Зодиакална Академия – Книга 2 Безмилостни Феи-Част 19

ДАРСИ

През нощта температурата се беше понижила и аз притиснах колене към гърдите си, оставайки още малко в топлината на одеялото с постоянна усмивка, която се беше впила в бузите ми. Дъждът барабанеше по прозореца със силата на ураган и аз се стреснах, знаейки, че първия час имам урок по въздушна стихия. И освен ако не се справя с нагряването на въздуха около мен или не попреча на бурята да ме докосне, изглеждаше, че ми предстои дълга зима, в която да се боря с времето.
Прелиствах публикациите във FaeBook на моя Атлас, което понякога беше като игра на руска рулетка. Куршумът в този пистолет често беше най-новата жестока шега за моя или на Тори сметка. Но сега това бледнееше на фона на дивите слухове, които се носеха за Кейлъб и неговия фетиш към пегасите.
След като снощи видеото с него се разпространи като вирус и изглеждаше така, сякаш наистина чука задника на куклата Пегасекс, която бяхме подхвърлили в стаята му, учениците не говореха за нищо друго. Не бихме могли да го планираме по-добре, ако се бяхме опитали. Той бързо се превръщаше в главната тема на всяка шега във FaeBook. И всеки статус, който прочитах, разтягаше самодоволната ми усмивка все по-широко.

Алтаир има член само за кончета!

Когато свърши, помръкна ли лицето ти?

Предпочиташ жребец или кобила, Кейлъб? (питам за приятел)

Само пегаси ли харесваш, Алтаир, защото братовчед ми кентавър е свободен?

Скоро се измъкнах от леглото с бодрост, въодушевена до дъното на душата си. Ха ха, гадняр! Сега знаеш какво е чувството да ти се смее цялата Академия.
Изкъпах се, след което се облякох в униформата си, като навлякох якето си върху нея и закопчах ципа. Увих косата си на висока конска опашка, след като през последните няколко седмици бях научила, че да нося косата си разпусната по време на часовете по Въздушна стихия е новаторска грешка. Прекарах още малко време, прокарвайки пръсти през нея, обмисляйки настойчивите въпроси на Орион. Синьо или зелено? Все още не му бях отговорила.
Сега това изглеждаше по-малко важно. Сякаш това, че Сет ми взе косата, беше окончателното напомняне за това какво означаваше синьото. Доверието беше нещо, което така или иначе не бях давала от дълго време.
Може би ще я боядисам в слънчевожълто и тя ще може да ми напомня, че съм гаднярка.
Излязох от стаята си и се запътих към Кълбото през проливния дъжд, който се лееше из кампуса. Харесваше ми смяната на сезоните, но този дъжд беше малко прекален, дори и при моите предпочитания към есента.
Когато влязох в Кълбото, веднага разбрах, че нещо не е наред. До дивана на наследниците беше настъпила суматоха, но голямата група хора, скупчени около тях, ми попречи да видя какво става.
Страхът прободе сърцето ми и аз бързо претърсих стаята, търсейки Тори, София и Диего, но не успях да ги забележа.
– Какъв е твоят орден, амиго?- Гласът на Сет прозвуча и няколко души от тълпата се разсмяха.
Гръбнакът ми изтръпна от ярост, когато чух Диего да отговаря.
– Още не знам. Ей – върни ми я!
Една ръка се изстреля във въздуха и забелязах, че от нея виси шапката на Диего.
Стиснах челюст, знаейки, че в момента съм безполезна като коте в битка с лъвове, но нямаше да го оставя да стои там сам.
– Ваше Величество, не трябва да се намесвате!- Джералдин ме извика, като се качи на стола си и скочи на масата, за да привлече вниманието ми.
Игнорирах я, докато се промъквах през тълпата, а хората се отдръпваха от мен, сякаш бях болна.
Стигнах до предната част на групата, където четирите злобни същества, които управляваха това училище, тормозеха плячката си. Диего беше на колене, ризата му беше смъкната от него, а раменете му се тресяха. Сет стоеше на масичката за кафе, провесил шапката над главата си, а Макс седеше на ръба на седалката си, свил очи като на хищник. Дариус се беше облегнал на най-отдалечения край на дивана и наблюдаваше взаимодействието на Сет и Диего с полушеговито забавление, но не можах да забележа Кейлъб.
– Хей!- извиках, но те не ме чуха през шума на тълпата. Направих крачка напред, но една ръка се плъзна около раменете ми и аз се озовах в примката на ръцете на Кейлъб.
– Тори или Дарси?- той се наведе близо, дишайки дълбоко.- Различни шампоани. Ти си Дарси.
– Махни се от мен.- Опитах се да се изтръгна от хватката му, но той ме държеше здраво.
– Днес съм в наистина лошо настроение, скъпа, така че е по-добре да не се съпротивляваш – изръмжа Кейлъб и реалността на това, което бяхме направили с него, ме връхлетя бързо и тежко. Ако откриеше, че Тори и аз сме го унижили, щяхме да сме мъртъви.
Сет падна от масата, скъпите му ботуши тупнаха на пода пред Диего.
– Защо прави това?- Попитах Калеб и вампирът ме придърпа по-силно към себе си, говорейки в ухото ми.
– Твоят малък приятел започна това.
– Не би – настоях аз, а сърцето ми се люшкаше гневно в гърдите ми, докато се опитвах да се освободя отново. Колебаех се дали да използвам магия, страхувайки се да не си навлека гнева на четиримата върху главата си. Но ако не направех нещо, кой знаеше какво щеше да направи Сет на Диего?
Сет сложи шапката на Диего и очите на приятеля ми проблеснаха убийствено.
– Бий се с мен.- Сет овладя въздуха около себе си, принуждавайки Диего да склони глава. Раменете на приятеля ми се напрегнаха срещу напора на магията.- Искаше битка, Чико, ето я сега. Така че се бий с мен като с фея.
– Какво направи той?- Попитах от Кейлъб.
– Сет му каза да се поклони и той не го направи. Каза, че той не е неговият крал. Ето какво се случва с твоите последователи – изръмжа той, а ръката му се плъзна нагоре, за да подхване брадичката ми и да ме наведе под ъгъл, за да наблюдавам как Сет насочва остър ритник в ребрата на Диего.
Диего изхриптя от удара, стискайки страната си, а Сет го заобиколи, поставяйки крака си на гърба му.
– Престани!- Изкрещях, но ако Сет ме чу, то ме игнорира.
Дариус погледна часовника си, сякаш трябваше да бъде някъде другаде, докато Сет вдигна Диего за врата и го хвърли на масичката за кафе. От околните ученици се разнесе хор от охкания. Макс се изправи, като прехвърляше тежестта си от крак на крак, сякаш се надяваше Диего да хвърли някоя обида по негов адрес и да му даде повод да го настъпи.
– Няма да се биеш с мен като Фея?- Сет изръмжа, навеждайки се над Диего, така че гърбът му да е към мен. – Тогава се сражавай с мен като безполезния смъртен, който си.
Тълпата се разсмя и някой започна да скандира:
– Убий смъртния, убий смъртния, убий смъртния!
Диего вдигна дланите си и косата на Сет затанцува в лекия бриз от слабата магия, която той хвърли.
– Безполезен.- Сет заби кокалчетата си в корема на Диего и аз изгубих ума си.
Знаех какво ще ми коства това, но прехвърлих пръстите си през рамо, хвърляйки от върховете им ледено студена вода. Достатъчно, за да накарам Кейлъб да настръхне, защото не изглеждаше добър момент да го ядосам още повече. В секундата, в която хватката му отслабна, аз се изтръгнах от ръцете му.
Тръгнах напред, достигайки ръката на Сет, когато той тръгна да удря Диего отново. Той я отблъсна толкова силно, че лакътят му ме удари в лицето. Болката избухна в скулата ми и видях звезди, докато се препъвах назад. Ау – по дяволите!
Веждите на Сет се вдигнаха от изненада, когато ме откри там, и от гърлото му се изтръгна тихо хлипане.
– Дай й урок, Сети.- Някой ме избута обратно към него и не ми трябваше да гледам, за да разбера, че това е Кайли.
С ъгълчето на окото си забелязах как Диего се отлепи от масата, взе ризата си от пода и я навлече обратно. Не можех обаче да откъсна поглед от дявола пред мен, остротата на очите му проникваше чак до сърцевината ми. Сет пристъпи напред, а аз вдигнах ръце, привличайки магия към върховете в отчаяние да се задържа на крака.
Ще се боря с теб с всичко, което имам.
– Хайде вървете по дяволите в клас!- Гласът на Орион внезапно изпълни стаята.- Всички сте закъснели. И ще отнема по десет точки от всеки фейри, който стои в тази стая, когато стигна до нула. Десет, девет, осем…“
– Дори не сме близо до края – каза Сет с усмивка, която засади семенце на страх дълбоко в сърцето ми.
Стаята вече беше наполовина празна и Тори изведнъж се затича към мен, със замъглени очи и дъжд по бузите.
– Какво, по дяволите, става?
Останалата част от тълпата се затича към вратата, а наследниците бяха последните, които се насочиха към изхода, освен Тори, Диего и мен. Забелязах Сет да проверява отражението си в огледалото до вратата, без да изглежда, че бърза да си тръгне.
Орион се движеше из стаята със скоростта на разярен бик. Преди Сет да разбере какво се случва, Орион удари лицето му право в огледалото и аз изтръпнах. Той държеше главата му на място, докато дърпаше дясната му ръка зад гърба в полицейски стил.
– Арх!- Сет изръмжа, докато Орион свали плитката коса от китката му и упражни още по-голям натиск върху ръката му, докато не заскимтя като ритнато куче.- Край с шибаното ти парадиране, Капела. Това не е училищно облекло, одобрено от Академията.- Той смъкна шапката с замах от главата му, докато Сет се грижеше за счупения си нос.
– Какво по дяволите?!- изплю той към Орион и сърцето ми подскочи от тръпката да го видя пребит.
Приятелите му се забавиха пред Кълбото и Дариус вдигна вежди към Орион, сякаш се питаше за действията му.
– Десет точки от Въздух – изръмжа Орион и посочи към вратата, стиснал ръката си около шапката.
Сет се изправи срещу него и изръмжа дълбоко, сякаш се готвеше да стане истински вълк. Червата ми се свиха, докато ги гледах.
– Двайсет – изсъска Орион, заемайки заплашителна позиция.- И още трийсет, ако посмееш да изгубиш контрол над Ордена си, Капела.
Сет го погледна за няколко секунди, после отстъпи назад, като махна ръката си от лицето, за да разкрие току-що излекувания си нос. Той избърса кръвта с гърба на ръката си, преди да излезе от Кълбото след останалите наследници.
Орион обърна поглед към нас с Тори и каза на глас.
– Двадесет точки от Въздух и десет от Огън. Излизайте.- Той посочи вратата и ние се втурнахме към нея. Хвърлих един поглед през рамо, докато излизахме, и забелязах Орион да прибира в джоба си лентата със синя коса заедно с шапката на Диего.
Очите му се срещнаха с моите за един кратък миг, пламтящи от ярост, която не разбирах. Но когато Тори ме дръпна за ръкава, аз се обърнах и се опитах да не се замислям за интензивността на този поглед.
Дариус и Кейлъб все още стояха отвън, но изглежда Макс и Сет бяха отишли в клас. Погледнах двамата предпазливо, докато излизахме от Кълбото.
– Здравей, Алтаир!- Тайлър Корбин махна на Кейлъб от края на пътеката, водеща към Огнената територия, заобиколен от група приятели. Забелязах София сред тях и веждите ми скочиха нагоре.
Наследниците се обърнаха към него заедно, като един звяр, който изстрелваше два ледени погледа.
– Какво?- Кейлъб изръмжа.
– Това възбужда ли те?- Тайлър и приятелите му бързо свалиха дрехите си и се обърнаха в искрящите си форми на пегаси, завъртяха се и му размахаха задници.
Тори и аз избухнахме в смях, докато ритаха с крака и изтръскваха блясък от козината си.
– Ебах ви майката!- Калеб изръмжа, спринтирайки към тях с прилив на вампирска скорост.
Всичките осем се отдръпнаха, разпериха криле и се изстреляха в небето. Дариус се втурна напред, за да помогне на приятеля си, като разкъсваше дрехите си, докато вървеше. След секунди огромният златен дракон, който дремеше в него, експлодира и се изстреля в небето с мощен рев.
Сърцето ми заби лудо, докато косата ми се отдръпваше от силния удар на крилете му. Той пусна огнена струя към пъстрите опашки на пегасите, но трептящите им тела вече изчезваха в облаците. Бягай, за да спасиш живота си, София, ти, бунтовнико!
Кейлъб изскочи на тревата, следвайки Дариус пеша, и докато вървеше, изтръскваше блясък от косата си, крещейки нецензурни думи към небето.
Когато Тори и аз най-накрая успяхме да обуздаем смеха си, осъзнах, че Диего стои на място и се взира в далечината.
Тори ме погледна неловко, а после очите ѝ паднаха върху бузата ми.
– О, по дяволите, добре ли си?- Намръщи се тя.
Протегнах ръка, за да прокарам палец по скулата си, и изтръпнах от острото убождане, което предизвика.
– Да, добре съм.
– Дарси – каза Диего и ме погледна с отчаяние.- Толкова съжалявам. Не трябваше да се намесваш.
Поклатих глава и се придвижих напред, за да го прегърна.
– Там, откъдето идвам, хората не стоят отстрани, докато приятелите им ги нараняват.
– Харесва ми как звучи мястото, откъдето идваш.- Той каза в рамото ми и аз се отдръпнах с лаконична усмивка.
Тори сложи ръка на хълбока си, като се ухили.
– Това куче има нужда да го свалиш с едно-две стъпала. Бих искала да разберем как да го ударим там, където ще го заболи.
– Какво ще кажеш за топките?- Предложи Диего и ние започнахме да се смеем.
– Все още имам този лунен камък на Водолея… – започнах аз.
– Сега закъсняваш допълнително – изръмжа Орион, докато излизаше от Кълбото с пареща чаша кафе в ръка.
– Както и ти – контрирах аз и бях почти сигурна, че той се усмихна, преди да се обърне и да тръгне по пътеката в посока на Юпитер Хол.
– Кога ще си върна шапката?- Извика след него Диего, а Орион отговори със среден пръст. Избухнах в смях, а Диего ме стрелна с поглед, но не му обърнах достатъчно внимание. Погледът ми се беше задържал върху задника на Орион и Тори ме погледна остро, когато най-накрая се обърнах.
– Хайде, престани да зяпаш учителя, имаме час – каза тя и се захили, докато аз се опитвах да отрека.
Насочихме се към въздушната територия и Диего започна да влачи петите си. Той продължаваше да прокарва ръка през тъмните си къдрици, сякаш се надяваше да намери там шапката си.
– Наистина ти харесва тази шапка – казах нежно и той кимна сковано.
– Моята баба я изплете за мен, преди да…- Той не довърши изречението и двете с Тори споделихме намръщени погледи, когато той се спря и сведе глава, изглеждайки напълно победен. Стояхме на равнината, която се простираше към източната скала. Вляво от нас се издигаше кулата на Въздух, а вятърът се блъскаше мощно от океана и караше турбините да се въртят бясно в порива.
Диего въздъхна тежко.
– Хайде, Диего. Не е толкова лошо.- Тори потупа крака му с пръста на обувката си – което на нейния език беше обич.
Положих ръка на ръката му.
– Не можеш да ги оставиш да те смилат.
– Да, предполагам – въздъхна той. Като го видях в този вид, ми се прииска да го прегръщам отново и отново.- Мисля, че ще пропусна този час.- Той вдигна поглед, пъхайки ръце в джобовете си.- Вие сте толкова силни, че не знам как ги издържате.
Преди да успеем да възразим, той тръгна към Въздушната кула с ниско наведена глава. Гледах го как си отива с тъга и гняв, които кървяха в стомаха ми. Сет беше увеличил жестокостта си през последните няколко дни. А това, че се изпика върху сестра ми насред гората, плюс това, че преби Диего, ме изправи на нокти още повече, отколкото когато се беше насочил към мен. Беше време да му отмъстим. Днес.
Двете с Тори се отправихме към „Въздушния залив“, като се спуснахме по стръмните стъпала, издълбани в скалната стена, които водеха чак до плажа, където се провеждаше класът по елементаризъм. Пясъкът се разместваше под краката, а златистият му цвят беше притъпен до мътнокафяво под слабата светлина на висящата буря. Макар че заливът беше по-защитено от вятъра място, сега бяхме по-близо до бурните вълни и морските пръски се носеха над нас като мъгла.
Професор Персей беше развълнуван, както обикновено, и викаше заповеди на случаен принцип, докато се опитваше да държи класа под контрол. Беше слаб мъж с лешникова коса, която постоянно променяше положението си от вятъра.
Макс гонеше едно момиче с парчета водорасли и тя изпищя от удоволствие, когато той я хвана за кръста. Няколко други се разхождаха по плажа, а няколко дори изглеждаха така, сякаш се готвеха да се потопят в морето.
– Моля, всички!- Персей извика, но гласът му се изгуби във вятъра.
Сет беше приседнал на една скала, настроението му явно беше помрачено от нападението на Орион и забелязах, че пръстите му се опират на китката, където беше косата ми. Сладка справедливост ме обзе, докато го гледах.
Персей плясна с ръце.
– Ако може всички да се съберем…- Макс хвърли водораслите към момичето, но то ги избегна и те удариха Персей право в лицето. Той ги отскубна, опитвайки се да ги изхвърли от ръката си, тъй като те се залепиха там. – О, махайте се.
Вълците на Сет от Въздушната къща се групираха около него, притискаха и галеха ръцете му. Той им махна с ръка, опрял брадичка на кокалчетата си, но те продължиха да го заобикалят, а едно от момичетата дори облиза лицето му.
Забелязах, че Кайли става все по-червена, докато гледа, но не се намеси. Предположих, че трябва да го остави на мира, когато ставаше въпрос за глудницата му.
Тори и аз се отправихме към Персей, очевидно единствените, които искаха да учат днес. Използването на силите ни беше приоритет номер едно, ако някога щяхме да можем наистина да се защитим от наследниците. А след сблъсъка на Сет с Диего бях готов да пусна бурята, която се бе разразила в мен, с пълна сила.
– Ах, добри момичета – каза Персей и изглеждаше щастлив, че има на кого да преподава.- Днес ще се съсредоточим върху ветрозащитните щитове. Те могат да се използват за много цели, но отблъскването на магията на други фае е може би най-важното. Аз лично обичам да ги използвам, за да се предпазвам от дъжда.- Засмя се той.
Усмихнах се, нетърпелива да усвоя това конкретно умение, докато дъждовните капки се събираха в косата ми и ледените капчици се плъзгаха по врата ми.
– И двете се справяте чудесно с освобождаването на енергията си в морето. Това е малко по-изтънчена техника, така че ще трябва да държите под контрол този дълбок кладенец на силата. Веднъж овладяно обаче, ще откриете, че това умение е толкова лесно, колкото и дишането.
– Можем ли да правим и горещ въздух?- Попита Тори.- Омръзна ми да ми е влажно и студено.
– Всичко с времето си.- Той кимна и вдигна ръце.- Сега просто искам първо да усетиш формата на моя щит.
– Обзалагам се, че ще го направиш!- Макс извика, докато тичаше покрай него, продължавайки играта си с водорасли.
Персей измърмори под носа си, след което отново ни дари с ярка усмивка.
– Добре, усетете.
Протегнах ръка, като допрях пръсти до щита, който той бе хвърлил около себе си. Той се отдръпна от пръстите ми с лек натиск.
– Това е достатъчно, за да пази от дъжда, но по-здрав щит се усеща така.
– Внимавай, вече става твърд!- Макс се стрелна обратно покрай нас, а аз се опитах да не се разсмея. Проклето риба момче.
Персей измърмори нещо за злосторници, след което ни направи жест да усетим щита отново. Прокарах пръсти по невидимата бариера и този път тя беше почти плътна, отблъсквайки се от ръката ми като силово поле.
– Да, искам това – казах нетърпеливо, а Персей се засмя.
– Аз ще живея в такова, пълно с топъл въздух – каза Тори с копнеж.
Персей ни научи как да изтласкваме въздуха около себе си и аз се възхитих на усещането да придобивам по-голям контрол над силите си. Кожата ми изтръпна, докато вятърът се отдалечаваше от мен в непрекъсната струя, но всеки път, когато губех фокус, той се задъхваше и умираше. Дъждът отново ме заля и аз примижах срещу напора, когато над главата ми се разнесе гръмотевица.
– Ай йи йи йи!- Макс изкрещя като апашки воин, докато се събличаше, а формата му на сирена вече беше на мястото си, когато свали и последните си дрехи.
– Г-н Ригел, това е въздушен клас!- Персей се обади, когато Макс навлезе във водата, а люспите му блестяха в тъмносиньо и най-тъмнозелено, когато се срещнаха с морето.
Той изчезна под вълните и Персей въздъхна уморено.
– Добре, момичета, оставям ви да се упражнявате, по-добре да събера някои от тези ученици.- Той се отдалечи, а аз се изправих пред Тори, докато започнахме да работим по създаването на щитовете си.
Очите ми все се стрелкаха към Сет, чиято глудница сега беше натрупана около него като спящи кучета.
– Какво не е наред, бейби Сет?- Кайли се приближи, като изглеждаше леко предпазлива, докато се приближаваше към групата.
Сет погледна към нас, след което предупредително поклати глава към нея.
– Какво би те развеселило?- Тя наклони глава на една страна и забелязах, че не е хвърлила щитове, а златната ѝ коса блести от влагата.
Сет се изправи, изтърси ръцете си и се насочи към Тори и мен, без да ѝ отговори.
– О, не.- Побутнах Тори и тя се обърна, а раменете ѝ се сковаха.
Овладях въздуха около себе си, като направих колкото се може по-силен щит и се държах за него с всички сили.
Той спря пред нас, сгъна ръце и мускулите му се стегнаха, докато ни наблюдаваше.
– Дарси.- Посочи към мен.- Ела тук.- Той ме подкани да пресека двата метра, които ни разделяха, но аз, разбира се, не помръднах.
– Откъде знаеш, че съм Дарси?- попитах студено.- Вече нямам синьото.
– Не и в косата ти.- Той се вгледа в лицето ми и Тори се премести по-близо.
– Бузата ти е посиняла – обясни Тори и аз автоматично вдигнах ръка, за да я докосна, а кожата пулсираше под пръстите ми. Загубих фокус върху щита си и Сет се стрелна напред.
– Не.- Вдигнах ръка, за да се защитя, като исках всякаква магия да се появи, докато паниката ме връхлиташе. Лианите се сключиха около гърлото му, затваряйки се здраво, но той не спря да идва, протягайки ръка, за да докосне синината на лицето ми. Отдръпнах се, но закъснях да спра плъзгането на палеца му по нея.
По кожата ми се разнесе топлина и аз вдишах рязко, когато осъзнах какво е направил. В мен настъпи объркване. Той го беше излекувал.
Той хвана лианите около врата си и издаде задушлив звук, докато ги прекъсваше със собствените си земни дарове.
Тори погледна между нас, вдигнала защитно ръце.
– Добре ли си?- попита ме тя.
– Да – казах с недоумяващо намръщване, след което погледнах към Сет.- Защо го направи?- Попитах, изненадана от странната постъпка.
– Моята битка беше с Диего. Фея с фея.- Той сви рамене, сякаш се чувстваше неудобно заради нещо.- И плюс това, трябва да… по дяволите…- Той изръмжа, сякаш се опитваше да се спре да продължи.- Гррр – Обърна се и тръгна по плажа, а тялото му се тресеше, докато вървеше. Изглеждаше готов да се преобрази и не се изненадах, когато той и останалата част от групата му започнаха да се събличат.
– Ако може всички да останете във феиричните си форми до края на часа!- Професор Персей се помоли, но вълците продължиха да се събличат.
– Сети, какво правиш, като говориш с Вега?- Попита Кайли, бързайки напред, за да свърже ръцете си около врата му, докато той не беше изчезнал с глудницата си. Сет пусна бурен лай в лицето ѝ и тя се отдръпна назад, като кракът ѝ се подхлъзна върху мокър камък. Тя почти падна, но възстанови равновесието си в последната секунда.
Сет скочи напред, преобрази се в огромната си бяла форма и се втурна надолу по плажа, оставяйки огромни отпечатъци от лапи в пясъка. Глутницата му нададе вой, докато се втурваше след него, а мен ме обзе шок.
– Пет точки от Въздух!- Извика Персей, но гласът му отново се изгуби във вятъра.
– Той е в лошо настроение – тихо каза Тори.
Кимнах.
– Е, след тази вечер ще е в много по-лошо настроение.
Усмивка се появи на устните на Тори.
– Просто бъди внимателна.
– Това е код за „не се проваляй“.- Извих вежди, а тя избухна в смях.
– Съвсем не, вярвам в теб.- Тя ми се усмихна подигравателно.
– Добре. Защото това е една мисия, която няма да проваля, Тор.

***

От вечерята насам три пъти се бях разхождала случайно покрай коридора, водещ към стаята на Сет. Бях го чула в „Кълбото“ да казва, че ще отиде в града със своята вълча глутница, и все чаках да изпълни това обещание.
В кулата беше тихо, тъй като повечето хора бяха излезли в петък вечер. Това беше идеалното време за планове за отмъщение, тъй като наоколо щеше да има много малко свидетели.
Докато се влачех отново по стълбите, открих, че едно от мускулестите момчета от вълчата глутница ме зяпа пред етажа на Сет. Не можех да се обърна назад, затова продължих покрай него и се насочих нагоре по стълбите към общото помещение, сякаш там имах намерение да отида. По дяволите, защо не тръгват?
Огромната стая за кой ли път беше празна и макар че по принцип не беше място, където прекарвах времето си, реших, че ще трябва да го направя, докато господин Високият и Заплашителният не освободи коридора долу.
Насочих се към едно голямо сиво кресло до най-отдалечения прозорец и се свлякох в него.
Диего не беше показал лицето си на вечерята и докато се въртях в креслото и гледах към морето, се зачудих дали да не отида да го посетя. Но може би той се нуждаеше от малко време насаме. Освен това трябваше да прекарам поне малко време тук, в случай че онази фабрика за мускули долу наблюдаваше движенията ми.
Упражнявах земната си магия, докато гледах към развълнуваното море, като отглеждах малък ред цветя покрай подлакътника на стола си. Вятърът се блъскаше в стъклото, а светът отвъд него беше див и хаотичен.
Ухото ми долови квичене и хленчене, съобщаващи за пристигането на вълчата глутница, и сърцето ми се разтуптя. Потънах по-ниско на седалката, свивайки крака до гърдите си. Тъй като столът беше обърнат към гледката навън, никой нямаше да разбере, че съм тук, освен ако не се приближи до прозореца. Бях в идеалната позиция да подслушвам и се надявах, че ще успея да дочуя в колко часа планират да излязат тази вечер.
– Ела и седни, Алфа – каза тихо едно момиче.
– Добре, Ашанти – каза той мрачно и аз се преборих с присвиването на очи. Твърде тежък ли е животът ти, принц Съвършен? Сигурно е трудно да управляваш цялото училище и да превръщаш живота на всички останали в ад.
– Какво можем да направим?- попита едно момче, а гласът му премина в тих вой, подобен на оплакване от болка.
– Нищо – въздъхна Сет.- Твърде късно е.
– Късно за какво?- Попита Ашанти успокоително.
Сет издаде хъркане, което прозвуча като предупреждение.
– Извинявай, исках само да те развеселя – каза Ашанти войнствено.
– Нищо не може – изсъска Сет.
Вълците отново започнаха да хленчат и аз поклатих глава. Тези неща с глудницата бяха объркани. Нищо чудно, че се отнасяше към всички, сякаш бяха под него. Той не знаеше нищо различно. Не че това го правеше по някакъв начин оправдано.
Иска ми се да го откъсна от глудницата му, да го накарам да изпита какво е да си изгнаник.
– Хайде да излезем. Това ще те отвлече от нещата – насърчи го един мъжки глас.
– Не, промених си мнението – изръмжа Сет.- Не искам да излизаме.
По дяволите.
Стиснах зъби, разочарована, че той проваля плановете ни. А сега бях заклещена тук, докато си тръгнат.
Докато вълците започнаха да обсипват Сет с комплименти, за да се опитат да го накарат да се почувства по-добре, аз се замислих дали просто да не стана и да изляза през вратата. Но вече бях седяла тук твърде дълго. Те щяха да си помислят, че ги подслушвам умишлено.
– Може би това ще те накара да се почувстваш по-добре – мърмореше Ашанти.
Секунда по-късно Сет издаде тих стон на удоволствие, а аз замълчах и сърцето ми се разтуптя по стените на гърдите ми.
О, Боже, какво се случва?
Свих се по-плътно в стола си, когато чух ципове да се отварят и още тихи, задъхани стонове от няколко души в групата.
– Така по-добре ли е Алфа?- Ашанти въздъхна и той отново изстена.
Боже мой, трябва да се махна оттук!
Хвърлих поглед около мястото си, забелязвайки вълците, които обграждаха креслото на Сет пред огъня. Фокусът им беше насочен изцяло към него и забелязах, че главата на едно момиче се движи нагоре-надолу в скута му. О, Боже.
Общата стая беше празна освен мен и глудницата, но всеки можеше да влезе. Изглежда изобщо не им пукаше. Друго момиче от групата се наведе да целуне Сет, докато едно момче масажираше раменете му. Още няколко от тях бяха започнали собствените си тройки срещу него, така че той можеше да ги наблюдава.
Поклатих глава, вземайки твърдо решение. С разтуптяно сърце се измъкнах от стола си и се затичах към изхода. Просто не можех да седя там и да слушам това.
Изглежда никой не ме забеляза и аз благодарих на щастливите си звезди, докато се промъквах по стълбището и си поемах дъх.
Втурнах се към стаята си, устата ми пресъхна, когато влязох вътре и притиснах гърба си до вратата.
Какво сега?
Погледът ми попадна на бюрото и се замислих дали да не се откажа от задачата си и вместо това да прекарам вечерта в правене на нови скици. Но докато си го мислех, погледът ми попадна на блестящия бял камък, който бях поставила върху тетрадката си. Лунният камък на Водолея.
Всички са горе и се чукат помежду си, може би сега е толкова добра възможност, колкото и всяка друга?
Грабнах моя Aтлас, седнах на бюрото и намерих екранната снимка, която направих, когато се върнах в библиотеката на Венера онзи ден.

Лунен камък Водолей:

Често наричан „викащ камък“. Лунният камък на Водолея излъчва магически сигнал, който привлича към него бълхите върколаци. Камъкът може да се владее с проста земна магия и изпраща интензивен призив към много от въшките едновременно.

Изисквания:

Един лунен камък Водолей
Един косъм на върколак от желания гостоприемник (от човешка или вълча форма)
Есенция от земна магия

След като вълчата глутница беше напълно разсеяна, реших, че сега е най-подходящият момент да се промъкна в стаята на Сет. Взех няколко фиби и ги пъхнах в джоба си, а сърцето ми биеше нервна мелодия, докато бързах да се върна нагоре. Тори ме беше научила на уменията си да отключва ключалки, за да се подготвя за това, и бях сигурна, че съм готова.
Ускорих темпото си, когато завих в неговия коридор, а от общата стая се носеха стонове.
Докато се движех по коридора, осъзнах, че той има само една врата, което значително улесняваше задачата. Приближих се до нея, докато адреналинът бушуваше в кръвта ми, а професионалният съвет на Тори звучеше в ушите ми: „Не започвай да отключваш ключалка, докато не опиташ дръжката на вратата. Изгубила съм твърде много ценни секунди, вярвайки, че хората не са достатъчно глупави, за да оставят вратите си отключени.“
Вдигнах рамене и завъртях дръжката, за да се окаже, че – да! Тя се отвори и аз се усмихнах лукаво, докато влизах в стаята му.
Тя. Беше. Огромна.
Целият етаж беше предоставен на него, а предполагах, че и на неговата глутница, тъй като в стаята имаше три големи легла. Най-голямото от тях седеше в центъра й с червени сатенени чаршафи. Имах усещането за публичен дом с черните си стени и готически фенери. Големите врати на лявата стена вероятно водеха към банята, а отсрещната стена не представляваше нищо друго освен огромен прозорец с тежки на вид червени завеси, спуснати от двете му страни.
Забързах се към леглото, като ловях възглавницата за следа от косата на Сет.
Тя беше безупречна.
Въздъхнах, разместих възглавниците и потърсих това, което ми трябваше. Но с оглед на количеството хора, които очевидно спяха тук, дори и да намерех няколко косъма, не можех да бъда сигурна, че те принадлежат на него. По дяволите, това не върви по план.
В коридора се чуха кикотене и аз замръзнах. С прилив на паника се хвърлих в гардероба до леглото точно когато глудницата се изля в стаята.
Вратата с ламели ми даваше изглед навън и дишането ми замря, когато осъзнах, че сега съм заклещена тук. Бяха общо десет, всички се тълпяха около Сет, докато сваляха дрехите от тялото му. Той плъзна езика си в устата на Ашанти, докато протягаше ръка, за да погали гърдите на най-близкия човек. Това беше мускулестият мъж, когото бях видяла по-рано, с късо подстригана коса и тъмнозелени очи. Останалите от групата разкъсаха дрехите си и паднаха на централното легло, целувайки се и галейки се един друг.
Боже мой, ще трябва да остана тук, докато се разиграва тази оргия.
Вратата на гардероба беше точно до централното легло и нямах никакъв шанс да избягам, без да ме видят.
Сет привлече Ашанти и Мускулестия мъж на леглото и глудницата се раздели около него, когато той се премести в центъра му. Той избута Ашанти под себе си и не можех да откъсна очи, докато я обладаваше с един мощен тласък на бедрата си.
Бузите ми пламнаха от горещина и аз се свих по-назад в гардероба, а в ушите ми звучеше секс. Още от глудницата стенеха, море от извиващи се крайници и гола плът се разстилаше пред мен.
Движенията на Сет бяха мощни и доминиращи, всеки тласък на бедрата му предизвикваше отчаян вик от страна на Ашанти. Мускулестият мъж, когото беше привлякъл до тях, редуваше целувки със Сет и с момичето. Бях наясно, че никъде нямаше следи от контрацепция, и се чудех как, по дяволите, това е възможно, ако това е редовно явление.
Изминаха още няколко минути и аз паднах на пода, като зарових лице в коленете си. Когато един гол задник се блъсна във вратата на гардероба, едва не изпуснах писък от изненада. Сет прикова друго момиче до първото и аз се изстрелях нагоре, като се отдръпнах в завесата от палта от тревога. Очите му бяха оцъклени, докато и го вкарваше отново и отново, притискайки я към вратата. Обикновено суровото му лице беше с маска на удоволствие, докато се взираше някъде вдясно от главата ѝ. Но начинът, по който лицето му беше наклонено, сякаш гледаше право в мен и сърцето ми утрои темпото си, докато се вкопчвах в палтата около мен.
Затворих очи, опитвайки се да блокирам силните стонове и ударите на плът в плът, докато притисках лицето си в коженото яке. Когато най-сетне се преместиха другаде, вдигнах глава, като с цялото си сърце съжалявах, че съм дошла тук.
– Време е за душ! – извика някой и се разнесе смях. В стаята прозвуча тропот на стъпки и надеждата ме прониза, докато бързах напред, взирайки се през ламарините.
Цялата група се насочи към банята и вратата се затвори зад тях, преди звукът на падаща вода да се разнесе из въздуха. Отвъд нея се носеха още стенания и въздишки на удоволствие и аз се изтласках през вратата в прилив на адреналин, правейки крачка към изхода.
Щях да се заема с косата друг ден. После щях да се оправя с проклетия лунен камък. Сега изобщо не беше време да се мотая.
Хванах дръжката на вратата, когато един глас се вряза в мен.
– Дарси Вега – изръмжа Сет и аз се сковах, без да помръдна и сантиметър, докато ръката ми оставаше на място, а сърцето ми се разбиваше на милион остри парчета.
Усетих, че се приближава, и се обърнах, притиснала гръб към вратата, знаейки, че нямам друг избор, освен да се изправя пред гнева му. Беше мокър, а възбудата му се виждаше наяве, докато се приближаваше към мен.
– Какво, по дяволите, правиш в моята стая?
Поклатих глава, без да имам отговор. Очите ми автоматично се плъзнаха надолу по блестящите мускули на тялото му, след което се върнаха нагоре, за да срещнат погледа му. Страхът беше живо същество, което се извиваше във вените ми като змия.
Той грабна едни боксерки от пода, нахлузи ги и аз въздъхнах с облекчение.
Сет се намръщи дълбоко, приближавайки се като хищник.
– Обясни. Сега.
Той продължаваше да се движи, като поставяше ръце от двете ми страни и гледаше в носа си със заплашителен поглед. Тялото му блестеше от водата, определяйки всеки стегнат мускул на фигурата му.
Прочистих гърлото си, несигурна как, по дяволите, щях да се измъкна от това. Но казах единственото,
което ми хрумна.
– Дойдох да ти благодаря, че ме излекува по-рано – издишах, а устата ми пресъхна, докато мократа му коса капеше влага върху ръцете ми.- Не разбрах, че ти… че ти…- Кимнах към вратата на банята, където все още се носеха безсмислени звуци към нас.
– Значи си се поканила сама – изръмжа той и сърцето ми се разтресе.
– Не отговори, когато почуках вратата беше отворена.- Повдигнах невинно рамене, а той дъвчеше долната си устна, докато ме разглеждаше. Образът как чука няколко души се беше отпечатал в съзнанието ми с лазер и се молех да не е отпечатан и по лицето ми.
Той издаде тих стон в гърлото си, след което се наведе и се впи във врата ми. Спрях се от ужас, отблъснах го назад и той тихо захлипа.
– Какво, по дяволите, правиш?- Държах ръцете си притиснати към раменете му, а топлината на влажната му кожа притискаше дланите ми.
Той наклони глава, с нещо прекалено вълче в него в този момент.
– Имаме проблем – каза той, а в гласа му се долавяше тъмно напрежение. Той отблъсна ръцете ми и отново се впи във врата ми, като прокара езика си до ухото ми.
– Престани!- Бутнах го отново и той се отдръпна като ранено кученце, започвайки да крачи.
Осъзнах, че треперя, докато той се провираше напред-назад пред мен, изглеждайки объркан и отчаян. Не бях сигурна дали да бягам, или да се боря. Но от начина, по който се държеше, имах странното усещане, че е на път да ми се отвори. Така че бягството ми се стори като отказ от безплатни патрони.
Няколко души от глудницата се появиха отново, паднаха на едно от леглата и сякаш не ме забелязаха, докато продължаваха сексуалния си празник. Сет също не им обърна внимание, тъй като се движеше пред мен като разхождащ се лъв.
Може би все пак нямаше да ми се отвори.
– Трябва да тръгвам – казах аз, без да мога да пренебрегна момичето, което се беше разпростряло на най-близкото легло, докато двама мъже търкаха, стискаха и облизваха всеки сантиметър от нея. Топлината се разнесе нагоре-надолу по гръбнака ми и аз отново хванах дръжката на вратата в опит да изпълня тези думи.
– Почакай – настоя Сет и хвана китката ми. Издърпах ръката си, но той отново се премести в личното ми пространство, а възбудата му се впи в бедрото ми.
– Назад.- Бутнах го отново и той изръмжа, оголвайки зъби, като отново започна да се разхожда. Чувствах се като притисната в ъгъла от диво куче и нямах представа какво да правя.
– Трябва да разбереш нещо – понижи тон той, спря крачките си и ме фиксира с погледа си.
Кимнах бавно, ръката ми все още беше заключена около дръжката зад гърба ми като план Б за бягство.
Да остана и да слушам, а после да бягам по дяволите.
– Направих те част от моята глутница – изплю той и изглеждаше бесен на себе си.- Очевидно не исках да го направя.- Той се приближи, докато аз се мръщех, без да разбирам.
– Не, не съм – казах твърдо.- И благодаря на Бога за това.
Той отново изръмжа и аз се притиснах до вратата.
– Казах ти, че си Омега – каза той.- Помниш ли?
Кимнах.
– Но това не означава…
– Аз също не мислех, че е така, но сега инстинктите ми са изкривени, бейби.- Той прокара ръка в косата си.
Една тройка се блъсна в стената до нас и аз подскочих от тревога. Не. Излизах.
Издърпах вратата, хвърлих се в коридора и се разтреперих, докато бягах.
Сет хвана китката ми, преди да стигна до свободата, и аз се обърнах рязко, удряйки дланта си в лицето му.
– Не ме докосвай – исъсках, но хватката му върху китката ми се втвърди, докато ме придърпваше към тялото си.
Той прокара ръце по гърба ми и аз се стреснах, когато пръстите му се приближиха опасно близо до дупето ми.
– Махни мръсните си лапи от мен в тази секунда – изръмжах аз.
– Слушай, бейби, не мога да спра това. Аз съм Алфа. И виждаш ли всичко това, което се случва там?
Кимнах твърдо, като се отдръпнах от ръцете му, докато се опитвах да запазя спокойствие.
– Ето как ще направим така, че това да проработи. Те искат да ми се харесат, защото аз съм главният. Но ти си в дъното на стадото, най-новият член. Трябва да те посветя – каза половината от това през зъби, сякаш му се искаше да може да се спре.
Помислих си за извратеното му посвещение в Дом Въздух и яростно поклатих глава.
– Не искам да бъда в твоята глутница. И няма да бъда посветена. Каквото и да означава това.
– Това е вкоренено в мен.- Той се удари в центъра на гърдите си и аз присвих очи.
– Ами не е вкоренено в мен, така че късмет.- Очите ми се плъзнаха към косата му и се зачудих дали не мога да изтръгна няколко, преди да избягам.
– Трябва да защитавам най-слабите в глудницата, докато намерят своето място – каза той с тих глас.- Ето защо те излекувах днес. Трябва да намериш позицията си, за да мога да спра да се чувствам така.
– Ами подавам си оставката – казах решително.- Няма да играя в твоята игра, Сет. Не искам да имам нищо общо нито с теб, нито с твоята глутница.
Той отново изхлипа, придърпвайки ме по-близо.
– Моля те, просто… се отпусни за секунда. Няма да те нараня.
Поставих ръка на гърдите му, докато той се опитваше да скъси разстоянието между нас, но тогава погледът ми попадна на косата му. Вътрешностите ми се свиха, а раменете ми се сковаха, но ако можех да се примиря с това за няколко секунди, може би щях да мога…
Отне ми всичко, което имах, за да позволя на тялото си да се отпусне и да позволи на личния ми мъчител да увие ръце около мен. Той ме опипваше жадно, устните му се допряха до слепоочието ми, а после се приближиха опасно близо до устата ми, докато издаваше задъхан стон.
– Трябва или да ми угодиш, или да ме предизвикаш, бейби. По-лесно е да угодиш.
Изтръпнах, но предположих, че той го е приел за треперене от удоволствие, когато се наведе по-близо. Гърлото ми пламна като киселина при идеята да ме целуне отново. Но му позволих да си помисли, че може, само за още няколко секунди.
Той ме придърпа плътно към себе си, така че да усетя всеки твърд ъгъл на тялото му. Обвих ръце около раменете му, мразех начина, по който го подтиквах, докато той ме придърпваше още по-близо с отчаян стон.
Протегнах ръка към косата му, увих пръсти в нея и я дръпнах рязко. Той възбудено изпъшка и кожата ми настръхна, когато се притисна към мен, притискайки твърдата си дължина в стомаха ми.
– Само една нощ – помоли той, докато накланях главата му назад, за да не може да доближи устата си до моята.- Това е всичко, което е необходимо. След това мога да забравя за теб, ще бъдеш просто една долнопробна Омега.
– Има само един проблем с това, Сет…- Прошепнах.
– Какъв?- попита той задъхано.
Дръпнах косата му толкова силно, че вратът му се отметна назад и той изрева като пребито куче. Няколко косъма се отпуснаха между пръстите ми и аз го отблъснах насила с порив на въздух. Той се блъсна в отсрещната стена, като ме гледаше с пълно недоверие.
– Предпочитам никога повече да не правя секс през целия си живот, отколкото да те изчукам веднъж.- Изхвърчах, оставяйки го зашеметен и напълно объркан.
Косата му беше притисната между пръстите ми, докато се насочвах към коридора и тичах надолу по стълбите. Победата запя мелодия в сърцето ми, докато ускорявах темпото си до спринт, нахлух в стаята си и затръшвах вратата след себе си. Заключих я здраво и разтрих ръцете си, опитвайки се да се отърся от усещането за ръцете му върху мен. Гадно.
Насочих се към бюрото, като сложих лунния камък с косата и прочетох инструкциите на моя атлас.
Надявам се, че си заслужава това, което току-що изтърпях, за да ги получа.
Усмивка се отскубна от устата ми въпреки факта, че все още усещах миризмата на онова вълче копеле по дрехите си. Не беше се получило далеч по начина, по който бях планирала, но и не го бях провалила. Така че мисията е изпълнена.

Назад към част 18                                                              Напред към част 20

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!