безсмъртен.
– Това не звучи толкова зле – каза момичето.
– О, да, права си. Но не можеш да живееш сред хората и краката да са ти на земята и да бъдеш безсмъртен. Ето защо краката на боговете никога не докосват земята. Те седят върху лотосови цветове и магически килими. Или пък яздят големи зверове и се носят във въздуха. Всеки, дори бог, който яде от плода и краката му докоснат земята, ще понесе последствията.
– Какво се случва с тях? – Попита момчето.
– Телата им се поглъщат и те стават чиста светлина. След като това се случи, боговете ги използват за собствените си цели, тъй като вече не могат да бродят по земята. Всеки, който се натъкне на тях, ще изгори в огъня им.
– Въпреки този факт много мъже крадяха безсмъртния плод и правиха грешката да го изядат с опряни крака на земята. Ето защо има толкова много звезди.
– Искаш да кажеш, че всеки човек, хванат от боговете, става звезда?
– Да. Боговете ги поставят високо в небето, за да дадат светлина на света в тъмнината.
– Това са много хора! – Каза момичето.
– Да. Е, въпреки риска имало много хора, които търсели безсмъртие, а небето било пренаселено със звезди, така че боговете решили да направят нещо по въпроса. Те създали тигър – първият в света – и го поставили под дървото, за да го пази. Всеки човек, който дойде да открадне от плодовете, първо ще бъде изяден от тигъра.
– Страх ме е от тигри – каза момчето.
– Тигрите са свирепи и могъщи – казах с усмивка и се облегнах на стената, кръстосвайки крака един върху друг. – Прави сте да внимавате с тях. Но този тигър, първият, бил различен. Въпреки че трябвало да изяжда онези, които идвали при дървото, той не харесвал вкуса на смъртните.
– Той така или иначе не е трябвало да убива, за да се храни, защото тялото му не се нуждаело от нея.
– Тигърът обичал да ловува, но неговото задължение било да пази дървото, така че никога не го напускал за дълго. Повечето хора били достатъчно уплашени и като идвали до дървото и виждаха тигъра, се отказваха да крадат от плодовете. Виждате ли, той имал свиреп рев и най-острите нокти. Когато хората идвали, той показвал зъбите си, а с ноктите си изравял земята. През повечето време това беше достатъчно.
– Някои мъже се опитвали да измамят тигъра, но той бил много умен и никой никога не го беше надвивал, въпреки че мнозина са се опитвали. Повечето тигри имат страхотен слух и още по-добро обоняние, но този можел да чуе пеенето на птиците в далечни планини. Когато наближавала буря, той можел да предвиди момента, в който тя ще спре.
– Той можел да се скрие в тревата или в листата на някое дърво и да стане невидим. Не го виждаш, докато не стане твърде късно. В повечето случаи страховитата му поза се оказва достатъчна и хората, които се приближават, се разбягват уплашени. Но в някои случаи смъртните се оказвали твърде упориит и той бил принуден да ги убие.
– Вместо да го изяде, както боговете искали, той завличал телата в голям ров, далеч от дървото си. По този начин нямало да усеща миризмата на техните гниещи трупове.
– Понякога се проваляше и смъртен успяваше да грабне плод от дървото и да го изяде, преди да успее да ги спре. Когато това се случвало, всичко, което той можел да направи, било да гледа как смъртният се превръща в светлина и боговете се спускат, за да придружат човека до небесата. Всеки път, когато това се случвало, боговете го наказвали, като го удряли с огнения си камшик. Ето как първият тигър получил своите ивици.
Чух групово ахване от децата. Беше изненадващо, че никога преди не бяха чували приказката. Прехапах устна и се зачудих дали това, че сега, в миналото, споделям тази история, е причината за нейното възникване. Кадам щеше да изпадне в пристъп, ако знаеше. Въздъхнах и се зачудих дали не съм направила грешка, като им разказах, но после момчето ме помоли да продължа и аз с готовност се съгласих.
– Добре. Както казах, този тигър бил първият и като първия бил създаден без ивици. Той получил ивиците си като наказание от боговете…по една за всеки смъртен, превърнал се в звезда.
– Мислех, че в тази история има принцеса – каза момичето.
– Тъкмо преминавам към нея – отговорих аз. Двете деца, чиито клетки бяха до моята, се бяха приближили. Чувах дрезгавото дишане на момчето и тихото дишане на момиченцето. Досега не бях чул нито един звук от клетката на Ана. Тревожеше ме, че беше толкова тиха. Изобщо не приличаше на нея. – И така – продължих аз – един ден една принцеса дошла да види тигъра.
– Красива ли е била? – Попита дете няколко клетки по-надолу.
– Толкова, че спирала дъха. Всъщност тигърът никога не бил виждал по-красиво създание. В този момент, от дългия си живот, той имал само няколко ивици на задните си части и бил малко смутен от тях, така че държал гърба си скрит в тревата, не че тя можела да го види, ако тигърът искаше да остане скрит, но все пак той имал гордост.
– Когато принцесата се приближила, тигърът се отчаял, мислейки, че ще трябва да я убие. Интересното обаче било, че очите на момичето изобщо не били насочени към дървото, а към тигъра. Това, че можела да го види там, където се беше скрил, с потрепваща опашка, било изненадващо, тъй като повечето смъртни изобщо не можели да го видят, освен ако той не го позволи. Тигърът изпитал непреодолимо желание да се запознае с момичето. Първо подал носа си от тревата, после лицето си, спрял и подушил въздуха. Наоколо нямало никой друг.
– Тигърът направил една крачка към момичето, а след това още една. Тя ахнала, като видяла размерите му, тъй като той бил голям дори по тигровите стандарти, но в очите й нямало страх. Всъщност тя протегнала ръка и паднала на колене. Тигърът погледнал протегнатата й ръка и я подушил.
– Прицесата казала – „Могъщи тигре, не идвам да открадна това, което защитаваш. Вместо това идвам да те помоля да не отнемаш живота на брат ми.“
– Тигърът не знаеше какво да каже. „Брат ти тук ли ще дойде?“ – Попитал той.
– Треперейки, момичето отговорило: „Да. Нашият баща, кралят, страда и скоро ще умре. Той е каза, че най-големият ми брат ще бъде незабавно коронясан, ако успее да се върне с плод от дървото и дари баща ми с безсмъртие.“
– Тигърът седнал. – Разбирам – казал той. – Знаеш ли какво се случва, когато човек изяде плода?
– Тя отговори: – Да. Баща ми знае какво се случва. Той копнее да се изкачи на небесата, за да може да бди над своето царство завинаги.
– Тигърът се замисли. „Никога не съм виждал някой да вземе плод от дървото и да не го опита сам.“
– Изправяйки се, принцесата казала: „Брат ми е почтен човек. Той не търси безсмъртие за себе си, а за баща ми.“
– Тигърът бил развълнуван от молбата на принцесата, особено когато тя протегнала ръка и го погалила по врата, тъй като е добре известна истина, че тигрите не се радват на нищо повече от това да бъдат масажирани по вратовете.
– Какво решил той? – Попита момчето.
– Е, тигърът се замислил и решил, че му харесва уважението, което принцесата проявила към него. Той също така харесал целувката по темето му, която тя му дала, когато той й казал, че ще позволи на брат й да вземе плод. Тигърът смятал, че си струва една ивица на гърба му, за да помогне на умиращ крал и красивата му дъщеря.
– Проработило ли? – Попита момичето.
– За съжаление не. Принцът получил плода лесно. Но на връщане се поддал на изкушението и го изял сам. Веднага той се превърнал в светлина и бил грабнат от боговете и поставен в небето.
– Тигърът получил дълга лекция и още един удар. Все още ивицата била червена, когато принцесата дошла отново. Този път било за втория брат.
Тигърът отново позволил на принца да дойде и да вземе пло и отново младежът опитал плода, преди да го даде на баща си.
– Когато принцесата се върнала и видяла втората ивица, все още прясна и розова, която била причинила, тя обгърнала тигъра с ръце и заплакала. Тигърът много харесал ръцете на момичето около него и той решил да й прости.
– Тогава тя казала: „Мразя да те питам, но имам още един брат. Ще му позволиш ли да дойде?“
– Тигърът въздъхнал, но беше започнал да се наслаждава на посещенията на момичето. „Ще му позволя“, каза той. „Ако си съгласна да останеш с мен през останалата част от деня.“
– Момичето се съгласило и тигърът прекарал деня по най-приятния начин, който някога е имал. Той дори положил глава в скута на момичето и подремнал, докато тя прокарвала пръсти през козината му. Когато слънцето залязло, той я помолил да не си тръгва. Страхувал се, че друг хищник, който харесва плътта на смъртните, може да я нарани.
– Тя се съгласила да остане и спала до него тази нощ. След като тя си тръгнала на следващата сутрин, той бил нещастен. Крачил напред-назад, докато обмисляше идеята, че може никога повече да не види принцесата. Третият принц дошъл и тигърът му позволил да вземе плод. Чувствал, че е грешно да се надява, че момчето ще последва примера на по-големите си братя, въпреки че се надявал да не го направи.
– Скоро открил, че надеждите му се оправдали, и с готовност приел още една ивица. Тигърът скочил от тревата, истински радостен да види отново принцесата.
– Момичето се свлякло на земята, скърбейки за загубата на братята си.
– „Мислех, че са почтени“, заплакало момичето.
– Опитвайки се да я утеши, тигърът каза: „Съжалявам. Иска ми се да мога да направя повече, за да помогна.“ Разбира се, тигърът можел да направи повече, за да помогне, но да го направи беше нещо, което би разгневило боговете. За щастие или за съжаление, в зависимост от вашата гледна точка, принцесата имала още шестима братя. Всеки път, когато някой идвал, тигърът му позволявал да вземе плод. Всеки път принцът отхапвал и се провалял в мисията си. И всеки път, когато принцесата се връщала, той се съгласявал друг да опита, ако тя остане с него. Той я убедил да прекарва повече дни с него при всяко посещение.
– Дните, които прекарали заедно, били най-хубавите, които тигърът някога е изпитвал.
– Той преследвал принцесата и донесъл клони, пълни със зрели плодове. Тигърът й показал най-добрите места за дрямка на слънце и къде да намери най-сладката вода. Принцесата изглеждала толкова щастлива, че е с него, колкото и той с нея. С голямо съжаление се разделили след седмиците си заедно и тигърът беше тъжен всеки път, когато тя се прибираше у дома.
– Когато останал само един брат, тя дошла за последен път. Коленичила, обвила ръце около тигъра и заплакала в козината му. По това време тигърът бил влюбен в момичето, тъй като те прекарвали много седмици заедно. Сърцето му се разбило, защото нямало какво да й даде, с което да й покаже дълбочината на своята обич. Но тогава тигърът се сетил за своята тайна и разбрал, че има нещо, което може да й даде, което повече от всичко друго, ще означава много за нея.
– Било му забранено да й разкрие тайната си, но той мразеше да я вижда толкова отчаяна, особено когато знаел колко щастлива ще я направи ако спаси последния си брат. Напук на боговете и знаейки, че това ще означава повече ивици по гърба му, той казал: „Братята ти бяха почтени. Не са виновни, че са яли от плодовете. Щом плодът докосне кожата, той действа магически върху смъртните. Ако този човек не отхапе, натискът става толкова силен, че е почти болезнено да му устои.“ Премествайки се, за да може момичето да погали гърба му на правилното място, тигърът потъркал главата си в рамото на момичето. „Съжалявам, че трябваше да скрия тази информация от теб“, казал той.
– Принцесата заплакала за изгубените си братя и когато се възстановила достатъчно, за да говори, казала: „Не трябва да се обвиняваш. Виждам колко много си страдал за братята ми и знам, че ще страдаш повече, след като ми каза истината.“ Тя прокара пръсти по ивиците по гърба му, които бяха почернели с времето. Той потръпна от удоволствие от докосването й. „Ако ми позволиш“, каза тя, „ще предупредя най-малкия си брат да не докосва плода с ръце.“
– Тигърът се съгласил и се отчая, знаейки, че това е последният път, когато ще я види. Когато тя попитала колко дълго трябва да остане с него този път, за да спечели благоволението му, той казал: „Няма да изисквам от теб да останеш, но ако си склонна, мисли за мен от време на време и знай, че аз ще мисля за теб всеки ден от моето дълго и самотно съществуване.“
– Тя целунала главата му отново и със свежи сълзи, стичащи се по бузите й, се сбогувала с него. Скоро дошъл най-малкият брат, последният син на царя. Носил раница и ръкавици и докато тигърът гледал от тревата, момчето внимателно търсил място, от където да откъсне плод от дървото. За съжаление, по-ниските клони вече нямали никакви плодове, тъй като братята му ги бяха взели всички. Заради това младежът бил принуден да се покатери на дървото. Докато го правил, голата му китка се докосна в един плод, макар че той не забелязал.
– С плода в ръка той си тръгнал с широка усмивка на лицето. Тигърът искрено се надяваше, че момчето ще успее да се прибере. Че ще живее, ще стане крал и ще се грижи за сестра си, но не било писано да стане. В рамките на няколко дни боговете се появили и го ударили с камшик заради момчето плюс още дузина пъти, защото казал на момичето тайната на плода. Той приел ударите с радост, защото те го отклоняваха от болката в сърцето му.
– Един ден, докато лежал и се лекувал, чул шум, далечни, но познати стъпки. Това била неговата принцеса. Той се затичал, развълнуван от възможността да я види отново. Сърцето в гърдите му биело гръмотевично при мисълта, че той й е липсвал толкова, колкото и тя на него. Докато тя слизала по пътеката, той се втурнал към нея, без да може да чака дори миг повече, но когато се приближил, видя сведените й очи.
– „Принцесо!“ извика той. „Какво се е случило?“
– „Последният ми брат се провали“, каза тя, изражението й беше разкъсано и ранено като хартиени паравани на прозорци след буря. „Тежестта да донеса плода на баща ми сега пада върху мен, но се страхувам, че ще закъснея да изпълня последното му желание. Баща ми вижда призраците на нашите предци, които са около него. Всеки момент те се приближават все повече, викайки го.“
– Изправяйки гордо гръб, тя попитала: „Велики тигре, ще ми позволиш ли да взема плод? Ако успея, ще се върна при теб след смъртта на баща ми и ще остана до теб до края на дните си.“
– Веднага тигърът отговорил: „Разбира се, че можеш да вземеш плод, но трябва да бъдеш изключително внимателна. Ще бъдем заедно и ти ще стоиш на гърба ми, така че краката ти никога да не докосват земята.“
– „Благодаря ти, приятелю“, каза принцесата.
– Въпреки че тигърът усетил как думата „приятел“ го смачква така, сякаш е парче пергамент, което трябва да се смачкаи да се хвърли през рамо, той останал до принцесата, решен да не я изгуби. Когато избрал точното място, той отново я предупредил да не позволява на плода да докосне кожата ѝ и ѝ предложил да застане на гърба му. Когато тя стъпила уверено, вдигнала облечената си в ръкавица ръка и внимателно откъснала плод. Той се отделил от дървото с леко щракване на клона и момичето набързо прибрала плода в раницата си.
– „Всичко наред ли е?“, попитал тигърът, когато тя слязла от гърба му.
– „Вярвам, че е така“, отвърна момичето.
– „Сигурен ли си, че плодът не е докоснал кожата ти?“, попита тигърът, потрепвайки нервно опашка.
– „Сигурна съм.“
– „Тогава ще те придружа до края на моята територия“, казал тигърът.
– Те тръгнали заедно по пътеката, а чувалът блъснал бедрото на момичето.
– Като не знаеха за какво да си говорят, двамата замълчаха. Когато стигнали границата, където момичето щяла да напусне земите му, тя коленичила и го погалила по главата. „Обещавам, че ще се върна“, каза тя. „Гледай хоризонта вместо мен.“
– Тигърът въздъхнал тежко, чувствайки се кух и изсъхнал като царевична шума след жътва. „Ще го направя“, обещал той, но точно когато тя направила първата си крачка, напускайки района, който той охранявал, земята се разтърсила и принцесата паднала на земята. Над тях прогърмял гръм и светкавица ударила пространството между тях, почернявайки земята. Електричество пукаше, премазвайки ги, така че нямало къде да се скрият.
– Още една мълния ударила и заедно с нея се разнесло свистене, което означавало, че е дошъл бог. Тигърът се намръщил, а мустаците му се повдигнали. „Тигър!“ – избухнал звучен басов глас. Дърветата зад принцесата се разцепили по средата и се сгромолясали, докато принцесата ридаела.
– Тигърът не можел да направи нищо, освен да коленичи и да се взира в босите крака, които бяха във въздуха над главата му. Той се подготвил за ударите, които знаеше, че ще получи. „Ти ни предаде за последен път“, заяви богът. „Това, което направи, не е от полза на момичето или баща му. Това ще доведе само до унищожаването на собствения ти авторитет. За това ще бъдеш наказан.“ Богът се обърна към принцесата. „Ти, смъртно момиче, ще извадиш плода от чувала и ще го захапеш.“
– „Не!“ извикал тигърът. „Моля! Удари ме. Унищожи ме! Но моля, не я наранявай.“
– „Глупав тигър“, каза богът. „Това не е нейното наказание, а твоето. Тя ще намери утеха в леденото нощно небе, докато тялото й гори. Нейната светлина ще бъде използвана, за да ръководи другите и тя ще има своите глупави братя, които да й правят компания.“
– Той се обърнал към принцесата. „Баща ти вече го няма“, безчувствено казал й той. „Тук не е останало нищо за теб.“
– „Но аз съм тук“, казал тигърът. „Обичам я. Аз ще се погрижа за нея. Моля, не я карай да пробва плода.“
– „А тя чувства ли същото към теб, тигре? Погледни ивиците по гърба ти и се опитай да ме убедиш, че тази, която те обича, е позволила това да ти се случи.“
– Принцесата стоеше там, стиснала чантата си и сълзи обливаха бузите й. Лицето й беше побеляло, светло като долната част на пълната луна, но очите й бяха тъмни и изпълнени с тъга. Леката въздишка, която издаде през красивата си уста, когато погледнала тигъра, пронизала сърцето му, така че той не можел да помръдне, дори не дишал.
– „Наистина го обичам“, казала тихо тя, гласът й бил гладък и фин като коприна. Думите й зашили разкъсаното сърце на тигъра. „С удоволствие ще понеса неговото наказание.“
– „Разбирам“, каза богът. „Много добре, тогава започвай. Отхапи.“
– Цялото тяло на тигъра се изправило, докато той изревал: „Не!“, но решителната принцеса бръкнала в торбата и вдигна плода към устата си.
– „Съжалявам за болката, която ти причиних“, каза тя на своя любим тигър. „Моля те прости ми.“
– С тези думи момичето отхапало и ахнало, докато светлината на безсмъртието бавно изпълвала тялото й. Забравеният плод се изтърколил от ръцете й и прекосил границата до мястото, където тигърът седеше в своя невидим затвор. Отчаяният тигърът скочил върху плода и го изял, поглъщайки това, което беше останало.
– Тъй като той бил необичаен тигър и вече безсмъртен, плодът му повлиял по различен начин.
– „Как?“ – Попита момичето наблизо.
– Променил го. Големи крила изникнали от гърба му и преди промяната на принцесата да завърши, той счупил преградата, поставена от бога върху него, и я грабнал. Тя го сграбчила и обвила ръце около врата му. Цялото й тяло блестяло и преди богът да успее да спре тигърът, той скочил в небето, а големите му криле ги носели все по-високо и по-високо, докато изчезнали сред звездите.
Спрях за момент, за да чуя децата. Едно тихо „О!“ дойде от момчето до мен.
– Какво им се случило след това? – Попита ме той.
Свивайки рамене в тъмното, казах:
– Никой не знае. Някои хора мислят, че бродят из голямата река от звезди в небето. Други казват, че ги виждат, когато звезда пада или се разпръсква по небето. Но всички са единодушни, че все още са заедно.
Историята ми приключи, отпуснах се в клетката си, подпрял глава на ръцете си.
– Най-добре поспете малко – казах на децата. – Утрото ще дойде съвсем скоро.
Скоро стана тихо и се заслушах в тихото дишане на децата около мен. Очите ми се затвориха и почти се бях унесъл в сън, когато чух тих звук, идващ от клетката от другата страна на мазето. Беше Анамика.
С едва различим глас тя каза:
– Иска ми се тигър да ме отведе и мен.
„Тук съм, Ана“ – казах наум, надявайки се, че част от нея ще ме чуе.
„Тук съм.“

Назад към част 19                                                   Напред към част 21

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!