Т.О. СМИТ – Прецакана душа ЧАСТ 10

* ДЖАКСЪН *

С ръката на Инес в моята я поведох през основната зала към частна стая, подобна на конферентна, в задната част. В нея обаче нямаше огромна маса. В нея имаше само една малка, която беше достатъчно голяма, за да седнат четирима души. Това беше мястото, където Джеймс и Емалин обикновено сядаха, за да интервюират новите подчинени и господари и да раздават договорите им.
А сега тук щях да създам договора си с Инес.
Адвокатът специално за този клуб, г-н Келер, вече седеше на масата и ни чакаше. Имах чувството, че Инес ще се заинтересува от това с начина, по който беше реагирала на заповедите ми по време на секс, и с това колко мокра беше, когато я приковах с белезници към леглото ни.
И се оказах прав. Очите ѝ се бяха насълзили, зениците ѝ бяха превзели ирисите, докато се взираше във всичко, което се случваше около нея.
Издърпах и стола до масата и я изчаках да седне, преди да седна до нея. Адвокатът прочисти гърлото си и се усмихна и на двама ни.
– Мога ли? – Попита ме той. Беше научил урока си и с Джеймс, и с Дарен. Не се докосваше жената на един мъж без неговото разрешение преди това.
Кимнах веднъж. Той протегна ръка към Инес, която на свой ред се протегна напред, за да стисне ръката му.
– Името ми е Келер Джеймисън. Аз съм един от адвокатите на господин Джаксън, но специално сключвам договори за доминиращите и подчинените в този клуб.
Инес ме погледна, а устните ѝ се разтвориха леко от изненада. В тъмния ѝ поглед се вихреше похот, която накара члена ми да се втвърди в дънките.
Тя беше развълнувана – изключително развълнувана.
И все още нямаше представа какъв екстаз мога да и донеса, когато ми се отдаде напълно по време на сеанса.
Плъзнах ръката си по бедрото ѝ, преди да насоча вниманието си към г-н Келер.
– Вече прочетох договора си. Имате ли нещо против да я оставите да прочете своята част, за да можем да продължим с нещата?
Той кимна и извади пакет документи от куфарчето си, преди да го подаде на Инес. Разговаряхме тихо помежду си за клуба и за това колко добре се справя, докато Инес четеше договора си, за да стане моя подчинена.
Бях повече от готов да и сложа маска и да и сложа нашийник на врат. Това беше изявление за всеки мъж в този вид живот, че тя е взета – недосегаема. А маската трябваше да запази самоличността ѝ скрита. Не исках всички да се взират в нея и да знаят коя е тя. Не исках някой от тези шибаняци да се прибере вкъщи и да си играе с пишката пред образа на лицето ѝ.
След около трийсет минути Инес поиска химикалка. Изкривих вежди към нея и прикрих ръката ѝ с моята.
– Сигурна ли си, че искаш точно това? – Попитах я. Честно казано, въпреки вълнението ѝ, очаквах да има известни резерви относно това.
Тя кимна, а бузите ѝ почервеняха. Кимнах веднъж на Келер и той ѝ подаде химикалка. Тя подписа договора с името си, а след това и аз с моето, с което официално направих Инес моя подчинена…
А аз – неин господар.

* * *

Бутнах вратата на стаята, която вече бях резервирал. Беше в задната част на сградата, далеч от мястото, където всички останали можеха да я чуят. Стените трябваше да са звукоизолиращи, но знаех, че ако някой изкрещи достатъчно силно, гласът му може да се чуе.
Исках Инес да има цялото възможно уединение по време на първия ни сеанс заедно. Щях да я подготвя за сцената, в която беше влязла. Първо, трябваше да я запозная с основите на нашите сеанси и с това какво да очаква.
Тя влезе в стаята, а очите ѝ бяха пълни с удивление, докато оглеждаше пространството. В стаята имаше тъмночервен диван, легло и люлка. Беше една от най-хубавите стаи в клуба и определено една от най-скъпите.
– Помниш ли правилата от договора? – Попитах я.
Тя се обърна с лице към мен. Свърза пръстите си пред себе си, а бузите ѝ засияха в розово.
– Да, господине.
Ах, майната му.
С това шибано темпо членът ми щеше да пробие ципа на дънките ми.
Обърнах ключалката на вратата. Дъхът ѝ застина в гърлото.
– Съблечи се – наредих тихо. – Сгъни дрехите си и ги сложи на стола там – казах, като посочих стола в ъгъла на стаята.
Гледах как тя сваля дрехите си, сгъва ги грижливо, преди плахо да премине през стаята, а голото ѝ дупе потрепваше с всяка стъпка към стола.
Нямах търпение да обявя това малко, девствено дупе за свое.
Тя застана отново пред мен, перфектните ѝ цици се поклащаха с всяка стъпка, а зърната ѝ се втвърдяваха в стегнати, галещи точки. Трябваше да се въздържа, за да не посегна към нея и да я докосна.
– Първо – казах аз и взех кутията от масата. Отворих я и извадих правоъгълна кадифена кутия. Преместих се, за да застана с лице пред нея, и я отворих. Очите ѝ се разшириха от изумление, а въздухът се раздираше от въздишка. – Твоята яка, малка ми съпруго – казах ѝ аз.
Беше яка с диамантени камъни и примка отпред.
Устните ѝ потрепериха и тя ме погледна нагоре.
– Толкова е скъпо – прошепна тя.
Заобиколих с ръка гърлото ѝ. От меките ѝ устни се изплъзна стон при моето притежателно, доминиращо докосване. Устните ми се допряха до нейните, докато говорех.
– Жена ми получава само най-доброто около врата си.
След това я целунах, като оставих езика си да докосне нейния за миг, преди да я пусна и да хвана яката. Пристегнах я около врата ѝ, като харесах начина, по който диамантите блестяха на слабата, червена светлина в стаята.
Имаше нещо в зачервените ѝ бузи, разрошената ѝ коса и нашийника на врата ѝ, което ме накара да я сложа в подплатена кутия и да я пазя до края на шибания ѝ живот.
Мислено изтръсках тази мисъл от главата си и грабнах следващото маска. Очите ѝ се насочиха към нея. Тя все още щеше да може да ме вижда, тъй като имаше дупки за очите, но в момента, в който видях тази маска, знаех, че трябва да я носи.
Нахлузих я на лицето ѝ и се усмихнах на ушите на зайчето. Бях прав. Беше шибано перфектна.
– Моето малко зайче – въздъхнах, като прокарах ръце по ръцете ѝ.
Тя потрепери под докосването ми, а устните ѝ нежно се разтвориха. Заведох я обратно към леглото.
– Седни.
Тя послушно седна, а аз отидох при скрина до леглото и взех лубрикант, тапа, въже и разпъваща пръчка.
Исках тя да бъде на моята милост.
Тя отново облиза устни и нервно ме наблюдаваше, докато се приближавах към нея. Това облизване на устните щеше да счупи задръжките ми, но знаех, че това е неин нервен навик.
– По корем, дупето във въздуха – казах и.
Тя се поколеба за миг, след което преглътна силно и кимна с глава.
– Да, господине – изрече тя накрая.
Целунах я, преди да помръдне.
– Добро момиче – похвалих я аз.
Тялото ѝ почервеня от похвалата ми, докато се наместваше на леглото. Издърпах ръцете ѝ зад гърба, като ги свързах с въжето достатъчно здраво, за да не може да се разхлаби, но не толкова здраво, че да я заболи. След това разтворих краката ѝ, като използвах разпъващата щанга, за да ги държа отворени.
В този момент дишането ѝ се усили и видях как соковете ѝ се плъзгат по бедрата.
Зайчето ми беше страшно възбудено.
Плъзнах пръстите си по процепа ѝ, за да проверя колко е мокра за мен. Тя изстена, а дупето ѝ се размърда, за да получи по-голямо триене.
– Харесва ли ти това, зайче? – Попитах я.
Тя изстена.
– Да, господине.
Натиснах една целувка на едната буза на дупето, после на другата.
– Ще се погрижа за теб – обещах ѝ. – Но първо искам да опитаме нещо ново.
– Добре, господине – отвърна тя задъхано.
Взех тапата за дупето и лубриканта. След като сложих малко лубрикант върху пръста си, го притиснах към дупето ѝ. Тя моментално се напрегна. Притиснах още една целувка към лявата ѝ буза. – Вярваш ли ми, Инес?
– Да, господине – отвърна тя. В отговора ѝ нямаше никакво колебание, така че знаех, че не лъже. Дори нямаше да си правя труда да я доведа тук, ако мислех, че дори една малка част от нея не ми вярва. В сеанс като този между двамата партньори трябваше да има само доверие. В противен случай всичко можеше да се обърка бързо.
– Тогава се отпусни – подканих я аз. – Отпусни се и продължи да ми се доверяваш.
Тя си пое дълбоко дъх, след което бавно го освободи, а тялото ѝ се отпусна. Вкарах един пръст и изненадващо за мен тя изстена, а тялото ѝ се отпусна още повече. Но все пак със свободната си ръка си играех с клитора ѝ, карайки я да се изгуби в усещанията, които можех да предизвикам у нея.
Вкарах пръста си още малко и дупето ѝ жадно го прие, точно както путката ѝ винаги приемаше члена ми.
В крайна сметка и моят член щеше да завладее дупето ѝ, но знаех, че трябва да я подготвя за това с течение на времето. Оттук и запушалката за дупе. Щях сериозно да я нараня, ако се опитах да я взема с пениса си точно сега.
Отпуснах пръста си обратно и смазах тапата. Беше малко по-голяма от пръста ми и тя изсвири през зъби, докато се опитваше да я вземе.
– Справяш се добре, малка съпруго. Просто дишай и продължавай да ми се доверяваш.
Тя кимна с глава, като вдишваше бавно и дълбоко, докато не поставих тапата здраво в дупето ѝ. След това разтворих бузите на дупето ѝ още повече и притиснах устата си към малката ѝ стегната кухина, за да попивам соковете ѝ. Тя извика, когато потропвах с език по клитора ѝ. След това замених пръстите си с уста, като навлязох с език дълбоко в путката ѝ, галех стените ѝ чукайкия с език.
– О, да, Джаксън! – Извика тя.
Ударих я по дупето, оставяйки голям червен отпечатък от ръката си. Тя изпищя от изненада.
– Как ме наричаш в тази стая? – Избухнах.
– Господин – изпъшка тя. – Господине, аз ви наричам господин.
Върнах устата си върху пичката ѝ, а членът ми беше толкова твърд, че чак ме болеше. Но това не беше за мен. Това беше за нея. В тази стая и доставях удоволствие и ми беше приятно да правя това с нея, защото когато я задоволявах, тя на свой ред жадно ми се отдаваше.
Това беше един цикъл, който бях усвоил с течение на времето с напътствия от други подчинени, докато не го усвоих.
След като Инес дойде на езика ми за трети път, аз се отдръпнах от леглото, като я оставих да си поеме дъх и да облекчи треперенето си. Облизах си устните, докато свалях дрехите си и ги хвърлях на купчина на пода, докато гледах блестящата ѝ путка.
Моето малко зайче беше шибано мокро за мен.
Върнах се зад нея и отметнах косата от лицето ѝ, за да мога да видя профила ѝ.
– Добре ли си, зайче?
– Да, господине – каза ми тя, а устните ѝ се изкривиха от мъглява усмивка. – По-добре от добре, всъщност.
Плъзнах ръката си между бедрата ѝ. Тя не беше изсъхнала нито за миг. Беше все така мокра, както когато я оставих. Тя изстена при докосването ми и се отдръпна от ръката ми. Притиснах клитора ѝ, наслаждавайки се на това, че тя отново свърши на ръката ми.
– Готова ли си да вземеш члена ми?
– Да, сър – изстена тя. – Моля те, дай ми пениса си.
О, ебаси. Обичах, когато тя молеше.
Влизах бавно в нея, измъчвайки и двама ни. Хванах я за бедрото, като я държах неподвижна, за да не може да се нахвърли върху вала ми. След като влязох докрай, се успокоих, наслаждавайки се на гладкото, силно усещане на малката ѝ путка, увита плътно около мен.
– Толкова е влажна, малката ми съпруга – изръмжах, като прокарах ръка по гръбнака и ръцете ѝ. – Сега ще те чукам и ще напълня хубавата ти путка със семето си. – Тя изстена и се избута срещу мен. Усмихнах се. Беше толкова нетърпелива. – Готова ли си за това?
– Готова съм, сър. Чукай ме, моля те – помоли тя.
Издърпах се и се блъснах обратно в нея, като едновременно работех с нейната запушалка.
Когато свърших в сладката ѝ путка и извиках името ѝ, тя имаше слюнка по бузата, очите ѝ бяха застворени, а бедрата ни бяха покрити с нейните сокове.

* * *

Държах я в скута си, а гърбът ми се беше отпуснал назад към таблата на леглото. Тя се прозя, главата ѝ се отпусна на рамото ми.
– Какво правим? – Прошепна тя, а гласът ѝ беше дрезгав от съня.
– Грижа се за теб – казах ѝ аз. – Ти беше толкова добро момиче по време на първия ни сеанс, но дори и да не беше, пак щях да се грижа за теб. Това се нарича последваща грижа, малко зайче. – Това име щеше да ми остане завинаги, след като я бях видяла с тази маска. То просто пасваше.
Тя ме погледна през уморените си, изтощени очи.
– Последваща грижа?
Докоснах устните си до нейните, преди да кимна с глава.
– Ти се грижиш за мен, като ми даваш това, което искам от теб, а аз се грижа за теб. Това създава баланс между нас. Тези сеанси могат да станат уморителни и изтощителни и въпреки че ти харесват, те все пак могат да те натоварят психически. Ето защо последващите грижи са толкова важни.
– О – прошепна тя и отново се прозя.
Придърпах одеялото около раменете ѝ.
– Наех стаята за цялата нощ, така че спи, Инес. Имам те.
Тя се сгуши още повече към мен.
– Знам, че ме имаш – прошепна тя. Притисна целувка към челюстта ми. – Благодаря ти, че ме спаси.
В отговор я обгърнах с ръце, а думите ѝ резонираха дълбоко в мен.
Благодаря ти, че и ти ме спаси, малка ми съпруго. Ти ме спаси от един свят на мрак.

Назад към част 9                                                                 Напред към част 11

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!