Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 4

ОРИОН

Лавиния ме влачеше през огромните зали на Двореца на душите, а яката от сенки на врата ми беше привързана към нея с каишка от мрак. Тя беше ледена и безпощадна към кожата ми, като примката на палач.
Зъбите ми се стиснаха, а сърцето ми заби болезнено, когато започнах да обработвам всичко, което се беше случило тази вечер. Загубата на Дариус ме задушаваше, а споменът за него, лежащ така неподвижно на земята, разкъсваше гърдите ми. Той беше най-добрият ми приятел и аз го обичах по-силно, отколкото той някога е знаел. Бяхме братя, отгледани заедно и трябваше да живеем един до друг. Дори когато ми разказа за сделката, която е сключил със звездите за една година живот, бях твърдо решен да повярвам, че има начин да избегне смъртта. Но тя дойде за него дори по-рано, отколкото беше планирал, и сега останах без него и сякаш ми откраднаха част от жизнената сила завинаги.
Бяха му дали една година, но това не му даваше безсмъртие за това време и той го знаеше. Сега дори и този кратък отрязък от време беше прекъснат рано, оставяйки му много по-малко, отколкото заслужаваше от съдбата.
Освен това страхът ми за Блу ме остави с котва, която тежеше в сърцето ми. Тя беше сама там и макар да знаех, че ще се бори с хватката на звяра с всяка частица сила, която притежаваше, не можех да бъда сигурен, че тя е достатъчна. Не и когато проклятието беше толкова дълбоко и се подхранваше от цялата сила на сенките на Лавиния.
Всичко това се преплиташе със страха ми за всички останали, които бях изгубил от поглед по време на битката, и аз се пречупвах с всяка своя крачка, чудейки се дали току-що не съм направил най-сериозната грешка в живота си, като съм се предложил на принцесата на сенките.
Дарси щеше да бъде унищожена от решението ми, а аз бях изоставил всички, които бяха останали да събират парчетата от унищожението на Лайънъл. Тори беше ли оцеляла? А какво ставаше с Гейбриъл и семейството му?
Беше ми лошо от тревогата за всичко това, но докато следвах Принцесата на сенките по-навътре в двореца, който някога е принадлежал на Дивия Крал, започнах да изтръпвам. Онази празнота, която се появява след силна травма. Спомних си, че изпаднах в същата тази яма на отчаяние, след като загубих Клара за първи път. Това беше празнота, която изсмукваше цялата надежда на света и отсичаше последните проблясъци светлина в душата ми, поглъщайки ги един по един, докато не остана само пусто пространство, в което нищо не можеше да расте.
Когато мислите ми отново намериха Блу, аз се придържах към единственото нещо, което ми оставаше; да платя този дълг на Лавиния, за да разбия проклятието на моята партньорка.
Трябваше да премина през това заради нея. Моята последна светлина. Момичето, което заслужаваше хиляда години в ада. Бих чакал толкова и повече, ако можех да бъда сигурен, че един ден ще се върна при нея и че тя ще бъде в безопасност, защитена от целия мрак на света. Може би беше способна да се бие в битки и да унищожава онези, които и се противопоставят, но заслужаваше живот в мир и безкрайни усмивки. Нашето щастие беше цвете, което разцъфна и изсъхна, преди да съм имал едва миг да вдъхна сладкия му аромат. Трябваше да намеря начин да ѝ купя едно вечно лято, в което да разцъфне отново.
– Много си тих там, малък ловецо – обади се Лавиния. – Опитваш се да оплачеш приятелите си на спокойствие? Защото те уверявам, че между тези стени няма да има мир.
– Нямам какво да ти кажа – изръмжах аз и тя извърна глава, за да ме погледне обратно, а ъгълът на врата ѝ беше неестествен. Очите ѝ представляваха две вдлъбнати черни ями, а тъмните вени пулсираха и се променяха под кожата ѝ, докато сенките се движиха в нея. Вратът ми настръхна, само като я погледнах, омразата ми към нея се превърна в отровно същество, което плюеше отрова в гърдите ми.
– Веднъж, много отдавна, познах вкуса на любовта. Любовта те излага на показ, прави те глупак – изсъска тя.
– Тогава аз съм глупак – казах аз.
– Моят глупак – каза тя, усмивка завладя устата ѝ, преди да се обърне отново и да ме поведе напред.
В двореца се чуваше шум, който не можех да пренебрегна, а вампирският ми слух не ми позволяваше да отклоня вниманието си от него. Колкото повече се приближавахме, толкова по-силен ставаше той и ужасът ме изпълни, когато го разпознах такъв, какъвто беше. Бунтовниците бяха заловени и бяха измъчвани някъде дълбоко в това място, а писъците им оцветяваха вътрешността на черепа ми в червено.
Трудно ми беше да повярвам, че това е същият дворец, който посетих, когато Дарси и Тори бяха отседнали тук, убежище, в което за известно време познавах радостта, макар че сега тези дни ми се струваха толкова мимолетни. Искаше ми се да ги държа по-здраво, но повече от това ми се искаше да взема всички, които обичах, и да избягам някъде далеч отвъд Солария, в убежище, където Лайънъл никога не би могъл да ни докосне. Другите кралства обаче не бяха толкова гостоприемни. На юг Волдракия беше дивашко кралство, а отвъд океана на изток Увяхващата земя беше разкъсван от войни свят, в който елементалите бяха разделени, а диктаторите контролираха народа си. Не, като се замисля, никога нямаше да избягам; Солария беше моят дом и щях да се боря за него, докато не останеше нищо, за което да се боря.
Докато се приближавах към звуците на писъците, до ухото ми достигна глас, който накара сърцето ми да се разтупти.
– Никога няма да ти дам това което искаш – изплю се Гейбриъл. – Никоя болка на този свят няма да ме принуди да разкрия и едно мое видение.
– Ще видим – отвърна Лайънъл и аз действах инстинктивно, като се стрелнах напред със скоростта на моя Орден.
– Гейбриъл! – Изревах от ужас за него, когато Лавиния ме дръпна назад със сенките толкова свирепо, че ме повали на пода.
Гърлото ми изгаряше, докато сенките ме задушаваха, стискаха ме здраво, така че кръвта блъскаше в ушите ми, преди най-накрая да се отпуснат достатъчно, за да мога да дишам отново.
– Ясновидецът? – Тя изпъшка развълнувано, плясна с ръце, преди да ме издърпа на крака и да ме повлече след себе си. – Татко се е справил добре.
Заради звездите, не. Как можеше тази нощ да стане по-лоша?
Паниката се бореше в мен, докато тя ме водеше нагоре по стълбите и открих, че Гейбриъл е там, на колене пред Лайънъл, докато той задушава въздуха от дробовете му.
Лайънъл ме погледна с интерес, веждите му се извиха, докато разглеждаше пленника на своята кралица. Две блестящи, лилави пегаски крила с дъговиден блясък лежаха на пода зад него и стомахът ми се сви от ужас, когато ги разпознах като тези на Ксавие.
Ръцете ми се разтрепериха, докато се чудех кой изобщо е останал жив след битката, а насилието накара мускулите ми да се стегнат от нуждата за отмъщение.
– Ланс Орион. – Усмихна се жестоко Лайънъл, приближи се и аз оголих зъби срещу него, а кътниците ми се разшириха в смъртна заплаха, която ми се искаше да мога да изпълня. – Браво, Лавиния. Предай ми го. Ще накарам Вард да извлече спомените му, а после сам ще го екзекутирам.
Едва усетих удара на тези думи, смъртта изглеждаше толкова малка заплаха, когато беше насочена към мен. Важни бяха хората, които обичах. Като Гейбриъл, който продължаваше да се мята на пода и да се дере за гърлото, борейки се да си поеме въздух, но Лайънъл държеше всичко под контрол.
– Освободи го – заповядах аз, думите ми бяха премерени и изпълнени със сила, но Лайънъл не прояви интерес към мен.
– Ела, Лавиния. Предай ми го. – Лайънъл махна нетърпеливо с ръка. Той все още беше напръскан с кръв, изписана от смъртните случаи, които беше донесъл тази нощ, и беше ясно, че апетитът му не е близо до засищане.
– Не – каза просто Лавиния, точно когато ръката на Лайънъл падна върху ръката ми, стисна я здраво, а чудовището в очите му все повече жадуваше за още кръв.
Лайънъл се намръщи и объркано се обърна към призрака до мен.
– Не? – Попита той, сякаш никога през живота си не беше чувал тази дума.
– Този е мой. Той сключи сделка с мен. – Тя дръпна яката ми с даровете на тъмната си сила и аз бях издърпан от хватката на Лайънъл в нейната. Играчка за дъвчене на две бесни кучета, които да ръмжат.
Лавиния се повдигна на пръсти, за да прокара език по бузата ми, и аз измърморих от леденото ѝ докосване, макар че не се съпротивлявах и на него. Не можех сега, когато бях обвързан с нея. Това беше цената на сделката, която бях сключил. Тялото ми беше нейно и едва сега започвах да осъзнавам колко ужасяваща е тази реалност.
Думите на смъртоносната връзка зазвучаха в главата ми като таксата на самата съдба.

„Тялото ти ще бъде доброволно мое за три лунни цикъла и когато това време изтече, ще освободя Дарси Вега от проклятието ѝ.“

Ключова дума, шибаното „доброволно“.
Погледнах към моя съюзник от мъглявината, когато лицето му посиня, а пулсът ми заби още по-яростно.
– Пусни го – изръмжах аз, но Лайънъл отново се държеше така, сякаш не бях говорил, а погледът му беше вперен в Лавиния.
– Каква сделка? Това не беше част от плана – изсъска той.
– Обвързах проклятието на Вега с единствената и истинска любов – каза Лавиния, а в тона и прозираше забавление. – Сега той се съгласи да плати цената с три месеца мъчения. Не е ли перфектно, татко?
– Защо ще се съгласяваш на такова нещо, когато вместо това можеш да го убиеш? – Поиска с гръмогласен глас Лайънъл, като липсата на контрол над ситуацията явно го дразнеше. Очите му блеснаха в зелено, ирисите му се превърнаха в два рептилоидни процепа, като от тях се излъчваше топлина.
– Защото мъчението на Елисейският партньор на момичето Вега е много по-голямо наказание от всяко друго, което бих могла да ѝ предложа. Той се съгласи, че е мой, с тяло и душа. – Тя се усмихна с онази своя дива, безпардонна усмивка и в нея изобщо нямаше човечност.
– Лайънъл – изсъсках аз и се дръпнах напред, за да се опитам да отида при Гейбриъл, който се гърчеше, докато започваше да губи съзнание.
Очите на Лайънъл се насочиха към мен и той ме удари в корема с удар от въздушна магия, който ме накара да се свия и да хриптя, за да си поема дъх.
– Не се обръщай към мен толкова неофициално. Аз съм твоят крал. Владетел на Солария, а ти не си нищо друго освен мръсотия, която замърсява подовете на двореца ми.
– Това беше ти, нали? – Изръмжах, емоцията изпълни думите ми, докато сърцето ми се разкъсваше и кървеше. – Ти уби Дариус.
Болката от загубата му ме връхлетя като бурни вълни, които се удрят в брега, и не знаех как ще се възстановя от нея. Той беше моята опора, когато целият останал свят се сриваше, човекът, който беше застанал до мен, след като бях загубил всичко. Той беше едно от малкото неща на този свят, заради които си заслужаваше да се събудя, след като загубих Клара, и това нямаше нищо общо с връзката на Лайънъл с Пазителя, а защото Дариус беше брат, избран за мен от съдбата. Той беше едно от малкото добри неща в този забравен свят, който звездите ми бяха предложили, а сега го бяха отнели, без дори да ми дадат възможност да се сбогувам.
Устните на Лайънъл се плъзнаха подигравателно.
– Да. Моят безполезен, предателски син е мъртъв. И сега знаем кой е най-великият дракон, живял някога. Макар че едва ли е имало съмнение преди…
В следващия миг се нахвърлих върху него, юмруците ми се забиха в ребрата му, а кътниците ми се впиха в кожата на рамото му, докато търсех магията, която ми трябваше, за да го убия, но преди да усетя и капка кръв, Лавиния дръпна здраво каишката ми, принуждавайки ме да се върна зад нея, където се сгромолясах на пода на колене.
– Долу, момче – скастри ме тя закачливо, докато празният кладенец в гърдите ми остана да жадува за магия, а нуждата ми от смъртта на тази гад остана отвратително без отговор.
Лайънъл се отдръпна крачка назад, вдигна ръка, за да заздрави разкъсаната плът на рамото си, и прокара длан по ребрата си, където доволно хрущене бе отбелязало счупването, от което се чувствах само леко успокоен. В мига, в който се излекува, той се хвърли към мен, но Лавиния се изпречи на пътя му с див смях и Кралят на драконите се нахвърли върху нея с ръмжене, осветяващо чертите му в кървавочервена смърт.
– Движи се. Настрана. Момчето е закъсняло да свърши от моята ръка. Прекалено много пъти ми се е противил и ще го накарам да страда, преди да го изхвърля на пепел – изплю се той. – Той е толкова безполезен, колкото беше и баща му.
– Баща ми не беше безполезен – изсъсках аз и се изправих на крака, а Лайънъл се изсмя.
– Човекът се самоунищожи с тъмна магия. Той нямаше почти никаква цел в този живот, а това, което можеше да предложи, аз вземах доброволно, когато пожелаех. Точно както вземах майка ти, когато я исках.
Не ме интересуваше какво е казал за Стела, но баща ми беше друг въпрос.
– Той беше десет пъти по-голяма фея от теб – изригнах към него, сдържайки истината за смъртта му и стъпалата, които беше поставил за гилдията на зодиака. Нямаше да дам на Лайънъл никаква причина да претърсва спомените ми и да издирва това знание. Не можех да бъда сигурен, че Лавиния ще ме защити от това, ако кралят ѝ настояваше за него.
– Няма по-велика Фея от мен. Аз съм най-великият дракон, живял някога – каза той с глас, който трепереше от решителността, която се криеше зад тези думи.
– Ще дам на моя любимец всички страдания, които му се полагат, кралю мой – каза Лавиния със звънлив глас и пристъпи напред, за да погали ръката му. – Позволи ми да се справя с него. Ще го накарам да крещи и да вика за теб.
Измина напрегнат миг на мълчание и от ноздрите на Лайънъл се издигна дим, но накрая той отстъпи, явно харесал идеята за това, което Лавиния предлагаше.
– Много добре – промълви той, като се обърна настрани от нас, а в мен изригна омраза.
– Дариус Вега е най-великият дракон, живял някога – изрекох силно и ясно, като накарах Лайънъл да притихне смъртоносно.
– Как го нарече току-що? – Попита той отровно, а във въздуха се носеше гъста опасност.
– Той се ожени за Тори. Тя е по-могъща от него, така че това го направи Вега – казах аз, наслаждавайки се на този последен удар, който можех да му нанеса, усещайки как предизвикателството на Дариус бръмчи във въздуха и знаейки, че Лайънъл също го усеща.
Раменете му се стегнаха и той погледна към Лавиния с ярост, от която долната му устна трепереше.
– Прави с него каквото си искаш, Лавиния. Обели плътта от костите му и издълбай сърцето от гърдите му, но се увери, че аз съм там, за да гледам, когато дойде време да умре.
– Разбира се, кралю мой – каза Лавиния, погледна към мен и притисна пръст към устните си, което говореше за тайна, която не осъзнавах, че споделяме. Изглеждаше, че Лайънъл няма да разбере за подробностите на нашата сделка и че смъртта ми не е на дневен ред, след като тя се разгърне.
Облекчението премина през мен, когато Лайънъл най-накрая освободи Гейбриъл от магията си и приятелят ми вдиша глътка кислород от позицията си на пода. Лайънъл го измъкна на крака за косата и го хвърли в ръцете на двама драконови приближени, които чакаха послушно в дъното на коридора, а обемистите им фигури бяха увити в тъмносините одежди на жалката му драконова гилдия.
– Заведете го в покоите на кралския прорицател.
Те измъкнаха приятеля ми и Гейбриъл ме погледна, очите ни се втренчиха и страхът заплете кръвта ми, когато видях хиляди ужасни съдби да проблясват в неговите ириси. Той поклати глава като в знак на извинение и ми се искаше да успея да го убедя, че няма за какво да се извинява.
– Все още има надежда, Орио – обади се той. – Вярвай в пламъците!
Един от драконите го удари, за да го накара да млъкне, после го завлякоха зад ъгъла и не знаех дали някога ще го видя отново. Не знаех дали беше изрекъл тези думи само за да ме утеши, или наистина имаше истина в тях. Пламъците? Дали имаше предвид близначките?
Исках да вярвам, че той вижда изход от това, но след всичко беше трудно да се успокоя с дума като надежда.
– Кралю мой – появи се мъж, който тичаше по коридора и се покланяше ниско. Имаше яркочервена коса и големи зъби, очите му бяха присвити, докато се приближаваше към Лайънъл. – Мога ли да ви помогна с нещо? Добре ли сте след битката? С какво мога да ви бъда полезен?
– Престани да бъбриш и вдигни крилата на отвратителния ми втори син, Хорас. – Лайънъл посочи отрязаните крила на пегас на пода и Хорас разшири очи, преди да ги вземе в ръцете си.
– Хвала на краля и на цялото му могъщество – заекна той, докато се мъчеше да удържи неудобната им тежест.
– Окачи ги в трапезарията – заповяда Лайънъл, усмихна се самодоволно на себе си и тръгна по коридора. – Искам да ги изложим като трофей. Да напомня на всички какво правя с бунтовниците и с по-малките феи.
– Както желаете, господарю – каза Хорас, преди да побърза да се отдалечи с тях, а по плочките се появи следа от кръв, която искреше с блясък, докато той влачеше крилата след своя крал.
Останах разтреперан, мислех за Гейбриъл и не знаех какво да правя. Защото нямаше какво да направя, нямаше друг път пред мен освен този, с който се бях обвързал сега. Бях безпомощен пред една бездушна съдба и едва дишах заради това колко задушаващ беше светът изведнъж. Имаше твърде много загуби, твърде много хора, които обичах, откъснати от мен, и сега бях сам, а ме очакваха само кръв и страдание.
Запомни Блу. Бъди силен за нея.
Лавиния ме повлече обратно по коридора, като си напяваше зловеща мелодия, а сенчестата ѝ коса танцуваше около раменете ѝ.
Ушите ми вече се приспособяваха към далечния шум от писъци дълбоко в двореца и усещах как безнадеждността на това място ме заобикаля от всички страни. Дворецът на душите оправдаваше името си тази вечер, защото тук бяха затворени безброй души и нямах представа колко от тяха ще бъдат освободени към звездите до зазоряване. Помислих си за семейството на Гейбриъл, за Каталина, Хамиш, Джералдин… а после умът ми се насочи към Наследниците и как те така и не се появиха в битката. Дали са в безопасност? Дали щяха да се върнат в Бъроуз и да се окажат потънали в скръбта на всички онези, които бяха убити?
Принцесата на сенките ме поведе по красивите коридори на двореца, докато не влязохме в огромната тронна зала със сводест таван и неприветлива обстановка. Сините витражи се намираха високо горе и пропускаха ледена светлина във вертикални шахти.
Тронът на Хидрата заемаше централно място в сърцето ѝ. Високата облегалка на седалката се разделяше на чудовищен букет от глави на Хидра, чиито люспести шии се извиваха като змии. Той напомняше за краля, който някога се е намирал в тези стени. И като си помислих за всички лоши чувства, които някога бях хранил към него, съжалението натежа в душата ми. Лайънъл беше сянката, надвиснала над Вега през цялото това време, змия, която се криеше пред очите ни и която тайно вкарваше отровата си, капка по капка, докато не замърси цялото кралство. Само ако някой беше открил предателството му и го беше спрял по-рано.
Лавиния ме преведе покрай клетка от черно нощно желязо, която стоеше до едната стена, поведе ме по коридор и ме вкара в една стая през тежка метална врата. Тя се затвори зад мен и аз разгледах помещението, пълно с уреди за мъчения, разположени в кръг около издигната каменна платформа, където две метални окови висяха на вериги, прикрепени към тавана.
– Харесва ли ти, домашен любимецо? Лайънъл ми подари това пространство и чувствам, че съм свършила прекрасна работа – изръмжа Лавиния, сякаш ми показваше къщичка за игра.
Ужасът се плъзна по гръбнака ми, когато усетих познатата, натрапчива енергия от всеки от уредите за мъчения – от остриета до камшици и триони, всички те притежаваха потискащата аура на сенките около себе си.
Лавиния сложи ръка на гърба ми, насърчавайки ме да се насоча към платформата, където ме очакваше съдбата ми.
– Клекни там пред мен, домашен любимецо. Ръцете нагоре.
Преглътнах буцата в гърлото си, вдигнах брадичката си и тръгнах с желание напред, макар че краката ми тежаха, сякаш бяха направени от олово. Когато стъпих на платформата и коленичих, си помислих за Блу и я задържах там в съзнанието си, преди да вдигна ръце над главата си. Тя беше най-големият подарък, който някога бях получавал, но всички подаръци си имаха цена. Трябваше да знам, че дългът ми към звездите все още не е изплатен. Но ако някой заслужаваше тази жертва от мен, то това беше Блу. Тя ме обичаше с яростта на нощна буря и аз щях да почета тази любов до последната дъждовна капка.
Лавиния се промъкна зад мен, свали ризата ми и я захвърли настрани. Кътниците ми все още бяха извадени, а нуждата ми от кръв вече караше съзнанието ми да потъва в по-животинската част от природата ми. Макар че нямах представа кога ще получа следващата си храна и дали тя изобщо ще ми позволи да се храня. Вероятно това беше най-малкото ми притеснение, но без магия щях да бъда докаран до лудост. Трябваше не само да я зареждам, но и да я използвам, иначе се поддавах на лудостта. Това ли щеше да бъде моята съдба?
Лавиния заключи белезниците върху китките ми и дръпна веригата, опъната в лебедка, която ме принуди да се изправя отново. Усетих силата на метала около китките ми, който ме лишаваше от възможността да използвам магия, дори и да имах какво да направя.
Лавиния прокара остър нокът по дължината на гръбнака ми, преди да заобиколи платформата и да ме разгледа.
– Хубаво, хубаво.
Насочих мисълта си към момичето, което струваше хиляда кървави смърти. Три лунни цикъла, това беше всичко, а часовникът вече отмерваше времето. Скоро щях да се върна при нея и когато го направя, тя щеше да е свободна от проклятието. Това беше достатъчно, за да потопя волята си в разтопено желязо и да я втвърдя в несломимо нещо.
Взирах се в притежателката си, нетърпелив да започна, за да мога да се приближа до края.
– Направи най-лошото.
– Толкова големи думи от един самотен мъж на губещата страна на войната на моя крал – промърмори тя, като се пресегна да вдигне острието, което блестеше с тъмна магия. – Но аз няма да направя най-лошото, Ланс Орион. Не, ще направя всичко по силите си.
Тя хвърли острието към мен и то се заби дълбоко в страната ми, като ме накара да извикам от агония. Усетих целувката на някаква злокобна сила, но тя не ме повика, както когато бях прорязан с изцеждащ кинжал. Този път душите, хванати в капана на сенките, крещяха и сякаш също бяха измъчвани, като цялата им болка усилваше моята десетократно.
Лавиния се втурна към мен в размазана сянка, изтръгна острието и накара кръвта да се стича горещо и бързо по страната ми. Преди да успея да се съвзема, тя ме прободе отново, после отново, като внимателно подбираше целите си, за да не дойде смъртта за мен.
Стисках зъби, за да изтърпя мъчението, а съзнанието ми се спускаше дълбоко в сенките с всеки неин удар и всяко посещение там беше по-лошо от реалността, с която се сблъсквах. Защото чувах само писъци, а усещах само ножовете, които ме разрязваха отвътре навън. През цялата тъмнина и болка започнах да губя хватката си за Блу, сякаш тя се изтръгваше от мен с всеки изгарящ разрез на ножа на Лавиния. Сенките ме завладяваха, предявяваха претенции, които говореха за сделката на Лавиния, владееха ме напълно и ме отбелязваха като неин.
За първи път, откакто се бях предложил на Дарси Вега под звездите, се страхувах, че наистина мога да ѝ бъда отнет, че мога да бъда изкривен и издълбан, необратимо променен от това мъчение. Защото тя не увреждаше само плътта ми,
тъмната сила, вложена в оръжието на Лавиния, прекъсваше струните, които ме свързваха с душата ми. Онази част от мен, която ме правеше такъв, какъвто бях. Ако тя беше унищожена, дали моята половинка щеше да ме иска повече? Ако се превърна в черупка на мъж, който няма какво да предложи на момичето, което заслужаваше вселената, какво щеше да стане с нас? Дали изобщо щях да съм подходящ за нея в очите на звездите?
Изтласках тези страхове настрана, знаейки, че има само една причина да съм тук и че каквото и да е било изгубено в процеса, сега е извън моя контрол. Чрез това страдание аз можех да бъда унищожен, но тя щеше да бъде спасена. Така че щях да бъда доброволна жертва на олтара на нашата любов.

Назад към част 3                                                           Напред към част 5

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!