Каролин Пекъм – Безмилостни момчета от зодиака – Тъмна фея – книга 1 – част 7

РАЙДЪР

Новото момиче се приближи към мен, а погледът ѝ беше насочен към стола, на който в момента беше преметната ръката ми. Но ако Титан си мислеше, че ще я оставя да седне там, беше в шибана заблуда.
Тя забави ход и горната ми устна се сви назад. Гадината в мен се беше надигнала, готова да инжектира отрова.
– Говори – заповядах аз и веждите ѝ скочиха нагоре към линията на боядисаната ѝ коса. Подобна коса би изглеждала добре, ако я увиех около юмрука си и я дърпах, докато не изкрещи.
– Аз съм в двойка с теб, така че… би ли могъл да махнеш кюфтето, което почива на облегалката на стола ми? – Попита тя, гласът ѝ беше меден и гладък. Чудех се колко хриплив бих могъл да го направя след една нощ с ръка, заключена около стройното ѝ гърло. Но не исках да получа венерически болести от тази кучка.
– Не се свързвам с мръсотиите на Оскура – изръмжах аз.
– Не съм в тяхната банда – каза тя искрено.
Повдигнах едно рамо.
– Миришеш на кръв от Оскура. Усещам я в дъха ти и е по-лошо от гадост. – Вдишах дълбоко, предизвиквайки дълбоко дрънчене в гърдите ми, когато змийската част от мен взе връх. Този шум беше предупреждение и нито един шибан човек със здрав разум не го пренебрегваше.
Новото момиче се намръщи, сякаш никога досега не беше чувало змийско гъргорене. Предполагам, че това имаше смисъл. Моят орден беше адски рядък.
Тя погледна към Данте, после обратно към мен.
– Аз съм вампир, какво очакваш? Ще пия от всяка мощна гад. Включително и от теб.
Веждите ми се спуснаха, а тя не се отдръпна от мрачния поглед, който ѝ бях хвърлил. Мразех да го призная, но тя току-що беше направила прилична забележка. И ако новото момиче беше жадно за власт, аз имах много власт между краката си, от която тя можеше да се възползва.
Огледах я от главата до петите, за да реша дали е подходяща. Макар че един поглед към нея, когато влезе в класната стая, беше всичко, което ми трябваше. Ето защо и бях изпратил видението. Изглеждаше крехка, но очите ѝ говореха за воин. А това беше моят тип жена.
Направих и жест да седне, без да махам ръката си, и тя стисна устни, преди да падне на седалката, попадайки право в клетката, която тялото ми направи. Наведох се по-близо, а тя не се изви, не помръдна и не се размърда. Което беше шибано чудо, когато ставаше дума за мен.
– Ако сключиш съюз с Оскура, ще счупя хубавите ти крака и ще те нося на врата си една седмица.
Тя ме погледна отстрани, което ми подсказа, че е един процент разтревожена от този коментар. Но след това очите ѝ тръгнаха нагоре по тялото ми, забелязвайки близо двестате килограма мускули, които бях аз, и усмивка изкриви ъгълчето на устата ѝ.
– Аз не сключвам съюзи. Но съм в търсене на постоянен Източник на кръв, така че ще пробвам менюто в училището, докато разбера кой ми подхожда най-много.
Облизах съблазнително устните си, опитвайки се отново да я уловя в погледа си. Тя полагаше усилия да избягва погледа ми, тъй като я бях хипнотизирал в буквално умствено прецакване. Най-накрая улових погледа ѝ, налагайки властта си над нея, и устните ѝ се разтвориха в съвършено О.
Изпратих ѝ видение как чукам тялото ѝ, разпънато на това бюро, докато тя пие дълбоко от врата ми. Може би един вампир беше точно това, от което имах нужда точно сега. Все пак хапането беше една от любимите ми форми на болка.
Освободих я от видението и тя притисна бедрата си едно към друго, а от нея се излъчваше топлина като от пещ.
– Престани да го правиш – изсъска тя и се обърна рязко, докато Титан започна да раздава съставки на всички в стаята.
– Защо? Защото имаш публика или защото искаш истинска сделка? – Усмихнах се, а тя ме стрелна с поглед, който накара члена ми да трепне. Колкото по-злобен, толкова по-добре, бейби.
– Това ли са единствените ми две възможности? – Тя изхриптя и това ме обезоръжи за секунда, изкарвайки от устните ми една ръмжаща нотка смях. Учениците пред нас се обърнаха, напълно изненадани, че този шум е дошъл от мен. Аз самият бях шибано изненадан.
Наведох се близо до ухото ѝ, търкаляйки топката на езика си, пронизвайки я между зъбите си.
– Не вярвам, че не ти е харесало. Трепериш, ново момиче. – Тя наклони главата си настрани, но не помръдна съвсем и това действие ми даде възможност да видя ситните тръпки, които обсипваха плътта ѝ.
– Казвам се Елис. Не ново момиче. Ако настояваш да ме наричаш така, ще те наричам змийско момче.
– Нищо в мен не е момче.
– Тогава змийско момиче. Но това звучи като доста гадно име на супергерой, така че зависи от теб.
– Ти си остроумна. Това ми харесва. Случвало ли ти се е да те чукат с омраза срещу някое дърво?
– Какво? – Изсумтя тя и аз се усмихнах, тъй като най-накрая разклатих основите на тази нахална фасада.
– Питам за приятел. Той е висок, става още по-висок, когато е щастлив, и има пиърсинг, който не можеш да пропуснеш.
– Моля те, кажи ми, че не описваш пениса си в момента. – Тя започна да подрежда съставките пред себе си, придърпвайки керамичната купа по-близо, за да направи отварата, докато четеше инструкциите на атласа си.
– Бинг бонг! – Прозвуча веселият глас на директор Грейшайн по радиоточката и това предизвика раздразнението на моя орден. Титан вече изглеждаше изтощен. – Здравейте, екип, надявам се, че имате добра сутрин.
– Само се отбивам с няколко сутрешни съобщения… първо, бих искала всички да приветствате нашата нова ученичка Елис Калисто, която започна да учи в Аврора едва вчера. Не забравяйте да и покажете колко свежо е нашето училище.
Всички в класа погледнаха към Елис и тя наведе глава, така че косата ѝ да закрие гледката към тях. Усмихнах се, леко заинтересуван какво мисли за начина на говорене на Грейшайн. Това момче беше като шибано връщане към 90-те години на миналия век.
Той продължи:
– В кафенето вече ще се помещава Клубът по фейтография, след като в резултат на инцидент близо до Лунната яма в Желязната гора камерата беше насилствено вкарана в долните части на Юджийн Дипър. За ваше сведение, камерата беше извадена и все още е в изправност, ако желаете да се явите и да си я поискате, г-н Дипър.
Юджийн се сви на мястото си в предната част на класа, а вратът му стана почти толкова блед, колкото и бялата му коса. Тогава не трябваше да се разхождаш на наша територия без покана, нали, ти, малък задник?
Погледнах през стаята към моя брат от бандата и заместник на командира, Брайс Корвус, който беше направил това, и той ми се усмихна. Беше образ на баща си, който лежи в затвора, с накъсаната си черна коса, бадемовите си очи и кльощавата си фигура. Винаги имаше цигара, прибрана зад ухото му, и беше известен с това, че запалваше около по-слабите професори. Титан се държеше мило със студентите си, но налагаше задържане и на нас, така че не си заслужаваше времето му.
Съобщението на директор Грейшайн най-сетне приключи:
– Това е всичко за сега. Приятно изкарване. Ще се видим на финала!
Титан въздъхна тежко, след което даде знак на класа да се върне в действие.
– Продължавайте.
Елис отново започна да чете инструкциите и аз забелязах, че онзи задник Драконът ни погледна.
– Чука ли вече Инферно? – Подръпнах брадичка към Данте. Наричахме го Инферно сред Братството, най-вече защото той го мразеше. Той беше буреносен дракон, а не огнен. Очевидно това беше нещо, с което се гордееше. Майната му на това.
Тя проследи погледа ми към Данте, след което извъртя очи към мен, сякаш този въпрос беше възмутителен. Добре е да се знае.
Издърпах буркана с лавандула от ръката ѝ, като я спрях да развали отварата още преди да е започнала.
– Първо смачкай лавандулата, не изсипвай просто пълни стръкове, иначе ще я прецакаш. – Извадих едно цвете от буркана, стиснах го между показалеца и палеца си и го смачках на прах, като го поръсих в купата.
Тя наблюдаваше внимателно, след което повтори процеса, за да достигне необходимото количество. Прибрах в джоба си това, което не използвахме, за собствена употреба, без да се интересувам дали Титан ме вижда или не. Той нямаше да посмее да ме извика за това. Елис се обърна към мен, когато приключи с разбъркването на четири капки еликсир от Фаефли.
– Не ми приличаш точно на майстор на отвари – коментира тя, повдигайки вежди.
– Имам много нужда от отвари – казах мрачно. Предимно отрови. Малко отрова от базилиск, смесена с нощна теменуга, оставена на лунна светлина, беше толкова смъртоносна, че трябваше само да вдишаш изпаренията, за да си разкъсаш белия дроб. Вероятно обаче е най-добре да се разсейвам от това хоби. – Знам едни чудесни за смазване, искаш ли да го пробваш някой път?
– Това ще бъде трудно не.
– Ще те оставя да смучеш от моята сила – предложих с усмивка.
– Предполагам, че така наричаш пениса си, така че не, благодаря. – Зачервените ѝ бузи ми говореха друго. Всяко момиче, което бях срещнал, беше любопитно какво представлява една нощ с мен. Опасността ги привличаше. Но фантазията не приличаше на реалността. Изискваше се специален вид момиче, за да се наслади на това, което харесвах аз. Затова винаги им изпращах първо няколко видения, за да съм сигурен, че наистина знаят в какво се забъркват. Елис нямаше да е по-различна.
Щях да я хвана неподготвена следващия път, когато я хипнотизирах с едно от тези видения. Щеше да се нуждае от рестартиране на сърцето си, след като преживее това.

***

Обичах звука от чупене на кости. Обожавах щракането, щракането, щракането при всеки ритник, удар или ухапване. Болката беше всичко. Тяхната болка, моята болка. В някакъв момент тя се сливаше по средата, докато станеше едно и също. Нанасях ударите толкова силно, че и аз ги получавах. Магическите ми резерви набъбнаха; причиняването на болка на този плъх ги възстанови, карайки ме да се чувствам непобедим.
– Оскура мърша – изплюх се на окървавената фея в краката ми, стъпих върху него и изпуках врата си. Пук. Не е болка, но е нещо.
Всеки Оскура, когото накарах да кърви, беше победа за Лунното братство. Още един сантиметър от територията. Още един смазан враг. Заобиколих жертвата си, размахвайки ръце, за да направя шоу за братята си на трибуните.
– Този малък Оскур влезе в нашия лагер, братя! – Ударих с юмрук по гръдната си кост и от кокалчетата ми бликна кръв, която напръска кожата ми, покривайки ме с победата. От моята банда се разнесе рев на ярост, а в ушите ми прозвучаха кухите удари на юмруци в гърдите. – Да го оставим ли жив?
Хорът „не! не! не!“ се разнесе като марш на смъртта. Продължих да обикалям около жертвата си, докато тя се свиваше на кълбо, защитавайки главата си. Те винаги правеха така. Когато бях на колене, никога не се огъвах. Страхът не съществуваше в мен. Живеех между две емоции. Болка и похот.
Тези две чувства бяха всичко, от което се нуждаех, и двете бяха отпечатани върху кокалчетата на пръстите ми, за да напомнят на всички останали по света за това.
Болка по дясната ми ръка, защото това беше ръката, която нанасяше най-много щети на враговете ми. Аз не се смилявах над тях. Всъщност не си спомнях някога да съм имал милост към някого. Ако някой лекар ме разрежеше, щеше да открие нож на мястото на сърцето ми, скрит там за в краен случай.
Всъщност нямаше да убия детето на Оскура. В това училище имаше някакви граници, макар че учителите се стремяха да не се месят в това, което ставаше между бандите. Това си беше наша работа и всеки, който се забъркваше с нас, се забъркваше със семействата ни извън това място, които не робуваха на никакви правила. Не, ние бяхме приключили тук. Магическите ми резерви бяха пълни и енергията се настани във вените ми като дъжд.
Като василиск бях рядка форма на Орден и по дяволите, ако това даваше на хората тук акъл. Откакто се беше появил моят Орден, бях обвързан с нуждите на моя вид. Болката вече не беше нещо, което трябва да се избягва, тя беше толкова необходима, колкото и дишането. През живота си бях получавал достатъчно от нея, за да знам какво е да си този, който се гърчи. Сега аз определях правилата. А моят орден ми гарантираше, че ще стана майстор на болката. Шибан бог. И това, което повечето хора се страхуваха да научат, беше, че болката често се движи на границата на удоволствието. Трябваше само да натиснеш достатъчно силно, за да стигнеш дотам, да разшириш съзнанието си, да преодолееш инстинктите си.
Когато адреналинът отпадна от високия градус, на който бях подложен по време на битката, нуждите ми се включиха като превключвател. Болката отстъпи място на похотта. Но задоволяването на сексуалните ми нужди беше предизвикателство само по себе си. Трябваше да правя компромиси. Трудно. Половината момичета в училище се страхуваха от мен, а другата половина щяха да ме чукат по всякакъв начин до неделя. Освен по начина, от който имах нужда. И единственият начин, за който копнеех.
Издърпах хлапето за врата, като го насочих с лице към останалите от Братството.
– Няма да се връщаш тук.
Той кимна трескаво, капейки кръв.
– Няма да бягаш и при Инферно. Той няма да се бие в твоите битки. Искаш да си отмъстиш? Ще се върнеш, когато си достатъчно силен, за да се изправиш сам срещу мен. Отблъснах го и той се запъти по посока на клана си толкова бързо, колкото можеше да се справи със счупения си глезен.
Изплюх на земята струйка кръв. В началото беше нанесъл няколко добри удара. Част от мен му беше позволила да нанесе ударите. Това ме развълнува, раздвижи кръвта ми. Притиснах езика си към разхлабения зъб в задната част на устата си, болката беше от този вид дълбока топлина, която ми харесваше.
Някои ме наричаха мазохист. Други ме наричаха садист. Честно казано, не ми пукаше какъв съм, стига да съм си аз. Райдър Драконис. Кралят на тази академия.
Въпреки името на бандата ми, в Братството имаше и момичета. Ние не правехме никаква дискриминация. Имаше само две изисквания за присъединяване. Първо: да си силен. Силен физически, със силно сърце, със силен ум. Каквото и да беше, не ме интересуваше, стига да добавяше някаква сила към редиците ни. Второ: никога не си бил в клана Оскура, никога не си се чукал с някой от клана Оскура, никога не си имал и една шибана добра мисъл в посока на клана Оскура. Когато влязете в Лунното братство, те стават ваши смъртни врагове. Чисто и просто.
Погледът ми обхождаше момичетата на трибуните, които надигаха цици или хвърляха съблазнителни погледи към мен, знаейки какво искам. Вече бях имал своя дял от тях; някои се доближаваха повече до задоволяването на нуждите ми, отколкото други. Но докато ги разглеждах, търсейки, ловувайки, осъзнах кого всъщност търся. Новото момиче.
Беше време за обяд и не бях виждал много от нея от часовете по отвари. Нямаше да я намеря тук, сред моите хора, така че къде? Зъбите ми се стиснаха здраво, докато насочвах цялото си внимание към лова.
Ако тя е с Инферно, ще я унищожа.
Защо точно това момиче ме изправи на нокти, беше загадка, но може би беше заради мисълта, че Данте пръв ще я поиска. Този коварен парцал вече имаше предимство, като делеше една стая с нея. Тя не изглеждаше лесен за разчупване орех, но знаех, че Данте щеше да си приготви орехотрошачката. Така че трябваше бързо да маркирам територията си, ако исках да я спечеля.
– Добра битка. – Брайс се появи до мен, а очите му следваха хлапето, докато то куцукаше обратно към клана Оскура от другата страна на ничията земя. Те се групираха около него, вълците го привличаха, за да лекуват раните му. – Заповеди?
– Двойно повече да следим Инферно – измърморих аз. – Той ще иска кръв за кръв.
Брайс кимна, прокарвайки ръка през тъмните си коси.
Избърсах лицето си с обратната страна на ръката си, размазвайки думата болка в червено. Не можех да вляза на терена на Оскура, без да поема петдесет бесни върколака, затова се надявах новото момиче да не е там.
Дяволският хълм се издигаше в далечния край на ничията земя, гъмжащ от необвързани ученици. И ето я там, седнала до горещия Сфинкс, която живееше в една стая с Инферно и Гейбриъл Нокс. В момента Нокс отсъстваше като шибаната луна. Кълна се, че живееше в истински сенки, този шибаняк.
Но ако някога го ядосате, ще разберете, че в хола ви е влязъл клоун-убиец.
Кимнах на Брайс в знак на пренебрежение и тръгнах към нея.
– Ново момиче. – Посочих я, докато крачех нагоре по хълма, като накарах учениците да се разпръснат от кървавото чудовище без риза, което бродеше между тях.
Тя беше на половината път от сандвич със сирене, по средата на хапка, като спря да ме погледне с леко вбесено изражение. Не изглеждаше, че прекъсването на обяда ѝ е добър ход. Но аз не се държах учтиво. Болка и похот. Това беше всичко.
– Искам да поговоря с теб – заповядах, като свих пръст, за да я подканя да се изправи.
Момичето до нея хвърли на Елис уплашен поглед, но новото момиче стана, довършвайки сандвича си, докато вървеше към мен.
– Не обичам да ме подканят – каза тя категорично, вдигнала вежди.
– Какво ти харесва? Ще ти го дам още сега – мърморех аз, което накара приятелката ѝ да се пръсне в пристъп на кашлица.
Тя помисли върху това за момент, измъкна една троха от ъгълчето на устните си и я изсмука от пръста си. Пенисът ми усети всичко това.
– Портокалова сода – обяви тя. – Не мога да намеря това блаженство никъде на това място.
– Готово. – Предложих и ръката си и тя я погледна с такова отвращение, сякаш току-що бях извадил топките си. – Вземи я.
– Не, благодаря. Знаеш, че изглеждаш като току-що излязъл от филм на ужасите, нали?
Погледнах надолу към окървавената си плът, после свих рамене и се обърнах настрани от нея.
– Ако искаш газирана напитка, ела мамка му.
Тръгнах обратно надолу по хълма през ничията земя и навлязох в гнездото от клики, което изпълваше двора на „Акрукс“. Усетих присъствието на новото момиче, топлината на кожата ѝ ме бодна по гърба. Бях хладнокръвен през цялото време. И това не беше някаква шибана метафора. Кръвта на василиска беше леденостудена. Единственият начин да я стопля беше да лежа на слънце или да търкам гореща плът в собствената си. Последното щях да постигна с новото момиче, след като прескоча обръчите, които тя ми постави.
Портокаловата сода беше лесна. Това беше първата стъпка. Втората стъпка беше да я чукам до забрава, за да разбера твърдите ѝ граници. Аз нямах твърди граници. Освен ако не броим прегръдките, лъжичките и, не дай си боже, влюбването. Честно казано, всичко, което завършваше с лиготии, които не разбираха от чукам, беше твърдо „не“ от моя страна. Аз не се целувах, а се чуках с език. Не ласкаех, а драсках с нокти. Не се лигавех с момичетата, а ги похапвах.
Заведох я при братята Киплинг, тримата бяха на различни години в академията. И тримата бяха грифони и бяха много умни. Не бяха много силни в магическо отношение, така че вместо това се бяха превърнали в безценни за всеки ученик в училището. Ако се нуждаеш от нещо, което не можеш да си набавиш сам, незаконно или по друг начин, те можеха да ти го осигурят. В повечето случаи се бяха превърнали в магазин за закуски, за да не гледат професорите прекалено внимателно, когато се разменят пари. Но аз смятах, че Киплинг могат да вкарат в училището един шибан слон и никой няма да разбере.
– Портокалова сода – поисках аз, когато пристигнахме под малката шатра, която наричаха „Киплинг Емпориум“, и протегнах ръка. Не плащах за нищо с пари, това, което им давах, беше защита. Почти съм сигурен, че и Оскура им я дава. Така че по същество Киплинг получиха безплатно пътуване в това училище. Никой не се занимаваше с тях. Никога.
Най-мършавият, Киплинг-младши, се обърна към ледения кладенец, който брат му беше създал с водната си магия направо върху плочника. Той извади една оранжева кутия и я подаде. Подадох я направо на Елис и ръката ѝ се сключи около нея, преди да я пусна. Пръстите ни се плъзнаха и тя потръпна, когато замръзналата ми кожа срещна нейната топлина.
– Какво ще кажеш? – Изръмжах, а очите ми се спряха на издигането и спадането на гърдите ѝ, докато тя вдишваше. Да, определено щяхме да се чукаме. Не давах портокалова сода на всеки. И тя го знаеше.
Тя взе кутията, като издърпа пръстена. Щрак-щрак. Доближи я до устните си и отпи дълга глътка, а гърлото ѝ се поклащаше, докато преглъщаше, и ме накара да стана твърд като скала. Продължи да пие, изгълта цялата кутия, преди да я смачка в дланта си и да изпусне дъх на удовлетворение.
– Благодаря ти. – Тя хвърли кутията в краката ми и си тръгна. А това, дами и господа, щеше да ѝ струва скъпо.

Назад към част 6                                                     Напред към част 8

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!