КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяко негово желание – книга 7 – част 14

***

Кали свали ризата си, оставяйки се открита пред него – носеше прозрачен сутиен и зърната ѝ стърчаха твърдо през тънката материя.
Изражението на Хънтър беше бдително, но пасивно. Той и направи жест да продължи. Тя свали токчетата си и смъкна панталоните си до глезените. Сега беше само по сутиен и бикини. Погледна надолу, за да види как по цялото ѝ тяло се появява червенина.
А вече беше пропила бикините си в желанието си за него.
– Засега можеш да си оставиш сутиена и бикините – каза той. – Макар че скоро ще ме молиш да ти ги сваля.
Тя потръпна, знаейки, че вече иска да ги съблече. Искаше да бъде гола за него.
Повече от това, тя искаше Хънтър да я хвърли на пода точно сега и да влезе в нея, да прави любов с нея по начина, по който го беше правил преди – насила, диво, почти без контрол.
– Ела тук – каза той и посочи мястото до себе си. Тя послушно отиде до мястото, където стоеше той.
Кали погледна надолу, страхувайки се да срещне погледа му. Не беше сигурна какво ще открие.
Хънтър започна да дърпа една от веригите надолу и цялата система заскърца, изви се и застена, докато различните въжета и ролки се движеха в унисон. Той дръпна една от веригите надолу, докато не се озова на нивото на стомаха на Кали. В края на веригата имаше чифт кожени белезници.
Хънтър взе ръцете на Кали и ги постави в кожените белезници. Докосването му беше твърдо, но не грубо. Бавно затегна кожените колани около китките ѝ, пристягайки ги така, че тя да не може да се освободи. Ръцете ѝ вече бяха основно свързани.
– Засега си моя – каза той. – Съгласна ли си?
– Да – кимна тя. Усещаше как по челото и горната ѝ устна се събират капчици пот.
Всичко се случваше толкова бързо – цялата ситуация бе придобила сюрреалистичното качество на сън, на фантазия. Ето я тук, в сложната сексуална тъмница на Хънтър Риърдън, играеше някаква роля, но не беше сигурна какво точно включва нейната роля.
Въпреки това не изпитваше страх за безопасността си. По-скоро и се искаше да се отпусне, да бъде без задръжки, да му се отдаде напълно – но не беше готова да се справи с това, което можеше да означава, когато тази малка фантазия свърши.
Дали след това ще може да се погледне в огледалото и да не се почувства засрамена, мръсна, омърсена по някакъв начин?
Хънтър започна да върти лоста отстрани на приспособлението и бавно веригата започна да се издига към тавана. Докато се издигаше нагоре, веригата повдигаше ръцете ѝ все по-нагоре над главата.
Нещо в това беше толкова невероятно уязвимо и еротично, а Кали не знаеше защо. Дали заради факта, че Хънтър я наблюдаваше толкова внимателно, сякаш обръщаше толкова внимание на всяко нейно изражение, движение на очите, дишане, напрежение в раменете ѝ?
В един момент той нежно сложи ръка на тила ѝ и се наведе към ухото ѝ.
– Отпусни се, отпусни се.
И тогава изведнъж раменете ѝ се отпуснаха и удоволствието беше изискано, като невероятно разтягане в йога. Тя позволи на веригата да задържи тежестта ѝ и сякаш беше лека като перце.
– Погледни гърдите си, Кали – прошепна той в ухото ѝ. Дъхът му гъделичкаше ушната и мида и ушния и канал. – Погледни надолу към тези перхидролени, стегнати зърна.
Тя погледна надолу. Между гърдите ѝ се стичаше блестяща следа от пот. Поначало нямаше огромни гърди, а с ръцете, изпънати високо над главата ѝ, те се бяха сплескали донякъде. Това сякаш накара зърната ѝ да изпъкнат още повече през сутиена и те бяха толкова твърди, колкото никога досега.
– Кажи ми какво виждаш – каза той.
– Не знам какво имаш предвид. – Гласът ѝ леко трепереше.
– Възбудена ли си?
– Да. – Тя кимна.
– И как разбрах?
– Можеш да разбереш, защото зърната ми са твърди – каза тя. Признанието и послужи, за да ги направи още по-твърди, и тогава бузите и почервеняха, защото знаеше, че Хънтър е видял.
– Да, наистина са много твърди. Това ми харесва. Доставя ми удоволствие. Искаш ли да ми доставиш удоволствие точно сега?
– Да.
– Това е добре. Сега ми разкажи за путката си. Опиши как се чувства в този момент. – Тялото му беше разположено настрани, така че тя можеше да го усеща и смътно да го вижда с ъгълчето на окото си. Но тя не беше изнервена или разсеяна от зрителния му контакт.
– Путката ми е мокра – каза тя. За пореден път актът на признаване сякаш я развълнува още повече и тя усети прилив на топлина във входа между краката си.
Ръката на Хънтър погали нежно врата ѝ, изпращайки тръпки и студени вълни нагоре и надолу по гръбнака ѝ. Изведнъж ръката му се уви около косата ѝ и започна да я дърпа, докато шепнеше в ухото ѝ.
– Мисля, че искаш да вкарам твърдия си член докрай във влажната ти путка. Мисля, че искаш да те накарам да свършиш отново и отново.
– Да – изпъшка тя.
Той не дърпаше косата ѝ прекалено силно. Само толкова, колкото да предизвика изтръпване на скалпа ѝ. По някакъв начин това накара останалата част от тялото ѝ да се почувства още по-уязвима за докосването му.
– Искаш ли да посегна към сутиена ти точно сега и да погаля голата ти гърда, да погаля зърното ти. Да си играя с него. – Дъхът му беше горещ до ухото ѝ.
Верижката дрънчеше, когато тя неволно се дръпна, представяйки си ръката му върху нея. Тя затвори очи, представяйки си го, надявайки се, че той ще се възползва от тази възможност и наистина ще го направи.
– Искам да ме докосваш, Хънтър – изстена тя.
Започваше да губи себе си. Нещо в това място, в тази стая, в уединението и интимността ѝ. Само те двамата тук долу – и никой никога нямаше да разбере какво се е случило между тях.
– Точно така. Кажи името ми. Помоли ме да направя това, което искаш от мен.
– Моля те, Хънтър. Изсмучи ми циците. Чукай ме.
Той я дръпна за косата и веригата заскърца под тежестта ѝ, а тя се люшна леко напред-назад. Може би затова той нарича това люлка, помисли си тя, разсеяна за момент. Той отново дръпна главата ѝ назад с бързо издърпване на косата ѝ и това я върна към момента.
– Какво ще направиш, ако посегна към тези бикини и докосна с пръсти голата ти путка? – Попита той.
– Бих… би ми харесало – прошепна тя. Бедрата ѝ я боляха. Тя облиза устните си. – Моля те, докосни ме малко там долу.
– Не. Още не. Не и докато не се отдадеш напълно на милостта ми. Днес ще те притежавам, Кали. – Гласът му беше нисък и изискващ, обещаващ, че знае, че това е неизбежно. – Ще ти покажа, извън всякакво съмнение, че твоето място е тук, при мен.
Цялото ѝ тяло се сви от нещо като вълна от удоволствие. То беше необикновено. Кали никога не беше изпитвала нещо подобно. Със сигурност не беше оргазъм, тъй като не се зараждаше там долу. И все пак усещането беше много подобно. Най-голямата разлика беше, че тя не изпитваше онова чувство на завършеност. Всъщност, точно обратното.
Отчаянието ѝ за завършеност нарастваше.
– Искам да ми покажеш, Хънтър. Искам да знам какво е това.
– Защо искаш да продължа? – Попита я той. – Мислех, че си казала, че този живот не е за теб.
– Не знам. – Това беше истината. Готовността ѝ да му се подчини в този контекст беше шокираща. Чувстваше, че може би той е бил прав – че веднага е видял в нея нещо, което му е подсказало, че е създадена за подобна ситуация.
– Разбира се, че знаеш защо, Кали – порица я той. – Кажи ми защо искаш да продължа или ще те оставя да висиш там. И ще оставя путката ти, обляна в сокове, да плаче за ръката и члена ми. Но няма да я докосна, докато не ми кажеш истината.
– Не знам какво искаш от мен.
– Само истината. Защо се съпротивляваш на това, след като дълбоко в себе си точно това искаш най-много?
– Страх ме е. Не искам да бъда лоша. Не искам да пазя тайни.
Той направи малка пауза. Ръката му освободи косата ѝ и устните му се отдръпнаха от ухото ѝ. Тя все още го усещаше близо до себе си, топлината на тялото му, очите му върху нея.
– Това е много добре – каза той накрая. – Много честно.
– Опитвам се – каза тя.
– Няма нищо лошо в това, което правим тук – отвърна той. – Щом ти си щастлива, на кого му пука какво мисли останалата част от света?
Тя затвори очи.
– Не ми пука. Просто искам да ме докосваш.
– Знам. Но трябва да си готова, Кали. Искам да си толкова подготвена, че когато върхът на пръста ми докосне самия край на бикините ти, да свършиш така, сякаш съм те чукал от дни.
– Вече съм готова, кълна се. Толкова съм готова.
– Все по-близо си, това е вярно. Всъщност мисля, че може би си готова да свалиш този досаден сутиен. – Ръката му се вдигна и разкопча сутиена ѝ. Той падна и се свлече на пода. Тя погледна надолу и видя как той пада в краката ѝ. Сега гърдите ѝ се разкриваха, а розовите ѝ зърна бяха твърди и болезнени.
Ръката му докосна гърба ѝ, където някога беше сутиенът ѝ. Връхчетата на пръстите му докоснаха кожата ѝ и тя скочи напред, задъхвайки се.
– Това е – прошепна той в ухото ѝ. – Искам да имам този ефект върху теб. Искам да реагираш точно по този начин.
Тя отново затвори очи и се опита да се съсредоточи върху учестеното си дишане. Намали темпото, каза си тя. Не му позволявай да спечели с лудите си игри на ума. Вземи се в ръце.
– Какво си мислиш, Кали? – Попита той, сякаш беше прочел мислите ѝ.
– Мисля си, че трябва да се успокоя – засмя се тя слабо.
– Не, това не е правилно – каза той. Тонът му стана рязък. – Отново ми се съпротивляваш.
– Не се съпротивлявам. Аз просто…
– Ти просто нищо. Не искаш ли да свършиш?
Тя направи преглед на тялото си. Болката във влажния и проход се беше задълбочила и сега нуждата беше силно, пулсиращо желание. Мокрите бикини, които прилепваха към кожата ѝ, бяха доказателство колко много искаше това.
– Разбира се, че искам да свърша. Но ти няма да ми позволиш, нали?
Той се засмя близо до ухото ѝ.
– Без съмнение ще го направя. Когато настъпи подходящият момент.
– Кога ще е подходящо?
– В момента, в който престанеш да се бориш с мен, Кали. В момента, в който се предадеш напълно, ще разбера и ще ти дам това, от което се нуждаеш.
Главата на Кали падна напред, докато тя въздишаше. Очите ѝ все още бяха затворени. Раменете и китките ѝ вече започваха да я болят.
– Колко време трябва да остана така?
– Толкова, колкото е необходимо.
– Но ние трябва да се срещнем с Ред в шест.
– Кали, ти се връщаш назад. Справяше се толкова добре, а сега се връщаш назад.
– Уморена съм.
– Много ли си уморена?
Тя облиза устните си. Емоционално беше уморена. Физически не се чувстваше толкова зле – но беше разтревожена. Това бутане и дърпане се отразяваше на психиката ѝ.
– Все още се страхувам да се отпусна – призна тя.
– Просто го направи – каза и той. – Точно сега. Отдай се и ми се довери напълно. Знай, че винаги ще те пазя.
Тя се съсредоточи върху думите му, върху звука на гласа му. Чудеше се какво ли би било да се поддаде напълно на изискванията му? Какво ли щеше да бъде, ако за кратко време просто си позволи да бъде само слугиня на всяко негово желание?
Нещо в това беше много страшно, но и много привлекателно. Представяше си как го обслужва по всякакъв начин – наложница в краката му, която го довежда до кулминация с устата, ръцете, путката си. Щеше да му позволи да я вкара в устройствата си и щеше да му позволи да опознае тялото ѝ отвътре и отвън, докато успее да свири на нея като на инструмент.
Никой никога не я беше молил да прави такива неща и тя никога не се беше замисляла дали това би ѝ харесало или не. Не можеше да отрече, че мислите я възбуждат – не можеше да отрече, че да бъде вързана за тази верига е вълнуващо само по себе си. Не можеше също така да отрече, че иска Хънтър на всяка цена.
– Просто ми се довери – прошепна той отново. – Дай ми това време. И когато всичко свърши, ще знаеш със сигурност какво наистина чувстваш.
По някакъв начин последното му изречение отключи вратата за нея и тя успя да мине през нея. Усещаше как тялото ѝ се отпуска, мускулите се разхлабват, а веригата става наужким, тъй като вече не се държеше на краката си.
– Да – каза той, гласът му беше триумфален. – Да, Кали. Вече ми се подчиняваш. Виждам го по начина, по който изглежда тялото ти, по потта по кожата ти, по цвета на бузите ти и по миризмата на путката ти.
Той протегна ръка надолу и докосна корема ѝ, който леко се сви под допира му. А след това вкара ръката си под бикините ѝ и докосна треперещия ѝ вход. Цепнатината беше хлъзгава от соковете ѝ. Той я разтърка, отначало бавно, после набра скорост.
– О, Боже – изстена тя. Краката ѝ се свиха под нея, а веригата подскочи нагоре-надолу.
Тя отметна глава назад и извика в екстаз. Тялото му се притисна към нея отзад, обгръщайки я. Едната му ръка стискаше здраво гърдите ѝ, плъзгайки се по потната ѝ, хлъзгава кожа, докато другата ръка държеше набъбналият ѝ клитор, а пръстите му бавно навлизаха в тунела ѝ.
Ритмично, пръстите му я обработваха, докато той шепнеше в ухото ѝ.
Тя се изгуби в съблазняването му – очите ѝ бяха затворени, а гласът му я водеше, сякаш се опитваше да намери пътя през гората в черна нощ.
– Да, Кали – каза той в ухото ѝ. – Позволи ми да те чукам така, както искам да те чукам. Толкова ми е твърд за теб, точно сега. Чувстваш ли ме срещу дупето си, как разтварям бузите ти, докато разтварям путката ти с пръстите си?
Тя вече не говореше и дори не кимаше. Просто го остави да ѝ каже какво да прави и какво иска от нея.
Ръката му хвана едната гърда, после другата, пощипваше зърната ѝ, търкаше ги между пръстите си и после отново хващаше гърдите ѝ, докато другата му ръка продължаваше да се рови в путката ѝ. Скоро започна да масажира и клитора ѝ.
Кали се задъхваше, знаейки, че скоро ще избухне в своята кулминация. И точно тогава той спря.
– Добре – каза той. – Свършихме тук. – Той рязко я пусна и тя се почувства студена и самотна, отвори очи, примигвайки в ярките светлини на мазето.
– Какво? Какво имаш предвид? – Каза тя, а гласът ѝ издаваше разочарованието ѝ. – Свършихме? Просто така?
Той започна да върти манивелата и системата от ролки се задейства, а веригата, която държеше ръцете ѝ нагоре, се отпусна. Скоро тя стоеше със спуснати пред себе си ръце, окована с белезници като затворник в затворническа килия.
Хънтър се приближи до нея и ги разкопча, като за кратко масажира китките ѝ, които бяха зачервени от мястото, където ги бяха свързали белезниците.
– Точно така – каза той и се усмихна. Тръгна към стълбите.
– Не, това не е честно – каза тя.
Той се обърна и усмивката му изчезна.
– Какво имаш предвид, че не е честно?
– Ти каза, че ще свърша. Не свърших. Ти нарочно спря точно когато бях на път да го направя. Не знам защо го направи.
– Спрях, когато беше време да спра – каза и той. – Това е всичко.
– Това са глупости.
Той се засмя и сви рамене.
– Каквото кажеш.
– Може би ти си този, който се страхува – каза тя, докато той тръгваше нагоре по стълбите. – Мисля, че знаеш, че съм смела и съм направила всичко, което си поискал, и затова си се уплашил!
Тя чу как стъпките му спират. Той бавно се върна надолу, а очите му пламтяха. Гърдите му се издигаха, а ръцете му изглеждаха по-големи, отколкото само преди миг.
– Това ли си мислиш? – Попита той тихо.
– Не знам защо си направил това с мен. Знам само, че ми обеща нещо.
– Добре, тогава. – Той се усмихна. – Понякога трябва да свикнеш с разочарованието.
Тя беше гола, с изключение на бикините си, и емоционално се съблече. Погледът в очите му изведнъж беше толкова студен и безразличен, че тя се разплака. Тя падна на колене.
Тогава той се приближи до нея, коленичи и взе главата ѝ в ръцете си.
– Погледни ме, Кали – каза той.
Когато тя срещна погледа му, той се наведе и я целуна дълбоко и страстно. Миг по-късно те бяха увити в ръцете си, а той целуваше шията ѝ и ближеше солта и потта от гърдите ѝ. Ръцете му галеха тялото ѝ с твърда интензивност. Той продължи да целува и ближе надолу по тялото ѝ, облиза корема ѝ, а после краката ѝ се отвориха, той изведнъж плъзна бикините ѝ надолу по бедрата и покрай глезените ѝ.
Главата на Хънтър се спусна надолу и той облиза цепнатината на отвора ѝ, преди да засмуче пулсиращия ѝ клитор.
Кали свърши неочаквано, а бедрата ѝ се раздвижиха нагоре-надолу.
Когато приключи с кулминацията ѝ, Хънтър разкопча ципа и посегна към боксерките си.
Миг по-късно ерекцията му беше извадена и той беше върху нея. Тежестта на тялото му я притискаше и тя си спомни за онази нощ в леглото му, за начина, по който се беше любил с нея – оттогава си фантазираше за това.
– Вземи ме – изстена тя. – Вземи ме, Хънтър. Моля те.
Лицето му беше дълбоко концентрирано, докато той маневрираше с члена си директно срещу подутия ѝ, капещ вход. Тя разтвори краката си и се отвори за него, отвори се, доколкото можеше.
Главата на пениса му се притисна към цепнатината ѝ, разтвори я, прокара я през всички слоеве на треперещата ѝ плът.
Тя отново свърши, когато той навлезе дълбоко в нея.
– Кали – прошепна той в ухото ѝ. Той все още беше напълно облечен и докато тя обгръщаше с ръце мускулестия му торс, притискайки гърба му, усещаше как сърцето му се блъска в нейното.
– Толкова съм мокра за теб – каза му тя.
– Чувствам те. – Той я погледна в очите, докато се вмъкваше и после се измъкваше, влизаше и излизаше.
Бедрата му се удряха в таза ѝ, нагоре-надолу, а задните ѝ части се удряха в пода на мазето.
Отзвукът беше като магия, усещаше се като вълни на екстаз и тя свършваше отново, докато настоятелните му тласъци ставаха все по-мощни.
Скоро той се блъскаше в нея, разтваряше я и я изпълваше, а после се измъкна от нея.
– Вземи ме в устата си – заповяда той.
Жадно тя седна и пое мъжествеността на Хънтър в устата си. Заля я солен вкус, но тя го изсмука с удоволствие. Помисли си, че вкусът му е невероятен, чист и съвършен.
Дори когато свърши, и се прииска още. Още от него.

Назад към част 13                                                           Напред към част 15

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!