Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 45

МИЛТЪН

Тензимът изпъстри всеки сантиметър от стойката ми, а по слепоочието ми се търкулна капчица пот, докато седях изправен и гледах пред себе си.
В залата цареше смъртна тишина, тъй като цялото училище седеше нащрек, а докато чакахме, над нас се носеше загриженост, като единственият звук беше тиктакането на големия часовник, окачен на стената. Погледнах към него, по-точно към минутната стрелка, която току-що бе прехвърлила шестте минути, а всички ние все още чакахме и никой не смееше да каже и дума.
Очите ми срещнаха тези на Гари в другия край на стаята, като между нас преминаха трептения на загриженост и решителност. Вече беше твърде късно да се оттегля. Всичко беше на мястото си, магията беше направена, за да се скрие участието на В.С.О. под прикритие, и не оставаше нищо друго освен времето от сега до нашия удар.
Лайънъл Акрукс беше тук. На вечерята снощи ни бяха казали, че нашият уважаван крал идва да говори с нас, да ни сплоти в този тревожен момент и да ни увери в заплахата, която представляват бунтовниците.
Ние бяхме само една от спирките в дългия списък от срещи с пресата, които той имаше днес, политическа поза, целяща да накара всички да повярват, че той е този мил, великодушен лидер, загрижен за гражданите на своето кралство. Вече бях уловил няколко минути от прякото предаване, в което той посети една болница тази сутрин, целуна бебета по главата и заяви, че ги благославя. Ако това беше моето бебе, което той дойде да целуне, мисля, че щях да хвърля себе си и детето през прозореца, преди да допусна отровната му уста до него.
Седем минути след десет.
Ако това продължи още дълго, тогава планът ни можеше да се изпълни още преди той да е пристигнал, за да усети последиците от него.
Бърни се премести на седалката си малко по-далеч от мен, прехапвайки долната си устна, когато усети вниманието ми към нея.
Не бяхме седнали заедно. Никой от нас не беше много близо един до друг, спазвайки дистанция и поддържайки преструвката, че се придържаме към разделението на Ордена. Бях се разположил в далечния край на стаята, заобиколен от останалите минотаври, докато чакахме закъснялото пристигане на фалшивия крал. Тиберийските плъхове седяха вдясно от нас, между нашите места и техните беше поставена разделителна линия, която никой не смееше да погледне, докато продължавахме мълчаливото си чакане.
Минаха осем минути.
Устоях на желанието да избърша потните си длани в панталоните, оставайки напълно неподвижен, докато погледът ми се насочваше към вратата, тази, която най-вероятно беше входната точка на Лайънъл към тази стая, и открих, че Маргьорит Хелебор ме наблюдава със строг интерес от позицията си, застанала до нея.
На ревера си беше закачила лъскава значка на K.О.Р.Г., червената ѝ коса се спускаше около лицето по онзи прекалено прибран начин, който тя винаги предпочиташе, а униформата ѝ прилепваше към фигурата ѝ в свежо съвършенство. Олицетворение на ученическата набожност и предан слуга на краля.
Само че не беше такава. Нищо не се беше получило от лова ни, когато ни беше предупредила да бягаме. Каквото и да се беше случило, довело до нахлуването на K.О.Р.Г. на мястото на срещата ни, тя ни беше скрила от разкриване. Имах толкова много въпроси към нея, повече, отколкото можех да преброя, които не ми даваха да спя през нощта от онзи кратък момент, в който ни беше спасила задниците.
Например откъде знаеше, че съм там? Дали някой ги беше предупредил за нашето местонахождение, или някой от другите K.О.Р.Г.-и като Милдред, беше този, който е разбрал това и е решил да ни преследва?
Не се бяхме срещали от онази нощ, твърде уплашени, за да рискуваме, вместо да обменяме информация и да правим планове един по един, да си предаваме бележки по коридорите или просто да си разменяме солидарни погледи.
Все пак успях да изпратя кадри и информация на Порша с телефона, който ми беше дала. Досега също се бяхме измъкнали от подозрение, K.О.Р.Г. ни преследваха из цялата академия, но нито веднъж не се доближиха до това да открият кои сме.
Все още бяхме тук. Все още се биехме.
А сега в краката ни беше паднала истинска възможност и ние рискувахме живота си, за да я видим как се осъществява – просто се надявах, по дяволите, това да се случи, докато задникът Дракон е в стаята, защото ако не се появи в следващата минута, всичко щеше да се размине и без него.
Можехме да умрем за това. Знаех го. Всички го знаехме. Ако ни заловят, щяха да ни отведат в някой от центровете на Небуларната инквизиция и да ни измъчват или екзекутират, или най-малкото да ни оставят да изгнием в тях. А аз наистина не исках да рискувам живота си заради план, който всъщност не успя да се осъществи.
Маргьорит продължаваше да ме гледа, хубавите ѝ черти бяха неподвижно езерце, без изражение, но очите ѝ горяха. Замислих се за хороскопа си от тази сутрин и не можех да не се запитам дали не се отнасяше за нея.

Добро утро, Стрелец.

Звездите са говорили за твоя ден!

Съдбата ти днес балансира на острието на ножа, плановете ти се губят в бурното море на съдбата, което е твърде мътно, за да бъде напълно осветено.
Но дерзайте, защото успехът не е невъзможен и ако успеете да намерите в себе си сили да се доверите на един необичаен съюзник, тогава може да ви се разкрият много истини.

Маргьорит Хелебор беше не друг, а необичаен съюзник.
Минаха девет минути.
Преглътнах буца в гърлото си, когато няколко ученици се осмелиха да започнат шепнешком разговори, а професор Хайспел се вмъкна в откритото пространство в центъра на стаята и се втренчи в нарушителите, докато раздаваше по няколко задържания и всички съскаха неодобрително.
Сърцето ми започна да се свива, когато погледът ми отново се осмели да се отклони към часовника, секундите минаваха твърде бързо, внимателно заложеният капан беше на път да се задейства, а само отвратителният ни учител по кардинална магия можеше да понесе удара.
Не че щях да се чувствам зле, ако гледах как Хани Хайспел се срива с едно-две стъпала. Но нищо от това, което се случи с нея, нямаше да бъде излъчено на живо в цялото кралство, нямаше да се превърне в маяк, показващ солидарност с всички останали там, които се сблъскват с това преследване и не са в състояние да отвърнат на удара, както би направил Лайънъл Акрукс.
Преборих се с желанието да погледна отново към Гари, не исках никой да забележи днешното ми взаимодействие. Не можех да дам на никого причина да ме гледа заради това. Бяхме прикрили следите си, магическите ни подписи бяха премахнати от това, което бяхме направили, и всички бяхме запазили силни алибита. Това можеше да проработи. Щеше да се получи. Ако приемем, че човекът, който сега се наричаше крал…
Облекчението се разля в мен, бързо последвано от желание да повърна от нерви, когато вратите се отвориха и Лайънъл Акрукс влезе в „Кълбото“, заобиколен от снимачен екип и директор Нова. На лицето му се появи готова за снимки усмивка, докато гледаше към поданиците си, и всички станахме от столовете си, падайки на колене, като му се поклонихме.
Отзад в гърлото ми се изтърколи жлъчка, докато свеждах глава сред останалите от моя вид, всеки ученик в академията показваше – или най-малкото симулираше – подчинение на това безбожно парче говна, докато той влизаше, сякаш притежаваше шибаното място.
– Станете – изръмжа Лайънъл, като ни подкани с два пръста като кукловод, който дърпа конците ни, и всички се надигнаха от пода и се върнаха по местата си.
Гледах с отвратително очарование как Лайънъл спира там, усмихвайки се спокойно, като че ли дори не дишаше, докато екипите на камерите го обикаляха и той ги изчакваше да заемат позиция, преди да продължи. Всичко в него беше толкова шибано фалшиво, усмивките, чарът, обещанията да защити кралството ни от Ордените, които не харесваше, докато измисляше лъжи за нас. Това бяха глупости. И ние планирахме да напомним на света, че не всички от нас са повярвали в това.
– Образованието – започна Лайънъл, притискайки юмрук към сърцето си, докато оглеждаше стаята. – Е олицетворение на съвременния свят. Най-голямото наследство, което всяка фея може да остави след себе си, и единственото нещо, което всички надарени с истински и желаещи сърца винаги ще намерят в очакване. Самият аз вярвам в образованието, в разкриването на фактите и в приспособяването на света към тези факти.
Спрях се на думите му, на презрението, което се криеше под тях, докато се обръщаше към предполагаемите висши ордени от другата страна на стаята, а погледът му отказваше да се издигне към онези от нас, които бяха отделени отзад.
Свих пръсти в юмруци в скута си, прикривайки малкия трепет, който премина през мен, когато се осмелих да погледна часовника.
Остават тридесет секунди.
– Като истински привърженик на възхода на най-великите към върха, дойдох тук днес, за да предложа субсидия на тази най-престижна академия, която ще бъде използвана за снабдяване на…
Поредица от взривове избухнаха около централната част на стаята, където стоеше фалшивият крал, както от земята, така и от тавана, балони, пълни с лепило и брокат на Пегас, избухваха, когато се разкриваха от скриващите ги заклинания.
Лайънъл вдигна ръка, за да се предпази, но закъсня – гъстото бяло лепило го опръска от главата до краката, преливащият се блясък блесна в светлините, докато той надаваше яростен рев.
На екрана в задната част на стаята започна да се възпроизвежда сексзаписът, на който той чукаше пегаско момиче в променената му форма, а звукът, който той стенеше от удоволствие, докато тя хленчеше, подскачаше напред-назад, докато всички в стаята викаха от изненада. Друг видеоклип се вклини в разговора на Лайънъл с пресата пред Двора на Солария, като думите му бяха монтирани заедно от речите му през годините, за да създадат песен. Ритъмът също беше дяволски добър и се надявах, че тази песен ще свърши работата си, за да напомни на всички, че това е бунт, а не въстание, и че няма да приемаме само глупостите на Лайънъл.
Пеех в главата си, борейки се с усмивката или каквото и да е изражение, което да признае вина, и хвалейки Гари за уменията му да прави ремикси и за софтуера за диджеи, който майка му му беше купила миналата Коледа. Всяка дума беше отрязана от различна реч, но заедно с това Гари я беше вплел в ритъма, така че се сливаше в едно безпроблемно.

„Аз не съм тук, за да те спасявам,
Не, аз съм тук, за да те сломя.
Аз съм просто един гущер, който иска всичко.
Излъгах и избълвах куп глупости, не мога да повярвам, че някой ги приема.
Време е да се надигна и да направя крачка напред.“

Видеото се редуваше със стари клипове на „Аве Вега“ със съветниците, усмихнати и засмени заедно с брата на Лайънъл – Радклиф. Имаше и клипове на близначките Вега, които се прегръщат, а в очите им ясно се вижда любовта им една към друга.
Двамата с Бърни бяхме прекарали много време в събиране на всички видеоклипове и по нейна идея включихме и такива на нашите съюзници.
Гари беше свършил прекрасна работа, като беше направил графика на птица Феникс, която лети наоколо и оставя пламтяща следа след себе си с думите „Присъединете се към бунта!“ в пламъците.

„Аз съм куц и всичките ми приятели го знаеха.
Не преглъщайте орденските ми глупости.
Близначките Вега ще се завърнат не след дълго“.

Бяха показани видеоклипове на наследниците, на които и четиримата стояха обединени, хората ги приветстваха, а Вега махаше на обожаващата ги тълпа. Пламтящата графика на Феникса прогаряше всичко това, отстъпвайки място на блестящ символ на птица с разперени криле, под който пламтеше надписът Да живеят кралиците Вега.
Смехът проряза въздуха, но след това още един взрив накара хората да крещят, когато песента свърши, а някои от тях се втурнаха към вратите в трескав опит да се освободят. Последният балон се взриви точно пред лицето на лъжливия крал и Лайънъл хвърли въздушен щит пред него, точно както очаквахме.
Кървавочервената боя в балона се удари в щита му, а вплетената в него магия го накара да образува думи срещу обвивката от втвърден въздух.

Всички приветстват краля на звероубийството, който чукаше в задника така наречените по-малки ордени още много преди началото на царуването си.

– Арестувайте ги! – Изрева Лайънъл от вътрешността на щита си, опитвайки се да прогони него и думите, които сега бяха изписани върху него. Но откри, че на негово място се е появила нова въздушна магия, чието изхвърляне е имитация на неговата, която Бърни бе създала сама. Магията беше задействана от него, като използваше собствената си сила, и нищо в нея не разкриваше феите, които бяха произвели първоначалното заклинание, но той не можеше да прогони и него, оставяйки тези думи да висят пред него, докато безброй камери улавяха всеки момент.
Милдред пристъпи напред с яростен вик, а мънистеното ѝ око проследи феите в задната част на стаята, докато търсеше плячка сред нас, и още ученици скочиха на крака и побягнаха.
Задържах се още няколко секунди, вълнението ми се задържаше в гърдите ми, докато изчаквах достатъчно дълго, за да се разкъса цялата тълпа. И когато ревът на дракона разтресе тавана, желанието ми се сбъдна.
Феи от всички ордени се вдигнаха на крака, разрази се касапница, докато всички се обръщаха и бягаха, а камерите все още се въртяха и всяка секунда от това последно унижение и бунт се предаваше на живо в цялото кралство.
Най-накрая се поддадох на вълната на тълпата, изправих се на крака и се обърнах да избягам с всички останали.
Адреналинът проби тялото ми като язовирна стена, див смях едва се задушаваше в гърлото ми, докато спринтирах към Бърни, грабнах ръката ѝ в своята и побягнах с нея.
Радостно мяукане се разнесе между устните ми, докато спринтирахме към вратата, а тълпата събуди звяра в мен, докато тичахме.
Не смеехме дори да се погледнем, докато тичахме от „Кълбото“, отказвайки да издадем и най-малкия признак за участието си, докато не бяхме далеч оттук и сами. Тогава щях да и открадна тази целувка. Майната му на последствията. Можехме да умрем за участието си в този трик. Бяхме се прикрили, както можахме, но пак можехме да умрем за това. Нямаше никакви гаранции, а отлагането на утрешния ден, защото се страхувах от днешния, вече нямаше никакъв смисъл за мен.
Спринтирахме надолу по пътеката, краката ми се спънаха, когато двойка K.О.Р.Г. се изпречиха на пътя ни, а Кайли Мейджър се усмихна жестоко, докато вдигаше предупредително ръце.
– Защо бягате? – Изиска тя и групата ученици се спъна и се поколеба, несигурна какво да прави пред двамата служители на короната.
– Кой каза това? – Обади се някой и аз трябваше да се преборя със смеха, когато лицето на Кайли стана лилаво от ярост. Дори сега много от нас все още се държаха така, сякаш тя не съществуваше.
– Защото там избухваха бомби! – Драматично проплака едно момиче близо до предната част на групата, като се вкопчи в приятелката си, която също започна да ридае.
Две дупедавки не бяха достатъчни точно да спрат рояка от феи, който се опитваше да се насочи по този път, но всички знаехме добре, че трябва да стоим, отколкото да нападаме K.О.Р.Г.
Дръпнах Бернис за ръката, когато още няколко ученици започнаха да се молят да минат, насочвайки ни към зала „Юпитер“, където още от изплашените феи спринтираха далеч от Кълбото.
Кайли изкрещя команда да спрем, но ние бяхме започнали вълна от движение и позволих на останалите ученици да ни завлекат със себе си, докато бягахме и от нея. Трябваше само да се прикрием, да се скрием от погледа и да се държим настрана, докато фалшивият крал си отиде, а слугите му спрат да задават въпроси.
Без съмнение щеше да има разследване, но аз не възнамерявах да съм близо до него.
Бърни ме погледна уплашено, но аз само се усмихнах в отговор.
Бяхме го направили. Нанесохме удар срещу тиранина, който ни беше отнел правата и гражданските ни свободи. Може и да не беше краят му, но беше нещо, знак за всички останали там, които бяха принудени да бъдат потискани заради Лайънъл Акрукс, че не сме ги забравили. Че и нашето време ще дойде.
Издърпах Бърни от главната пътека, насочвайки се към страничната врата, която водеше към огромната готическа сграда, съставляваща Юпитер Хол.
Вмъкнахме се вътре и спринтирахме по долния етаж, като се стремяхме към един от задните изходи и бягството отвъд.
Но тъкмо когато завихме зад ъгъла и аз съзрях една от вратите в далечния край на дългия коридор, зад нас се чу взрив и яростното ръмжене на Лайънъл Акрукс изпълни пространството.
– Не мога да се извиня достатъчно, кралю мой – казваше директор Нова и сърцето ми свободно падна в задника, когато осъзнах, че се насочват право към нас. Един тиранин в бяс е на път да се изправи лице в лице с двама смирени минотаври. Звукът на това не ми хареса нито за миг.
Стъпките се приближиха и аз хвърлих върху нас балон за заглушаване, докато се втурнах към най-близката врата, а сърцето ми заби тревожно, когато я намерих заключена.
Още стъпки ни приближиха и аз погледнах през дългия коридор към офиса на Нова – единствената друга врата, която беше достатъчно близо, за да стигнем, преди да са завили зад ъгъла, и която несъмнено беше тяхната шибана цел.
– По дяволите – изсъсках, докато влачех Бърни към нея, като не ми оставаше нищо друго, освен да се надявам на отворен прозорец вътре, за да можем да избягаме.
– Ще ми доведеш феите, отговорни за това деяние – изръмжа Лайънъл, а от гласа му страхът се разнесе по гръбнака ми, когато дръпнах вратата и се изсипахме в големия кабинет на Нова.
Спринтирах към прозореца, но сърцето ми потъна в отчаяние, когато съзрях решетките над него, несъмнено поставени там, за да попречат на някакви малки задници да получат достъп отвън и да се опитат да променят оценките си, но това ни оставяше на гадната лодка без шибано гребло.
– Ето – изсъска Бърни, когато стъпките се доближиха до вратата отвън, и аз се извърнах към нея, докато тя дърпаше един шкаф, а пространството вътре едва стигаше за един от нас, камо ли за двама. Това беше и единственото подходящо място за криене в цялата стая.
– Ебаси – изсъсках, когато се предадох и се затичах към нея, като я избутах в тясното пространство между някои от палтата и наметалата на Нова, а себе си вкарах точно зад нея.
Дръпнах вратата на половин дъх преди вратата на стаята да се отвори зад нас и затаих дъх, въпреки заглушителния балон, който ни предпазваше, когато тези стъпки нахлуха в стаята.
– Претърсете я – изръмжа Лайънъл. – Няма да бъда изненадан за втори път днес.
– Да, кралю мой – долетя в отговор изтерзаният глас на Милдред.
Бутнах Бърни зад себе си, докато започнах да бъркам със заклинание за прикриване, сенките около нас се разрастваха, повече палта сякаш се появиха, за да ни скрият от погледа.
Страхът ме накара да хвърлям заклинанието по-бавно, отколкото трябваше, и сърцето ми заби неравномерно, когато чух стъпките да се приближават все повече, а смъртта ни чакаше точно зад вратата – жесток и кървав край, който моята глупост беше донесла не само на мен, но и на Бърни. Нямаше да успеем да се измъкнем от това. Вероятно изобщо нямаше да имаме възможност да пледираме за невинността си.
Докато някой хващаше дръжката на вратата на килера от другата страна, аз казах мълчаливо сбогом на семейството си, надявайки се, че знаят колко много ги обичам и разбират защо трябваше да се боря срещу човека, който сега щеше да бъде моят край, дори и да беше само по този един, малък начин.
Вратата се отвори широко, а аз дори не призовах силата си, защото знаех, че така или иначе е безнадеждно, че съдбата ми е подпечатана.
Но когато се взрях в изненаданото лице на момичето, дошло да провери скривалището ни, не открих нито мустаци, нито подстригана челюст, нито хумусен, пристрастен към фероидите воин от Драконовата гилдия. Вместо това красивата червенокоска ми намигна в пълен шок, лицето ѝ пребледня, а очите ѝ се насочиха към Бърни, където тя ме заобиколи, възприемайки всичко за част от секундата.
През рамото на Маргьорит видях Лайънъл да стои с гръб към мен в центъра на стаята, а ароматът на дим се усещаше като отровен привкус във въздуха, който се навираше под носа ми.
Шокът на Маргьорит продължи не повече от миг, лицето ѝ се върна към онази нечуплива маска, като направи опит да разроши някои от палтата до мен, след което се отдръпна.
– Всичко е чисто – каза тя безстрастно, преди да затвори вратата пред нас отново, спасявайки шибания ми задник за втори път и рискувайки собствения си живот с тази предателска лъжа.
Бърни стисна здраво ръката ми, като шокът ѝ беше също толкова ясен, колкото и моят, докато мълчахме и чакахме.
– Всичко е чисто и зад завесите, и под бюрото, Ваше височество – добави грубо Милдред.
– Добре. Тогава си тръгни. Трябва да си поговоря насаме с началника на персонала в академията – изръмжа Лайънъл.
Звукът от тръгването на K.О.Р.Г.-ите беше последван от рязкото щракване на вратата и трябваше да се боря с треперенето на собствените си крайници, докато усещах как над нас се плъзга балон за заглушаване, а магията на Лайънъл обгръщаше стаята, докато Нова оставаше тиха.
– Какво беше това, което казах, че изисквам от теб последния път, когато бях тук? – Попита Лайънъл, гласът му беше смъртоносно мъркане, и въпреки добрата си преценка се наведох напред, притискайки окото си към малката пукнатина, минаваща покрай ръба на вратата, за да мога да погледна навън.
Фалшивият крал падна на стола зад широкото махагоново бюро, а около него се разнесе вятър, който накара грижливо подредените на повърхността документи да се разлетят по всички ъгли на стаята.
– Трябваше да наложа твоето управление сред учениците, да взема предпазни мерки срещу по-малките Ордени и да донеса гордост на твоето наследство, докато възпитавам учениците в новия режим и ги подготвям за новия, по-велик свят, който изграждаш, за да живеят в него – отвърна Нова почти роботизирано и аз наклоних глава, за да я погледна, където тя стоеше пред него, с наведена глава.
– И защо – изръмжа Лайънъл. – Ако заповедите ми бяха толкова пределно ясни, нима се оказах жертва на някаква шега, на някаква… шега, целяща да подкопае всичко, за което бях дошъл тук?
Нова започна да се извинява, но Лайънъл изпусна драконово ръмжене и внезапно се изправи на крака, а властолюбивото му присъствие помрачи цялата стая.
Взех ръката на Бърни в своята, когато погледът му стана убийствен, а гневът му – силен.
Той вдигна ръка и за миг си помислих, че може да взриви изцяло нашата директорка, да я изпепели, защото не е спряла нападението ни, преди да е започнало. Но вместо да я удари, той заобиколи бюрото и я хвана за горната част на ръцете, като я накара да погледне в очите му.
– Ще издирваш бунтовниците, които се крият в това училище – заповяда той и принудата, с която подплати тона си, беше повече от плътна, а силата в нея – груба и брутална, неоспорима. Почти се поддадох на желанието сам да изпълня тази заповед, а дори не бях този, към когото беше насочил заповедта.
– Свята работа – издиша Бърни, а гласът ѝ се скри в моя заглушителен балон. – Той тъмна принуда ли използва?
Знаехме историите, бяхме чели статиите, публикувани от Каталина Акрукс, за властта, която съпругът ѝ насилник е упражнявал над нея. Но като го виждах тук и сега, като гледах как Нова е принудена да му се подчинява, а разумът ѝ дори не е неин, докато кима, ме заболяваше стомахът.
– Ще го направя – съгласи се тя.
– Какво ще направиш? – Изсъска Лайънъл и я разтърси толкова силно, че няколко кичура от тъмната коса, която се намираше в кока, се освободиха.
– Ще го направя, кралю мой. – Тя наведе глава в знак на покорство и той най-сетне кимна доволно, като я освободи така внезапно, както я беше хванал, а ръцете му оставиха следа от лепкаво лепило и блясък по дрехите ѝ.
– Следващия път, когато чуя за някаква форма на бунт в това твое училище, ще изпепеля самите стени на това място и ще гледам как всички, които ми се противопоставят, горят – мърмореше злобно, прокарвайки пръст по линията на челюстта ѝ, докато тя стоеше пред него като съд, който очаква заповеди.
Това със сигурност обясняваше много внезапната ѝ и много твърда позиция относно верността ѝ към краля и само към него. Някога тя бе проявила повече от малък интерес към Вега. Бях там, когато беше намекнала на Тори, че се вълнува да види какво ще направят със силата си, след като се научат да я контролират. Сега всичко имаше смисъл, защо промяната, защо внезапното обожание на един тиранин, който не искаше нищо повече от това да си играе с хората в това кралство и да ги принуждава да се подчиняват.
– Ще издиря виновниците и ще се погрижа да бъдат наказани – закле се Нова, но Лайънъл само цъкаше с език.
– Не. Ще ги издириш, а после ще ми ги предадеш. Аз лично ще се справя с това. Ясно ли е?
– Да, кралю мой – съгласи се тя мигновено и той кимна веднъж, преди да я отблъсне от себе си и да се запъти към вратата.
Трясъкът, който издаде, когато я блъсна в стената, накара тръпката да прониже всяка част от тялото ми, но не посмях да помръдна, докато Нова се задържа там още миг.
За щастие, тя изчака само още една секунда, ръката ѝ се свиваше встрани, а в очите ѝ проблясваше някаква емоция, която не можех да разгадая, докато гледаше, карайки ме да се страхувам, че може да отвори гардероба. Но вместо това тя се обърна и си тръгна, а стъпките ѝ се губеха в далечината, докато ние чакахме там, ужасени, ядосани, но и някак победени.
Размених поглед с Бърни, преди да се измъкнем от гардероба и бързо да излезем от офиса.
– И така, Нова е корумпирана, Маргьорит е на наша страна и… току-що ни се размина? – Бърни въздъхна невярващо, докато тичахме към вратата в далечния край на коридора.
Кимнах почти роботизирано, като погледнах през рамо, в случай че всичко все пак щеше да се провали. Но никой не се появи там, никой дракон не изскочи да ни погълне и K.О.Р.Г. не се появиха, за да ни отвлекат.
Бяхме се справили. Но имах чувството, че това съвсем не беше краят, защото ако Нова наистина беше под контрола на Лайънъл, тогава тази игра току-що беше станала много по-опасна, а ние още далеч не бяхме в безопасност.

Назад към част 44                                                       Напред към част 46

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!