КЕЛИ ФЕЙВЪР – За Неговото доверие – книга 5 – част 2

***

Това бяха три дни.
Три дни, откакто всичко се беше променило и целият свят на Никол беше потъмнял. Не, не напълно тъмен, защото тя все още имаше Ред. Но всичко беше покрито със сив филм, а тя беше заседнала в сивото. Сякаш краката ѝ бяха пълни с олово, всяка стъпка я болеше и изцеждаше енергията ѝ.
Тя лежеше предимно в леглото и имаше нужда да се погрижат за нея, а Ред правеше точно това. Може би му се искаше по цял ден да лежи в леглото и някой да се грижи за него. Сигурно и той имаше за какво да тъгува, както и тя. Само за един месец беше загубил бизнеса, който цял живот беше градил от нулата, а след това беше загубил и нероденото си дете.
Да загубиш бебето си е болезнено, но да нямаш възможност да го опознаеш или да го държиш в ръцете си също е болезнено.
Лекарят не можеше да им каже дали това е момиче или момче – беше твърде рано за това. Никол искаше да знае – искаше да може да скърби, а някак си и се струваше, че познаването на пола на бебето ще помогне на този процес.
Наскоро тя започна да усеща, че бебето е момиче. Никол не знаеше откъде се е появило това убеждение, но въпреки това реши да го приеме. Тайно нарече момиченцето Рене и си даде вътрешно обещание да не го забравя. Разбира се, тя е била само на седем седмици, но все пак е била жива и Никол е смятала, че е важно да я помни, независимо от всичко.
На Никол също така беше казано, че може да отнеме седмици, докато тялото ѝ го „изхвърли“, сякаш бебето е било някак лошо и е трябвало да бъде наказано, но всъщност тя го беше направила вчера.
Това се случи, когато следобед получи поредния силен пристъп на спазми и отиде до тоалетната. Беше видяла сивия фетален сак и всичко останало, беше ужасно и дълбоко тъжно, но все пак това и беше донесло някакво заключение.
Така че сега физическата част беше приключила. Нямаше вече бебе, нямаше какво да се случи – само тази празнота, този сив въздух, през който Никол се разхождаше, говореше и виждаше.
Сега тя искаше само да лежи в леглото, а Ред ѝ позволяваше да го прави. Носеше ѝ храна, галеше я по косата, говореше ѝ тихо и държеше ръката ѝ в своята. Казваше ѝ, че всичко ще бъде наред, че в един момент отново ще се оправи. Каза ѝ да не бърза.
Но днес вече не можеше да не бърза, защото майка ѝ беше на гости в къщата. Майка ѝ за първи път щеше да бъде в имението и Никол не знаеше как ще реагира на всичко това.
– Майка ти е на входната врата – каза Ред на Никол, когато влезе в спалнята. – Искаш ли да слезеш или да я доведа горе?
– Не, не, ще стана и ще сляза долу. – Бавно Никол се избута в седнало положение.
Имаше нужда от душ, но нямаше да има време точно сега. Въпреки че от вчера знаеше, че майка ѝ ще дойде, Никол все още не можеше да се раздвижи. Беше като робот-играчка, чиито батерии се изтощават. Ред излезе от стаята, а Никол стана, отиде в банята, изми лицето си, изми зъбите си и си сложи дезодорант.
След това се преоблече в някакви торбести панталони и удобен суитчър. Върза косата си на конска опашка и се огледа в огледалото. Изглеждаше жълтеникава, болнава, а в очите ѝ се четеше депресия.
Сложи си малко грим – нищо особено, само за да придаде цвят на лицето си.
След това Никол слезе долу, за да изчака майка си да пристигне.
Ред вареше кафе, когато Никол влезе в кухнята. Той я погледна, а изражението му беше изпълнено с надежда. Никол знаеше какво означава това изражение. Тя знаеше, че той чака истинската Никол да се върне при него. Този ходещ, говорещ призрак – този странен фантом не беше Никол, в която се беше влюбил.
– Искаш ли кафе? – Попита той, а гласът му беше прекалено бодър. Тя поклати глава и седна тежко в кътчето за закуска.
– Ами – продължи той, като гледаше как капе кафе в каната – майка ти сигурно ще иска да се освежи след пътуването от Сиракуза.
– Да, вероятно. Това е мило от твоя страна.
Той се усмихна.
– Е, аз съм страхотен, така че…
Никол се опита да му отвърне с усмивка.
– Ти си страхотен.
И тогава тя си помисли какъв страхотен баща би бил той за малката им Рене и сълзите нахлуха в очите ѝ, преди да успее да ги спре.
– Хей, добре ли си? – Попита той, като се приближи бързо към нея. Тя му махна с ръка.
– Добре съм. Просто се държа глупаво.
– Не, не се държиш, Никол. Не казвай това. – Той застана до плота и я погледна. Загрижеността беше изписана на цялото му лице. – Преживяла си нещо ужасно. Разбира се, че си тъжна.
Тя подсмръкна, извади няколко кърпички от джоба си и избърса очите и носа си.
– Просто ми се струва, че вече е достатъчно.
– Мина по-малко от седмица – каза той. – Не се притеснявай от себе си.
– Все още не мога да повярвам – каза Никол и поклати глава. – Бях толкова сигурна, че тя ще бъде наша. Бях сигурна в това.
– Тя беше наша – тя винаги ще бъде наша – каза той, приближи се и я хвана за раменете. Очите на Ред се взираха в тези на Никол, а гласът му беше твърд. – И за краткото време, в което беше част от този свят, вътре в теб, тя беше обичана. Никога няма да забравим за нашето момиченце. Никога.
Тогава Никол го прегърна, защото той току-що беше изрекъл на глас точно това, което тя си беше обещала. Не беше мислила, че някой ще разбере нуждата ѝ да си спомни за такова малко нещо – малко бебе, което едва ли е съществувало за останалия свят. Но тя имаше нужда да си спомни, а очевидно и Ред.
Докато се прегръщаха и се утешаваха в прегръдките си, на вратата се чу силен звън.
– Майка ми – прошепна Никол.
– Сега просто се отпусни и се опитай да не се изнервяш – предупреди я Ред. – Знаеш каква е тя.
– Ще се опитам. – Тя се усмихна с пресилена, клоунска усмивка. – Виждаш ли колко съм добра?
– О, момиче. – Ред си пое дълбоко дъх. После отиде да отвори вратата.
Никол ги чу да си говорят с ниски тонове, които отекнаха до нея от фоайето.
Минута по-късно влезе майка ѝ, изглеждаща така, сякаш е била изстреляна от оръдие. Винаги е била енергична, но сега, когато Никол беше толкова депресирана, изглеждаше още по-пресилена.
– Скъпа – каза майка ѝ, усмихна се тъжно и се втурна да я прегърне. На ръката си държеше чанта, но и голяма найлонова торба с нещо голямо, което Никол все още не можеше да идентифицира.
Ред последва по-възрастната жена.
– Направил съм кана кафе.
– О, ти си толкова мил. Това би било прекрасно – каза му възрастната жена.
Никол гледаше майка си с тъпо подозрение. Поведението ѝ беше странно – прекалено дружелюбно, за да е истинско – особено към Ред. Не беше ли намразила този мъж само преди седмица?
Възрастната жена седна до Никол в кътчето за закуска, докато Ред и наливаше кафе, както и едно за себе си.
– Как го пиеш? – Попита той.
– Капка сметана и една лъжичка захар – каза майка ѝ.
Ред го приготви бързо, разбърка го и ѝ подаде чашата с лека усмивка.
– Надявам се да ти хареса.
– Сигурна съм, че ще ми хареса. Някаква специална напитка ли е?
– Starbucks French Roast – каза той.
Никол си помисли, че майка ѝ не е очарована, сякаш се е надявала на нещо по-екзотично.
– Никога не бих могла да си позволя да пия „Старбъкс“ всеки ден – каза тя, отпивайки от чашата си. – Трябва да се задоволя с „Фолджърс“.
Ред кимна съпричастно. Никол се вгледа в ръцете си.
– Скъпа – каза майка ѝ тихо. Никол я погледна.
– Да?
– Изглеждаш депресирана.
– Предполагам, че съм депресирана.
Майка ѝ кимна замислено.
– Знам, че това е труден момент. Ужасно е това, което се случи. Баща ти и аз бяхме съкрушени, когато Ред се обади и ни съобщи новината.
Ред отиде до плота, държейки собствената си чаша кафе, и с трепет огледа напрегнатата сцена, която се развиваше пред него.
– Никол и аз наистина оценяваме съболезнованията ви и цветята, които пристигнаха вчера – каза той.
Барб му кимна.
– Разбира се, това беше най-малкото, което можехме да направим.
Тя видимо просветна и се обърна към Никол.
– Както и да е, донесох нещо, което би трябвало да те развесели.
Никол гледаше със съмнение, докато майка ѝ отваряше найлоновата торбичка и изваждаше мостри от различни цветни кърпи с различни мотиви на всяка.
– Какво е това? – Попита Никол.
– Това са някои възможности за покривки за масата ти – за сватбата. – Тя ги сложи на плота. – Особено ми харесва този десен. – Посочи мостра от бяла покривка със златни и сини ивици.
Никол дори не можа да се съсредоточи върху него. Изпитваше пълна и тотална незаинтересованост към това, което майка ѝ показваше.
– Аз… предполагам, че е хубав – промълви тя.
– Дали ти харесва? Наистина ли ти харесва?
– Добре е. Да.
– Само добре?
– Мамо, не знам какво мисля за дизайна на покривката. Не мога да се съсредоточа върху тези неща в момента.
Майка ѝ ставаше все по-разочарована и изглеждаше, че фасадата ѝ на щастлива жена се руши.
– Сега е точното време да се съсредоточиш върху такива неща. Трябва да откъснеш ума си от цялата тази депресия и да се заемеш с нещо здравословно.
– Просто не ме интересува.
– Добре. Добре. – Тя грабна мостричките и ги прехвърли в найлоновата торбичка. – Ще оставя тази торбичка тук за теб, а ти можеш да ми кажеш, когато имаш възможност да я разгледаш. Какво ще кажете?
– Звучи добре, мамо.
Майка ѝ вдигна брадчка и едва доловимо поклати глава.
Ред въздъхна дълбоко, сякаш усещаше какво предстои.
– Знаеш ли какво? Дори не съм ви развел, госпожо Мастърс.
Майката на Никол го погледна и се усмихна.
– Можеш по-добре, отколкото да ме наричаш така. Името ми е Барб.
– Барб, искаш ли да те разведа?
– Би било чудесно. Между другото, не мога да повярвам колко много земя имате на разположение. Когато шофирах, си помислих, че по някакъв начин съм се пренесла в друга държава. Толкова е красиво тук.
– Благодаря – каза Ред, хвана я за ръка и я изведе от кухнята.
– Никол? – Попита майка ѝ, като се огледа през рамо. – Ти идваш ли с нас?
– Не, мисля, че просто ще остана тук, докато се върнете.
Никол видя раздразнението, примесено с тревога, което се появи на лицето на по-възрастната жена, докато Ред я извеждаше от кухнята.
Никол знаеше, че той прави тази „обиколка“ най-вече за да си почине тя от майка ѝ, и му беше благодарна за тази добрина. Но не можеше да се усмихне дори малко – дори когато си помисли колко невероятен беше Ред и колко сигурна се чувстваше с него напоследък. Нищо не можеше да я изтръгне от това отчайващо състояние.
Около двадесет и пет минути по-късно Ред и майка ѝ се върнаха в кухнята. Изглежда се разбираха чудесно. Майка ѝ се изчервяваше и се смееше като тийнейджърка, а Ред се смееше заедно с нея.
– И ти позволиха да кажеш това по телевизията? – Попита майка ѝ в отговор на някакъв сюжет, с който Никол не беше запозната.
Ред кимна и се усмихна.
– Позволиха ми да го кажа, защото им платихме достатъчно, за да ми позволят да го кажа. Но аз не го направих само за да бъда противоречив, а защото вярвах, че е важно.
Майка ѝ кимна.
– Мисля, че си постъпил правилно, Ред.
– Очевидно телевизията беше съгласна с теб, защото ме поканиха отново на следващата година.
Двамата се върнаха в кътчето за закуска, където Никол все още седеше, едва помръднала, откакто бяха излезли от стаята.
Майка ѝ сега обърна внимание на Никол.
– Къщата е толкова прекрасна, скъпа – каза тя.
– Благодаря, мамо. Наистина ми харесва.
– След сватбата ще я направиш своя собствена?
Никол се замисли и сви рамене.
– Не знам. Доста е хубаво така, както е.
– Но това все пак е неговата къща – тя не е представителна за твоите вкусове, скъпа. Не си ли съгласен, Ред?
Ред кимна съвсем леко.
– Да, предполагам, че е предимно моя. Но от друга страна, току-що дойде един дизайнер и подреди всичко, така че в известен смисъл това също не е моят вкус.
– С удоволствие бих дошла и бих ви помогнала и на двамата да го пребоядисате след сватбата – каза майката на Никол и очите ѝ почти светнаха.
– Ще видим, мамо. Нека просто да правим нещата стъпка по стъпка.
Майка ѝ въздъхна.
– Наистина се опитвам да правя всичко възможно с теб, Никол. Какво повече мога да направя?
– Не съм казала, че правиш нещо лошо.
– Тогава пък какво е?
Ред се наведе над плота и стисна ръката на Никол.
– Мисля, че Никол е просто уморена и тъжна, Барб.
– Разбирам, че това е било разочарование – отвърна майка ѝ. – Но ми се струва, че е малко прекалено, начинът, по който се оплакваш, сякаш животът, какъвто го познаваме, е приключил.
Никол я погледна и за кратък миг наистина и се прииска да я плесне по лицето. Той изчезна толкова бързо, колкото се беше появил, но усещането за силен гняв я разтърси.
– Не е нужно да оправдавам чувствата си пред теб – каза тя, като гласът ѝ леко трепереше.
– Знаеш ли, ти не си първата жена, която преминава през нещо подобно. – По-възрастната жена се премести на седалката до дъщеря си и сниши гласа си заговорнически. – Това се случи на баща ти и на мен преди много години.
Никол я погледна по-внимателно. Сякаш за пръв път видя как наистина изглежда лицето на майка ѝ – не само такова, каквото си го представяше. И видя, че майка ѝ се е състарила, без Никол да забележи това. Очите ѝ имаха големи, дълбоки торбички под тях, а брадичката ѝ беше месеста и увиснала. Кожата на шията ѝ беше отпусната и набръчкана.
Мамо, ти си стара! Искаше да каже тя. Кога ти се случи това? Кога се превърна в тази уморена, стара дама, която рядко казва добра дума за някого, включително и за единствената си дъщеря?
Но точно както желанието да я удари дойде и отмина, така и странното чувство, че за първи път вижда възрастта на майка си.
– Никога не си ми казвала, че си направила спонтанен аборт – каза накрая Никол.
Майка ѝ само кимна, сякаш горда от факта, че е имала такъв аборт и че е имала смелостта да запази болката от него за себе си през всичките тези години.
– Е, ти не знаеш всичко за мен, скъпа.
– Наясно съм с това, мамо.
– Бяхме много разочаровани, когато това се случи. Но си казах – Барб, това ще се случи, когато трябва, а не по-рано. Има план за теб и това просто не беше твоето време.
Никол повдигна вежди.
– Толкова е просто, а?
– Не беше просто, беше просто истината. Няма смисъл да си извиваш ръцете за това. Понякога се случват такива неща.
– Не знам – каза Никол тихо. Тя не искаше да има такова клинично отношение към смъртта на нероденото си бебе. Не можеше да има такова отношение – това щеше да е като своеобразна втора смърт, която да изхвърли бебето от съзнанието ѝ завинаги. Не заслужаваше ли това сладко малко дете поне някой да си спомни, че е растяло и се е стремяло да се роди и че дори не е имало шанс да живее? Не заслужаваше ли поне някой да си мисли за нея от време на време и да я обича въпреки всичко?
– Повярвай ми, Никол. Аз съм много по-възрастна от теб и може би съм научила едно-две неща за това да бъдеш майка.
Никол кимна с глава и се опита да приеме думите на майка си за чиста монета, като в същото време си позволи да почувства това, което чувстваше тя. Не искаше да започне да се чувства виновна за това, че е тъжна, в допълнение към всичко останало, което преживяваше.
И тогава се намеси Ред.
– Барб, мисля, че мога да говоря от името и на двама ни, когато ти кажа, че наистина оценяваме мъдростта ти. Уважавам факта, че си преминала през свой собствен труден момент и си излязла от него по-силна отпреди.
– Аз просто направих това, което трябваше да се направи. Все пак станах и продължих живота си. Трябваше да работя на пълен работен ден, дори тогава. Отидох на работа, върших си работата и никой не би разбрал, че съм преживяла спонтанен аборт.
Ред се усмихна с търпеливо разбиране.
– В същото време Никол е различен човек и в момента е тъжна. Нямам нищо против, ако е тъжна толкова дълго, колкото е необходимо.
– Никога не съм казвала, че не трябва да е тъжна.
– Добре, тогава – усмихна се Ред. – Значи всички сме съгласни. Никол ще отдели каквото време и е необходимо, за да се възстанови от това. Всички сме тъжни и подкрепяме Никол на сто процента.
– Никога не съм казвала обратното.
Никол си пое дълбоко дъх.
– Всичко е наред. Всичко е наред.
– Подкрепям теб и Ред. Не искаше ли точно това?
– Да, и това означава много за мен.
– Е, просто не разбирам защо всички тук са толкова тужни и мрачни. Това не е здравословно.
– Никой не е мрачен. Просто ни трябва малко време.
– Ами ти имаш само толкова време. Мислех, че планирате сватба.
– Планирах и пак ще планирам. Когато се почувствам готова за това.
– Може би невинаги е най-добре да имаш толкова много време и пари, че да можеш да си позволиш да бъдеш депресиран. Аз не можех да си позволя да бъда депресирана.
Ред плесна с ръце.
– Какво ще кажеш да помоля готвача Роланд да ни приготви нещо за ядене, а?
Майката на Никол кимна недоволно и Никол си пое дълбоко дъх. Тя не знаеше дали изобщо ще успее да преживее посещението на майка си. Не искаше нищо повече от това да се върне в леглото и да затвори очи – да накара всичко да изчезне.
Но тя прокара пътя си така, както майка ѝ би искала да го направи.
Готвачът Роланд беше в готовност, дойде в кухнята и им приготви чудесен обяд с лимоново пиле върху лингуини. Никол предимно се ровеше в храната си, но Ред и Барб изядоха всяка хапка от своята.
Въпреки протестите си, Барб сякаш обичаше да я обслужват и да се грижат за нея, сякаш това беше нейното тайно рождено право да бъде кралица или член на аристокрацията. До края на деня тя пиеше вино, говореше за изкуство и се смееше на всяка дума, излязла от устата на Ред.
А после падна нощта и тя каза, че ще се прибере вкъщи, макар че пътят обратно щеше да е дълъг.
– Искам да заспя в собственото си легло – каза им тя.
Ред ѝ направи огромна чаша кафе, изключително силно, и тя го взе със себе си. Преди да си тръгне, тя прегърна Никол веднъж – силен, подобен на клещи захват, който разкри, че все още има много сили, колкото и да е остаряла. – Обичам те толкова много – прошепна тя в ухото на Никол.
– Аз също те обичам, мамо. Благодаря, че дойде.
– Довиждане, скъпа. – Тя помаха на Ред и изчезна.
– Слава Богу, че това приключи – каза Ред, докато затваряше вратата и вървеше с Никол по стълбите към основната спалня.
– Най-накрая я спечели – каза Никол. – Не мислех, че е възможно.
– Не мисля, че съм я спечелил. Мисля, че тя реши, че ще докаже, че може да ме харесва.
Никол се усмихна.
– Да, това вероятно е вярно.
Ред постави ръка върху долната част на гърба ѝ.
– Добре ли си?
– Не съвсем.
– Обичам те, Никол. И аз също съм тъжен. Не минава и секунда, в която да не мисля за бебето. Но тя е обичана. Не е ли това всичко, което всеки иска в края на краищата – да бъде обичан и помнен?
– Предполагам. – Никол отново усети сълзите в очите си. – Просто ми се иска да имахме малко време с нея. Все още я усещам, знаеш ли? – Тя притисна ръка към сърцето си. – Чувствам как малката ѝ душа ме вика. Тя искаше да я прегърна, да я държа и да ѝ пея, а ние така и не получихме възможност.
Очите на Ред вече бяха мокри.
– Знам. Знам.
Качиха се заедно на горния етаж и легнаха в леглото, а Ред я прегърна. Тя осъзна, че е по-силен от всякога. Той я държеше близо до себе си и тя усещаше аромата му, усещаше дъха му върху косата и бузата си. Беше се погрижил за нея.
Това не беше онова, което искаше точно сега. Точно сега това, което искаше, беше нейното бебе.
Но това беше достатъчно. Трябваше да е достатъчно.

Назад към част 1                                                                    Напред към част 3

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!