Кели Фейвър – Под кожата му – Книга 20 – част 4

***

Кенеди преглътна, чудейки се в какво може да се забърка.
Но после погледна ужасния стол и си помисли, че няма нищо по-лошо от това да седи прикована към него през следващите колкото и да е часове.
– Ще направя всичко – каза тя, колкото можеше по-уверено.
– Добре, тогава. Съблечи се. – Той се обърна и влезе в спалнята, оставяйки я сама.
Кенеди погледна към вратата, която водеше навън от стаята. Можеше да си тръгне, ако искаше, да си тръгне точно тогава и там. Да бяга от тази стая, от Истън и всичките му странни, съблазнителни и мъчителни манипулации, да напусне Ню Йорк и бъркотията, която беше забъркала заедно с него.
Бостън щеше да я посрещне отново с отворени обятия.
В МТИ нямаше да има нищо от това прикриване и молене, нито от страха, болката и осъждането, от които се състоеше новият ѝ живот.
От друга страна, нямаше да има и никакво вълнение.
Кенеди знаеше, че не може да остави всичко това зад гърба си – най-вече не можеше да остави него. Истън я държеше в ръцете си, от които тя просто не можеше да се отърве.
Решила да се придържа към този начин на действие, независимо от цената, Кенеди бързо се съблече до голо, оставяйки дрехите си на непокорна купчина в краката си.
Когато Истън отново влезе в стаята, ръцете му бяха зад гърба му като на учител, който наблюдава група непослушни ученици.
– Добре, че поне това си направила както трябва – каза той, докато оглеждаше голото ѝ тяло.
Кенеди не можеше да отрече, че сега е възбудена. По начина, по който Истън я гледаше, тя можеше да разбере колко много все още я иска. Не беше изгубил нищо от желанието си, дори и да беше изгубил част от доверието си към нея.
Тя усети как путката ѝ става хлъзгава и гореща и покри мястото с ръце, чувствайки се неспокойна, че Истън може да види възбудата ѝ и да разбере, че е напълно на негова милост във всяко едно отношение.
– Обърни се така, че дупето ти да е с лице към мен – заповяда той.
Тя се обърна, а сърцето ѝ биеше все по-бързо и по-бързо. Беше гола, напълно гола, напълно уязвима за всяка негова прищявка.
– Сега се наведе и хвани глезените си – каза ѝ той.
Тя се поколеба само за миг.
– Направи го сега! – Изръмжа той достатъчно силно, за да се чуе от някой от съседните апартаменти.
Но гневното му искане я накара да се раздвижи – тя се наведе в кръста и стисна глезените си. Всъщност можеше да види Истън, който стоеше зад нея, тъй като главата ѝ вече беше обърната с главата надолу и гледаше между собствените си крака, докато се хващаше за глезените.
Той се придвижи напред и тя го наблюдаваше как се приближава. Ръцете му се преместиха и тя видя, че той държи нещо дълго, плоско и широко.
Какво е това нещо? Чудеше се тя, а кръвта нахлуваше в главата ѝ, докато чакаше с ръце, стиснати около глезените си.
Но нямаше нужда да се чуди дълго, защото миг по-късно усети как то се блъска в задните ѝ части.
Това беше гребло, разбра тя. Откъде Истън имаше такова нещо в хотела? Дали го беше взел със себе си по някаква причина? Може би е планирал да го използва върху нея и не е имал възможност, докато не е възникнала тази конкретна ситуация?
Докато си мислеше за това, тя бе изненадана от още един силен удар – греблото удари бузите на дупето ѝ толкова силно, че тя се придвижи напред с един-два сантиметра.
– Трябва да започнеш да ми се подчиняваш – изръмжа Истън. – И трябва да си гледаш работата.
С една силна ръка я хвана за голото бедро, а после наклони дупето ѝ към греблото, за да може да я удари отново.
Греблото беше плоско и твърдо, а усещането беше силно. Всеки път, когато я зашлевяваше с него, тя усещаше как зъбите ѝ почти дрънчат в главата.
В същото време Кенеди не можеше да отрече, че има нещо вълнуващо – сексуално възбуждащо – в усещането, което създаваше у нея.
Колкото повече я пляскаше, толкова повече се подмокряше.
Кенеди чуваше усилията на Истън, а дишането му ставаше все по-тежко, докато я пляскаше с греблото. Освен това той продължаваше да я хваща, за да я позиционира за ударите си, и всеки път, когато ръцете му докосваха голата ѝ кожа, тя едва не свършваше.
Истината беше, че това я възбуждаше. Знаеше, че това е напълно нелогично, но това се случваше и тя не можеше да го отрече.
– Продължаваш да ме караш да правя това с теб, почти като че ли искаш да те накажа – каза той, като отново нагласи бедрата ѝ.
И тогава греблото отново я удари по задните части, жилеща, изгаряща болка, която прониза задните ѝ части, докато топлината обгръщаше долната ѝ половина.
Тя изстена в гърлото си.
Истън я удари отново.
И отново.
Тя изстена още по-силно. Капеше от нея.
– Докарваш ме до шибана лудост – изръмжа Истън и тогава тя видя как греблото падна на килима, когато той се приближи още повече зад нея.
– Заслужавам го – прошепна тя, когато слабините му се притиснаха към дупето ѝ. – Заслужавам всичко.
– Не мърдай – предупреди я той. – Дръж ръцете си на шибаните си глезени.
– Няма да мръдна.
Чу го да разкопчава панталоните си и изведнъж усети как главата на члена му се притиска към путката ѝ отзад.
– Сега ще те чукам – изръмжа той.
– Каквото искаш – изстена тя, желаейки го повече от всякога. – Всичко, което искаш да направиш с мен.
– Мълчи и не мърдай и един проклет мускул – промърмори той, докато плъзгаше пениса си в мократа и дупка.
Когато се вмъкна, двамата изстенаха заедно и не можеше да има никакво съмнение за какво всъщност става дума. Кенеди знаеше, че в края на краищата Истън я желаеше също толкова, колкото и тя него.
Бавно, бавно той започна да плъзга члена си в плътта ѝ, като отблъскваше гънките ѝ, докато се вмъкваше в отвора ѝ, огъваше бедрата си и се въртеше срещу горящите ѝ задни части, докато валът му проникваше вкусно в нея.
Тя държеше ръцете си здраво притиснати към глезените си и сега положението ставаше все по-лесно, защото Истън държеше бедрата ѝ с ръце, придърпвайки я, докато я натискаше, навлизайки дълбоко вътре.
– Ти. Ме. Караш. Да. Правя. Това – каза той и с всяка следваща дума се удряше в нея, а членът му се плъзгаше навътре и навън, докато тя стенеше.
– Ще свърша – каза тя.
Той започна да я чука по-бързо.
– Ще свършиш, защото искаше да го направя, нали?
– Да, исках това. Чукай ме – каза тя. – Влез в мен, Истън. Свърши в мократа ми путка.
– Ще свърша в теб, а ти ще поемеш всичко.
Той се блъскаше в нея все по-силно и по-бързо и сега я поемаше докрай, почти гневно, но тя усещаше и страстта.
Чувстваше, че по някакъв начин го е грижа за нея – въпреки че нямаше смисъл.
Тя просто невярваше.
И когато свърши, тя извика, защото се почувства невероятно, сякаш всичко вътре беше един голям център на удоволствието, а Истън свърши с нея.
Той се разтрепери и изпразни всичко в нея, напрягайки се, използвайки ръцете си, за да издърпа грубо бедрата ѝ, така че да може да се зарови дълбоко в нея.
Извиваше и свиваше бедрата си и сякаш по някакъв начин вкарваше повече от себе си в нея, а усещането, че го прави, усещането, че я иска толкова много, я накара да достигне кулминацията още веднъж.
Истън се напрегна и остана така дълго време.
След това я издърпа нагоре, позволявайки ѝ да свали ръце от глезените си, така че гърбът ѝ да е претиснат срещу гърдите му, и обви ръце около гърдите ѝ, целувайки врата ѝ, като продължи бавно да я чука в изправено положение.
Той беше свършил – тя усещаше, че е свършил. И въпреки това той продължаваше да се движи в нея, като стискаше гърдите ѝ, а тя дишаше тежко срещу него – напълно изтощена.
Устните на Истън бяха върху шията ѝ, а след това върху ухото ѝ.
– Защо ми правиш това, Кенеди?
– Не знам.
– Да знаеш. – Той отново започна да се плъзга навътре и навън и тя осъзна, че някак си отново му е станал твърд, и той отново започна да я чука.
Движеше бедрата си кръгообразно, като я удряше от едната страна, а след това от другата, и пенисът му влизаше и излизаше, и се вкарваше и изкарваше под всеки ъгъл.
– Ти знаеш – изръмжа той.
Кенеди отново изстена. Беше окъпана в пот, а мускулите ѝ бяха уморени и болезнени.
Всичко в нея беше напълно разхлабено, бариерите ѝ бяха напълно разрушени.
– Имам нужда устата ми да е затворена – каза му тя. – Имам нужда от нещо в устата си, което да я затвори.
Истън се отдръпна и я завъртя с лице към себе си.
– Застани на колене. Ще ти дам нещо, за да затвориш голямата си уста.
Кенеди застана на колене и отвори устата си.
Истън не губи време, за да пъхне огромния си, твърд член в устата ѝ. Тя го пое колкото можеше по-добре, усещайки вкуса на собствения си якстаз и на неговата сперма, както и на потта и соковете, смесени заедно.
Беше мръсно, но и харесваше, харесваше и да го вкусва, а той стенеше от удоволствие, което и харесваше още повече.
Започна да гали топките му с едната си ръка, а с другата – ствола му, докато смучеше главичката на члена му, облизвайки и нея.
– Може би това трябваше да направя с теб от самото начало. – Каза Истън, като я гледаше, докато тя му смучеше главата.
Той постави ръцете си на лицето ѝ и започна да я чука, като държеше главата ѝ докато вкарваше и изкарваше твърдия си член от устата ѝ.
В известен смисъл беше плашещо, защото беше толкова голям и той се възбуждаше все повече и повече, ставаше по-интензивен, губеше себе си.
Но Кенеди откри, че това ѝ харесва – тя можеше да поеме члена му и когато установи, че може да го направи, той вкара още повече от себе си в нея.
Накрая той изстена, разтреперан, и плъзна целия си вал в устата ѝ. Той се притисна към задната част на гърлото ѝ, като почти задейства рефлекса ѝ за давене.
– Свършвм – каза ѝ той и отново свърши, отдръпвайки се, когато се изсипа в устата ѝ, а след това и по устните ѝ.
Тя погълна всичко, което можеше, а след това го пое отново, за да изсмуче остатъка от красивия му, невероятен член.
Осъзна, че и харесва да прави минет на Истън.
Ако това беше наказание, тогава искаше да бъде лошо момиче всеки ден.
Накрая всичко свърши. Истън се отдръпна от нея, дишаше дълбоко, очите му бяха уморени и сити, но все още я желаеше по някакъв начин, който тя не можеше да проумее.
– Вече можеш да станеш и да дойдеш в леглото – каза той. – Трябва да се опитаме да се наспим преди сутрешната работа.
– Наистина? – Попита тя и се изправи.
– Да, наистина – въздъхна той.

Назад към част 3                                                              Напред към част 5

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!