Налини Синг – Архангелска буря ЧАСТ 23

Глава 22

Поставяйки ръце на бедрата ѝ, той я задържа на място, докато вкусваше кожата ѝ, докато потъваше в усещането за връзка, за това, че е истински, макар и само за мимолетния отрязък от нощта, който щеше да прекара с жената в ръцете си. Ароматът ѝ, тази дива подправка, го опияняваше, кожата ѝ беше толкова мека и топла, а тялото ѝ – цялото в изящни извивки. Искаше му се тя да носи сари, за да може само да вдигне ръце, за да погали голата кожа на кръста ѝ.
Крилете ѝ, хванати между тях, се движеха с леки, неспокойни движения, докато той протягаше ръка, за да махне остатъка от фибите, с които беше прибрала косата си. Тя се разпиля по ръцете му в каскада от неочаквани къдрици, буйни, гъсти и сатенено меки. Заплете едната си ръка в кичурите и дръпна главата ѝ назад, извивайки шията ѝ за устата му.
Тръпка разтърси тялото ѝ, а пръстите ѝ се опряха в дървото на вратата.
Движението на езика му, опияняващият ѝ вкус.
Пулсът ѝ заби в бърз ритъм, а крилете ѝ се движеха в също толкова неравномерен ритъм. Вдигна свободната си ръка от бедрото ѝ, затвори я здраво върху ръба на лявото ѝ крило и я поглади надолу.
Задъхан звук, зениците ѝ се разшириха неимоверно, когато миглите ѝ се повдигнаха.
– Джейсън.
Спирайки интимния допир, преди да е станал прекалено силен, той разпери ръката си плоско върху стомаха ѝ.
– Как да те измъкна от това?
– Копчетата, които държат затворени процепите на крилата. – Думи на Хъски. – Има и скрит цип отстрани.
Искаше кожата ѝ да се допре до неговата, направи една крачка встрани и отметна косата ѝ от гърба и през рамото. Копчетата бяха от фасетирани черни кристали, които блестяха на меката светлина. Измъкна горните копчета, без да докосва чувствителната арка на крилата ѝ, посегна надолу и намери подходящите копчета в долната част на крилата.
Централното парче отзад падна надолу, върху долните ѝ извивки, и той наблюдаваше как тя смъква предната част от ръцете си, придържайки смачкания плат към гърдите си със скромност, която парадоксално го накара да пламне. Със свободната си ръка тя се протегна настрани и дръпна скрития цип, който минаваше от ребрата ѝ до прореза в долната част на туниката.
Топлината посрещна кокалчетата му, когато ги прокара по централната линия на гърба ѝ, а по кожата ѝ преминаха фини трептения. Ако беше по-добър мъж, щеше да спре това – Махия не реагираше като жена, която е имала достатъчно любовници, за да загуби срамежливостта си.
– „… който не ме ухажва с лъжи, а е честен в желанието си.“
Желанието му не съдържаше измама, беше юмрук в корема му.
Без да я принуждава да отпусне предната част на туниката, той сложи ръце върху извивката на бедрата ѝ и отново се притисна към нея, а крилете му се разтвориха широко зад тях. Тя потръпна от интимния контакт, защото докато тя беше заета с туниката си, той беше свалил тениската си.
Мекотата на перата ѝ върху голата му кожа прокара сетивна информация през съзнанието му, разтопена река, която го държеше в плен. Отново се наведе към гладкия склон на шията ѝ, отметна с пръст един заблуден кичур коса и усети как тя реагира с трепет на мястото, където телата им се свързваха. Дори докато притискаше устни към чувствителната ѝ кожа, той свали едната си ръка по ръката ѝ, за да затвори пръстите си върху тези, които тя бе свила отпред, придържайки туниката на мястото ѝ.
Не насилваше, а само леко дръпна.
Най-малкото колебание, преди тя да разтвори пръстите си и да му позволи да вземе едната и ръка, да я протегне, за да я притисне към вратата. Когато той проследи обратния си път по тънката топлина на ръката ѝ, тя задържа ръката си там, където я беше поставила. Сменяйки страните, той преметна косата ѝ на другата страна с разкошна бавност… защото сега, когато я докосваше, треската в него се бе трансформирала в тъмно сексуално търпение, което обещаваше смазващо удоволствие.
Тя разбра какво предстои този път, когато той я погали по ръката до останалия ѝ юмрук, а дишането ѝ беше учестено, повърхностно. Оставил пръстите си върху нейните, той изглади свободната си ръка върху извивката на талията ѝ, като обля с устни шията ѝ, преди да целуне склона на едно изящно рамо, а лицето му докосна горната дъга на крилете ѝ.
Разтреперана, тя отпусна пръсти от туниката си и му позволи да отпусне и тази ръка, за да я притисне до вратата. Той се върна обратно по ръката ѝ също толкова бавно, като през цялото време целуваше съблазънта на кожата ѝ. След това постави и двете си ръце на мястото, където туниката се събираше на бедрата ѝ, и я дръпна.
Тя се плъзна надолу и се свлече в краката ѝ. Тя излезе от тъканта и го остави да я отхвърли.
– Панталоните имат – преглътна, сякаш гърлото ѝ беше пресъхнало – кукички на глезените.
– Ще пазят – каза той и се изправи, за да се вгледа в картината, която тя направи – леко разперени криле, голо тяло до кръста, буйни къдрици на косата ѝ, падащи върху едното рамо. – Няма нужда да бързам. – Протегна ръка и отново прокара кокалчета по голия център на гърба ѝ, този път с по-дълбок натиск, а мекият ѝ вик се превърна в юмрук около члена му. – Затвори крилата си.
В момента, в който тя го направи, той се притисна и премести ръката си около колана на памучните ѝ панталони, за да развърже връзката, която ги държеше горе. Остави дрехата да се плъзне до бедрата ѝ и отново завърза връзката. Коремът ѝ трепереше срещу ръката, която той разтвори върху сатенената ѝ кожа, а безименният му пръст докосна горния край на панталона… който едва прикриваше хлъзгавата ѝ стегнатост.
Тялото му пулсираше, плътно и горещо.
Усетила го, тя се разтрепери, но не се опита да се отдръпне, докато той плъзгаше свободната си ръка от бедрото ѝ нагоре, точно под гърдите. Той не стискаше малките, зрели буци, а само прокара пръсти по долната им част, преди да изтръгне едно стегнато зърно.
Сладката нужда в откликващия ѝ вик прошепна по кожата му като осезаема ласка. Възнаграждавайки я с още едно дразнещо движение, още едно дръпване, което я накара да потрепери, той вкара другата си ръка точно под горната част на колана ѝ. Пъпът ѝ се напрегна и отпусна с трепет, когато той отново погали гърдите ѝ.
Целувайки шията ѝ, толкова много чувствителна, той премести ръката си по-ниско, под копринената грапавина на фината дантела, за да докосне нежните къдрици между бедрата ѝ, влажната топлина на които беше най-изтънченото изкушение.
– Джейсън. – Пусна едната си ръка от вратата и посегна зад гърба, за да докосне косата му. – Целуни ме. – Това беше прошепната молба.
Той спря еротичното си изследване и я завъртя, крилата ѝ се разпериха във великолепна демонстрация зад гърба ѝ, докато тя се изправи пред него – жена с червена руменина по скулите и стегнати гърди, увенчани с тъмни зърна, които той знаеше, че скоро ще опита.
– Ти – промърмори той, сключвайки пръсти върху едната ѝ гърда – си прекрасна. – Подпрял свободната си ръка до главата ѝ, докато нейните собствени ръце се увиваха около него, докато тя отново се издигаше на пръсти, той я целуна, както беше поискала. Това беше голо, влажно сливане на устни, при което тя се търкаше в него, а коремът ѝ се плъзгаше по члена му.
Хватката му на юздите се изплъзна.
Протягайки ръка между тях, той развърза връзката на панталоните ѝ, прекъсна целувката и хващането ѝ, за да ги свали. Пъпът ѝ беше примамка, на която не можа да устои, а целувката, която постави там, накара пръстите ѝ да се вкопчат в косата му, преди той да прокара палци по хълбоците ѝ и да се отдръпне.
– Не мърдай – промърмори той, целувайки я от вътрешната страна на едно сатенено бедро.
Махия засмука отчаяно въздух, а кадансът на желанието ѝ звучеше в кръвта му. Тя го подтикваше да разкъса панталоните ѝ, но той стисна зъби и отдели време да разкопчае кукичките, като се насили да действа бавно, за да не претовари любовницата си със сладката ѝ страст и готовност да му се довери да води танца.
Накрая панталоните бяха свалени. Той бавно прокара ръце по прасците ѝ, по бедрата ѝ, по бялата дантела, която беше единственото, което я покриваше сега. Докато се изправи в цял ръст, въздухът беше напоен с аромата на нейния мускус.
– Свали ги. – Искаше да я види гладка и готова, да я вкуси в най-еротичните целувки, но първо трябваше да получи този знак, че тя остава доброволен участник.
Дъхът ѝ се затаи… но тя сведе глава и закачи палците си отстрани на парчето дантела. Той се отдръпна назад, за да я наблюдава как сваля и отлепва парчето, защото визуалното усещане беше празник – макар че нищо не можеше да надмине докосването за него, осезателното удоволствие беше единствената му истинска зависимост.
Топлината пламтеше по всеки сантиметър от кожата ѝ. Тя избута смачканата дантела настрани с тънък крак, а миглите ѝ скриха погледа ѝ. Той протегна ръка и прокара задната част на пръста си по едно от зърната ѝ. Тя се дръпна. Без да може да се съпротивлява, той наведе глава, взе част от гърдата ѝ в устата си и засмука.
Коленете ѝ се подкосиха.
– Джейсън, моля те…
Държейки я, докато освобождаваше чувствителната ѝ плът, той я успокои с вяла целувка, която наля масло в черната буря на собствената му страст.
– Така – промърмори той срещу набъбналите от целувката устни, докато продължаваше да я съблазнява с уста – точно така. – Членът му беше болезнено твърд, той плъзна едната си ръка между бедрата ѝ и с един пръст леко погали централната линия на стрцевината ѝ.
Отново и отново… и отново.
Дъхът ѝ се превръщаше в накъсани вдишвания, върхът на пръста му се плъзгаше от нуждата ѝ, ръцете ѝ се вкопчваха в ръцете му. Заслепените ѝ очи се втренчиха в неговите, когато той прекъсна целувката, и той знаеше, че удоволствието в нея нараства, бавно кресчендо.
– Лети. – Беше грубо насърчение, докато той изискваше нова целувка, жадувайки за контакта. – Имам те. – Той продължи с бавната си, неумолима ласка, докосвайки блестящата главичка на върха на бедрата ѝ с всеки ход, сега, когато тя беше разтворила бедрата си по-надалеч в опит да задълбочи интимния контакт.
Ноктите ѝ се впиха в ръцете му, а шията ѝ се изви.
Навеждайки я над ръката си, той взе част от пренебрегнатата ѝ гърда в устата си, прокара зъби по стегнатата плът, докато я освобождаваше… в същото време улови с пръстите си чувствителното възелче между бедрата ѝ и натисна силно.
– Джейсън!
Вдигна глава и махна ръката си, преди удоволствието, което разтърсваше тялото ѝ, да стане болезнено.
– Имам те – повтори той, долепил лицето си до нейното. – Имам те.
Едва когато тя спря да трепери, той се прехвърли върху бедрата ѝ и я повдигна, докато тя не обгърна краката си около кръста му. Очите ѝ бяха лениви, преситени, а целувката ѝ – вяла. Ръцете ѝ се усукаха около врата му, тя се отвори за него с чувствена щедрост, която го накара да я погълне, а пръстите ѝ се вплетоха в косата му. Той се промъкна между тях, за да разкопчае дънките си, да хване члена си и да се позиционира на входа ѝ.
Тихо въздишане в устата му, когато главата на члена му се търкаше в набъбналата ѝ от страст плът, а след това той се вмъкваше в копринената гостоприемна обвивка.
– О! – Махия го сграбчи по-силно с всяка част на тялото си, а вътрешните ѝ мускули продължаваха да пулсират с влачещите се вълни на нейното удоволствие.
Разтреперан, той отпусна челото си върху нейното, докато се бореше с желанието да се бутне. Тялото ѝ му подсказваше, че отдавна не е било използвано по такъв начин, а мускулите ѝ се мъчеха да се разтегнат около него.
– Всичко е наред, Джейсън. – Пръсти върху бузата му, целувки нежни, нежни и неочаквани. – Толкова много те искам.
Той си пое накъсано дъх и се вмъкна малко по-дълбоко. Още малко. Изпепеляваща топлина, женски мускули, пулсиращи върху твърдата му плът. Удоволствието беше почти болка, ухапването – изящно. Обърна устата си, за да се допре до нейната, и продължи да вкарва члена си в нея, бавно и неумолимо.
– Джейсън.
Извивайки бедрата си при звучното хленчене, той се принуди да спре.
– Боли ли? – Попита той направо.
Смаян поглед.
– Пали и все пак се чувствам добре. Искам да си в мен.
Това беше всичко, което трябваше да чуе.
Плъзна ръце под бедрата ѝ, вдигна краката ѝ от бедрата си и избута коленете ѝ нагоре и широко, като силата му беше повече от достатъчна, за да я задържи притисната, докато той се впиваше в нея и усещаше как ноктите ѝ се впиват в гърба му, докато тялото ѝ се свиваше около него, къпейки члена му в разтопено желание.
После започна да се движи.

Назад към част 22                                                      Напред към част 24

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!