ЛОЛА ГАБРИЕЛ – Преплетени съдби – част 17

КЛОВЕР

Полетът обратно към дома беше сладко-горчив. Да се махна от Брейтън ми беше помогнало повече, отколкото предполагах – просто да избягам за малко от драмата ми помогна да прочистя съзнанието си.
Времето при водопада ми позволи да бъда себе си. Банян не беше съсипал момента с говорене, с питане какво мисля, с очакване да изразя с думи онова, което виждам и чувствам, и да ме накара да го съсипя с описания, които не се доближават до обяснението на емоциите ми. Той просто беше там, с мен, и бяхме свързани по начин, който не бях усещала с него досега. Всъщност, никога преди не бях се чувствала по този начин с никого.
Да се върна в Брейтън беше правилно. Слънцето започваше да залязва, а ние не можехме да останем завинаги далеч. Но ми се искаше да можем. Трябваше да се върна в Брейтън и да вляза в калъпа, който бях създала за себе си, калъп, който чувствах неудобен и тесен, като нови обувки, които още не бяха обути.
Когато беше във формата на дракон, се чувствах още по-близка до Банян. Не знаех какво го предизвиква – защо бяхме толкова свързани? Дали защото бяхме прекарвали толкова много време заедно? Защото се бяхме опознали?
Или ставаше дума за нещо друго, за нещо, което не разбирах?
Банян се приземи в личната ми градина и изчака, докато се смъкна от гърба му, преди да премине във формата на фея.
– Благодаря ти за днешния ден – казах аз с лице към него. – Направи повече, отколкото осъзнаваш.
– Няма за какво – каза Банян тихо. – Знам колко е важно понякога да се откъснеш и да се заредиш с енергия. Тук може да стане доста тежко, а ти имаше тежък старт.
Кимнах. Имаше момент, в който си мислех, че изобщо няма да успея да стигна дотук. Ако не беше преместването ми в Кроумиър Хаус, може би нямаше да изкарам и първата седмица. Но нещата се подобряваха. Чувствах, че се вписвам повече.
– Благодарение на теб нещата се успокояват – казах аз.
Банян поклати глава.
– Всичко е благодарение на теб. Работиш усърдно и се чувстваш все по-добре с магията си. Ти правиш всичко това.
– Но ти създаде пространство, за да мога да го правя, когато ми позволи да седна при теб през първия ден, и… е, благодаря ти.
Банян кимна. Очите му бяха вперени в моите, а златото в очите му се въртеше и преливаше. Той вдигна ръка и прокара длани през косата ми, като пръстите му се заплетоха в конската ми опашка. Косата ми беше разбъркана след полета, защото вятърът я беше навил на възли.
– О – каза той. – Чакай, не мърдай. Нека само да оправя това. – Той се приближи, докато телата ни бяха толкова близо, че усетих топлината му да се излъчва през дрехите ми. Той се намръщи, докато се съсредоточаваше върху косата ми. Веждите му се сключиха, а устните му бяха толкова близо.
– Много е заплетена – каза той, когато освободи пръстите си. Погледна ме надолу и каквото и да искаше да добави към това изречение, то се разсея между нас. Той погледна надолу към мен и атмосферата се промени, като се зареди с напрежение.
Банян ме изучи и отметна кичури коса от лицето ми, преди да спусне своето към моето.
Този път затворих очи и когато устните му се допряха до моите, му позволих да ме целуне.
Сърцебиенето ми заби в ушите, а топлина заля тялото ми. Банян плъзна другата си ръка по врата ми и проследи устните ми с език. Отворих устата си, за да го пусна вътре. Повдигнах ръце и ги сложих на гърдите му. Мускулите му бяха стегнати, твърди и изваяни. Гърдите му се издигаха и спускаха с дъха му под ръцете ми. Останалата част от света изчезна и имах чувството, че отново сме там горе, в облаците.
Банян плъзна ръката си бавно надолу по гърдите ми. Когато не му се противопоставих, той обхвана гърдите ми и аз изстенах тихо отзад в гърлото си. Нервните ми окончания горяха, а желанието се простираше между нас, като горещината само се засилваше.
– Да влезем вътре – каза Банян и прекъсна целувката.
Преглътнах и кимнах. Когато погледнах към него, очите му се бяха променили. Бяха придобили дълбочината на огън, златото вече беше разтопено, а в тях виждах само нужда. Тя повтаряше моята собствена.
Банян хвана ръката ми. Това беше вторият път днес. Харесваше ми начинът, по който я пое, поемайки отговорност. Свърза пръстите ни и ме поведе към къщата. Когато бутна плъзгащата се врата, той се отдръпна и ме остави да вляза първа.
Все така джентълмен. Беше далеч от задника, за който го бях помислила в първия ден, в който го срещнах.
Отидох до вратата на спалнята си, затворих я и я заключих. Зад мен Банян затвори плъзгащата се врата и дръпна завесите.
Каквото и да правехме по-нататък, не исках никой да го вижда. Банян също искаше да се уедини. Това не беше просто бърза ебавка, бележка на стълба на леглото му. Той се интересуваше от това да сме сами, заедно.
Обърна се към мен и ние се срещнахме в средата на стаята ми, като се приближихме, сякаш бяхме привлечени един от друг като магнити. Нямаше какво да си кажем, така че не казахме нищо. Банян ме целуна отново.
Този път целувката беше много по-настойчива, изпълнена със същата топлина, със същия огън, който виждах в очите му. Отдадох се на усещането. Отдадох се на факта, че щях да спя с него.
Исках го. Исках го от много време и ми беше омръзнало да се боря с това. Може би това не беше най-правилното нещо, което трябваше да направя. Чух гласа на леля Ела в задната част на съзнанието си, която го нарече влюбване.
Но аз отблъснах гласа ѝ и се съсредоточих върху тук и сега – върху Банян.
Той плъзна ръце по тялото ми, придърпвайки ме плътно към себе си сега, когато бяхме затворени заедно в стаята ми. С ръце, обгърнали тялото ми, той притисна бедрата си към мен и аз изтръпнах при усещането за ерекцията му, дълга и твърда. Болеше ме да го имам в себе си.
Банян галеше гърдите ми, като ги масажираше, докато се целувахме. Той плъзна ръце надолу, намери подгъва на блузата ми и я издърпа нагоре и над главата ми. Когато я пусна на пода, другата му ръка вече беше върху закопчалката на гърба ми. Той разкопча сутиена ми и свали и него.
Аз вдигнах блузата му. Първичната част от мен беше взела връх и вече не мислех с логичния си ум. Водеше ме нуждата ми да бъда по-близо до Банян – толкова близо, колкото можех да стигна. Нещо мощно се образуваше между нас, придърпвайки ни по-близо един до друг, привързвайки ни един към друг. Не можех да се досетя какво беше то. Но колкото повече ме докосваше и целуваше, толкова повече го исках. Плътската част от мен искаше да затвърди каквото и да беше това.
Нямах намерение да се боря с нея.
Банян ме заведе до леглото ми, като ме хвана, когато се спънах в краката си. Паднахме на матрака заедно, преплетени един в друг, и той отново притисна тялото си към моето, докато се целувахме. Ръцете му обикаляха тялото ми и се настаниха между краката ми, като галеха слабините ми.
Изстенах, а ръцете му ме брандираха през панталоните ми.
– Банян – прошепнах срещу устата му.
– Искаш ли да спра? – Попита той и ме погледна.
Очите му бяха сериозни. Ако го помолех да спре сега, той щеше да го направи. Без значение колко трудно щеше да бъде.
– Не – прошепнах аз.
Вече не ми пукаше. Единственото, което исках, беше да съм по-близо. Всичко, което исках, беше той.
Той ме целуна отново, дишайки тежко, докато устните му се притискаха към моите. Наболата му брада се търкаше по бузите и брадичката ми. Притиснах цялото си тяло към него, а той раздвижи бедрата си, притискайки се към мен, докато не изстенах.
Банян ме избута по гръб и целуна пътя си по линията на челюстта ми до шията. Остави огнена следа след себе си, докато си проправяше път към голите ми гърди. Прокарах ръце в гъстата му тъмна коса. Прокарах ръце по широките му рамене и надолу по гърба му, усещайки дебелите мускули като въжета по гърба му.
Когато той засмука едното зърно в устата си, извиках.
Банян се протегна нагоре, пръстите му намериха устните ми.
– Тихо – промълви той срещу гърдите ми.
Засмуках пръстите му в устата си, като му позволих да заглуши звуците. Банян стенеше срещу зърното ми, дълбокият му глас отекваше в мен. Той се премести върху другото ми зърно, продължавайки атаката си върху гърдите ми, и това изпрати импулси на чисто удоволствие през тялото ми и се сля между краката ми.
Банян се придвижи по-надолу по тялото ми, издърпвайки ръката си назад, а аз се задъхвах и стенех тихо, опитвайки се да намаля звуците си. Съмнявах се, че му пукаше дали другите ни чуват. Това беше за мен. Той ми спести смущението. Знаеше, че ще бъда унизена, когато Аякс или Джори кажат нещо за това след това.
Не трябваше да се чудя откъде знам – бяхме свързани и знаех мислите му.
Престанах да мисля, когато Банян облиза една линия по колана на панталоните ми. Той закачи пръстите си в тях и бавно ги дръпна надолу, отлепвайки ги от краката ми. Повдигнах бедрата си, за да му помогна.
Банян смъкваше крачолите един по един, големите му ръце бяха върху прасеца ми, а докато ги размотаваше, той поставяше целувки по краката ми.
Когато панталоните ми се озоваха на пода като останалите ми дрехи, той разкопча копчето и ципа на дънките си. Твърдият му член се напъваше през тънката материя на боксерките, нетърпелив да се освободи. По боксерките му имаше мокро петно – доказателство за похотта му. Той остави панталоните си така, без да ги сваля.
Разположи се между краката ми и спусна лицето си, като затвори устата си над слабините ми. Изстенах, когато го направи. Той ме погледна, докато изкарваше езика си и го прокарваше по клитора ми. Извих се на леглото. Когато той засмука клитора ми, раздвижих бедрата си срещу устата му. Тялото ми имаше свой собствен ум.
Докато Банян ме облизваше и смучеше, от порите ми излизаше сила и изпълваше стаята. Силата на Банян се извиси, за да се изравни с моята. Задъхах се, когато тя нарасна. Лисицата ми беше точно под повърхността и свръхчувствителна към силата на Банян, към неговия дракон.
Задъхвах се и се въртях на леглото, докато Банян ме тласкаше все по-близо до ръба на забравата, където удоволствието надделяваше над всичко останало. Вече не можех да се сдържам – стоновете ми ставаха все по-интензивни, докато той ме тласкаше все по-близо и по-близо до ръба.
Банян щракна с пръсти, използвайки магията си, за да създаде около нас заглушаващ пашкул. Той вдигна глава за една кратка секунда:
– Бъди толкова шумна, колкото искаш – изръмжа той, преди устата му отново да се срещне с центъра ми.
Когато бях близо, той отново се отдръпна, дразнейки ме. Изстенах в знак на протест и прехапах долната си устна. Банян посегна нагоре и стисна гърдите ми, като търкаляше зърната ми между пръстите си.
– Не спирай – измърморих аз, неспособна да контролирам първичната си реакция на докосването му.
Той премести ръцете си, едната върху стомаха ми, а с другата вкара два пръста в мен. Когато извиках, той вкара и изкара ръката си от мен и отново засмука клитора ми.
Удоволствието експлодира в сърцевината ми и ме повлече след себе си. Оргазмът беше бърз и свиреп, разтърсвайки ме. Извивах се и стенех на леглото, а удоволствието ме завладяваше. Стиснах очи и се насладих на екстаза. Към удоволствието се присъедини и изгаряща топлина, вълна от сила, която заля тялото ми. Трудно беше да се определи чия е тази сила – моята или на Банян.
Бавно слязох от сексуалния си възход. Банян все още държеше пръстите си в мен, но вдигна глава и ми се усмихна с такава арогантност, че ако не ми беше донесъл един от най-добрите оргазми в живота ми, може би щях да му кажа, че е нахален кучи син. Но той имаше пълното право да ми се усмихва така – беше невероятен.
Исках още. Исках всичко това. Болеше ме да го имам в себе си.
Банян прибра пръстите си и пропълзя над мен, коленете му бяха между краката ми. Той ме целуна и аз усетих вкуса си върху устните му. Езикът му отново се плъзна в устата ми, а голата му гръд срещу гърдите ми ме остави без дъх.
Силата в стаята продължаваше да расте, нарастваше и нарастваше, докато стаята заплашваше да се пръсне по шевовете.
Но това не беше само нашата сила. Бавно осъзнах друг вид магия, която напираше в стаята.
Банян спря да ме целува и се намръщи.
– Нещо не е наред. – Той се надигна и погледна през рамо към вратата.
Земята се разтресе, разклащайки с грохот мебелите в стаята ми. Миг по-късно под вратата ми заля вода, която с плисък се отми в стаята.
Чу се силно пропукване, последвано от викове.
– О, по дяволите – изстена Банян.
– Какво?
– Това са Джори и Аякс. Те се бият.
– Те винаги се бият – казах аз.
Банян поклати глава, като се надигна на колене.
– Това не е обичайната им игра-борба.
Преди той да успее да добави нещо друго, водата се плисна върху вратата ми и изтече по цялата рамка, сякаш къщата беше потопена. Сега можех да усетя вкуса на магията, на земята и водата, които се сблъскваха.
Сякаш магията одобряваше, че съм се справила, земята отново се размърда и по стената в стаята ми станаха пукнатини.
– Трябва да се справя с това – каза Банян и скочи от леглото. Той грабна блузата си и я навлече. Беше цялата мокра от водата. – Е, ебаси – каза той и изстиска долната част.
– Ти си тръгваш? – Попитах с тих глас.
– Те ще се убият или ще си нанесат сериозни щети, ако не се намеся. Съжалявам.
Той се облегна на леглото и постави бърза целувка върху устните ми, преди да се втурне към вратата и да я дръпне. Отново я затвори след себе си и аз останах сама в стаята си, гола на леглото, все още бръмчаща от последиците на оргазма, който ми беше дал Банян.
Но похотта избледня и аз много добре осъзнавах колко съм гола. Дрехите, които Банян беше захвърлил на пода, бяха мокри, затова отидох до гардероба си и намерих нещо по рафтовете, като навлякох бельо, анцуг и тениска.
Опитах се да не обръщам внимание на празнотата, която се отвори в мен като зееща дупка.
– Така е по-добре – промълвих си. – Всичко ще бъде наред.
Не можех да си позволя да се разсейвам. С Банян забравих себе си. Не можех да си позволя да забравя защо съм тук.
Може би беше по-добре, че не бяхме стигнали до секс. В противен случай можеше наистина да се влюбя в него. Вече се люшках на ръба, без да имам за какво да се хвана, което да ме върне обратно.
По-добре беше да го оставя да си върши работата, а аз да си върша моята, отколкото да преплетем животите си, за да се наложи по-късно да ги разкъсаме.
Защото това никога не би могло да се получи. Той беше престолонаследникът.
А аз не бях Вайълет Мунфол.

Назад към част 16                                                           Напред към част 18

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!