Аби Глайнс – Морски бриз – Въздух – книга 1 – част 11

Глава 9

Когато отворих вратата, на шосето стоеше познат сребрист хамър. Джакс излезе и ме посрещна.
Той се усмихна притеснено.
– Наредих в болницата да ми се обадят веднага след като освободят майка ти.
Усмихнах се и се вгледах в очите му, които бяха скрити зад черни слънчеви очила. Той носеше бейзболна шапка на „Ню Йорк Джайънтс“, свалена ниско на челото му.
– Виждам, че си маскиран?
Той се усмихна и кимна.
Кимнах към хамъра и се засмях.
– Трябва да караш автомобил, който не привлича вниманието, ако се опитваш да обикаляш незабелязано.
Той се намръщи.
– Какво? Това е най-евтиното нещо в гаража.
Засмях се.
– И така, ще ме водиш на работа?
Той поклати глава.
– Не, отиваме на кино. Ти си освободена до края на деня.
– Не можеш да отидеш на кино.
Той повдигна вежди.
– Искаш ли да се обзаложим?
Той отвори вратата на колата, хвана ме за кръста и ме вдигна във варела, който наричаше евтин. Вмъкна се от страната на шофьора и се насочи към най-големия киносалон в града.
– Джакс, нали разбираш, че хората ще те разпознаят в маскировката ти, ако ти обърнат внимание.
Той ми се усмихна.
– Знам, но няма да имат възможност.
Изчаках обяснение.
– Занимавам се с това от известно време, така че знам как да се скрия от феновете, повярвай ми.
Надявах се, че е прав. Не бих искала да ни бомбардират луди тийнейджърски фенове. Той може и да е свикнал, но това не беше нещо, което исках да изпитам. Завъртяхме се към задната част на киното и една врата се отвори. Възрастен мъж, облечен в черен костюм, излезе навън.
Джакс се усмихна.
– Ще ти отворя вратата.
Започнах да казвам, че мога да я отворя и аз, но той сложи пръст на устата ми и ми намигна.
– Искам аз да те сваля от нея.
Разтопих се на седалката си. Вратата ми се отвори, а той ме вдигна за кръста и ме постави на земята.
– Господин Стоун, ако позволите да дойдете от тук, киното е затворено, точно както поискахте.
Джакс ме хвана за ръка. Осъзнах, че влизаме в аварийния изход на киното и никой освен този човек не знае, че сме тук. Не се бях замисляла за това. Влязохме вътре и Джакс махна с ръце към местата в залата.
– Изберете си. – Усмихна се той.
Посочих към средата и той въздъхна с облекчение.
– Перфектно! Любимото ми място.
Обърна се към мъжа на вратата.
– Всички врати са обезопасени нали? – Попита Джакс.
Мъжът кимна.
– Да, сър, никой не може да влезе.
Джакс подаде на мъжа нещо, което предположих, че трябва да са пари. Джакс се обърна, хвана ме за ръка и отидохме на местата си.
– Какво ще гледаме? – Попитах, докато човекът, който ни пусна, вкарваше количка с две кутии пуканки, две напитки, два начоса със сирене и по един от всеки вид бонбони, налични на щанда за храни и напитки.
Намръщих се на Джакс.
– Цяла армия ли си поканил?
Той се засмя, взе напитките и ги сложи в поставките за чаши.
– Не, но от филмите огладнявам, а и не знаех какво искаш.
– Пуканки.
Той посегна към едната кутия, подаде ми я и грабна другата.
– Ти попита какво ще гледаме.
Кимнах и сложих шепа пуканки в устата си.
– Нощен кон – отвърна той.
Исках да го гледам, след като видях предпремиерите по телевизията предишната вечер. И тогава ми хрумна.
– Но „Нощен кон“ все още не се прожектира. Ще бъде в кината чак следващия петък.
Той ми се усмихна и ми намигна.
– За всички останали, но за теб и мен, той е на път да се прожектира точно сега.
Сякаш по сигнал, светлините угаснаха, големият екран се разшири и филмът започна. Когато разбрах, че няма да ни се наложи да чакаме като всички други за да го гледаме, исках да кажа нещо и се замислих дали да не го направя. Днес беше първият ден, в който наистина се чувствах така, сякаш се срещам с някой от друг свят. Преди Джакс беше човек, обикновен човек, с когото можех да говоря. Днес той се превърна в рок звезда. Това ме притесняваше. Погледнах към лицето му и видях момчето, което пееше „Wanted Dead or Alive“ на китарата, която беше измолил и дочакал. Малка усмивка докосна устните му.
Изчервих се, а той се наведе, за да ми прошепне в ухото. – Ако продължаваш да ме гледаш така, ще ми бъде по-трудно да се съсредоточа върху този филм, отколкото вече е.
Намръщих се.
– Защо ти е трудно?
Той се усмихна лукаво и остави пуканките си, преди да вземе ръцете ми.
– Защото съм с едно красиво момиче, което напълно ме очарова, и сме в тъмна стая съвсем сами, и всичко, което искам, е да седя и да я гледам, но знам, че ако го направя, няма да мога да се сдържа да не целуна нейните много съвършени, много изкусителни устни.
Преглътнах тежко и сърцето ми заби в гърдите. Изведнъж тъмнината около нас сякаш се затвори и някаква сила, която никой от нас не можеше да контролира, държеше очите ни заключени. Ръката на Джакс се измъкна от моята, плъзна се зад врата ми и той се наведе. Устните на единственото момче, което някога щях да обичам, докоснаха моите и аз забравих къде се намираме и всичко останало около нас. Другата му ръка се плъзна зад главата ми и той я притисна, докато ме целуваше нежно. Езикът му докосна долната ми устна и аз отворих предпазливо, знаейки, че това е, което той иска. В момента, в който езикът му се плъзна в устата ми, от гърлото ми се изтръгна тих стон, а ръцете му придърпаха главата ми по-близо. Скоро ръцете ми се оплетоха зад врата му и се заплетоха в косата му. Сякаш падах, но не ми пукаше. Държах се за него и оставих езика си да изследва. В момента, в който езикът ми докосна неговия, той изстена, пусна ме и седна назад, като се отдалечи от мен. Притесних се, че съм направила нещо нередно, и замръзнах, наблюдавайки го, без да знам какво да кажа.
Той потърка лицето си с ръка и ми се усмихна с кривата усмивка, която обичах.
– Съжалявам, но, уау, аз, ъъъ, не бях… Искам да кажа, че знаех, че ще е хубаво, но, уау, Сейди, имаш невероятен вкус.
Продължих да гледам надолу, все още не бях сигурна какво се е случило. Можех да го целувам цял ден. „Уау“ ме накара да вярвам, че му е харесало толкова, колкото и на мен, но исках да знам защо спря. Въпреки това нямах намерение да питам. Изучавах ръцете си за момент. Пръстът му се плъзна под брадичката ми и аз му позволих да наклони лицето ми нагоре, за да срещна очите му.
– Какво си мислиш?
Поклатих глава. Нямаше да отговоря.
– Знаеш защо спрях, нали?
Исках да изглеждам зряла и да кажа „да“, но не исках и да лъжа, затова неохотно поклатих глава с „не“.
Той въздъхна и ми се усмихна.
– Сега знам какво си мислиш. – Обърна се на седалката си, за да се обърне изцяло към мен. – Сейди, това беше най-невероятната целувка, която съм преживявал през живота си. Никога досега не съм се изгубвал напълно в целувка. Накара ме да искам неща, които нямам намерение да се опитвам да получа. Беше съвършена. Ти си съвършена. Но нямам сили да те целувам за много дълъг период от време и все още да държа ръцете си далеч от теб.
Оставих обяснението му да потъне в мен и кимнах. Съсредоточих вниманието си върху екрана, а той изстена. Изведнъж ръката му се плъзна в косата ми и той обърна лицето ми към своето. Усмивката му се превърна в тлеещ поглед точно пред очите ми и той отново докосна устните си до моите. Този път отворих по-рано и той беше в устата ми, карайки сърцето ми да бие учестено, а ръцете ми да треперят. Прокарах ръце в косата му и отново си позволих да докосна езика му. Този път, когато той издаде тихо ръмжене, ме придърпа по-близо и чух стон, който осъзнах, че идва от мен. Наместих се, доколкото ми позволяваше столът, и се притиснах. Исках да бъда още по-близо. Той отново прекъсна целувката, но преди да успея да оплача загубата, ме придърпа в скута си. Отново хвана устата ми и остави ръцете си да се спуснат по ръцете ми, докато ме целуваше. Дишането на Джакс стана учестено и повърхностно, а аз се разтопих в него. Прокарах ръце нагоре по гърдите му и тялото му потръпна под допира ми. Той изстена и целувката му стана по-безумна. Стана ми трудно да дишам, а сърцето ми заби лудо в гърдите. Притиснах се към него и от гърдите му се изтръгна още едно ръмжене, докато ме отблъскваше назад. Седяхме там и се гледахме един друг, задъхвайки се за въздух. Този път нямах нужда от обяснение. Накрая той ме настани обратно на мястото ми и пое дълбоко въздух.
– Може би ще е разумно, ако не те докосвам повече днес. Не съм достатъчно силен, за да спра отново. Поне не през следващите двадесет и четири часа.
– Добре – отговорих и се усмихнах. Обърнах се обратно към големия екран. Знанието, че му харесва да ме целува толкова, колкото и на мен, накара сърцето ми да се разтупти още малко.
В някакъв момент най-накрая наваксахме с това, което бяхме пропуснали във филма. Джакс успя да изяде всичките си пуканки, пакетче M&M и малко начос със сирене. Аз успях да изям само половината от пуканките и изядох няколко от неговите начос със сирене, с които той ме нахрани. Е, не му се наложи да се старае много. В момента, в който ми подаде един към устата, аз го взех.
Излязохме от киното със същата лекота, с която влязохме. Джакс отново си сложи маскировката.
– Какво ще кажеш за една разходка по плажа?
Тази идея ми хареса, особено по това време на деня.
– Звучи добре, но не ходи на обществен плаж.
Той посочи към шапката и очилата си.
– Маскиран съм и никой няма да погледне достатъчно отблизо, за да разбере, че това съм аз.
Помислих си за Аманда и нейните приятели. Ако забележат Джакс, нещата ще излязат извън контрол, и то бързо.
– Познавам хората на обществения плаж. Не забравяй, че живея тук. Ходя на училище с тези деца. Ако някое от тях се приближи, за да говори с мен, тогава ще забележи, че си ти.
Джакс не каза нищо, но върху съвършените му черти се настани бръчка.
– Какво съм казала? – Попитах, когато той не отговори.
Той ме погледна, сякаш не искаше да отговори на въпроса ми.
– Предполагам, че съм забравил, че имаш живот, различен от моята къща и мен. Харесва ми да те имам само за себе си и знам, че е егоистично, но фактът, че ще се върнеш в училище, за да живееш нормален тийнейджърски живот с партита, футболни мачове и танци, ме кара да ревнувам адски много.
Изпуснах шокиран смях.
– Моят живот е много по-лесен за приемане от твоя. Заминаваш, за да ходиш на филмови премиери, и си на кориците на списанията, а каналът The Entertainment следи всичко, което правиш. Аз трябва да живея с това, че ти се връщаш в друг свят. Когато си на сцената, принадлежиш на всички.
Той не отговори в продължение на цяла вечност. Спряхме в една уединена част на плажа и той изключи двигателя.
– Знам, че да си с мен не е лесно. Но искам да разбереш, че никой не ме има и никога не ме е имал, освен теб.
Преглътнах, емоцията се надигаше в мен. Кимнах, без да съм сигурна, че гласът ми ще проработи.
Той плъзна една къдрица зад ухото ми.
– Никога не съм срещал човек, който да е видял отвъд звездата и да е открил истинската ми същност вътре. Но дори и да не беше открила Джакс, когото светът не познава, аз щях да бъда твой. Когато ми се усмихна за пръв път, бях изгубен в теб. Просто имах късмет с останалото.
Искаше ми се да се облегна на него, но не го направих.
– Хайде, да се поразходим, преди да започна да те целувам отново и да съм принуден да използвам свръхчовешка сила на волята, за да се спра.
Засмях се и излязохме от Хамъра. Докато вървяхме към брега на водата, Джакс взе ръката ми в своята.
Нощният бриз и звуците на вълните бяха успокояващи. Беше лесно да забравиш реалността тук.
– Когато се прибрах снощи, исках да ти се обадя веднага и разбрах, че не мога. Оказа се наистина трудно да заспя, без да чуя гласа ти и да знам, че си добре – призна Джакс.
– Съжалявам, че не можа да ми се обадиш, но ме прави щастлива да знам, че и на теб съм ти липсвала.
Той се засмя.
– Не ми липсваше просто ти. Бях обсебен от това какво правиш, дали си добре и с кого говориш. Осъзнах, че ще ми е много трудно, когато лятото свърши.
Той спря и аз се обърнах към него.
– Имам благотворително събитие, на което трябва да присъствам следващата седмица. Провеждат търг за някои от моите вещи и аз също трябва да бъда там. Искам да дойдеш с мен.
Сърцето ми заби в гърдите. Да отида с него в неговия свят не беше нещо, което някога съм очаквала да направя.
– Не знам. Имам работа и мама.
– Моля те, заради мен. Не ме карай да тръгвам отново без теб.
Отвърнах се от умоляващите му очи. Те ме караха да искам да му обещая всичко.
– Джакс, аз няма да се впиша в твоя свят. Нямам дрехи, които да нося на подобно нещо, и нямам представа какво да кажа на хората или как да се държа, а камерите ще ме превърнат в нервна развалина.
Той се приближи зад мен, придърпа ме към себе си и опря брадичка на главата ми.
– Ще бъдеш облечена от личния ми стилист и няма да ти се налага да говориш с никого, освен с мен. Да, камерите ще се движат, но всичко, което трябва да направиш, е да се усмихваш. Никога няма да те оставя сама, освен когато трябва да пея, а тогава ще можеш да стоиш зад кулисите и да ме чакаш.
Исках да го направя щастлив. Исках да знам всяка част от живота му, но това ме ужасяваше.
– Не знам – прошепнах аз.
Стояхме дълго време там без думи.
Накрая той ме обърна с лице към себе си.
– Моля те, имам нужда от въздух.
Решителността ми се разпадна и кимнах.
– Добре, ще говоря с мама.
Сериозното му лице се разкъса от усмивка и той отново ме целуна. Той се сдържа и това ме накара да се приближа още повече. Той се отдръпна, преди да успея да го притисна.
– Имаш толкова добър вкус – прошепна той. Прокара пръсти през косата ми и нави един кичур около пръстите си. – Обичам косата ти – каза тихо и продължи да си играе с нея.
Лицето ми изгаряше от невероятна топлина.
– Твърде късно. Вече видях изчервяването. Престани да се опитваш да го скриеш от мен. Мисля, че е очарователно.

Назад към част 10                                                            Напред към част 12

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!