Кели Фейвър – За неговото удоволствие – Заради името му – Книга 23 – Част 5

***

Как можеше да запази това завинаги в паметта си?
В тъмнината Лиъм я прегърна. Тя беше гола, напълно. Ръцете му се плъзгаха по цялата ѝ кожа, докосваха я толкова умело, дразнеха я с всеки малък контакт, който правеше.
Устните му върху шията ѝ и усещането на дъха му върху кожата ѝ.
Влажността между краката ѝ.
– О, Боже. Идвам – каза тя, а ръката му също беше между краката ѝ, пръстите му я разтвориха, напъхаха се в нея, плъзнаха се, докоснаха я дълбоко.
И после устата му върху нейната уста.
– Чукай ме – каза тя отново.
– Още не.
Думите му в тъмнината я дразнеха, съблазняваха я. Тя се въртеше, достатъчно пияна, за да престане да се интересува какво ще си помисли утре.
Забраните изчезнаха. Оставаше само нуждата, желанието, знанието какво би могъл да ѝ даде, само ако вече го направи.
– Моля те, Лиъм – изпъшка тя, докато той смучеше зърното ѝ, толкова сладко и съвършено.
– Търпение – каза той, а после около китките ѝ се уви меко парче плат, докато я дърпаше по гръб на леглото.
– Какво правиш?
– Занимавам се с теб – каза той и се засмя малко, докато връзваше китките и заедно, а после тя усети, че е вързана за една от стойките на леглото.
Беше тъмно, толкова тъмно, че тя виждаше само сенки в стаята. Беше вързана, а зърната ѝ бяха твърди, болезнени и сковани. Путката ѝ беше залята със собствените ѝ сокове. Краката ѝ бяха разтворени и тя тихо стенеше.
Той напълно ме владееше. Той ме е разкъсал по някакъв начин.
Как точно го беше направил? Тя все още не можеше да каже.
Но някак си беше успял, направи го да изглежда твърде лесно и сега тя беше напълно разсъблечена във всяко отношение, а всичките ѝ защити бяха разбити.
– Искам само пенисът ти да е в мен – каза му тя.
– Скоро – прошепна той, а след това облиза гърдите ѝ, подигравайки се със зърната ѝ, преди да я целуне надолу към корема.
Краката ѝ подскочиха, докато той леко я гъделичкаше.
– Лиам! – Извика тя.
Но след това той ближеше още по-надолу, чак до върха на путката ѝ, и се чувстваше толкова добре, че тя размърда бедрата си, напълно извън контрол.
Майната му, пак ми идва, помисли си тя, засрамена от собствената си неспособност да издържи.
Беше изпитала три или четири оргазма. Бяха интензивни и тя губеше представа колко от тях изобщо е изпитала. Губеше представа за почти всичко.
Устата му беше върху нея, езикът му – върху клитора ѝ, а той засмукваше соковете ѝ в устата си, опитвайки всичко от нея.
Ръцете му хванаха здраво задните ѝ части, докато я повдигаше леко от леглото и смучеше путката ѝ.
Грейс викаше, плачеше – нуждаеше се от него повече. Сега тя се нуждаеше от всичко това.
– Моля те.
Той знаеше какво има предвид, от какво се нуждае.
– Няма да те чукам – каза ѝ той, след като тя отново свърши.
– Защо не?
– Защото. Тази вечер е за теб – каза той.
– Не искам да е само за мен. Искам и ти да свършиш – казах му аз.
Последва дълго колебание.
– Не мисля така.
– Ще направя всичко.
Той също беше гол, тя знаеше това. Беше усетила тялото му срещу своето в тъмнината, твърдия му член, който я удряше, пазейки я от време на време. Но той никога не го беше вкарвал в нея, там, където тя искаше.
– Добре тогава. Ще чукам устата ти – каза и той и възбудата му пролича в дрезгавия звук на гърлото му.
– Добре – каза тя, щастлива, че има възможност да го опита. Тя отпусна глава назад, чакайки го, а китките ѝ все още бяха вързани. Усещаше как отново се навлажнява между краката си.
Невероятно е, помисли си тя, колко горещо може да я разгорещи при всеки нов момент.
Лиъм се качи отгоре ѝ, така че да седне върху гърдите ѝ, а краката му да обхванат торса ѝ.
– Отвори устата си, Грейс.
Тя направи каквото ѝ беше казано и тогава усети как той се плъзга в устата ѝ.
Отначало той не влезе докрай – само главата му беше на устните ѝ и тя започна да го смуче.
Вкусът му беше добър – чист, малко солен, но в добрия смисъл на думата. Беше дебел, но не прекалено, и тя още не можеше да определи колко точно е дълъг. Харесваше текстурата на пениса му, главата му, която се плъзгаше между устните ѝ.
Тя поклащаше главата си, колкото можеше отдолу, опитвайки се да засмуче повече от него.
– По дяволите – каза той – това е твърде добро усещане.
Харесваше ѝ, че му е трудно да издържи. Можеше да каже, че иска да свърши. Членът му беше твърд като камък и тя усети вкуса на прекум.
Скоро той се плъзна още по-навътре в устата ѝ, чукайки я, както беше казал, че ще направи. Чукаше устата ѝ, бедрата му се движеха, членът му влизаше все по-дълбоко и по-дълбоко, докато не влезе толкова дълбоко, колкото можеше.
Лиъм изстена, когато тя го пое чак до топките му, а устните ѝ се разтягаха и напрягаха, за да влязат още.
– Ще избухна – предупреди той.
Тя му даде още, всмуквайки и изпускайки, клатейки непрекъснато глава, докато не усети, че той се пръска в нея.
Пенисът му беше докрай в устата ѝ, разширяваше се леко на ширина, докато валът се огъваше като мускул, а после изстреля семето си. Лиъм изстена силно, като се втурна отново и отново, докато продължаваше да се пръска в устата ѝ.
Беше много и тя се задави за момент, изпаднала в паника, защото той беше залял гърлото ѝ.
Лиъм сякаш усети това и се отдръпна.
– Добре ли си? – Попита той.
Тя кимна, като се опита да си поеме дъх за няколко мига.
– Да, просто беше много.
– О, човече – въздъхна той тежко. – О, човече.
– Добре ли си?
– Да. – Той замълча. И тогава развърза китките ѝ.
Тя разтриваше китките си в тъмнината, чувствайки се леко слаба и дезориентирана.
– Трябва да използвам банята – каза Грейс, след което влезе в светлата мраморна баня и изми ръцете и лицето си, изплакна устата си с някаква вода за уста, която стоеше на мивката.
Когато приключи, тя се погледна уморено. Сега наистина изглеждаше изтерзана, очите ѝ бяха кръвясали, а кожата ѝ – хлътнала.
Върна се в тъмната стая и застана там.
– Предполагам, че трябва да си тръгвам – каза му тя.
– Не – каза той. – Не бъди нелепа. Влез в леглото, Грейс.
– Не знам. Не е ли странно?
– За мен не е странно.
Тя почти не го виждаше, но изпита облекчение при звука на гласа му. Истината беше, че искаше да усети топлата му кожа, тялото му до своето.
– Добре – каза Грейс след дълъг момент на размисъл.
Тя се плъзна в леглото и тогава той я обгърна с ръце, придърпвайки я към себе си. И я притисна към гърдите си.
И двамата все още бяха голи и тя усети как след известно време той отново се втвърди.
От известно време никой от двамата не говореше, но ръцете му галеха гърдите ѝ и дразнеха зърната ѝ, докато не се втвърдиха.
– Какво се случва тук? – Прошепна тя.
– Шшшшшш… – каза той, а после я обърна и устните му бяха върху зърната ѝ, отново смучеше, а тя я болеше и я болеше и беше невероятно едновременно. Нещо в това предизвика емоции в гърдите ѝ – искаше ѝ се да заплаче, докато той я смучеше и смучеше.
А после устните му отново бяха върху нейните и езикът му в устата ѝ. Тя дори усещаше вкуса на собствения си край от времето, когато той я беше облизвал преди. Грейс не се интересуваше нито от това, нито от много други неща, освен да се наслаждава на случващото се между тях.
Тя започна да гали члена му, наслаждавайки се на усещането, че го държи в ръката си. Докато той целуваше устата ѝ и масажираше гърдите ѝ, тя галеше пениса му и с другата ръка разтриваше долната част на корема му, твърдата му като скала коремна преса.
Скоро тя го галеше все по-бързо и по-бързо.
– Обърни се по корем – каза той.
Тя направи това, което той каза, а после той се качи отгоре ѝ и пъхна твърдия си вал между бузите ѝ.
Сега той се плъзгаше между тях като нагорещен железен прът, а ръката му се увиваше отдолу и си играеше с путката ѝ, като я навлажняваше отново, докато се плъзгаше нагоре-надолу.
– Чукай ме – каза му тя отново.
– Скоро – каза той, бутна главата на члена си към ректума ѝ, натисна и се почувства добре, макар и малко страшно. Тя си помисли, че ако влезе, може да я заболи, но не искаше да го спре.
Но преди да влезе, Лиъм се освободи и вместо това продължи да се плъзга между бузите ѝ, като си играеше с путката ѝ, галейки клитора ѝ, докато тя не започна да свършва.
– Защо просто не го направиш вече? – изпъшка тя.
– Още не е време. – Той я плесна силно по дупето, веднъж, после два пъти и после отново и отново.
Тя изпищя малко, шокирана, но не и разстроена. Всъщност и харесваше как се чувства, докато той я пляскаше по задните части отново и отново и отново.
После седна и започна да удря твърдия си член по дупето ѝ.
Пляскане.
– Трябва да свърша върху малкото ти стегнато дупе – каза и той.
– Да, моля те – помоли тя.
Той удряше главата на члена си по дупето ѝ отново и отново, а след това зашлевяваше бузите ѝ с ръка многократно, като редуваше бузите. Като продължи, той сякаш се възбуждаше все повече, докато накрая пъхна члена си между бузите ѝ и използва ръцете си, за да притисне бузите и една към друга.
Тя усети как той се плъзга навътре, почти прониквайки в нея.
И това я възбуждаше.
Той ще ме чука в задника.
В миналото един-двама мъже бяха опитвали и тя им беше отказвала, без дори да се замисли. Никога не е искала да го направи, дори и малко.
А сега Лиъм Хюстън щеше да го направи през първата им нощ заедно.
Едва преди няколко часа той я беше целунал за първи път, а сега тя щеше да му позволи да опита анален секс.
Но той така и не влезе вътре. Вместо това се плъзна нагоре и свърши в долната част на гърба ѝ. Горещи, мокри, лепкави въжета опръскаха кожата ѝ, докато Лиъм хъркаше под носа си.
А после свърши и падна настрани, дишайки тежко.
Миг по-късно стана от леглото, отиде до банята и се върна с кърпа, с която нежно почисти гърба ѝ.
След като приключи, Лиъм се плъзна до нея в леглото и за момент я погали по косата.
– Радвам се, че остана – прошепна той.
– Аз също – каза му Грейс.
Тя все още лежеше по корем и се опитваше да осмисли какво се беше случило тази вечер. Не беше сигурна какво точно е било – само това, че и е било изключително приятно.
– Искам да те прегърна сега – каза той, а гласът му звучеше нежно в тъмнината.
– Би било хубаво.
Тя се обърна настрани и той се плъзна зад нея, силните му ръце я обгърнаха, едната ръка беше на корема ѝ, а другата – на гърдите ѝ. Устните му бяха на задната част на врата ѝ и тя усети как той приближава бедрата си.
Сега пенисът му беше срещу нея и тя усети, че се вълнува, но той изглеждаше доволен, че засега просто е близо до нея.
Чувства се твърде добре.
Чувствам се така, сякаш сме двойка, сякаш наистина сме заедно. Но не е така.
Аз съм просто някакво средностатистическо момиче, с което той се е свързал тази вечер.
Сърцето ѝ се разтуптя, защото никога досега в живота си не се беше чувствала толкова секси, толкова гореща и развълнувана от някой мъж, но вече знаеше, че това е обречено да бъде среща за една нощ.
Лиъм някак си я беше отворил по начин, по който никой никога не беше успявал да го направи.
Но Грейс се притесняваше, защото не знаеше дали ѝ харесва да бъде толкова уязвима, особено не толкова уязвима пред някой като Лиъм Хюстън.
За него това щеше да е просто поредният флирт в поредицата от безсмислени срещи, а за нея беше съвсем различно.
Може би не е нужно да е толкова странно. Може би можеш да направиш флирт също толкова лесно, колкото и той.
Тя потъна в него, наистина се остави да бъде държана и да се притиска към топлата му кожа, към силното му тяло и си позволи да си представи какво още би могло да бъде това. Просто да се престори за малко, че това може да е истинско.
Беше чакала толкова много години от живота си, преди да разбере, че изобщо може да почувства нещо подобно. Тази вечер Лиъм Хюстън беше отворил тайна врата, за чието съществуване Грейс дори не подозираше. Кога щеше да може да го изпита отново?
Следващият път може би щеше да е след двадесет години.
Просто се опитай поне веднъж да се насладиш на нещо, Грейс. Точно сега това все още се случва. Можеш да се възползваш максимално от него.
Скоро Лиъм заспа и тя чу ритмичното му дишане, когато натискът от ръцете му малко отслабна. Той блажено не знаеше за тежкото ѝ положение, за объркването ѝ и мислите, които бързо се въртяха в ума ѝ.
Но не след дълго Грейс също започна да се унася. Беше уморена от дългия работен ден, да не говорим за горещата страстна нощ.
Очите ѝ се затвориха.
И когато най-накрая се унесе, устните ѝ се усмихнаха слабо, слабо.

Назад към част 4                                                           Напред към част 6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!