Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 58

ЛАЙЪНЪЛ

Облякох любимото си кървавочервено сако за пушене и се полюбувах на себе си в позлатеното огледало в стаята, която бях взел за себе си.
Все още имах проблеми с достъпа до старите покои на Аве Вега, най-величествените в двореца, а по-лошото беше, че все още не можех да се доближа дори до съкровищницата. Сякаш коридорите се местеха и променяха всеки път, когато навлизах в по-дълбоките части на двореца, макар че това със сигурност беше просто някакво заклинание, създадено, за да ме обърка. Каквато и жалка магия да беше поставена тук, за да се опита да ме задържи навън, в крайна сметка щеше да се разпадне пред моята сила, бях сигурен в това.
Тази вечер Лавиния беше отпътувала на север, за да посети армията си от нимфи, и аз най-сетне се бях освободил от нея. Макар и само за една нощ. Но със сигурност щях да я използвам максимално.
Бях повикал при себе си Франческа Скай, агентката на FIB – красив екземпляр, който често ми се беше мяркал в главата след последната ни среща. Беше време отново да вкуся сладка, топла плът. А нейната беше деликатес, на който щях да се наслаждавам много часове.
Тя беше много склонна. Отговорът и на призива ми дойде бързо, както бях предвидил. Бях видял как се изчервяваше в моята компания, как се възхищаваше на големия ми размер и ме гледаше с желание през гъстите мигли. Предполагах, че сега съм най-желаният мъж в кралството. Кралят на драконите. Най-великата фея, която някога е живяла.
Промуших колана през цепките на панталоните си, пристегнах го плътно и прокарах палец по златната закопчалка с форма на драконова люспа, усещайки малкото докосване на магията, което ми даваше. Цял следобед лежах гол върху новопридобитото си злато, предложено от Гилдията на драконите, зареждах силата си и се гърчех в трофея си. Макар че болезнено ми напомняше за съкровището, което ми беше откраднато, някои от най-ценните късове история сред моята съкровищница сега бяха изчезнали в ръцете на бунтовниците.
Изръмжах, между устните ми се стече дим, а в гърдите ми се надигна топлина като в пещ. Не, не трябва да се занимавам с това тази вечер.
Скоро щях да намеря пътя към дворцовата съкровищница и да претендирам за всички безценни скъпоценности, които бяха скрити в нея. Мои. Всички мои.
На вратата се чу нервно почукване, с което бях свикнал твърде много.
– Влез, Вард – изръмжах аз, циклопът ме дразнеше както винаги. Той работеше върху съзнанието на Габриел Нокс ден след ден и не беше произвел почти нищо съществено, казвайки ми, че единственото, което виждал в главата на ясновидеца, били видения на гигантско гнездо с форма на сокол и фини пръчки, инкрустирани със скъпоценни камъни. Нямах представа каква е тази хитрост, но имаше нещо, което Прорицателят правеше, за да избегне повторното си разбиване. Но Гейбриъл щеше да види, че бунтовниците правят грешка съвсем скоро, и тогава Вард щеше да извади видението от главата му и аз щях да тръгна да ги заличавам още същия ден.
Следващия път, когато се срещна с бунтовниците, нямаше да оставя нито един от тях да си поеме дъх. Щях да ги изтребя, всеки мъж, жена и дете, изгорени на клада, за да не могат никога повече да се опълчат срещу мен.
– Сир, днес постигнах известен напредък в експериментите си. Помислих си, че бихте искали да дойдете и да видите? – Попита с надежда Вард, като куче, което търси остатъци.
Прокарах ръка през златистата си коса, оформих я точно така както исках и за момент се полюбувах по-дълго на себе си в огледалото, като го оставих да изчака отговора ми.
– Ако отново ми губиш времето, ще бъда много недоволен.
– Обещавам, че ще искате да видите това – каза той нетърпеливо. – Елате, сир. Още този момент ще донеса усмивка на лицето ви.
Обърнах се, като му позволих да ме изведе от стаята и да слезе в подземието на двореца, където му позволих да провежда експериментите си. Последвах го в една стая с тухлени стени, където една жена беше вързана на метално легло в средата ѝ. Звукът на бунтовници, които плачат и молят от близките клетки, ме дразнеше. Хвърлих заглушаващ мехур върху тях, за да не ми се налага да слушам нефейските им хленчения, и последвах Вард до жената.
Очите ѝ бяха стъклени, макар че все още беше с нас, а пръстите ѝ леко потрепваха, за да ми го кажат. Беше млада, може би красива, ако не бяха тръбите, стърчащи от плътта ѝ, които подаваха някаква светеща синя отвара под кожата ѝ.
– Вижте – каза Вард, взе малък дървен езикоукротител и с него отлепи горната устна на жената.
Откриха се вампирските кътници и аз погледнах от тях към Варда с празен поглед.
– И?
– И тя е харпия по рождение – каза той с изкривена усмивка, от която белегът отстрани на лицето му се нагъна.
– Прояви ли интерес да се храни? – Попитах, любопитството ми най-сетне се разпали.
– Малко – каза той. – Тези опити бяха много по-успешни от опитите ми за поява. Прекарах много години, опитвайки се да сменя ордените на децата, преди да се събудят техните ордени. Това изглеждаше най-логично, разбирате ли? Но нямах голям успех с това, макар че научих много за вътрешното функциониране на Ордените и как да ги овладея, след като бъдат премахнати. Всеки Орден е различен, някои от тях са по-сложни за поддържане от други, когато са откъснати от даден субект. И аз вярвам, че децата все още могат да бъдат полезни в тази област на науката.
Кимнах, а любопитството ми се задълбочи.
– А същността на тези Ордени умира ли, след като субектът умре?
– Някои го правят, други продължават да живеят – въздъхна той развълнувано и ме поведе към един метален шкаф, по който беше полепнала слана отвън. Той го отвори с махване на ръка и светкавица на магия, разтвори вратите и ми показа редиците големи стъклени буркани вътре. Светлината в тях светеше, трептеше, пулсираше, като всеки от тях се движеше в свой собствен ритъм. Прочетох етикетите върху всички тях с интерес. Мантикор, Цербер, Върколак, Медуза, Вампир, Кентавър.
– Моите бебета чакат нов дом – каза Вард, затваряйки вратите с радостна усмивка. – Братовчед ти Бенджамин доста ми помогна с този проект. Може би бихте му разрешили да се върне в двора ви? – Попита той сладкодумно, явно поставен пред това от моя непохватен братовчед, и аз се изкисках.
– Бенджамин може и да ти помага, но няма да рискувам да го доведа в двора си. Той е комарджия и носи отговорност. Никой дракон, който си заслужава, не бива хазартно да пропилява трофея си, това е подло – изплюх се аз.
– Разбира се, сир – каза Вард, наведе глава и ме поведе обратно към момичето, вързано на масата. – А сега нека да видя дали мога да накарам нашата приятелка да се нахрани.
Новосъздадената вампирка скърцаше със зъби, мяташе се диво, а празните ѝ очи се изпълваха с убийствено желание. Но тази гладна, буйна нужда в нея изведнъж се превърна в пристъп, тялото ѝ започна да се гърчи, а очите ѝ се завъртяха в тила.
– Не, не, не. Чакай. – Вард вкара лечебна магия в кожата ѝ, но от устата на жената, от ушите ѝ, от очите ѝ капеше кръв, а гърчовете на тялото ѝ само се засилваха, преди да падне твърде неподвижна, с широко отворени очи и смъртта да я открадне.
Изплезих език от досада.
– Какво ти казах за това, да не ми губиш времето? – Изръмжах, а Вард се стресна от тона ми, вдигна дървения езикоукротител и се сви зад него, сякаш това можеше да го спаси от гнева ми.
Хванах го за гърлото, огънят пламна в дланта ми и писъкът му отекна в стаята, когато усетих как кожата му изсъска под нагорещената ми хватка. Пуснах го, преди да изгори
твърде дълбоко, и той се свлече на земята, държейки се за врата с хленчене.
Обърнах му гръб, оставяйки го там да се лекува, и се запътих към изхода, но виковете му ме накараха да спра на прага, когато той се осмели да ме извика отново.
– Сир! Има още един обект, който трябва да видите – другият експеримент, върху който работя!
Любопитството в мен се надигна нежелано, но не можах да устоя на желанието да се обърна напълно назад, като погледът ми се премести върху жалкото същество, което се наричаше мой кралски прорицател. Единствената причина, поради която все още го държах в двора си, бяха няколкото изключително полезни видения, които бе успял да сътвори по време на службата си при мен. Може и да беше жалък бедняк, но от време на време доказваше стойността си. Без него нямаше да открия скривалището на бунтовниците и не можех да забравя това.
– Покажи ми – изръмжах аз и той кимна бързо, изкатери се на крака и ми направи знак да тръгна след него.
Той забърза през стаята към следващата камера, като ме поведе покрай коридора, който водеше към килиите, в които се намираха феите, предназначени да се превърнат в следващите му опитни обекти, а виковете им за милост раздвижиха кръвта ми, докато ги игнорирах.
Вард навлезе в мрачен коридор, в който дебели метални решетки маркираха предните части на огромните килии, а участниците в тестовете в тези отляво се отдръпнаха от нас, докато минахме покрай две празни клетки отдясно, преди Вард най-накрая да се успокои.
Той протегна ръка към едно табло, което висеше на решетките, и аз се приближих до него, надникнах в килията, но видях само променящия се мрак вътре.
Той ми предложи клипборда и аз го взех от него, като очите ми обходиха информацията, съдържаща подробна информация за името на субекта – Уил Оли, формата му на орден – вампир, а стихията му – огън. Под него беше изписано името на чудовище, което знаех, че се крие в недрата на този свят: Обскуро, звяр от изкривен мрак с редици от заострени зъби, който можеше да одере кожата на фея за минути.
– Това са генетичните мутации, върху които си работил? – Попитах любопитно, а Вард ми се усмихна със зъби, като движението разтегна белега му и го направи да изглежда още по-грозен от обикновено.
– Наричам го Оливил – въздъхна той, а вълнението му беше осезаемо.
Приближих се до решетките, когато забелязах движение в клетката, а тъмнината сякаш се измести в задния ъгъл.
Стигнах до решетките, примижах, за да виждам по-добре, след което щракнах с пръсти и хвърлих светлина.
От клетката се разнесе писък при осветяването на ярката светлина, а сърцето ми подскочи, когато едно същество от дим и пламък се стрелна към мен със скоростта на вампир, а смъртта ми се мярна пред очите ми, когато забелязах едно диво лице, скрито в гъстия дим.
Запътих се назад, краката ми се препъваха, а Вард грабна ръката ми, за да ме предпази от падане, докато съществото в клетката се гърчеше от глад, притискайки почти безформеното си тяло към решетките.
– Гладен е – мърмореше Вард, наблюдавайки с лукава наслада създаденото от него нещо, и аз се загледах, докато се изправях, възприемайки това създание на хаоса.
– Какво яде? – Попитах с тих тон, накланяйки глава на една страна, докато разглеждах звяра, чието тяло беше хуманоидно, но и призрачно там, където димът се разделяше, за да разкрие удължените му крайници.
Усмивката на Вард се разшири и той вдигна ръка, хвърляйки магия към задната стена на килията. Тя се разтвори по негова команда и в камерата се появи затворник, на чието лице се изписа ужас, когато Оливилът насочи вниманието си към него.
Тя едва успя да изкрещи, когато той се стрелна към нея, а кръвта се разпръсна по стените в широка дъга, докато Оливилът за секунди я превърна в пиршество, разкъсвайки плът и кости в широката си, пълна със зъби челюст.
– Имаш ли контрол над това същество? – Поисках, докато пред очите ми се разгръщаше видение, в което владеех това нещо по своя воля, насъсквах го срещу онези, които не ми се подчиняваха, използвах го, за да заздравя властта си над това бунтовно кралство.
– В предишните си експерименти използвах нашийници, но разработвам нови методи за контрол над тях, такива, които са вградени в съзнанието им и не могат да бъдат разбити от външни сили. Макар че засега все още не съм ги усъвършенствал – призна Вард с тих глас. – И…
– Изплюй го – изръмжах аз, като го накарах да трепне, докато позволявах на светлината ми да угасне, оставяйки Оливил да се храни с бунтовническа плът.
– Само един на петдесет оцелява след модификацията, а дори и тогава не живее дълго.
– Колко време успяват? – Поисках и той се стресна.
– Оливил е първият от тази група, който издържа повече от един ден. Всички записи на процесите, които използвах, когато за първи път разработих тези методи, бяха унищожени, когато Небесният съвет гласува против продължаването на тези експерименти – въздъхна той, хвърляйки поглед към пода, и аз не пропуснах обвинителния тон в него.
– Както добре знаеш, аз гласувах за продължаването на тези експерименти. И без да заема трона, никога нямаше да получиш разрешението, необходимо за повторното им стартиране – изръмжах, а той се сгърчи като подсмърчащата хлебарка, която беше.
– Разбира се, сир. Не съм искал да проявявам неуважение. Исках само да обясня защо ми е трудно да пресъздам такива жизнеспособни обекти. Оливил се справя по-добре от останалите, но дори и при него се наблюдават признаци на влошаване. Със сегашните темпове той ще умре преди зазоряване…
Проклех, като погледнах от Вард към клетката, в която се намираше ужасяващото същество, а нуждата ми от повече власт ме поглъщаше както винаги. Никога нямаше да ми стигне, никога нямаше да достигна въплъщението на всичко, за което копнеех.
– Продължавай да работиш върху това – заповядах аз.
– Ще го направя, разбира се. В миналото имах голям успех с подобни мутации, но се оказва трудно да ги пресъздам, без да разполагам с оригиналните си бележки. – Той отново въздъхна. – Имам обаче една жена, която подготвям. Мери Браун. Тя реагира добре на началните етапи на изследването. Може би ще реагира така добре, както моята скъпа Иън.
– Добре. Притеснявай ме отново само ако следващия път постигнеш успех. – Обърнах се и се отдалечих от Вард, докато той ситнеше след мен, затръшвайки вратата след себе си.
Когато се върнах на горния етаж, отидох в салона, който бях помолил Хорас да подготви за срещата ми, и го намерих да ме чака с бутилка хубаво уиски и любимите ми пури. Отпуснах се, напрежението се изтласка от тялото ми, след като установих, че той поне веднъж оправдава очакванията ми. Дребните му грешки ставаха все по-малко, но все още ми липсваше съвършенството, което Дженкинс беше внесъл в тази роля. Лавиния просто трябваше да отиде и да го изяде, нали?
Срязах пурата и я запалих с пламъка, хвърлен върху показалеца ми, като накарах Хорас да ми налее чаша уиски и се свлякох в големия стол до огъня. Да, това беше хубаво. Сега, когато Лавиния вече не беше в двореца, можех да дишам отново и когато Хорас ми подаде уискито в златна чаша, се замислих как бих могъл да си върна контрола над Лавиния, отпивайки дълга глътка от хубавото питие. Наистина трябваше да я овладея, преди тя отново да поиска наследник от мен.
Изтръпнах при мисълта, че ще ме отведе в леглото си, че ще ме накара отново да ѝ дам някое чудовищно дете. Трябваше да се опитам да избегна тази съдба на всяка цена.
Имах множество гадатели, които редовно ми четяха съдбите по всички възможни начини, а също така получавах и ежедневни хороскопи от хорометъра в Зодиакалната академия. Точно тази сутрин ми беше предложена грандиозна прогноза от звездите.
Извадих атласа си, прочетох го отново и се насладих на още една глътка от хубавото уиски.

Добро утро, Овни.

Звездите са говорили за твоя ден!

Силата разцъфтява в живота ви като пролетно цвете, което се протяга към яркосиньото небе. Предстоящият ден ще бъде наистина благодатен, но неспокойната природа на управляващата ви планета Марс може да донесе и спадове, заедно с възходите. Възползвайте се от възходите, докато траят, и се замислете за спадовете. Нуждата ви от сексуална връзка най-накрая се осъществява, тъй като подреждането на Венера в картата ви предсказва огнено преживяване в близкото ви бъдеще.

Усмихнах се, прибрах Атласа си и се замислих за възходите си, очаквайки още много такива.
Академията вече беше под мой контрол, много от моите служители от „Мъглявина“ бяха поставени в редиците ѝ, а аз бях принудил на тъмно всеки, който се противопоставяше на моето управление. Имах големи планове за академията – място, където да обучавам висшите ордени и да ги вербувам в армията си. Щях да преработя учебната програма и всички уроци щяха да бъдат насочени към създаването на войни от моите съюзници. Мечтаех за армия, която един ден да смаже всички останали. След като по-нисшите ордени бяха изкоренени, чистите линии щяха да живеят поколение след поколение, превръщайки Солария в най-великата сила на земята.
Един ден можех да бъда крал на целия свят, но имаше едно нещо, което ми беше необходимо, за да го осигуря. Времето. И можех да си го осигуря веднага щом намеря Имперската звезда. Ако легендите бяха верни, тя можеше да ми даде безсмъртие и аз щях да остана тук завинаги, завладявайки царството парче по парче.
Членът ми се развълнува от самата идея за това и аз дръпнах от пурата си, свих я между зъбите си и се настаних на мястото си. Нещата не бяха перфектни, но проблемите винаги можеха да бъдат решени. Трябваше само да помисля как да се справя с Лавиния, а след като я усмиря, щях да убия Гуендалина Вега. Може би дори бих могъл да намеря начин да я използвам, за да примамя сестра ѝ към мен, след което да убия и двете в кървава баня по мой собствен замисъл. Все пак веднъж вече беше проработило.
През отворената врата пристъпи жена и веждите ми се извиха към Стела Орион в тясна тъмносиня рокля и високи токчета. Изглеждаше възхитително, но изражението ѝ не говореше за радостта ѝ да ме види, както очаквах.
– Добър вечер, Ваше височество – каза тя почтително, като за момент наведе глава, преди да погледне към Хорас. – Мислех, че можем да си поговорим… насаме?
– Разбира се. – Помахах с ръка на Хорас и той се измъкна от стаята, като затвори вратата след себе си.
Стела остана в другия край на стаята, сгънала ръце, докато разглеждаше облеклото ми, и очите ѝ леко просветнаха.
– Очакваше ли ме?
– Не – казах просто. – Чакам компания, която ще пристигне скоро.
– Каква компания?
– Женска – признах.
Не ми се искаше да я лъжа. Какво ли очакваше тя? Сега аз бях крал и нуждите ми бяха безкрайни като небето.
Очите ѝ затрептяха от някаква слаба емоция, която нямаше да си правя труда да разшифровам, и тя сгъна ръце.
– Защо ме доведе в двореца? – Попита тя.
– Знаеш защо. Много ми харесваш, Стела. Но не мога да избягам от желанията на другите жени. Аз съм най-желаната фея в Солария. И като крал ще бъда задоволяван от красавиците на тази земя, както е редно за мъж с моето положение.
Гърлото ѝ се размърда, докато кимаше и изглеждаше, че приема това.
– Как върви новият разлом? – Попитах, като щракнах с балонче за заглушаване около нас, за да запазя тайната ни между нас.
– Бавно, както поиска – каза Стела. – Но рано или късно Лавиния ще разбере, че се бавя с него, и какво ще стане тогава?
– Работя по въпроса – уверих я аз. – Просто ми дай още малко време. А сега тръгвай. – Дръпнах брадичката си към вратата. – Кой знае, може би ще се наситя на компанията си по-рано, а после ще дойда да те потърся в леглото ти тази вечер. – Усмихнах се съблазнително, а устните ѝ потрепнаха, сякаш искаше да възрази, след което тя наведе глава и ме остави там.
Засмях се на себе си и отново запуших пурата си. Тя научаваше мястото си на този свят и то беше по мой вкус. Харесваше ми начинът, по който предизвикваше огън в нея, и също толкова ми харесваше да гася този огън. Сега тя беше моята играчка и това също ѝ харесваше. В крайна сметка щеше да си го признае.
Пуснах пепелта от пурата си в пепелника, загледан в огъня в камината, мислейки върху проблемите си. Винаги съм бил майстор в решаването на проблеми и съм се справял с по-големи предизвикателства от тези.
Имаше един отговор, който беше съвсем близо до мен, моите гадатели бяха говорили за него много пъти през изминалата седмица. Звездите отново се обръщаха в моя полза, грееха над любимата си фея и ме благославяха със светлината си. Всъщност отговорът идваше, трябваше само да бъда търпелив.

Назад към част 57                                                       Напред към част 59

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!