Анет Мари – ЕДИНСТВЕНИЯТ И НЕПОВТОРИМ КРИСТАЛЕН ДРУИД ЧАСТ 19

Глава 18

Лалакай.
Според Рикр това беше името на феената жена. Тя беше известна още като Нощния орел и Господарката на сенките. Стара, могъща фея, която не ми трябваше да заплашва да ми пререже гърлото.
Дълбоки сенки се криеха в гората, докато прекосявах пътя към дома, ориентирайки се по вечерната слънчева светлина, която се процеждаше през горските корони. Рикр, вече във формата на хрътка, се качи на рамото ми.
„Извинявам се, гълъбче“ – промърмори той. – „Бях невнимателен и ме изненадаха.“
– Не е твоя грешка. – Ако имаше вина, която да се припише, тя беше моя.
Докато вървях, наблюдавах как ръцете ми се люшкат насам-натам в периферното ми зрение. Тези ръце. Имаше ли нещо, което не биха направили? Ако Лалакай не беше дошла, щях ли да убия познатия на Елън? Щях ли да нараня или убия моите колеги вещици?
Затворих наполовина очи, търсейки в емоциите си… нещо. Но единственото, което усещах, бяха счупените парчета вътре в мен, които тракаха, тракаха, тракаха. Исках да се върна. Исках да нараня Лейни за това, че настрои завета срещу мен, и исках да нараня останалите, че ѝ повярваха.
Въпреки че обвиненията и подозренията им бяха логични и не бях направила нищо, за да променя мнението им, все още исках да ги нараня.
Бях толкова прецакана.
Влагата полепна по миглите ми. Защо не можех да бъда нормална? Опитах се да се впиша. Толкова много се опитвах.
Златна светлина разцъфна, когато излязох от гъстата гора и влязох в овощната градина на „Сърца и копита“.
„Чакай тук, гълъбче“ – каза ми Рикр, докато се превръщаше в бърз бял скорец. Ще проверя за нежелани посетители.
Той се отдалечи, а аз чаках покорно, стиснала долната си устна между зъбите. Дали Лейни беше казала на Магиполицията, че съм нахлула в къщата ѝ и съм нападнала завета? Или не искаше агентите да знаят, че тя първа ме е нападнала? Дали искаше да има възможност сама да ме осъди, преди да ме арестуват и да ме измъкнат от обсега ѝ? Колко важно беше за нея признанието ми за вина?
Докато Рикр смяташе, че е безопасно, исках да запазя обичайната си рутина. Колкото и виновна да изглеждах пред Лейни и МагиПол, аз бях невинна. Най-доброто, което можех да направя за себе си в момента, беше да се държа като невинен човек. Подозрителното поведение само щеше да работи срещу мен.
„Можеш да дойдеш“ – обади ми се Рикр някъде откъм къщата. – „Само Доминик и Грета са тук.“
Забързах между ябълковите дървета, като погледът ми се плъзна по къщата в далечната част на двора. Доминик и Грета бяха запазили храна за мен, но не можех да вляза там точно сега. Не и в такова настроение.
Отклоних се и се запътих към задната част на конюшнята и към апартамента си. Отне ми няколко минути, за да се освежа и преоблека, след което тичах обратно надолу по стълбите, облечена в дънки и черна тениска, която ми беше с няколко размера по-голяма, а косата ми беше грубо вързана на висока конска опашка. Рикр, седнал на покрива на конюшнята, ме наблюдаваше как се отправям към полето.
Час по-късно лежах по гръб на далечното пасище, под мен беше хладна трева, а слънцето се бе надвесило ниско на запад.
Козелът Худини лежеше до мен и дъвчеше трева. Наблизо се разхождаха още две кози, а овцата Пухкавелка се взираше в ботуша ми. Хипи и Фанко, нашите спасени състезателни коне, пасяха вляво от мен.
Над мен се появи масленокафява муцуна, която закриваше гледката ми към небето. Пип, кисел товарен кон, подсмърчаше по бретона ми, чудейки се защо глупавият човек лежи на земята. Разтрих носа му, после затворих очи. Енергиите на животните се носеха около мен, спокойни и умиротворени, докато се преплитаха с по-меката енергия на пасището. Може и да бях слаба и неспособна, но природата и нейните създания ме успокояваха толкова, колкото и всяка друга вещица.
Пип разроши бретона ми, след което се ухили до носа ми. Все още затворените очи нежно отблъснах главата му.
– Ако ме ухапеш по носа, ще си поговорим, Пип.
Той издуха горещ, миризлив дъх на трева върху лицето ми, след което сянката му се отдалечи. Чух как копитата му застъргват по земята, последвани от ръмжене и трясък. Отворих очи и наклоних глава назад, за да го видя. Той се търкаляше ентусиазирано в тревата. Е, щом човекът го правеше, защо не и той?
Потупах Худини по страната и отново се отпуснах. Веднъж спечелил доверието на едно животно, то беше твое, докато не го предадеш. Често то беше твое дори дълго след като си го предал – и затова толкова силно мразех насилниците на животни.
Това място беше моето убежище. Не можех да позволя на Лейни и полицията да ми го отнемат. Някак си трябваше да го запазя.
Залязващото слънце оцветяваше разпръснатите облаци в розово и златисто, когато отново се почувствах центрирана. Когато седнах, животните, които се въртяха около мен, се ококориха и всички гледаха в една и съща посока – към гористата планина на север.
Един тъмен кон и ездач се насочиха към оградата на пасището. Жребецът прескочи бариерата с лекота, след което се впусна в бягство към мен. Спасените животни се разпръснаха, но аз съзрях формата на бяла птица на едно далечно дърво – Рикр, който пазеше.
Изправих се на крака, избърсах тревата от дънките си и оправих тениската си, която висеше на едното ми рамо.
Тилиаг забави главоломния си галоп, след което спря с гръм и трясък на няколко метра от нас. Ездачът му, все още облечен в тениска без ръкави, която показваше мускулестите му ръце, ме погледна с яркозелени човешки очи, а раницата му висеше на широките му рамене.
– Добре ли си? – Попита той рязко.
Погледнах нагоре към друида.
– Добре съм.
– Ти беше на земята.
– Да. Отпусках се. Правя това от време на време.
Очите му се свиха.
– Лалакай каза, че те е намерила в беда с твоя завет.
– Не съм имала нужда от помощ.
– Тя не каза това. – Той леко поклати глава. – Какво разбра за смъртта на Паломино?
Спокойното ми – донякъде спокойно – настроение се развали.
– Ще ти разкажа вкъщи. Не съм яла нищо от обяда насам.
Обядът, който ми беше донесъл. Струваше ми се, че това е станало преди дни, а не преди часове.
Започнах да вървя към далечната овощна градина, която скриваше фермата. Копитата на Тилиаг тупнаха зад гърба ми, после до мен – после една ръка се уви около гърба ми и ме издигна във въздуха.
Проклех яростно, докато Зак ме издърпваше върху жребеца пред себе си.
– Прехвърли крака – каза ми той, притискайки гърба ми към гърдите си.
Прехвърлих крака си през шията на Тилиаг, така че да се разположа правилно върху коня. Гледката към жребеца беше съвсем различна от гърба му и стомахът ми падна, когато ушите му се завъртяха към мен, а шията му се изви.
– Тилиаг – започна предупредително Зак.
Мускулите на жребеца се напрегнаха и той се изправи.
Зак освободи кръста ми, докато той се хвърляше назад – пусна ме, за да не ме повлече със себе си. Стиснала двойна шепа грива, едва забелязах как той се смъкна от хълбока на Тилиаг, а краката ми бяха притиснати около страните на коня.
Предните му копита се забиха в земята и главата му падна. Наведох се рязко назад, докато той риташе със задните си крака, опитвайки се да ме хвърли – и когато това не успя, той започна пълноценно родео. Въртеше се назад, потъваше, премяташе се, въртеше се в кръг, а аз се държах на него от упоритост, но с всяко рязко залитане губех равновесие все повече.
– Задник! – Изкрещях, когато жребецът се изправи толкова високо, че тялото му беше вертикално. Отслабващата ми хватка не издържа и аз паднах. Приземявайки се на крака с вихрено размахване на ръцете, се препънах назад и паднах по задник.
Зак се забърза в моята посока, но аз се изправих на крака, преди да успее да ме достигне, дишайки тежко и зяпайки фееричния кон.
Киселинно-зелените очи ме изучаваха спокойно, после жребецът се обърна, представяйки страната си.
– Тилиаг – изръмжа Зак.
„Тя може да ме язди.“ – Грубият глас на феята ми се изстърга в главата, тонът му беше решителен.
О, значи бях преминала малкия му тест, нали? Колко хубаво.
Ухото му се обърна към мен и аз толкова лесно разчетох малкия жест. Чудеше се дали не съм прекалено страхлива, за да му се опълча сега.
Тръгнах към жребеца, хванах гривата му и се изстрелях нагоре. Той беше толкова голям, че се озовах на гърба му, преди да се изправя. Настаних се на мястото си, хванах гривата му и се загледах свирепо в ушите му.
– Тя е права. – Зак се появи на коляното ми. – Ти си задник, Тилиаг.
„Исках да знам дали е достойна.“
– И преди си превозвал пътници за мен, без да ги отблъскваш.
„Тя е различна.“
Зак изруга под носа си, след което се качи на коня с много повече грация, отколкото бях успяла аз. Топлината му се притисна към гърба ми, докато се протягаше около мен, за да хване гривата на Тилиаг – единствената ръкохватка.
– Хайде да вървим.
Нито той, нито конят се извиниха за импровизираното родео, но и не очаквах да го направят.
Тилиаг премина направо в подскачащ тръс, след което натисна в подвижен галоп. Когато хладният вятър ме връхлетя, настроението ми се изплъзна. Люлеех се с плавната походка на жребеца, бягът му беше без усилие, а в мощното му тяло течеше сила. Бях яздила повече коне, отколкото можех да преброя, но никой от тях не се беше чувствал така. Сила, грация и абсолютна свобода, която идваше от пълната липса на контрол, която имах.
Бяхме изминали половината път през пасището, преди претоварените ми сетива да си спомнят за Зак. Той беше притиснат до гърба ми, с ръце от двете ми страни, и се движеше заедно с коня си и с мен. Тримата бяхме в съвършена хармония и когато оградата между пасището и двора се устреми към нас, аз инстинктивно се наведох напред и подпрях краката си. Тилиаг я прескочи с лекота, а копитата му затропаха по чакъла от другата страна.
Той забави ход и когато вълнението от кратката ни разходка утихна, аз изпуснах дълга, тиха въздишка. Жребецът спря.
Не знаех какво ме накара да го направя, но се облегнах назад – опрях се в Зак, цялото ми тяло се отпусна, главата ми се облегна на рамото му. Затворих очи, вдишвайки конския мускус на Тилиаг и боровата миризма на друида.
Защо се чувствах толкова добре?
Краката на Зак се огънаха, като фино указание за коня, и Тилиаг премина в лек ход. Не се преместих, притисната до друида, а бедрата ми се въртяха заедно със стъпките на коня. Чакълът заскърца, после Тилиаг отново спря. Отворих очи и го открих да стои на няколко метра от задната врата на конюшнята.
Зак се отметна от гърба на жребеца и падна на земята. Сложих ръка върху мощната шия на Тилиаг. Да благодариш на фея винаги е било рисковано; някои го приемаха като признание за дълг.
„Това беше великолепна езда“ – казах вместо това, надявайки се, че само феите ще чуят мълчаливите ми думи, а не друидът.
Ухото на Тилиаг се наклони към мен, но той не отговори. Смъкнах се от гърба му и болка прониза бедрото ми, където феята на Елън едва не беше смазала крака ми. Тилиаг поклати глава, след което се отдалечи с тръс, оставяйки двамата си ездачи там, където стояха. Изчезна по посока на овощната градина.
Отърсих се от странното си настроение и потърсих ключовете в джобовете си. Пръстите ми притиснаха формата на ножа.
– И така? – Зак изръмжа зад гърба ми.
Измъкнах ключовете от другия си джоб.
– Смъртта на Паломино – подкани той. – Каза, че си разбрали как е умрял. А какво се случи с твоя завет по-рано?
Дали Лалакай му беше казал за „процеса на вещицата“ на Лейни? Вкарвайки ключа си в ключалката, хвърлих леден поглед през рамо.
– Второто е моя работа.
Очите му се свиха.
– Ние сме заедно в това, нали?
Изтръпнах, тъй като думите му предизвикаха висцерална вълна от емоции, която ме удари в гърдите като избягал впрегатен кон. Внезапно, необяснимо вибрирах от ярост, скръб и отвратителен ужас – и нямах представа защо.
– Трябваше да ме изчакаш – продължи той. – Вместо това ти… какво не е наред?
Гърдите ми се надигнаха, докато се опитвах да овладея емоционалното нападение.
– Ние не сме в нищо заедно.
– Какво?
Оставих ключа в ключалката и се завъртях с лице към него, а ноктите ми се впиха в дланите ми. Не разбирах защо точно сега се задушавах от ярост, но и не можех да изключа емоциите, които ме държаха в хватката си.
Устата му се изтъни.
– Дали си представих онзи разговор, в който се съгласихме да обединим информацията, за да спрем убиеца, който избива животни и феи по целия склон на планината?
– Това не ни прави партньори или някакви глупости – изплюх, а стиснатите ми ръце затрепериха.
– Кога съм казал това? Ние работим заедно за обща цел, а не се обвързваме. – Той прокара ръка през косата си. – Но да отидеш сама при лидера на завета беше глупаво. Трябваше да…
Тръгнах към него и хванах предната част на тениската му.
– Аз не отговарям пред теб! Мога да правя каквото си поискам…
Той ме хвана за китката, изтръгвайки ръката ми от тениската си, след което ме запрати обратно в стената на конюшнята.
В следващия миг ножът ми се оказа в ръката ми. Острието се измъкна и аз притиснах острието му към гърлото му с оголени зъби.
Остър удар в страната ми. Не го бях видяла да вади ножа си, но не се съмнявах в усещането за него точно под ребрата ми.
Той също оголи зъби, лицето му беше на сантиметри от мен.
– Значи пак се връщаме към това?
– Това е по-забавно – отвърнах злобно.
Очите му потъмняха, зениците му се разшириха. Топлата му тежест се притискаше в мен, гърдите му се издигаха и спускаха при всяко дълбоко вдишване.
– Възбуждат ли те преживяванията, близки до смъртта?
– Възбуждам се от това да давам на други хора преживявания, близки до смъртта.
– Не мога да преценя дали си адски блъфьор, или всъщност си страшен, кръвожаден дивак.
Гласът ми стана дрезгав.
– Мислиш, че съм страшна?
– Не, ако блъфираш.
Наклоних лицето си и се втренчих в него. Болка ме прободе в страната, докато се навеждах към ножа му.
– Аз не блъфирам.
– Не? – Изсумтя той. – Ще ми прережеш ли гърлото?
– Ако ме ядосаш още повече – подръпнах ножа към меката кожа под челюстта му, за да се уверя, че го усеща – може и да го направя.
Топлият му дъх дразнеше устните ми. Лицата ни бяха твърде близо.
– Всичко те вбесява. – Гласът му се разнесе от гърдите му към моите. И двамата дишахме прекалено тежко, прекалено бързо. Очите му изпълниха погледа ми. Интензивни, безстрашни. Предизвикателно.
Гладен.
Устните ми се разтвориха.
Ножът ми беше на гърлото му, но той все пак се наведе, затваряйки оскъдното буферно пространство между нас.
След това устата му смаза моята.
Главата ми се удари в стената, докато той ме целуваше силно. Задъхах се, нервите ми се запалиха от адреналин, който удави емоционалната буря в мен. Горещият му език срещна моя. Целуна ме още по-силно. Още по-дълбоко. Потръпнах и захапах езика му.
Той се отдръпна с проклятие. Очите ни се срещнаха.
Хванах го за тила и дръпнах лицето му отново надолу. Когато устата му покри моята, той ме заби в стената. Устните ни се движеха настоятелно, ръцете ни се хващаха една за друга, а топлината ме пронизваше като ножове, пронизваше сърцевината ми и се събираше между бедрата ми.
Пръстите му се вкопчиха в горната част на ръцете ми. Двете му ръце бяха върху мен. Къде беше ножът му? Не знаех.
И двете ми ръце бяха в косата му. Къде беше моят нож?
Пръстите ми се свиха в юмруци, придърпвайки устата му по-силно. Той наклони глава, променяйки ъгъла на целувката ни, а езикът му агресивно преминаваше по моя. Поглъщаше ме, а въздухът нахлуваше през носа ми на пресекулки.
Това не беше целувка. Беше прекалено първично, прекалено грубо, прекалено насилствено.
И всеки миг, в който устата му беше върху моята, беше като събуждане след години в кома.
Колкото по-силно ме блъскаше в стената, толкова по-силно дърпах косата му. Колкото по-силно ме целуваше, толкова по-рязко хапех долната му устна. Той дръпна косата ми. Загребах с нокти по тила му.
И огънят в мен се разгоря още по-силно.
Ръцете ми се увиха около врата му и разклатих бедрата си, като се търках в ерекцията му през грубия плат на дънките му. В гърлото му се разнесе ръмжене, докато се притискаше към мен и ме притискаше към стената.
– Майната му – изпъшках, откъсвайки устни от неговите. – Ще те пробода в проклетата яремна кост.
Той се засмя хрипливо, когато устата му се заби в гърлото ми, а зъбите му пронизаха крехката кожа над пулса ми. Ръцете ми се свиха в косата му.
– Не се шегувам, гадняр – изпъшках.
Той вдигна глава и очите му се срещнаха с моите.
– Знам.
Сърцето ми се разтуптя и изведнъж нямах сили в краката си. Тези очи. Жадни, неумолими, на ръба на насилието.
Устните му се допряха до моите, почти нежно, а после хвана долната ми устна между зъбите си и я захапа. Болката ме прониза и аз забих нокти в скалпа му в знак на отмъщение. Езикът му се върна в устата ми и от мен се изтръгна слаб стон, докато главата ми падаше назад, а краката ми се отпускаха. Той ме притисна към стената, а бедрата му се забиха в моите.
По дяволите. Усещах го, твърд и готов, и изгарях от желание да го видя. Ръцете ми се плъзнаха по тила му, после хванаха тениската му, готови да я махнат от него и…
– Сейбър?
Разделихме се и двамата се завъртяхме.
Доминик стоеше на пътеката, която водеше към задната врата на конюшнята, с покрита касерола в ръце и широко отворени очи зад очилата. Очите ѝ ме пронизаха, сякаш преценяваха състоянието ми, после се насочиха към Зак и го прегледаха от главата до ботушите.
– Всичко наред ли е, Сейбър? – Попита тя.
Нима си мислеше, че ме е нападнал? Като се има предвид колко грубо се бяхме държали, можех да разбера защо е допуснала тази грешка, но аз го бях наранила повече, отколкото той мен.
– Добре – отвърнах кратко. Тениската ми отново висеше на едното рамо и аз се замислих дали да я оправя.
– Не си влязла за вечерята си – добави тя, вдигайки чинията нагоре, сякаш можеше да не я забележа – затова ти я донесох. Би трябвало да е достатъчно за двама?
Тя хвърли още един поглед към Зак, след което побърза да излезе напред и бутна чинията в ръцете ми. Като ми намигна пресилено, за да не може той да я види, тя се усмихна, след което се завъртя и на практика изтича обратно в двора.
Загледах се в бялата чиния, като затаих дъх. Крайниците ми изтръпнаха. Сърцевината ми гореше. До мен Зак дишаше дълбоко. По врата му се стичаше струйка кръв от прореза точно под челюстта му, причинен от моя нож.
Ножът лежеше на земята с извадено острие. Балансирах чинията с касерола на една ръка, взех оръжието си и се обърнах към вратата, където все още висяха ключовете ми.
Трябваше да се раздвижа, да се отдалеча от мъжа зад мен, да се съсредоточа върху нещо друго, каквото и да било друго – преди гласът в главата ми да поиска да продължим оттам, откъдето бяхме спрели, да надделее над добрата ми преценка.

Назад към част 18                                                        Напред към част 20

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!