Каролин Пекъм – Безмилостни момчета от зодиака – Дивата Фея – книга 2 – част 24

ЕЛИС

Слънцето грееше на Дяволския хълм, а Леон лежеше с ръце зад главата, със затворени очи, без риза, с бронзова кожа, която блестеше. Звънецът вече беше ударил за следващия ни час и всички останали си тръгваха, но Леон изглежда нямаше никакво намерение да ги последва скоро. Приближих се до него с усмивка и продължих да вървя, докато не хвърлих сянка върху него.
– За бога, Минди – измърмори Леон, без да отваря очи. – Казвал съм ти, подхождай със слънце в очите, за да не го блокираш.
Извъртях очи към него, съжалявайки бедните му Минди, макар че те изглеждаха достатъчно щастливи от това, че техният Цар Лъв е задник.
– Взе ли ми ягоди? – Попита той и устата му се отвори, докато чакаше липсващата Минди да сложи една в устата му.
Заобиколих го, за да не хвърлям повече сянка върху него, и паднах на колене до него, като се наведех близо, така че устните ми почти докосваха гърлото му.
– Всъщност мисля, че аз съм тази, която ще закуси – подразних го, докато зъбите ми се оголваха.
Устните ми докоснаха гърлото му и той отвори очи, като ме сграбчи и ме прехвърли върху себе си, така че да се просна на кръста му. Седнах със смях и го погледнах с усмивка, когато златните му очи светнаха. Той хвана и двете ми китки в ръцете си и ги притисна зад мен.
– Лошо малко чудовище – изруга закачливо той. – Казвал съм ти, че няма да хапеш до основното ястие.
Преместих се в скута му, докато накланях глава настрани, разглеждайки го.
– Знаеш ли, аз съм тази, която има предимство тук – мърморех. – Мога да те ухапя, преди да си имал възможност да ме спреш.
– Няма да го направиш – каза той твърдо, макар че очите му издаваха момент на съмнение.
Прокарах език по зъбите си и огледах гладно врата му.
– Искаш ли да се обзаложим?
Хватката му върху китките ми се затегна от предизвикателството и аз му се усмихнах като на хищник.
– Елис – предупреди Леон и се премести под мен.
Притиснах тежестта си върху бедрата му и му изръмжах, като се наведох напред и оголих зъби.
– Престани, малко чудовище, не искам да се налага да се бия с теб…
Изтръгнах китките си от ръцете му с прилив на моята засилена сила, хванах ръцете му в моите и ги забих от двете страни на главата му, като се хвърлих към врата му.
Леон изкрещя нещо и в дланите му се надигна топлина, докато призоваваше магията си, но аз вече бях стигнала до гърлото му.
Прокарах езика си право нагоре по линията на сънната артерия на шията му, където пулсът му се ускоряваше, пулсирайки апетитно, докато кръвта танцуваше точно на една ръка разстояние.
Леон изръмжа, но не отпусна никаква магия, за да ме отблъсне, и аз се усмихнах срещу кожата му.
– Не ти ли е любопитно, Лео? – Попитах, докато продължавах да целувам шията му, стенейки леко, докато кръвта му ме зовеше, най-тъмната, най-добрата форма на изкушение, която познавах.
Той издаде още едно ръмжене, но от това ме побиха тръпки по гърба. Все още бях разкрачена върху него и усещах как възбудата му нараства между бедрата ми, добавяйки още една болка на копнеж към нещата, които исках да взема от него.
– Знаеш за какво става дума, малко чудовище – издиша той и сви ръце, за да се противопостави на моето задържане върху тях. Но аз не го пуснах. Доста ми харесваше да имам краля на зверовете в своя милост.
– Може би ще ти хареса – натиснах, а целувките ми се спуснаха по-надолу. – Или мога да те ухапя някъде другаде?
– Майната му. – Леон отново се премести под мен.
Прокарах кътници по ключицата му, езикът ми ги последва и той изстена.
– Сигурен ли си, че отговорът все още е „не“?
– Върни се в стаята ми, можем да пропуснем следващия урок. След като те поискам с тялото си, можеш да ме хапеш, колкото си искаш, дяволе.
Засмях се и се придвижих назад, така че да гледам надолу в златистите му очи.
– Изкушаващо… Но може би не искам да е при твоите условия. Може би искам да ме молиш да те хапя.
– Никога няма да се случи. Болката не ме възбужда.
Въздъхнах драматично.
– Е, когато си готов да те убедя в обратното, ще те чакам. – Докоснах устните си до неговите в сладка целувка, която продължи само секунда, след което се изстрелях, използвайки вампирската си скорост, със смях.
Леон издаде недоволен рев, който ме преследваше, а аз се засмях още по-силно, докато се отдалечавах от него към Емпиричните полета и нашия боен клас. Със скоростта си можех да стигна навреме, но той определено щеше да закъснее.
Забавих темпото си, преди да стигна до класа, прокарвайки ръка през късата си коса, докато работех върху това да овладея отново жаждата за кръв, за да мога да прибера кътниците си.
Тъмна сянка падна върху мен и аз внезапно се извърнах, поглеждайки към небето точно навреме, за да видя как Гейбриъл се стрелва към мен на безшумни криле.
Изтръгнах писък половин секунда преди да се сблъска с мен, да ме изтръгне от краката ми и да ме издърпа в небето.
– Какво, по дяволите, правиш?! – Изкрещях, докато той размахваше мощните си криле и се издигахме нагоре.
– Ние с теб трябва да поговорим – изръмжа той и щракна с пръсти, така че между нас изникнаха лиани, които здраво свързаха китките ми и обездвижиха ръцете и магията ми.
Страхът нахлу в костите ми, докато се напрягах срещу лианите. Какво, по дяволите, правеше той? Защо сега? Какво се беше случило, за да се обърне срещу мен по този начин?
Завъртяхме се в небето далеч от Бойния клас и той се стрелна към покрива на общежитията на „Вега“, движейки се точно толкова бързо, колкото можех, докато тичах с дарбите си.
След още една секунда краката му се удариха в плоския покрив и той спря точно пред палатката си, като ме хвърли върху купчината одеяла в центъра ѝ.
– Какво ти става, психопате?! – Изкрещях, докато се опитвах да се изправя на крака, а вързаните ми ръце ми пречеха да го направя.
Гейбриъл изръмжа срещу мен и с поредното махване на ръката си предизвика лиани, които се увиха около краката ми и ме притиснаха на колене пред него.
Той пренебрегна въпроса ми, грабна чантата ми от пода до мен и я разкъса.
– Престани! – Изкрещях, а паниката ме връхлетя. Ако разгадаеше заклинанието ми за укриване, щеше да намери телефона и дневника на Гарет. Щеше да разбере, че аз съм тази, която го е заплашвала. Щеше да разбере…
Гейбриъл захвърли чантата ми в краката му и вдигна телефона пред очите ми, като го разклати подигравателно.
– Имаш ли какво да кажеш по този въпрос? – Попита той, а тонът му беше мрачен.
Погледнах го, кътниците ми изхвръкнаха, докато се борех да използвам силата си, за да пробия лианите, които ме държаха в капан.
– Какво ще кажеш за това? – Поиска той, бръкна в задния си джоб и пъхна пред очите ми една снимка.
На нея бяхме аз и Гарет миналото лято, косата ми беше дълга и руса, а очите ми светеха от радост, която вече рядко изпитвах. Той знаеше. Знаеше, по дяволите. Нищо, което можех да кажа, не можеше да прикрие задника ми сега. Всичко, което имах, беше истината. И ако той знаеше коя съм, може би щеше да ми я даде. Защото това беше най-малкото, което заслужавах. Дори да имах само миг да я чуя, преди да ме убие.
– Може би ти трябва да обясняваш – изръмжах аз.
– Как, по дяволите, да разбирам това? – Попита той, а крилете му се разпериха и заличиха пълното слънце зад него, така че аз бях забулена в сянка.
Порази ме усещането колко по-голям е той от мен, докато коленичех на земята пред него, напълно отдаден на милостта му. Беше обездвижил магията ми и скоростта му съвпадаше с моята, така че нямаше никакъв шанс да се движа достатъчно бързо, за да забия зъбите си в него. Бях победена. Негова, за да прави с мен каквото си поиска. Чаках брадвата да падне върху врата ми. Но ако това беше съдбата ми, то със сигурност щях да изляза с размах.
– Знам, че те е изнудвал. Прочетох и всички заплахи, които си му изпратил. Една година обещаваше насилие всеки път, когато му изпратиш пари. А сега е мъртъв – изплюх се.
– Мислиш, че аз съм го убил? – Попита Гейбриъл, а лицето му пребледня.
– Знам, че някой в това училище го е направил – изръмжах аз. – И от доказателствата, които открих, ти изглеждаш като доста силен кандидат.
– Кандидат? Звучи така, сякаш провеждаш шибано разследване.
Само му се намръщих, защото точно това правех.
Устните на Гейбриъл се разтвориха.
– Тоест ти току-що си се самонаправила на частен детектив? За какво? Той почина от свръхдоза…
– Не ми говори тези глупости – изригнах аз. – Гарет никога не би взел Килблейз доброволно. Всичко, което правише, беше, за да ни изкопае от това място. Животът ни. Той искаше да избягаме от тази дупка и никога не би рискувал живота си заради тази глупост.
– Какво бягство? – Попита Гейбриъл, като бръчка дърпаше челото му. – Защо искаше парите ми?
– Какво значение има това за теб?
– Защото казваш, че никога не би рискувал живота си с наркотици, но явно е смятал, че изнудването ми си заслужава риска, който би могло да породи…
– Той не е имал избор. Правеше го заради мен.
– Какво? Защо ти трябват парите? – Попита той, явно напълно изгубил нишката на това, за което говорех.
– Не ми трябват – промълвих аз. – Или поне не знаех, че трябват. Майка ни… Това вече няма значение.
– За мен има – избухна той.
Издухах дъх на неудовлетвореност, изпращайки кичур люлякова коса да се разлети от очите ми.
– Добре. Ако трябва да знаеш, майка ни беше стриптизьорка, освен всичко друго. И също така беше комарджийка. Затънала е в прекалено големи дългове към шефа си и е щяла да сключи сделка, която е означавала, че и аз ще трябва да работя в клуба, за да ги изплатя.
– Майка ти искала да започнеш да се събличаш? – Попита Гейбриъл, а решението се разливаше в очите му. – Каква майка…
– Въпросът е, че Гарет разбрал и вместо това е поел дълга – прекъснах го, защото той започна да ме гледа със съжаление в очите, а аз, по дяволите, не го исках. – Едва сега разбрах за всичко това. Ако знаех докъде е стигнал, за да изчисти дълга от мое име, щях… Искам да кажа, че всичко щеше да е по-добре от това, което се случи…
– Щеше да се съгласиш да работиш в клуба? – Попита Гейбриъл с нотка на гняв в тона си.
– По-скоро това, отколкото това! – Изкрещях, защото виж какво, по дяволите, се беше случило заради мен. – Той умря заради нещата, които правеше, за да се опита да ме защити. Защото ме излъга за това и не ми даде въможност да избера сама да поема дълга…
– Но това не беше отговорност на нито един от вас! Един родител трябва да…
– Ебаси, че трябва – изпъшках аз. – Какво изобщо би трябвало да знае някой като теб за това? Израснал си с удобното си семейство и безкрайните си пари. Сякаш имаш и най-малка представа какво е да трябва да се продаваш, за да сложиш храна на масата за децата си и да запазиш покрив над главите им! Майка ми може и да е гадна майка, но съдбата ѝ е раздала гадни карти. Двама мъже разбиха сърцето ѝ и я оставиха с деца, които не можеше да си позволи да отгледа. Тя продаде всяка част от себе си, за да плати каквото можеше за нас, докато не ѝ остана нищо. Смъртта на Гарет я сломи. Тя сломи и мен. Така че, ако искаш да убиеш и мен, защо просто не го направиш, вместо да го протакаш?
– За какво, по дяволите, говориш? Аз не съм убил Гарет!
Погледнах го, но очите му блестяха от искреност и не можех да не му повярвам. Устните ми се разтвориха и нещо вътре в мен се разби, само за да се възстанови от счупените парчета на всичко, което мислех, че знам за него. Облекчението ме заля и в очите ми се появиха сълзи, докато преглъщах хлипането, преди да успее да ми се изплъзне. Наполовина исках да се хвърля в обятията му и да заровя лице в гърдите му, докато ме държи, но не го направих. Все още не знаех достатъчно за случилото се, можех да вярвам, че той не е отговорен за смъртта на Гарет, но имаше нещо повече от това. А ако не го беше направил, тогава се връщах в изходна позиция и дори не знаех откъде да започна отново.
– И така, кажи ми какво се случи между теб и него тогава? Явно си разбрал, че той е този, който те изнудва. И какво направи, ако не го уби? – Поисках.
Гейбриъл сдъвка вътрешната страна на бузата си, а в очите му проблесна нещо, което много приличаше на срам и може би дори на страх.
Отвърна се от мен и поклати глава.
– Това не е важно.
Взирах се в него, устните ми бяха разтворени, а сълзите напираха в задната част на очите ми. Значи току-що му бях казала всичко и той нямаше да ми даде нищо в замяна?
– Ако си сигурна, че някой го е убил, ще ти помогна да откриеш кой – добави той, но вече с гръб към мен, докато излизаше от палатката. – И ако смяташ, че трябва да ми направиш нещо като отмъщение за моята роля в нещата, тогава заповядай. – Лианите паднаха от ръцете ми, когато той ме освободи от магията си, оставяйки гърба си към мен, докато предлагаше този шанс.
Застанах и го погледнах, докато една сълза се плъзгаше по бузата ми, а в червата ми се надигаше гняв. Зъбите ми изтръпнаха, мускулите ми се напрегнаха и ме заля желанието да го нараня.
Поех си дълбоко дъх и го изпуснах отново.
– Майната ти Гейбриъл – изсъсках аз. – Ако искаше да ми помогнеш, щеше да ми дадеш истината за случилото се между теб и брат ми, а не фалшиви обещания за помощ. Ако искаше да помогнеш, тогава трябваше да го направиш, когато Гарет имаше нужда от теб. Но предполагам, че помагаш само на момичета, за които имаш глупави видения. Макар че наистина не бива да се притесняваш, че ще бъдеш мой Елисейски партньор. Защото бих предпочела да бъда разпъната на кръст, отколкото да остана с теб до края на живота си.
Изстрелях се от него, преди да успее да отговори, взех пожарната стълба от покрива и се насочих към нашата стая и моето легло.
Той не ме последва.
И по някаква причина това ме нарани дори повече от лъжите му.

Назад към част 23                                                           Напред към част 25

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!