Колийн Хоук – Мечтата на тигъра ЧАСТ 25

Глава 23
Учителят

Младото тяло на Анамика се вдигна във въздуха, обгърнато от вихрушка.
Не знаех какво да направя, само бързо станах, с мисълта да я хвана. Знаех, че действа магията на богинята и се надявах, че това означава, че най-накрая съм направил достатъчно, за да я върна.
Младото момиче затвори очи и пръстите на светлината, вятъра и водата се врязаха едновременно в нея и в мен. През мен премина топлина и крайниците ми затрепериха. Амулетът, който носех, заблестя с бяла светлина, която се стрелна към момичето и от нея излезе блестящо същество. Ана изкрещя и изведнъж светещото същество, което се носеше над нея, се изстреля като звезда и изчезна в тъмнината зад прозореца. Дишайки тежко, хванах тялото ѝ, докато падаше.
Докато я поставях обратно в леглото и оправях одеялото, очите й се отвориха.
– Ана? – Казах тихо. – Анамика, чуваш ли ме?
Нямаше отговор. Скоро чух тропане пред стаята й и родителите й влязоха.
– Какво стана? – Попита майка й с тревога и искрица надежда.
В очите им нямаше укор. Те знаеха, че често прекарвам времето си в бдение над нея, дори до късно през нощта. Майка й сякаш имаше шесто чувство за мен и вярваше, че притежавам малко магия, която може да помогне на Ана. Веднъж я бях чул да казва на съпруга си, че съм талисман и че единствената причина, поради която Ана не е умряла през последните няколко месеца, е, че споделям жизнената си енергия с нея.
В известен смисъл тя беше права. Анамика и аз имахме връзка. Поне в бъдеще я имаме. Що се отнася до споделянето на енергия, не можех да кажа, но можех да разбера откъде й е хрумнала идеята. Под очите ми се бяха образували торбички и въпреки че често бях изтощен, рядко спях през нощта. Когато от време на време заспивах на стола в нейната стая, се събуждах и откривах, че майката на Анамика е идвала през нощта и ме е завила с одеяло.
– Маа? Баабаа? – Анамика седна, разтривайки очи с длани.
– Ето ни, pyaari beti.
Аз отстъпих, а майката на Ана дръпна дъщеря си в прегръдките си.
– Мика! – Каза баща й със задавен глас. – Какво направи? – попита ме той, докато пристъпваше по-близо и галеше косата на дъщеря си.
– Нищо – отговорих аз. – Когато светкавицата удари, тя се събуди.
– Не чух никакъв гръм – каза майка й, докато люлееше дъщеря си напред-назад. – Благодаря ти – добави тя със сълзи на очи. – Ти си дар от боговете.
Анамика измърмори:
– Гладна съм, баабаа.
Когато майка й извика на един слуга да затопли супника със супа и малко хляб, мълния отново удари земята. Родителите на Ана сякаш не забелязаха. Погледнах през прозореца и видях фигура, застанала в тъмното под едно дърво. Когато светкавицата отново озари небето, поех дъх и разпознаването и изстреля електричество във вените ми. Удари трети гръм и видях, че човекът е изчезнал.
– Ще ме извините ли? – Попитах. – Ще ви оставя тримата да си поговорите.
Те не казаха нищо и аз излязох. Отидох до самотното дърво и се огледах наоколо, но не видях никого. В меката земя се виждаха чифт отпечатъци, но нямаше следи, водещи по-надалеч.
– Още ли си тук? – Попитах меко.
– Тук съм, синко.
Кадам постави ръката си на рамото ми и аз се обърнах. Докато преглъщах, пулсът ми скочи, биейки силно в гърлото ми. През мен преминаха непреодолими емоции. Никога не съм мислил, че ще го видя отново. Всъщност никога не съм мислил, че ще видя някого, когото обичам, след неуспеха ми да спася Анамика. Задуших едно ридание.
Сякаш разбираше вълнението в сърцето ми, той ме хвана за ръката и ме придърпа към себе си. Притиснах го към себе си, отчаяно искайки да се вкопча в малкото останал му живот. Раменете му трепереха. Миришеше на чай и подправки, на книги и дом. Толкова много ми липсваше.
– Провалих я – проплаках в отговор. Усещането за празнота, което изпитвах месеци наред, беше останало в центъра на гърдите ми, бавно изпивайки цялата ми надежда и лишавайки ме от цел. Въпреки че Ана най-накрая се беше събудила и Кадам дори сега стоеше пред мен, тъмнината се показа, отваряйки устата си, за да погълне малките фрагменти, които успявах да задържа. Беше дошъл да се сбогува. Каквато и да е съдбата ми, заслужавах я. Кадам беше тук, за да ми каже, че всичко е приключило.
– Не. – Той отстъпи назад, ръцете му разтърсиха моите, докато ме гледаше в очите. – Не. Не си я провалил. Ти я спаси. Така трябваше да се случи.
Осъзнавайки, че съм зяпнал в него онемял, поклатих глава и изсъсках:
– Трябвало така да се случи? – Спомних си неговите прибързани, загадъчни думи, изречени преди толкова време. Той ме предупреди, че нещо лошо ще се случи с Ана и аз трябва да го приема, да позволя да се случи.
Отскубнах се от хватката му, но усилието ми беше половинчато и едната му ръка се вкопчи мен.
– Трябваше да я оставя да бъде малтретирана? – Недоверчиво казах. – Трябваше да я оставя да умре? Знаел си, че това ще се случи и не направи нищо, за да го спреш. Ти не си човекът, за когото те мислех.
– Може би си прав – тихо каза той. – Казах ти, че пътуването по пътеките на времето ме е променило. Разбира се, всички сме се променили. Вселената ще реши дали е за добро или не.
Той трепна, когато се отдръпнах. Праведното негодувание, което гореше като киселина във вените ми, бавно се охлади до черно нещастие. Стана ми жал за мен, но много повече за Анамика. Милото младо момиче, което познавах, не заслужаваше това, което й се случи.
– Знам, че си разстроен – каза той. – Не те обвинявам, сине. Но това е нейното минало, Кишан. Ти си спомняш историите. Богинята Дурга е родена от реката. Когато дошли дъждовете, Анамика, която си познавал, трябвало да загине, за да може да се роди богинята. Онова, което е преживяла като пленница, е мрачният спомен, който крие от теб. Той е бил там. Винаги е била там, Кишан.
Присмивайки се и чувствайки се отвратен, както от себе си, така и от него, казах:
– Трябва да е имало друг начин.
– Не – отговори той. – Ти й даде петия дар, камъка на истината. И петата жертва вече е напълно реализирана. Без ужасните събития от миналото си, Ана никога нямаше да тръгне по този самотен път, никога нямаше да те има до себе си и никога нямаше да стане богинята.
– Може би така щеше да е по-добре.
– По-добре за кого? – Попита Кадам.
– По-добре за нея – изплюх.
Кадам стисна плътно устни. Обърна се с гръб към мен.
– Тя те чака, знаеш ли.
Погледът ми се стрелна към прозореца на Ана.
– Не, не тази – поясни той.
Огледах тъмния пейзаж.
– Тя тук ли е? – Попитах, внезапно почувствал отчаяно желание да я видя.
Той поклати глава.
– Не е тук – каза той. – Обратно вкъщи. Във времето, което споделяте. Тя те вика и сега. Тя иска да се прибереш у дома. Не я ли чуваш?
Намръщих се, вдишах дълбоко и затворих очи. Под кожата ми запулсира мек ритъм на сила и се почувствах обновен и жив по начин, който не бях чувствал твърде дълго. Извих врата си, разширих ноздрите си и регистрирах всякакви аромати. Клепачите ми се отвориха от изненада и аз призовах енергията да се трансформирам. В рамките на няколко секунди гледната ми точка се промени.
От горната ми устна изникнаха мустачки и зъбите ми се издължиха. Отпуснах се на земята и почувствах познатото усещане как ноктите ми се врязват в тревата. Махнах с опашка, извих гръб и се протегнах по начин, който ми се струваше правилен. Моят тигър се върна. Беше странно колко много ми липсваше.
Изръмжах тихо и изсумтях в краката на Кадам, замъглявайки лъскавите му, излъскани обувки с дъха си. Далечна напевна мелодия гъделичкаше чувствителните косъмчета в ушите ми. Наклоних глава. Беше птицата на Дурга, която пееше заедно със своята богиня, докато тя призоваваше своя тигър. Почти неохотно се върнах в човешката си форма.
– Съжалявам за това, което си изгубил, синко.
– Имаш предвид това, което Ана загуби.
– Не, не това имам предвид, въпреки че съжалявам и за това.
– Тогава за какво?
– От това, от което се отказа, за да я спасиш, за да я върнеш обратно.
– Искаш да кажеш да се отдам на живот, прекаран в служба на богинята?
– И това. Но като издърпа Ана от ръба, ти се отказа от нещо.
Сърцето ми замръзна. Спомних си онзи отдавнашен ден, когато спасих Рен.
Кадам или Фет ми каза, че съм се отказал от човечността си, за да го върна обратно. По онова време не се чувствах много добре и честно казано, така или иначе не исках да живея вечно. Не точно. Но моето безсмъртие вече го нямаше. Какво остана.
– Кажи ми – казах сковано.
– Вече не можеш да бъдеш отделен от тигъра. Ако избереш този курс и решиш да преминеш през всичко от списъка, тогава тигърът ще бъде част от теб до деня, в който умреш. Твоят живот е завинаги преплетен с неговия.
– Разбирам. – Стоейки там, обмислих последствията от спасяването на Ана и много бързо реших, че си заслужава. Живял съм с тигъра дълго време. Бяхме част един от друг. Не съжалявах, че спасих Рен и нямаше да съжалявам, че спасих Ана.
– Знам, че ми нямаш доверие в момента, Кишан – каза Кадам. – Повярвай ми, ако можех да променя това събитие, което се случи в живота на младата Анамика, бих го направил.
– Искаш да кажеш, че щеше да го направиш, ако това не засягаше богинята.
Очите му се стрелнаха настрани.
– Да. Това имам предвид.
Стегнах гръбнака си, изражението ми беше каменно.
– И така, какво следва? – Попитах. – Просто да се върна при нея?
– Не точно. Тази вечер се прибери при семейството. Опитай да си починеш. Ще се видим утре и тогава ще разбереш всичко.
Уморено погледнах към къщата.
– Добре.
Направих няколко крачки и спрях, когато чух меките му думи.
– Надявам се, че можеш да ми простиш някой ден, Кишан. Но искам на себе си да простиш. Ти не си виновен за това, което се случи.
Без да поглеждам към него, продължих напред и влязох в къщата. Анамика беше в кухнята и ровеше в една купа. Майка й каза:
– Мислех, че си гладна, Мика.
– Ако се отдръпнеш, вместо да пърхаш около нея като кокошка, тогава може би щеа яде – каза баща й.
Младият Сунил седеше срещу тях, подпрял ръце на масата и опрял юмруци върху бузите си, докато наблюдаваше родителите си.
– Много ли бандити видя? – Попита той.
– Тихо! – Сопна се баща му. – Не бива да питаш за такива неща.
Анамика вдигна очи към Сунил и след това ме погледна за кратко. Дори не бях сигурен, че тя е наясно, че съм в стаята. Цвят изпълни бузите й.
– Имаше много бандити – каза тя на Сунил. – Имаше търговци на роби и мъже, които биеха с камшик деца, и… и зли злодеи. И някой ден ще ги убия всички.
Майката на Анамика веднага започна да плаче и да се тюхка как бебето й не знае какво казва, докато изражението на баща й стана каменно, но Ана срещна очите на брат си и той кимна разбиращо. В младите им лица виждах воините, в които щяха да се превърнат някой ден. Това разби сърцето ми и въпреки това го разбирах. Това беше повратната точка за нея.
Кадам беше прав. Това, което се случи с Анамика, е белязало нейния път по начин, който щеше да я изкове коя ще стане в бъдеще. Не можех да отрека участието си в това или факта, че се възхищавах на човека, който беше и щеше да стане. Просто ми се искаше да не се случва така, както се случи, и не бях напълно сигурен, че някога ще мога да простя на себе си или на Кадам, че го оставих да се случи.
Анамика вдигна лъжицата към устата си и започна да яде. Никой от тях не ме спря, когато излязох от стаята. Спах накъсано няколко часа и след това се върнах да дялам камъка на истината. Сега, когато Ана беше будна, аз свърших оформяйки огърлицата, която бях планирал за нея, използвайки дълга лента от кожа. След като нанизах малкия тигър, заедно с няколко мъниста, които майка й ми даде, аз го пъхнах в мека торбичка с намерението да й го дам следващия път, когато се видим.
На следващата сутрин, когато се появи пътник, имаше вълна от активност. Той беше добре дошъл в дома и веднага бях извикан от сутрешните си молитви в градината. Сунил ме намери и ме задърпа към къщата. Когато видях Анамика, дадох й малко стръкче жасмин и тя го взе, като го въртеше между пръстите си. Дългата коса на Ана все още беше мокра от банята, а бузите й грееха от здраве. Тя ми се усмихна плахо.
– оворихме си и се чудехме… ще тренираш ли и Сунил? – Попита тя.
Брат й кимна енергично.
– Трябва да сме подготвени, ако лошите се върнат.
Поех си въздух, докато оглеждах и двамата.
– Можем ли да говорим за това, след като се срещна с нашия посетител? – Попитах.
И двамата се съгласиха.
Докато си проправях път към стаята, където се бяха събрали мъжете, се чудех какво ще се случи след това с тях двамата. Баща им не беше кой знае какъв воин, доколкото можах да преценя. Предположих, че посетителят е Кадам, но не можех да съм сигурен. Не за първи път почувствах ненавист, че пази толкова много тайни.
Когато влязох в стаята и видях кой седи там, замръзнах за кратко, хвърляйки дълъг поглед на посетителя. Разбира се. Всичко имаше смисъл. Ухилен Фет се взря в мен от стола, където седеше, очите му хвърляха тайни съобщения във въздуха като стрели. Повдигнах сардонична вежда, изпращайки собствено послание.
– Моето момче! – Фет се изправи пъргаво на крака. Положи ръце на раменете ми и се изправи на пръсти, за да промърмори тихо в ухото ми. Кадъм беше почти с моя ръст. Знаех, че Божественият шал променя външността си, но за пръв път се запитах къде е отишла останалата част от него. В сравнение с него Фет беше дребен.
Той ме улесни, като обясни, че като мой бивш учител е дошъл да ме извика да се върна в къщи.
Лицето на Анамика се натъжи и не бях единственият, който забеляза, че излезе внезапно от стаята. Брат й я последва миг по-късно. Дори майка й изпусна ръкоделието си на пода и бързо се наведе, за да го вдигне.
– Сега ли трябва да си тръгне? – Попита тя.
– Съжалявам – искрено каза Фет – но той е необходим у дома.
Бащата на Ана кимна.
– Беше благословия за нашето семейство, че беше тук. Дължим на него и семейството му дълг, който никога не може да бъде изплатен. – След това се обърна към мен.
– Разбира се, ще ти предоставим най-добрия си кон, провизии и злато, всичко каквото имаме.
Вдигайки ръка, казах:
– Бяхте повече от щедър, като ми позволихте да остана с вас през последните месеци. Предпочитам да пътувам възможно най-незабелижимо и да ловувам по пътя, но оценявам жеста. – Спрях и неспособен да пренебрегна повдигнатите вежди на Фет, добавих: – Има обаче нещо, което можете да направите за мен.
– Назови каквото желаеш и ще го направим, ако е възможно – каза бащата на Ана.
– По време на пътуването до тук, преди Анамика да се разболее, тя ме помоли да я науча как да използва нож.
Майката на Ана поднесе ръка към устата си. Че се тихото й ахване.
– Мислех, ако се научи как да се справя ако бъде изненадана и може да се защити, че това ще й помогне да се почувства по-уверена.
Бащата на Ана стисна облегалките на стола си, кокалчетата му побеляха, докато устата на майка й се движеше беззвучно. Знаех, че тя ще протестира срещу това, което смятах да предложа, затова се опитах да си спомня дипломацията на Рен и да обясня нещата по начин, по който те биха разбрали.
Тъй като те не казаха нищо, аз се хвърлих напред с главата, надявайки се на най-доброто.
– Тя е доста добра в това. Рефлексите й са естествени и бързи. Мисля, че ако продължи да се обучава, ще й помогне да се адаптира към случилото се.
– Но… но жените не тренират с оръжия – каза майката на Ана. Ръкоделието й отново беше паднало на пода и този път тя не си направи труда да го вдигне.
– Някои го правят – казах аз. – Майка ми всъщност е известна майсторка на меча. Фет е работил с нея безброй пъти.
Родителите на Ана погледнаха Фет със съмнение и аз се засмях.
– Той не изглежда толкова заплашителен, колкото преди, но той ме обучи. – Веждите им се повдигнаха. Бяха ме видели да тренирам с няколкото мъже, които наеха като войници. Прекарах много часове с тях, помагайки им да подобрят уменията си. Никой от тях не се приближаваше до моето умение умения и родителите на Ана го знаеха. Те се спогледаха, а после отново се обърнаха към нас.
– Ако позволите – казах аз. – Фет би искал да остане с вас няколко месеца. Той не е толкова силен физически, колкото беше преди, но умът му е остър.
– Разбира се, той може да остане – каза майката на Ана. – Но сигурен ли си, че не можеш да останеш и ти, докато Ана се възстанови, и след това да отпътувате заедно с твоя приятел?
Поклатих глава.
– За съжаление не мога. Вече останах твърде дълго тук. Има хора у дома, които се нуждаят от мен.
Бащата на Ана се размърда неудобно на стола си и се наведе напред. По езика на тялото му видях, че ще откаже молбата ми Ана да се обучава. Преди да успее да каже нещо, аз се приближих до него и с тих глас добавих:
– Бих сметнал това за услуга, равна на моята за връщането на Анамика у дома. Фет не може да пътува толкова бързо, колкото аз, така че ще бъде много по-удобно за мен, ако остане с вас за известно време.
Знаех, че Кадам, като Фет, може да чуе всичко, което казвах, но той гледаше през прозореца, протягайки пръстите си към птица, която беше кацнала на перваза и след това сръчно вдигна падналата бродерия, като я върна на майката на Ана. Тя му благодари и той й отговори с беззъба усмивка.
Продължик вече с по-висок глас:
– Той е брилянтен стратег и може да заеме моето място в обучението на вашите войници. Той може да наблюдава Анамика и Сунил и да ги обучава, в каквито уроци пожелаете. Ако имате нужда от мен, винаги можете да го изпратите, за да ме намери. – Последното натежа повече от всичко за вземането на решение в моя полза.
– Ще се радваме да окажем… на Фет – майката на Ана кимна към мъжа – нашето гостоприемство. Считайте нашия дом за свой – каза тя. – Кога тръгваш? – Попита тя, обръщайки се към мен.
– В рамките на един час. Ако мога, бих искал първо да се сбогувам с Анамика и нейния брат.
Станах да потърся Ана. Затваряйки очи, аз се отворих за нашата връзка. Тя беше най-силна там, където възрастната Ана ме чакаше в бъдещето, но връзката ни беше напълно отворена и можех да намеря нейната по-млада версия тук.
Връзката беше достатъчно силна, за да усетя, че тя беше едно жестоко използвано, но все още много невинно момиче, с разбито сърце.
Ана седеше на земята, опряла гръб на паметника, който баща й беше поръчал за нея, когато я мислил за мъртва. Сунил седеше наблизо и бдеше. Забелязах, че носи малък меч в ръцете си и се изправи при приближаването ми, сякаш възнамеряваше да защити сестра си.
– Значи дойде да се сбогуваме? – Попита той с ядосано и намръщено лице.
– Да – казах аз.
– Значи просто ни напускаш? Не ти ли пука за нас?
– Разбира се, че ми пука за вас. Но аз съм необходим у дома. Все пак имам добри новини.
– Какви? – Той скръсти ръце на слабите си гърди.
– Баща ти се съгласи с обучението ти. И на двама ви.
– Кой ще ни обучава, ако те няма? – С тих глас попита Сунил.
Хвърлих поглед към Анамика. Дългата й коса висеше на кичури, които покриваха лицето й. Докато Сунил беше нервен и ядосан, Ана точно обратно. С превит гръб и ръце, отпуснати в скута й, тя изглеждаше изцедена и празна, като парче захвърлена дантела, нещо красиво, което е било небрежно захвърлено. Болеше ме, че аз бях този, който я караше да се чувства така.
Приклекнах до нея, казах:
– Сунил? Имаш ли нещо против да разговарям с Анамика насаме?
Изглеждаше така, сякаш искаше да протестира, но после кимна и се запъти обратно към къщата.
– Ана? – Хванах ръката й, но тя се дръпна и ми обърна гръб. Въздъхнах и седнах до нея, като се облегнах на паметника. – Съжалявам, че трябва да си тръгвам. Убедих родителите ти да разрешат обучението ти. Фет е добър учител. Обещавам ти. Той ме научи на всичко, което знам.
Тя ме погледна недоверчиво, надничайки зад косата си.
– Няма да е същото – каза тя.
– Знам. Но ти вече нямаш нужда от мен.
– Не се чувствам така.
– Така е. – Съгласих се аз.
Чух подсмърчане и я видях да бърше очите си.
– Донесох ти нещо – казах.
Обръщайки се наполовина към мен, попита:
– Какво?
– Това е нещо, което ще ти напомня за мен. – Изваждайки торбичката, взех огърлицата с тигъра и й я подадох.
– Това ли е тигърът, който видяхме по време на нашето пътуване? – Попита тя.
Поклатих глава.
– Не. Този тигър е много специален. Когато се чувстваш самотна или тъжна, или ако не си сигурна какво да направиш, попитай своя тигър. Той винаги ще бъде до теб и ще ти покаже правилния път. Ето. – Разтворих пръстите й и поставих тигъра върху дланта й. – Задай му въпрос.
– Дали… – Тя замълча и облиза устни. – Ще видя ли отново Кишан? – Тигърът светна и тя ахна от почуда.
– Ето. Виждаш ли? Той носи малко магия в себе си. Обещавам, че той винаги ще бди над теб и ще направи всичко възможно да те предпази от зло. Когато той се затопли в дланта ти, показва че околните говорят истината, но когато остане студен, трябва да продължиш напред и да бъдеш внимателна. Разбираш ли?
Ана кимна с очи пълни с удивление.
– Благодаря ти за този подарък.
Докоснах с пръст брадичката й и се усмихнах.
– Бих ти дал всичко, което поискаш, Анамика Калинга.
Очите й се напълниха със сълзи.
– Тогава ще останеш ли?
– Винаги ще бъда до теб Ана. Дори и да не можеш да ме видиш.
Тя изглежда прие този отговор и аз я оставих там с нейните мисли, надявайки се, че Фет наистина ще може да я напътства. Беше толкова уязвима, толкова крехка. Това, че бях с нея и знаех какво й се е случило, ми помогна много да разбера жената, в която се е превърнала. Докато се връщах към къщата, установих, че очаквам с нетърпение да се свържа отново с възрастната Анамика. Може би сега нямаше да се караме толкова много. Може би можем да намерим начин да се чувстваме комфортно един с друг.
След като се върнах в стаята си, събрах нещата си и докато го правех, изпод възглавницата ми надникна златна глава.
– Ето те – казах аз, докато вдигах змията в ръцете си. Тя се уви около китката ми и когато отворих чантата си, тя се пъхна в нея скоро. Сбогувах се с родителите на Ана и Фет ми предложи да повърви с мен по пътеката до края на имението.
След като излязохме от къщата, той изправи прегърбения си гръб и се промени в нормалната си форма.
– Най-добре се върни при нея сега, синко – каза той.
– Какво ще се случи?
– Искаш да кажеш с Анамика?
Аз кимнах.
– Родителите й ще се успокоят, но аз ще трябва да обучавам нея и Сунил тайно в продължение на няколко години. Докато родителите им разберат колко опитни са станали в действителност, те ще са на път да станат истински воини. Сунил ще бъде до сестра си всеки ден, като ще поеме задачата да бъде неин личен пазач. Той обвинява себе си за случилото се с нея.
– Всъщност единствената причина, поради която изобщо си тръгна, заедно с Рен и Келси, беше, че вярваше, че ще й направи лоша услуга, ако остане. Спомените, че е наранил сестра си, докато е бил под властта на Локеш, бяха много силни. Твърде силни, за да ги пренебрегне. Последното нещо, което някога е искал да направи, е да я нарани.
– Виждал ли си бъдещето му? – Попитах.
– Да. – Кадам се усмихна. – Те са много щастливи заедно.
– Имаш предвид Нилима и Сунил?
Той се усмихна, лицето му беше спокойно.
– Това е, което искам за всички вас, нали знаеш. За нея също.
Не бях сигурен дали все още говори за Нилима или мислите му са се отнесли другаде, но реших, че е по-добре да не питам.
– Върви сега. – Той ме побутна кратко. – Имам много работа за вършене.
– Как го направи? – Попитах. – Ти си ги учил с години. Кога имаше време?
На лицето му се прокрадна уморено изражение.
– Времето е най-големият ми съюзник, Кишан. Също така е и най-големият ми враг. Страхувам се, че ти също ще разбереш това. – Той ме потупа по рамото. – Но има още много пред теб. Ще се видим отново скоро.
Малкото парче камък на истината, което висеше на врата ми, се стопли.
– Ще се видим скоро – казах.
Той се обърна и се запъти обратно към дома и аз го видях как физически се променя от висок и строен мъж в прегърбен и сух магьосник. Когато той си отиде, поех дълбоко въздух и позволих на връзката с Анамика да разцъфти в гърдите ми. Възприемането й излезе от сърцето ми и изпълни тялото ми с пронизваща светлина.
– Идвам – казах тихо.
Докато стисках здраво амулета в ръката си, си помислих за малкото момиченце, което оставях. Богинята всъщност беше хваната в капан, в сломено, уязвимо малко момиче. Анамика, която познавах, беше положила големи усилия, за да скрие това малко момиченце, заключвайки го дълбоко в себе си. Може би сега тя щеше да отвори тази част от себе си пред мен. Може би, когато я погледна в очите, тя ще ми позволи да видя онази, отдавна забравена, част от нея.
Във вихър от енергия, времето и пространството се сгънаха около мен и скоро гледах нагоре към познатата ни планина. Отправяйки се към вкъщи, се усмихнах, чувствайки се, че познавам Анамика сега по всички възможни начини. Сгреших.

Назад към част 24                                                   Напред към част 26

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!