Аби Глайнс – Морски бриз – Лошо поведение – книга 6 – част 20

Глава деветнайсет

ДЖЕС

Връзката е невъзможна. Това е всичко, което чух. Всичко останало, което каза, нямаше смисъл. Какво искаше той? Да се обади по телефона?
– Значи искаш просто да се закачаме, когато си на разположение, и да правим какво? Да правим секс? – Попитах с горчивина.
Очите му се разшириха и той поклати глава.
– Не! Боже, не. Не това имам предвид. Имах предвид просто… среща. Сексът, е, да, той е невероятен, но не за това съм дошъл тук. Исках да те видя.
Само че не във връзка. Искаше да е свободен да ходи на срещи със Стар и с който и да е А-листър, който му попадне, а също и да идва да ме вижда. Да, това ме вбеси, но не трябваше да го прави. Той никога не ми е обещавал нищо. Това, че аз исках повече, не означаваше, че той трябва да го направи. Той ме харесваше. Искаше да се среща с мен. Бях свикнала с момчетата от притежателен тип, които не искаха да споделят, така че случайните срещи не бяха нещо, което бях правила много.
Да го видя с други жени щеше да ме нарани. Но струваше ли си да го имам, дори и само за малко? Можех ли да го направя? Може би имах нужда да го направя. Може би беше време да се науча да се срещам с различни хора, да оставям възможностите си отворени. Не беше така, сякаш търсех брак и бебета.
– Добре – казах накрая. Вероятно това щеше да се върне, за да ме преследва, но не исках да го оставя да си тръгне.
Бавна усмивка се разля по изцяло твърде красивото му лице. Беше получил това, което искаше: мен и която и да е друга. Предполагам, че имаше за какво да се усмихва.
– Добре. Отворена си да се видим, когато можем? И можем да говорим по телефона – добави той.
Отивах на мястото на „дълги разстояния – без връзка – докато съм в колежа“. Това ме караше да звуча слабо. За това, че се поддавам на нещо подобно. Сякаш се бях съгласила на по-малко. Но не бях готова да го пусна да си тръгне. Още не. Може би скоро щях да бъда, но исках Джейсън Стоун. Проклет да е той.
Погледът му падна към краката ми.
– Носиш ботушите, които ти купих – каза той с доволна усмивка.
Кимнах и изхлузих крака, който бях кръстосала.
– Да.
Очите му проследиха краката ми и спряха да прекарат повече време в горната част на бедрата ми. Бях облечена като проститутка. Знаех го. Бях го направила от глупост. Разбира се, че той гледаше.
– Следващия път ще нося повече дрехи – казах му, като се опитах да се пошегувам.
Погледът му се върна назад, за да срещне моя.
– Съжалявам. Бях…
– Ти разглеждаше късата ми пола. Знам. Бях в настроение тази вечер.
Той свъси вежди.
– И това настроение беше да видиш колко можеш да докараш до лудост всеки мъж, с когото влезеш в контакт?
Повдигнах рамене и се облегнах на дивана.
– До голяма степен – отговорих честно.
Джейсън се засмя.
– Успяла си.
– Благодаря. Мисля – отвърнах аз.
Той се наведе по-близо до мен и взе кичур коса от рамото ми, след което започна да си играе с него.
– Обичам косата ти – каза той, докато я пускаше през пръстите си.
Опитах се да благодаря, но не успях да формулирам думите.
– Искам да те целуна. Но не искам да си мислиш, че това е причината да си тук – каза Джейсън.
Сърцето ми се ускори и исках да въздъхна от усещането, че той прокарва пръсти през косата ми.
– Не бих си помислила, че си ме довел тук само за една целувка – уверих го аз.
Той се наведе напред и обгърна шията ми, вдишвайки ме.
– Ако те целуна, ще искам повече. Ще направим много повече от това да се целуваме – прошепна той.
Потръпнах от топлината му. Исках и това. Може би затова бях дошла. Би било лъжа да кажа, че не съм мислила за това. Обърнах глава и улових устните му в целувка. Дишането му спря за миг, а ръката му се спря в косата ми. Той си мислеше. Опитваше се да реши. Щеше да ми се наложи да натисна.
Обърнах тялото си и прехвърлих крака си през неговия, преди да обвия ръце около врата му. Това беше всичко, което ми трябваше. Ръката му беше върху бедрото ми, придърпвайки ме по-близо, преди да поеме контрола върху целувката.
След като месеци наред си мислех, че това е свършило и никога повече няма да се чувствам по този начин, не можех да се приближа достатъчно до него. Единственото, което можех да си помисля, беше, че ако това е ограничено, значи искам повече. Ако беше възможно да се наситя на този мъж, тогава исках да го направя. Може би следващия път нямаше да ме боли толкова много.
Джейсън ме избута обратно на дивана и ме покри с тялото си. Устните му целуваха ключицата ми и горната част на гърдите ми, които сега се изпъваха от горнището, което носех. Затворих очи, за да мога да дишам. Беше ми трудно да дишам дълбоко, когато виждах как езикът му се изстрелва и облизва кожата ми.
Посегнах към блузата си, за да я сваля, но ръцете му ме хванаха и ме спряха.
– Недей – каза той, докато опираше главата си в гърдите ми, дишайки тежко. Не помръднах, чакайки го да направи нещо или да каже нещо повече. Ръката му се спусна по страната ми и обхвана бедрото ми, но не направи нищо друго.
– Джейсън?
– Да – отвърна той с дрезгав шепот.
– Добре ли си?
– Дай ми една минута.
– Добре… но защо?
Той притисна целувка към гърдите ми, след което се повдигна от мен.
– Защото не заради това си тук. И колкото и да ми се иска да взема всичко, което си готов да ми дадеш, не мога да го направя.
Седнах до него.
– Но това е причината, поради която съм тук. Решихме да се срещаме.
Джейсън се усмихна и разтри челюстта си.
– Все още имаш нужда от минутка, Джес.
Протегнах ръка и го хванах за ръката.
– Обясни ми какво имаш предвид.
Той се обърна и ме погледна. Протегна ръка и премести презрамката на горнището ми обратно до рамото, откъдето се беше изхлузила, след което прокара пръст по ръката ми.
– Когато в неделя се върна на училище и ти останеш тук цяла седмица да мислиш за това, не искам да се убеждаваш, че всичко това е било уловка, за да ти вляза в гащите.
По дяволите, той беше сладък. Наведох се към него, като исках да ме докосне още малко.
– Няма да мисля така. Освен това не нося панталони – напомних му закачливо.
Той изпусна кратък смях.
– Как бих могъл да забравя? – Отвърна той.
Наведох се и го целунах по врата, а той изстена.
– Искам това – казах аз.
– Искам го повече. Повярвай ми. Но искам да знаеш, че това не е всичко, което искам.
Цялото това нещо с недокосването ми, за да докаже, че го е грижа, го правеше за мен. Той можеше да води курс по съблазняване 101. Или пък такъв за най-бързия начин да накараш една жена да се съблече.
– Още не съм готова да се прибера у дома.
Джейсън ме обгърна с ръка и ме придърпа към себе си.
– Аз също. Разкажи ми какво съм пропуснал през последните три месеца, но пропусни подробностите с певеца.
Той искаше да говорим. Но все още щеше да ме държи. Приближих се до него, а той посегна към краката ми и ги преметна в скута си. Това беше далеч по-опасно за сърцето ми, отколкото ако ме беше прецакал тази вечер.
– Не много – отвърнах аз.
– Това не е вярно. Каза, че си, си намерили работа като шивачка. Разкажи ми за нея.
Облегнах глава на ръката му и се усмихнах. Обичах да говоря за работата си, но никой никога не ме беше питал.

ДЖЕЙСЪН

Беше мека и топъла и миришеше шибано невероятно. Придърпах я по-близо и зарових глава към нея. Един тих стон и преместване в точната област ме събудиха от съня към реалността. Отваряйки очи, осъзнах, че Джес е мекото, вкусно тяло, в което се опитвах да се покатеря. Тя беше притисната към гърдите ми. В някакъв момент бяхме заспали на дивана и бяхме успели да се полюшваме. Преместих ръката си, за да я намеря пълна с гола, мека плът. По дяволите, бях я опипвал в съня си.
Тя притисна гърдата, която държах, в ръката ми и издаде тих стон. Полутвърдата ми ерекция се превърна в пълна за секунди. Знаех, че трябва да преместя ръката си. Тя спеше и беше уязвима. Знаех, че не трябва да докосвам гърдите и. Въпреки че ги усещах като рай.
Краката и бяха прибрани между моите, а съвършеното и кръгло дупе се притискаше към ерекцията ми. Как, по дяволите, беше спала през това време? Бавно отдалечих ръката си от нея, като използвах цялата си воля, за да не се върна и да си поиграя с твърдото зърно, което докосваше дланта ми. Измъкнах ръката си от там ѝ и свалих горнището, доколкото можеше, а то не беше много далеч. Остави малка част от корема и гол. Поставих ръката си върху нея колкото се може по-далеч от изключително изкусителната и гръд.
Бяхме говорили в продължение на часове. После тя започна да се прозява и аз започнах да си играя с косата и. Идеята да я отведа вкъщи не беше привлекателна. Не и когато трябваше да замина в неделя. Не исках да се откажа от нея още сега. Затова отидохме да спим на дивана. Все още бяхме с дрехите си.
Единствените неща, които ми беше казала и които ме направиха поне малко щастлив, бяха, че има работа, която обича, и че бившето и гадже, което я тормозеше, вече е женено. Бил принуден да се ожени за момичето, което бил забременил, за да не се премести в Арканзас с детето им. Тя обаче не беше говорила за другия мъж. Нито веднъж. Но аз я бях помолил да не го прави.
Джес се сгуши по-близо до мен и се размърда. Протегнах ръка зад гърба си и взех едно бяло одеяло, за да я завия. Не се движех обаче. Според часовника още не беше дори шест сутринта. Оставаха ми още часове от това.
Джес се притисна обратно към мен.
– Студено е – промълви тя.
Отказах се да се опитвам да не я докосвам прекалено много и използвах тялото си, за да я стопля, като влязох под одеялото при нея. Тя издаде доволен звук и отново започна да мърда дупето си. Преглътнах стон и се опитах да мисля за нещо друго, освен за тялото и.
– Топло ти е – каза тя сънливо и се настани обратно, след като се беше заровила към мен толкова силно, че единственото, което усещах, беше тялото и.
Притиснах целувка към слепоочието и. Колкото и да ми се искаше да и обещая повече, знаех, че не мога. Щеше да е погрешно да искам връзка, когато никога не знаех дали ще имам време да си тръгна през уикендите. Освен това имаше и родители, с които трябваше да се справям. Майка ми щеше да изпадне в ужас, когато разбереше, че през следващия семестър ще си взема отпуск и ще пътувам.
Джес се нуждаеше от свободата си, но аз трябваше да имам някаква връзка с нея. Тя ми липсваше. Харесваше ми да съм близо до нея. Щом тя е готова да ми даде толкова, аз ще го приема.
Тя отново започна да движи дупето си срещу мен. Но този път имаше люлеещо се движение. Хванах я за бедрото, за да я успокоя.
– Недей. Харесва ти, усещам го – каза тя. Гласът и имаше плътното звучене на съня. Тя посегна към ръката ми, която беше на корема ѝ, и я премести нагоре, за да покрие едната си гърда. Стиснах я нежно и тя се изви в нея, след което изхвърли ръката си нагоре и я плъзна зад главата ми. Можех да видя ръката си върху нея, когато кремавата, гладка плът се издигаше от горната част на блузката и.
– Будна ли си? – Попитах, като отчаяно исках да плъзна ръката си обратно под блузата и.
– Да – въздъхна тя и преметна крак върху моя, така че когато се поклати назад, ерекцията ми се доближи до топлината между краката и.
Започнах да плъзгам ръката си под блузата и, но вместо това хванах долната и част и я свалих. Гърдите и отскочиха свободно от стегнатото горнище и аз напълних ръцете си с тях. Бях виждал много гърди, но никога не бях виждал толкова съвършени. Джес изви гръб, за да ми даде още по-добра представа колко добре изглеждат в ръцете ми.
Тя разтвори по-широко краката си, опитвайки се толкова силно да получи триенето, от което се нуждаеше, за да се освободи. Плъзнах ръката си по корема и, издърпах късата пола нагоре и Джес извика в очакване. Заиграх се с горната част на бикините и, прокарвайки пръст напред-назад, докато тя се извиваше.
– Моля те – умоляваше тя.
– Какво искаш? – Попитах, като я целунах по ухото.
– Докосни ме, Боже, моля те, докосни ме – изпищя тя. Краката и бяха широко разтворени и усещах миризмата и на възбуда, която беше на път да ме изтласка над ръба. Плъзнах пръст в дантелената материя, а Джес се задъха и се успокои. Гърдите и се издигаха и спускаха, карайки ги да подскачат красиво, докато чакаше да се спусна по-надолу.
Когато пръстът ми докосна клитора и, тя извика името ми и отметна глава назад. Майната му, това беше горещо. Прокарах един пръст по хлъзгавите гънки, а след това го поднесох към устата си, за да я опитам, докато тя ме гледаше.
– Толкова е сладко – прошепнах аз, после преместих ръката си обратно надолу, за да я докосна през мокрия памучен плат на бикините и. – Трябва да ги свалим – казах и, а тя кимна трескаво.
Протегнах ръка нагоре и разкопчах полата, защото и тя изчезваше. След това запратих и двете надолу, докато тя не трябваше да ги разкопчае докрай, а после да ги изрита на пода.
– Джейсън – въздъхна тя и отново разтвори крака пред мен. Стаята миришеше на секс, когато тя беше отворена по този начин. Започвах да си мисля, че не е нужно да се връщам в училище. Можех просто да живея тук долу с голата Джес на този диван с мен.
– Да? – Попитах, целувайки я по шията, докато премествах ръката си назад, за да обхвана гладката и, влажна могилка.
– Свали си панталоните – каза тя, движейки бедрата си срещу ръката ми.
– Защо? Аз ще се погрижа за теб – казах и, докато натисках палеца си върху клитора и.
– Не е същото. Искам да си вътре в мен – каза тя, сграбчи ръката ми и се държеше здраво, докато се буташе срещу нея. – „Точно така. Вмъкни се в мен отзад – каза тя.
Образът в главата ми ме накара да разкопчая дънките си. Бръкнах в джоба си и взех презерватива, който бях пъхнал там снощи, когато се прибрахме в къщи. Тогава не го бях планирал, но и не исках да съм неподготвен. Ако Джес се навиеше, можеше да ме накара да направя всичко.
Подадох на Джес презерватива.
– Отвори го – казах и, след което смъкнах дънките си надолу, за да мога да ги сваля.
– Ето – каза тя и ми го подаде.
Взех го, след което притиснах устните и със силна целувка, преди да го нахлузя. Бях преминал границата на твърдостта. Изпитвах болка. Протегнах ръка към крака и, издърпах го високо на бедрото си, след което се отпуснах в нея. Тя беше повече от готова, докато ме дърпаше навътре, което накара и двамата да извикаме.
Тя отново премести ръката си зад врата ми и се изви в мен. – Толкова си дълбоко – каза тя със стон.
– Забравих колко шибано невероятно се чувстваш – казах и, докато се борех да не загубя себе си точно тогава.
Ръката на Джес докосна члена ми, докато се плъзгаше навътре и навън. Затаих дъх, когато тя прокара пръсти по клитора си, преди отново да ме обходи с тях. Това, че тя си играеше с мен, докато я чуках, надвиваше съпротивата ми.
– Скоро ще свърша – каза тя, напрягайки се, докато я помпах силно. – О, Боже, Джейсън. Ще свърша. Това е…- Тя спря да говори и главата и се притисна към гърдите ми, докато се надигаше диво срещу мен, крещейки името ми, докато аз не я последвах точно след нея.
Тялото и започна да трепери, а аз се държах здраво, докато се дърпах, докато пълнех презерватива с моето освобождаване. Почти се бях убедил, че сексът с Джес не е бил най-епичното преживяване в живота ми. Че понеже я бях загубил, бях поставил секса с нея на пиедестал. Сега разбрах, че е бил епичен. Никога не се бях чувствал така с някой друг. Никога. И не исках да го загубя отново.

Назад към част 19                                                             Напред към част 21

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!