Милена Завойчинска – Къща на кръстопътя – Книга 1 – Част 7

ГЛАВА 6

Излязох замислена от банята и реших какво трябва да се направи. Машинално плъзнах поглед по котарака. Вече бях забравила за този малък пакостник, а нали той врещеше, че вратата уж сама се била отворила. А и името му…
– Ей, животно – повиках го аз и той присви уши, спомнил си, че трябва да бъде наказан за нещо.
– Не съм животно, а фамилиар! – Наглия характер на котарака не му позволи да си замълчи, но той и не бързаше да се приближи до мен. А зад гърба му Тимар тихо изхъмка.
– Не се страхувай де – аз се усмихнах. – Дай все пак да те кръстим, а? Все пак неудобно е да се обръщам към тебе по този начин. Щом ти не можеш да си избереш име, тогава аз ще ти дам – Филимон. Как ти се струва?
– Филимон? – Котаракът подъвка малко името.
– Ъхъ. Съкратено Филя, Филечка, Филка. Не знам защо, но мисля, че много ти прилича. Такова някакво черно и пухкаво на вкус.
– Филимон… Филя… – фамилиарът помисли още за миг. – Е, добре де, май ми харесва.
– Чудесно. А сега хайде да се върнем към оня разговор, който водния прекъсна. Какво се е отворило там самичко, а? Разкажи по-подробно!
– Ами аз исках да се почеша в нея, натиснах я, а тя, скръц и се отвори – заяви Филимон.
– Коя тя? – намеси се Тимар.
– Как коя? Ами вратата.
– Фил, каква врата? Обясни по-разбираемо! – Потърках челото си. Нещо ме заболя главата от всичките тия общувания.
– Ама как така каква? – Филя плесна с лапи. – Нали ви казах – врата. Тази, която беше заключена, на втория етаж. Аз я натиснах, а тя се отвори. Но не си мисли, че съм влизал вътре.
– Врата, казваш? – Бързо погледнах Тим. – Отиваме ли?
Вратата, за която ние с Тимар вече бяхме забравили – така се бяхме увлекли с оградата и облагородяването на терена – сега беше леко открехната. Дръпнах я към себе си и ключът се оказа поставен отвътре в ключалката.
– Ето го и ключето! – Измъкнах го внимателно и го поставих вече откъм коридора. Погледнах вътре.
А там се оказа, че има стълби за нагоре. Как така! Какво е това? Тук и трети етаж ли има? Не бързах да влизам вътре и да се изкачвам по стълбите. Всичко там беше ужасно мръсно и оплетено с паяжини.
– Тимка – обърнах се към върколака, пристъпващ от крак на крак зад гърба ми – ще се изкачиш, нали? Страх ме е от паяци, а тук паяжини много. Брр! – потръпнах аз. – И хайде, качвайки се нагоре, да ги изчистиш всичките, а?
– Браво бе! – Изсумтя Тимар. – От водния не се уплаши, а те е страх от паяци.
– Ами… Толкова са гадни тези техни крака… И паяжината, пфу, гадост! – Разсмях се смутено. – Хайде цялата тая гадост направо в прахосмукачката, а? А пък аз ще вървя подире ти.
Тимар сви философски рамене, промърмори под носа си нещо от рода на „всички момичета са странни“ и отиде за прахосмукачката. А аз за пореден път се порадвах на избора си – прахосмукачката ми е същата такава адска машина като парочистачката. Така засмукваше, че едва успявах да откъсна четката от пода.
Във върволица се отправихме по стълбите нагоре. Напред вървеше Тимар с включена прахосмукачка, след него Филимон и накрая аз. Стълбищните площадки се оказаха две. При това имахме сигурното усещане, че се изкачваме в кула – прекалено тясна и стръмна се оказа стълбата. И един Бог знае преди колко години е минавано тук за последен път. Паяците добре се бяха постарали. Всичко беше не просто в паяжини, а като във филми на ужасите: паяжините висяха като завеси от тавана до пода и от стена до стена. Самата аз за нищо на света не бих се промъкнала. Но като стъпвах по вече почистеното пространство, само преглъщах гнусливо и гледах към поклащащите се от течението сиви парцали. Каква гадост!
Тимар спря, изключи прахосмукачката и аз надникнах иззад рамото му. Охо! Стигнахме до стаята, която се намираше в кулата, както и предполагах. Или по-точно куличката, тъй като стълбата не беше много дълга. Кръгла двадесетметрова стая, висок сводест таван, три стрелковидни прозореца по периметъра и, единият от тях висок от пода до тавана и водещ към малка тераса с ковани перила. Стените обшити със светло дърво, подът също дървен, но от много тъмно, почти черно дърво. На стената стар гоблен, но толкова избледнял и покрит с прах, че е невъзможно да се разбере какво изобразява. До единия прозорец писалищна маса и кожено кресло. До тях тясна библиотечка със стъклени вратички. На верига от тавана виси кристален полилей, а от полилея – парцали паяжина. Всъщност паяжината беше навсякъде, също като на стълбата, затова не бързах да влизам в стаята.
Целият този интериор завършваше с легло до стената. Старинно, покрито с вишнев балдахин*. По-точно някога е бил вишнев, а сега не е ясно какъв цвят е, толкова много прах го покриваше. Пространството между колоните, крепящи балдахина, също покрито с паяжини и аз за пореден път се сгърчих от отвращение. На самото легло, застелено с покривало в цвета на балдахина, лежеше нещо едро и продълговато, покрито с чаршаф. От прага не можеше да се определи какво е, ясно беше, че върху покривалото се беше наслоил дебел слой прах и честно казано, даже ме беше страх да си представя колко много от него ще се вдигне, ако трябва да се махне покривалото.

– Охо – наруши тишината Филимон. – Каква интересна куличка.
– Ъхъ – измучах аз. – Тим, хайде да се преоблечем и да се опитаме да почистим тук, а? Само че трябва да вържем нещо на главите си и на лицето, че иначе ще се задушим.
– Това със сигурност… – върколака също гнусливо се намръщи. – Тук трябва или веднага да се изхвърлят всички парцали, или да се изнесат навън и вече там да се изтупват и да се минават с прахосмукачката.
И пак се захванахме с чистенето. Докато Тимар минаваше с прахосмукачката и обираше паяжините, ние с Филка чакахме на прага. После върколака стигна до леглото и тогава влязох и аз.
– Е, захващаме ли се? – Ние с Тим дръпнахме балдахина от двете страни и колкото се може по-внимателно го смъкнахме долу.
Вдигна се стълб от прах и котаракът на прага се закашля.
– Ей вие, по-внимателно там де – промърмори недоволно той.
– Фил, недей да ни се месиш със съветите си – злобно изсъсках аз. – И без това се стараем да не вдигаме прах.
Изгнилият кадифен балдахин, който едва не се разпадна от старост в ръцете ни, сгънахме и напъхахме в голям чувал, който замъкнахме до вратата. Тим отново мина с прахосмукачката и кимайки един на друг, се захванахме за чаршафа, който покриваше леглото. Смъкнахме го, аз извиках от изненада и отскочих назад, а Тимар измърмори под носа си някаква ругатня.
Платнището падна на пода, вдигна стълб прах и докато той бавно падаше на пода, ние се втренчихме с нямо изумление в леглото. А там лежеше едър и висок мъж в черни панталони и риза, която някога е била бяла. Светлите му коси, дълги чак до петите му, бяха разпръснати в безпорядък по покривалото. Ръцете му бяха сложени на гърдите, като на покойник. Спокойното му лице можеше да се каже, че е красиво – волева брадичка, високи скули, веждите и ресниците малко по-тъмни от косата. Едно такова породисто лице, не миловидно, но определено красиво. Очите затворени. И целият той – лицето, косите и дрехите му – беше покрит с вездесъщия прахоляк. Изглежда, че дори покривалото, скрило мъжа, не го бе спасило от него.
А ето го и трупа в мазето, за който бе споменала тогава във форума Авантюристка. В този случай не е в мазето, но това не го правеше по-малко ужасно. И косите са светли… Ами ако това е неговият призрак, който ми се явяваше тогава и всъщност въоще не е било сън? Ужас!
– Тим… – преминах на шепот. – Мъртъв ли е?
– Не знам – преглътна той.
– Тимочка-а-а – разтеглих аз.- А можеш ли да провериш? Страх ме е да го доближа.
Тимар ме погледна жално-жално и мен чак ме досрамя. Мамка му, голямо момиче съм, а карам момъка да иде да провери, жив ли е този мъж или не. Безсрамна и безсъвестна. Върколакът пристъпваше от крак на крак и също не бързаше да отиде.
– Филимоне – обърнах се към фамилиара. – Филя, ти си тука единственото вълшебно същество. И си единствения възрастен мъж, макар и котешки. Ще провериш ли, а?
– Че защо веднага аз? – Котаракът също не гореше от желание да оглежда трупа и се дръпна назад.
– Фил, ама длъжен си да правиш все нещо. Ето ние с Тимар очистихме мръсотията. А утре и при водния ще трябва да идем и да му помогнем да очисти езерото.
– Ето, винаги е така… – промърмори недоволно той. – Щом трябва да ми налееш сметана, дебелогъзест съм бил, а за да се провери труп, видиш ли, единствения възрастен мъж станах.
– Добре де, уговори ме. Днес ще получиш цял пакет сметана – усмихнах се едва-едва и боязливо хвърлих поглед на спокойно лежащия мъж.
Филимон замърмори нещо под носа си и се прокрадна към леглото. Изправи се на задните си лапи и предпазливо подуши рамото на мъжа. След това скочи на възглавницата и подуши и лицето му. Сложи едната си лапа на врата му там, където обикновено пулсира вена. После със същата тая лапа надигна клепача на мъжа и го разгледа. Как го направи с лапата си – нали все пак е котка? – Не знам, но го направи.
– Фил, какво има? – Първа не издържах аз.
През това време, докато Филимон изследваше тялото, Тимар се приближи и вече стоеше до леглото. А аз никак не бързах да се приближавам.
– Той ми спи, представяте ли си! – Обърна се към нас фамилиарът.
– Как така спи? – Не разбрах аз.
– Ами как? Ей така, съвсем нормално. Жив е и спи.
– И сега какво ще правим?
– Какво, какво – измърмори котаракът, скочи от леглото и гръмко се разкиха. – Да се изхвърлят всички тези парцали, а мъжът да се измие и преоблече. Можете и косата му да подстрижете – вижте колко е пораснала, явно от доста време спи.
– Да бе да! Не ми е ясно: да не би да съм някоя почистваща фирма**? Защо вечно съм длъжна да мия и чистя? Омръзна ми вече! – Изпуснах нервите си аз.

Приближих се до леглото, боязливо дръпнах яката на ризата на спящия мъж, за да разгледам що за верижка на врата му хвърля отблясъци. А яката така и остана между пръстите ми – тъканта беше изгнила и съхраняваше формата си, докато не я пипахме, но се разпиля от докосването. Мда! Страшно е да си представиш от колко време лежи тук! Явно не е обикновен сън. Никой човек не може да проспи толкова време, че да изгният дрехите на него. А мъжът си го бива, даже много добре е запазен, не можеш да му дадеш повече от тридесет години.
– Така, добре – обърнах се към притихналия Тимар. – Хайде сега да изхвърлим всички дрипи по дяволите, иначе тук можем и да се задушим. Този пич засега ще го оставим тук, само ще го покрием с чист чаршаф. Щом спи, още някой и друг ден няма да го объркат. А после ще решим какво да го правим.
Точно така и направихме. Натъпкахме в чували всичките парцали, които имаше в стаята, и ги изнесохме навън. Наложи се мъжа върху постелята да го преобръщаме, за да измъкнем прашните и изгнили чаршафи изпод него. Изхвърлихме и дрехите му, защото в процеса на преобръщането те се разпаднаха под ръцете ни.
А само какво тяло имаше този „спящ красавец“… Даже съвсем не може просто да се каже, че ставаше, направо си беше супер яко! Релефните мускули привличаха вниманието и предизвикваха неприлични мисли. Широки рамене, дълги крака, тесни бедра, плочки на корема. Аа, стоп! Нещо мислите ми не отиват в правилната посока.
Вместо матрака, който също измъкнахме изпод мъжа и изхвърлихме навън от балкона, постелихме пухкаво одеяло, а самият мъж скромно прикрихме с малък чаршаф. При това се наложи това да го направи Тимар, защото на мен ми беше неудобно. Все пак спи си мъжът и то съвсем непознат, а долните му гащи бяха изгнили заедно с панталоните. Да можехме и да го умием, но тогава ще трябва да го мъкнем надолу, а после и да го стоварим някъде… После да го занесем обратно в кулата – направо ще си скъсаме задниците! Та това си е невъзможно за вдигане тяло, даже само на вид… В общи линии, почистихме праха от този спящ красавец, прикрихме го с чаршафчето и го оставихме да продължава да си почива.
– Е, народе – започнах аз, когато преместихме базата си в кухнята – какво ще правим? Какви идеи имате относно това, що за мачо спинка у нас там горе?
Навън вече беше съвсем тъмно, затова се наканихме да вечеряме. Филка си хапваше своята честно заслужена сметана, аз варях пелмени***, понеже вече нямахме сили за нищо друго. Коленете ми трепереха от умора.

– Какво имаме да му мислим? – Наддаде глас Филимон, като се откъсна от сметаната. – Трябва да го събудим. Щом спи, значи просто е омагьосан.
– Опасно е да го събудим – усмихнах се аз. – Ами, ако се окаже, че е вампир? Именно те в нашите приказки спят някъде, а после – бам!, събуждат се и край. Настъпва края на света в едно затънтено място и планини от трупове.
– Вика! – Разсмя се Тимар. – Ама ти какво! Вампирите са с криле. Той съвсем не е вампир.
– Аха, не е вампир… Защо тогава е целия в паяжини и лежи със скръстени ръце на гърдите?
– Стопанке, ти по-добре кажи как ще го събудиш? – Отново заговори котаракът.
– Фил, ама наричай ме по име, нали те помолих за това. Чувствам се ужасно глупаво, когато ме наричаш Стопанка. И изобщо… – помълчах. – Слушайте, ами ако този тип е истинския стопанин на къщата? Тогава ще трябва да напусна ли?
– Ъ, ъ – отново се обади Филимон. – Къщата призна тебе. Ти си стопанката. Пък и водният не дойде току така при теб – значи, че и всички останали знаят, че ти си важната тука.
– Вик, недей да се тревожиш по-рано от необходимото – проговори Тимар. – Там горе има някакви книги. Хайде после да ги прочетем. Ще събудим онзи мъж и всичко ще се изясни.
– Тогава се връщаме на въпроса: как да го събудим? Не, разбира се, че съм чела приказки. Но там имаше Спяща красавица и я целуна принц, който после се ожени за нея. А аз не съм принцеса, той не е красавица и нямам намерение да се омъжвам за него. Пък и да го целувам не ми се иска.
– Ами не се омъжвай за него. Никой не те кара насила да отидеш под венчилото – сви рамене Тим.
– Но това не отменя точката, че не искам да го целувам.
– Ей, ама не ти ли е все едно? – Отново се намеси Филя. – Какво толкова, цункаш го и край.
– Не искам! – Нацупих се аз.
– Че защо? Той май е симпатичен според човешките мерки – котаракът ме погледна неразбиращо.
– Е, да… симпатичен е, няма спор! Но въпреки всичко е някак си неправилно. Да намериш на тавана някакво мъжко тяло и да го целунеш. Пфу! Ами ако реши, че му досаждам?
– А ние ще бъдем до тебе, не се притеснявай. И ако се събуди, ще му обясним, че целувката е била необходима само за да го събуди.
– Хм. Добре де, после ще го измислим. А сега… Тимка, дай ми картинката, която си избра за твоята стая.
След вечерята минах по стаите и разположих картинките от списанията. Тимар беше избрал за себе си интериор в стил хай-тех****, толкова много му беше харесал. За гостната също бях избрала няколко картинки. Да има камина – много обичам живия огън. А всичко останало бе запланувано да е в смесен стил – вариации на тема осъвременена класика, но с елементи от модерната. Цветова гама – чернобяла. За да може мебелите да не се цапат лесно – все пак е гостна, но да е светла като цяло. А за бъдещата си стая дълго се мъчих. Все не се получаваше. А после намерих няколко картинки и ги отделих. Ако Къщата успееше да го осъществи, щях ужасно много да се радвам.

– Къщичке – притиснах буза до стената на бъдещата си стая. – Ако ти се получи и ти стигат магическите сили, моля те, направи ни стаите като на картинките. Но ако не можеш, няма страшно. Ние тогава ще купим мебелите. Да си призная, няма да ни стигнат парите за да обзаведем всички стаи. – Натъжих се аз.
Парите по сметката стремително намаляваха. И като се има предвид, че съм все още безработна, съвсем скоро ще бъде поставен ребром въпроса как ще преживяваме занапред.
Утрото започна отрано. С Тимар облякохме дрехи, които не се цапат лесно, аз също навлякох и банския под камуфлажните панталони и тениската, натоварихме се с необходимите вещи и се отправихме към водния. При вратата към Ферин се спрях на прага. Някак страшно беше за мен да излизам там. Едно е да знаеш, че този свят съществува зад оградата, а съвсем друго е да отидеш там, напускайки къщата. Плашещо е някак.
Но все пак излязох, като се стараех да стоя по-близо до Тимар, и се огледах. В Листянки къщата ми беше отдалечена от останалите. Някак си отделена. Всички останали къщи се виждаха, до тях имаше път, но в същото време нямаше нито един съсед наблизо. Между другото, за съседите. Все пак трябва да отида да разузная и да се запозная с хората в Листянки. Нали сега и аз съм жителка на това прекрасно място.
Покрай тия мисли така и не забелязах как ние с Тимар навлязохме в горичката и закрачихме по пътечката. Горичката беше най-обикновена, същата като на Земята, затова с нищо не поразяваше въображението. Аз от време на време си откъсвах от горските ягоди, които растяха от двете страни на пътечката.
– Тим, разбираш ли от гъби?
– Разбира се. Какво сложно има в това?
– А ще можеш ли да отидеш и да набереш? Много ми се яде гъбена супа…
– Ще отида – той сви рамене. – Ако ми беше казала по-рано, досега да съм отишъл.
– Въобще не ми е идвало наум. Тим, аз съм градска жителка. Целият тоя живот в отделна собствена къща, с парче земя, а и с вас, е нещо ново за мен. Не мога да свикна и въобще не осъзнавам, че всичко е наистина.
Покрай разговорите неусетно стигнахме до мястото. Дърветата се отдръпнаха и ние излязохме на езерото. Оказа се, че не е толкова малко, както се надявах, но наистина е ужасно мръсно.
– Дааа… Ще се наложи да поработим… А къде е водният?
Едва произнесох думите, водата до брега забълбука и се показа главата на вчерашния ни гостенин.
– Тук съм. Чакам ви. Какво ще правим, Стопанке?
– Като за начало престани да ме наричаш Стопанка и се обръщай към мен с името ми – Виктория. А по-нататък… Прочетох какво е написано по повод очистването на водоемите. Накратко, водни. Донесохме контейнери и лопатка за теб. Върви на дъното и започни да ги пълниш с тиня и мръсотия, а после ги донеси на повърхността. Ние ще отнесем всичко това настрани. После ще начупим брезови и върбови клонки, ще ги оплетем на венчета и ще ги закрепим по периметъра. Донесох също и няколко шишенца със зеленка, ще залеем с нея.
– А какво е това – зеленка? – Намръщи се водния. – Ти и вчера я спомена. И защо ще заливаме с нея?
– Ъмм, ами злите микроби ще убиваме. Слушай – намръщих се смутено – аз направо ти казах, че нищо не разбирам по този въпрос. Каквото прочетох в Интернет, това и ще направим.
И се захванахме. Тимар връчи на водния дълбока лопатка и два контейнера с капак, в който допълнително се отваряше още място и му обясни как да ги ползва. За да не се окаляме, ние с Тим се съблякохме. И докато водният пълнеше поредният контейнер с тиня, с Тим плетяхме брезови венчета и връзвахме снопчета от върбови клонки. Пълните контейнери носехме в гората и ги изливахме в една яма. И така цял ден, с почивка на обед.
На свечеряване не можех даже да се изправя. Цялото тяло ме болеше, дори и ония мускули, за чието съществуване не подозирах. Беше изнесено огромно количество мръсотия и тиня, всички венчета бяха разположени по брега и пуснати във водата надолу с листата.
– Край, момчета – паднах изнемощяла на тревата. – Шаро умря. Не мога повече…
– Виктория, а ще дойдете ли и утре? – Водния се беше измъкнал до пояс от водата и съчувствено ме оглеждаше.
– Ех, водни… Ако утре мога да се надигна от леглото и допълзя поне до ваната, ще е истинско чудо. Цялото тяло ме боли.
– Хайде да ти дам едно лекарство, а? Все пак, аз съм виновен…
– Давай – лениво завъртях глава към него и продължих да лежа по гръб.
– Тимар, я ми подай ония шишенца – водния кимна към празните шишета от зеленката и бутилката от студения зелен чай „Липтън“.
Като ги взе от върколака и грабна лопатката, водният се гмурна и известно време го нямаше. А аз бях толкова уморена, че въобще не проявих интерес, за какво му бяха тия празни шишета. След пет минути той изплува.
– Ето, Виктория – той постави на брега двете шишенца от зеленката и пластмасовата бутилка. В тях имаше вода. – Първо вземете вана, в която да добавите вода от тези две шишенца. – Зеленият показалец докосна двете миниатюрни бутилчици. – Полежете в нея, това е мъртва вода. Ще премахне всички болки в мускулите. После излейте водата и втората вана вземете с тази вода. – Показалецът се премести върху пластмасовата бутилка. – Това е жива вода. Утре ще сте в нормална кондиция.
– Жива и мъртва вода ли? – Аз даже седнах, като пъшках и простенвах. – Това е истина, така ли? Мислех, че само в приказките има такава вода. Макар че аз и това… Водните и върколаците също са само в приказките. – Усмихнах се на подигравателното изсумтяване на събеседниците си.
– В езерото ми извират два извора. Само че отдавна се замърсиха и нямаше как да се добера до тях. Едва днес успях да ги откопая – водния се облегна с лакти на брега и подпря главата си с ръце.
– Ами… Благодаря, надявам се да помогнат. Тим, ще ми подадеш ли ръка? Няма да мога да се изправя сама.
– Не се съмнявай, Виктория – водният изхъмка. – Бих ви предложил да се изкъпете, за да отмиете мръсотията, но само ще се изцапате още повече. Така че по-добре вкъщи.
– Ъхъ. Воден, ще тръгваме, вече се свечери. Ако водата ти помогне и утре сме наред, сутринта ще дойдем по същото време.
До вкъщи докретах вече на автопилот. Едва местех краката си, върколакът ме влачеше на буксир, а той се оказа учудващо силен. На външен вид само кожа и кости, а силите му явно са доста повечко от моите.
– Тим, на колко си години? – Влачех се унило аз.
– След няколко дни навършвам шестнадесет – погледна ме косо той. – Защо питаш?
– Просто ми е интересно. А това няколко, след колко е?
– След десет.
– Защо не ми каза по-рано? Трябва и подарък да успея да ти избера.
– Какъв подарък?
– Как какъв? За рождения ти ден.
– А защо? – В гласа му имаше толкова учудване, че аз даже не разбрах въпроса.
– В какъв смисъл? Ами подарък, за рождения ти ден. Ти какво искаш? Може би нещо конкретно?
– Ами не знам. Никога не са ми подарявали за рождения ден.
– Как така? Нали си живял с дядо си. Нима дядо ти не те е поздравявал?
– Не. При нас не е прието да се подарява за рождения ден – озадачено разтегли Тимар. – А при вас подаряват, така ли?
– Ами да. Подаряват. Канят гости, отрупват масата с вкусотии, торта и всякакви такива – тук вече аз се учудих. – Слушай, а ти никога ли не си получавал подарък за рождения си ден? И никога не си го празнувал?
– Не – Тимар сви рамене.
– Ама че работааа…

/* Балдахин – Красив навес от скъпа материя, обикновено над престол, легло и др./

/* *Има се предвид фирма за професионално почистване на сгради и помещения./

/***Пелмени – Варени дребни пирожки, приготвени от прясно тесто с пълнеж от месо, риба или зеленчуци (типични за източната и руската кухня)./

/****Хай-тех – Високи технологии (на английски: high technology, high tech, hi-tech) или на кирилица хай-тех е общо наименование на най-новите и усъвършенствани технологии на своето време./

Назад към част 6                                                               Напред към част 8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!