Колийн Хоук – Мечтата на тигъра ЧАСТ 6

Глава 4
Токио

Анамика стисна с ръце подлакътниците на розовия диамантен трон, напрежението й беше незабележимо, но не и за мен. Сложих ръка на рамото й и се опитах да й изпратя малко успокояваща енергия.
Кадам започна колебливо:
– Не съм сигурен точно откъде трябва да започна.
– Може би трябва да започнеш отначало – каза леко раздразнена Анамика, но все пак долових напрежението в тона й.
– Да. Е, там е работата. Няма начало. Времевата линия се извива и завърта в кръг като голям пръстен. Знам само къде има липсващи фрагменти, които чакат да бъдат запълнени – какво трябва да се направи, за да се завърши кръгът.
– Тогава ни кажи какво трябва да направим – тихо каза Анамика.
Кадам се премести и размаха божествения шал в ръцете си. Цветовете на шала се раздвижиха, а черни вихри се прокраднаха през магическата тъкан.
Когато вдигна глава, той ме погледна и тихо каза:
– Вие трябва да създадете проклятието.
Сърцето ми спря при думите му.
Анамика попита:
– Какво имаш предвид под „да създадем“?
Кадам обясни:
– Проклятието, което превърна Кишан и Рен в тигри, не беше причинено от Локеш. Вие двамата го направихте.
Когато Анамика започна да пита как, аз я прекъснах и попитах:
– Защо?
Въздишайки, Кадам щипна носа си и каза:
– Няма нито една част от историята, в която двамата да не сте участвали. Когато посетихме храмовете на Дурга, вие двамата бяхте там. Когато Рен и Кишан бяха превърнати в тигри, вие бяхте тези, които го направихте. Даровете на Дурга, открити в царствата на Шангри-Ла, Кишкинда, Градът на светлините и Седемте пагоди, бяха скрити там от… вас.
Анамика остана безмълвна. Аз също бях потресен от думите на Кадам.
Заеквайки, измърморих:
– Искаш да кажеш, че ние сме причинили всичко това на себе си? Че ние сме причинили проклятието?
– Причинено е грешна дума. По-скоро е… вие сте го организирали – каза Кадам.
Каква лудост е обхванала съзнанието му? Ние сме организирали проклятието? С каква цел? Не беше ли достатъчно, че пожертвах живота, който исках, с момичето, което обичах, за да изиграя ролята на тигъра на Дурга? Това ли е начинът на Вселената да ми се отплати? Не само да ми отнеме това, което най-много искам, но и да ме накара да бъда този, който сам си създава проблемите?
– Знам какво си мислиш – каза Кадам.
Съмнявам се.
– Ти поставяш под въпрос всичко. Твоето място в света. Твоята цел.
Хвърлих поглед към Анамика и я открих да слуша тихо, скръстила скромно ръце в скута си. Сега изглеждаше по-спокойна.
Разбира се. За нея това е просто още една задача, която трябва да изпълни. Не я интересува дали това, което Кадам предлага, ще унищожи живота ми. Проклятието над живота на един тигър не пада върху нея, то засяга мен. Ако не бях тигър, щях… Какво щях да бъда?
Кадам продължи:
– Аз също имах тези притеснения, но след това, когато се замислих, разбрах, че моите жертви са за доброто на моето семейство, доброто на човечеството.
За доброто на семейството ми ли? Проклятието на тигъра унищожи семейството ми. Доброто на човечеството не беше номер едно в моя списък с приоритети и бях почти сигурен, че ако има начин Ана да се откаже да бъде Дурга, тя ще го преследва с цялото си сърце.
– Не – казах аз.
Анамика ме погледна с любопитно изражение.
– Какво имаш предвид? – Попита Кадам.
– Не. Няма да проклинам миналото си, бъдещето си или която и да е друга част от себе си, за да бъда тигър.
– Но, сине, трябва.
– Защо да трябва? Ти каза, че имам свободата да избирам; добре, аз избирам да бъда свободен.
– Не мисля, че разбираш напълно какво означава това.
– Знам точно какво означава. Това означава, че Рен и аз ще живеем нормален живот. Ще използваме силата на амулета, за да се върнем в миналото и да победим Локеш, което ще бъде много по-лесно, тъй като той няма да има целия амулет. Рен може да се ожени за Йесубай и да стане император, а аз ще отида в бъдещето и ще намеря Келси. Всички са щастливи!
– Не става така, Кишан.
Скръстих ръце на гърдите си.
– Защо не?
– Защото не можете да се върнете назад и да промените това, което вече се е случило. Не разбираш ли? Ако си го направил, тогава защо си сега тук?
Не можах да му отговоря. Сърцето и умът ми ми казваха да се върна, за да направя така, че проклятието никога да не се случи, но Кадам беше прав. Нещо ме спираше или щеше да ме спре. Иначе щях да го направя. Кръговата логика ми причиняваше главоболие.
– Това ме натъжава, както и вас – добави той. – Трябва да ми повярвате, когато казвам, че съм обмислил всичко много сериозно. Току-що прекарах седмици, едвам сдържайки се да не откупя Рен или да накарам някой да го открадне. Оставянето му в тези клетки почти ме унищожи. Повярвайте ми, когато казвам, че това е толкова трудно за мен, колкото ще бъде и за вас.
– Тогава какво би искал да направим? – Попита Анамика, отправяйки ми съчувствен поглед.
Кадам въздъхна уморено и за момент почувствах вълна от вина, задето се нахвърлих върху него. Ако някой защитаваше интересите на моето семейство, това беше той. Знаех го. Това беше единственото постоянно нещо във Вселената.
Използваше последните дни от живота си, за да ни помогне, за да помогне на мен. Трябва да съм малко по-благодарен. Но беше трудно да не се дразня от идеята да проклинам миналото си и за самотния живот, който щях да живея. Поне Рен беше избягал от проклятието. Но аз?
Бих прекарал остатъка от живота си като тигър.
Без да осъзнава или може би пренебрегвайки мрачните ми мисли, Кадам изготви списък с моменти и места, в които трябваше да се намесим, за да създадем нашето настояще.
Списъкът беше много по-дълъг, отколкото очаквах, и Анамика имаше въпроси като: „Как ще разберем какво да направим?“ и „Ами ако скочим до грешното време или място?“
Кадам вдигна ръка.
– Амулетът Деймън функционира като… като…Няма дума, която да го опише, освен нещо като космически GPS. Кишан ще ти обясни концепцията. По някакъв начин той е предварително програмиран да отиде на онези места, където времевата линия трябва да бъде подсилена. Що се отнася до въпроса какво ще правите, след като пристигнете, не мога да кажа, защото мога да повлияя на решенията ви.
– Научих, че ако оставим нещата да се случват органично, това обикновено е най-доброто. Сега трябва да се върна в собственото си време, но вярвам, че вие двамата ще оправите нещата. Кишан познава изброените места и ще ти помогне да изпълниш това, което трябва. Използвайте шала, за да се маскирате ако е необходимо, защото не би било разумно да се срещнете с предишните си същности.
– Бхагяшалин. Успех и на двамата.
– Чакай! – Извиках, когато той стисна своето парче от амулета. – Ще се видим ли отново?
Устата му се изкриви в кисела усмивка. „Несъмнено.“
Когато наведе глава, вятър се завъртя около него, замъглявайки фигурата му. Когато утихна, той беше изчезнал.
Анамика притисна пръсти към устата си. Зачудих се какво ли си мисли и почти протегнах ръка да я докосна. Двамата можехме да споделяме мислите си, ако се докоснехме и бяхме готови да отворим умовете си един към друг, но краткият физически контакт просто предизвика приятното бръмчене, с което бяхме свикнали.
Тя стана от диамантения трон и закрачи напред-назад по дебелия килим, докато четеше списъка. Когато свърши, тя ми подаде списъка и нетърпеливо ме изчака да го прочета. Въздъхнах и прокарах ръка през косата си.
– Какво ще направим по въпроса? – Попита тя.
Наклоних глава и контрирах:
– Какво искаш да направим?
– Това е твърде много. – Тя замръзна за кратко, когато най-накрая забеляза амулета, който висеше на врата ми. Очите й се стрелнаха към моите, сякаш се опитваше да прочете какви мисли се крият под повърхността. Когато не й предложих никакви обяснения, тя каза: – Може би трябва да обсъдим това надълго и нашироко утре.
Кимнах, знаейки, че трябва да й кажа какво се беше случило. Знаех, че не е пропуснала, че има едно събитие, първото в списъка, което беше задраскано.
Спасяването на Келси.
Вдървено Анамика се запъти обратно към своя апартамент. Чувството за вина се надигна в мен и не знаех защо. Не бях направил нищо лошо. Да, взех амулета, без да й кажа. Но Кадам беше поискал да изчакам, докато той й обясни. Все пак се почувствах така, сякаш аз лично бях предал доверието на Анамика.
Докато тя навлизаше по-навътре в планината, аз тръгнах в обратната посока и излязох от изсечения в скалата замък на балкона, който гледаше към градината на Дурга. Нощта беше студена и звездите изглеждаха толкова близо, все едно мога да ги докосна. Ароматът на лотос и рози се носеше във въздуха и гъделичкаше носа ми.
Без да спирам, прескочих балкона и се приземих приклекнал на тревата няколко нива по-надолу. Плавно смених формата си и започнах да пия от ледената вода от фонтана. Когато утолих жаждата си, намерих меко място и се настаних за през нощта. Вятърът рошеше черната ми козина, но усещането ме отпусна и се унесох в мисли за младата версия на Келси.
***
Събудих се призори и тъкмо приключвах с изпъването на крайниците си, когато долових аромата на жасмин във въздуха. Анамика седеше до фонтана, потапяше ръката си във водата и я оставяше да се изплъзва през пръстите й отново и отново. Тя изглеждаше дълбоко замислена.
Мързеливо се приближих до нея и тя прокара ръка по гърба ми, докато седях в краката й. Докато продължаваше да гали главата и раменете ми, усетих как говори в ума ми – специална способност, която открихме, когато влязохме в битката с Локеш като Дурга и Деймън. Никога не съм имал шанс да попитам Келси или Рен дали същото се е случило и с тях. Номерът беше полезен, когато служиш като тигър на Дурга. Никога не й се налагаше да отгатва какво искам да кажа.
„Какво ще правим?“
„Не знам. Какво мислиш за всичко това?“ – Попитах.
„Не съм сигурна. Искам ли да променя миналото – да преразгледам битките, които съм загубила, да потърся тези, които обичам? Да. Но ако го променя, няма ли да рискувам да загубя брат си от демона? Ако създам положителни резултати там, където някога съм била победена, не губя ли и уроците, които научих, и в крайна сметка, губя ли истинската си същност?“
Изръмжавайки леко й отговорих.
„Искаш да кажеш, че трябва да прокълна миналото си?“
„Не. Казвам, че трябва да се научиш да приемаш това, което си, това, което си станал.“
Разтърсвайки тигровото си тяло, отвърнах.
„Загубих твърде много, Ана. Тигърът унищожи всичко, което ме интересуваше, родителите ми, наследството ми, шанса ми за семейство и ми отне две жени, които обичах.“
„Може би си прав, но все пак помисли какво ти е дал тигърът.“
„Бих могъл също да ти кажа да прегърнеш версията на себе си като богиня.“
Тя замръзна с ръка на главата ми.
„Прав си, че не приемам добре собствената си съдба.“ – След момент на мълчалив размисъл тя отново изпрати една мисъл в ума ми. – „Ти вече си започнал своето пътуване към нашата съдба, нали, Кишан?“
Ръката ѝ падна от гърба ми, когато се отдалечих. Промених тялото си, останах с гръб към нея и казах:
– Имаш предвид, че съм отметнал една точка от списъка.
Наклоних глава, но чух само тихото й дишане в отговор.
Обърнах се и я видях да ме гледа втренчено, чакайки търпеливо моето обяснение. Прокарах ръка през косата си и приклекнах пред нея.
– Кадам ме помоли да взема амулета и да не ти казвам. Каза, че трябва да я спася.
– Келси – каза Анамика.
– Да. Предположих, че нещо не е наред вкъщи, че тя е била нападната, но това, което наистина се случи беше… е, беше напълно неочаквано.
– Разкажи ми – каза тя, кръстосвайки крака и разкривайки дълъг и прекрасен гол крайник.
Внезапно се почувствах неудобно, станах и започнах да крача.
– Не отидохме в настоящето или бъдещето на Келси, отидохме в нейното минало.
– Нейното минало? Защо?
– Когато е била тийнейджър, родителите й са загинали в автомобилна катастрофа.
– Какво е тийнейджър?
– Тийнейджърът е младо момиче. Не е дете, но още не е жена.
– Разбирам – отбеляза тя замислено – а какво е автомобил?
– Това е нещо като… – Затърсих в мозъка си, опитвайки се да измисля начин да го опиша. Вместо това предложих ръката си. – Може би ще е по-лесно да ти го покажа.
Анамика се изправи и протегна ръка. Докато хващах топлата ѝ ръка със своята, не можех да не забележа колко мека беше кожата ѝ и как от косата ѝ се носеше аромат на лотос и жасмин. Тя се усмихна, долавяйки посоката на мислите ми, но след това бързо изтласках мислите за краката ѝ и аромата на косата ѝ на заден план и изведох на преден план скорошното си преживяване с Келси.
По време на съвместната ни работа тя рядко отваряше съзнанието си за мен и от учтивост аз също пазех своето от нея, въпреки че бяхме напълно наясно с всичко, което всеки от нас чувстваше и преживяваше. Също така бях способен да огранича това, което тя можеше да види. Изтеглих всичко, което се беше случило, откакто Фет се разкри пред мен, и я оставих да го види през моите очи.
Анамика попиваше всичко тихо и въпреки това усещах изненадата и страхопочитанието, които я завладяха. Въпроси изпълниха ума й, докато изучаваше сцените от моя гледна точка, които се разиграваха пред нея като на филм. След като видя смъртта на родителите на Келси и стана свидетел на изтриването на спомените на Келси от мен, тя протегна нежните си мисловни пръсти в опит да види повече. Прекъснах я и пуснах ръката й.
– Видя достатъчно – заявих рязко.
Тя ме изучаваше с ясни зелени очи, пълни със съчувствие. Поемайки ръцете ми в своите и предлагайки ми просто спокойната топлина на нашата връзка, тя каза:
– Моля, не се ядосвай. Съжалявам за натрапването. Не исках да видя повече, отколкото ти би искал да ми покажеш.
– Но ти видя повече.
Анамика кимна.
– Видях намерението ти. Това, което обмисляш, е опасно.
– Опасно за кого?
– За всички нас. Моят учител – тя направи пауза – Кадам каза, че ако промениш миналото ни, това може да има катастрофални последици.
Стиснах челюстта си упорито и отговорих:
– Просто искам да видя дали е щастлива.
– А ако не е?
– Ще прекосим този мост, когато стигнем до него.
Хващайки ръцете си зад гърба, тя се насочи през градината с решителна крачка към широката каменна арка. Тръгнах след нея.
– Къде отиваш? – Попитах.
– Да си взема оръжията.
– Няма да имаш нужда от оръжия там, където отиваме.
Тя спря и постави ръце на кръста си, което подчертаваше малката й талия и повдигаше подгъва на любимата й зелена рокля до средата на бедрото.
Потърках челюстта си с ръка.
– Ще ти трябват обаче нови дрехи.
Докато тя се оптиваше да протестира, аз я хванах за ръката, завъртях се и се насочих към замъка, като нервите и вълнението ускориха крачката ми.
Миг по-късно бях с тъмен бизнес костюм и вратовръзка и бях решил да играя ролята на одитор. Използвах шала, за да облека Анамика като моя асистентка.
– Защо не отидем направо да посетим Келси и Дирен? – Попита Анамика.
– Защото не искам да се намесвам, освен ако не е абсолютно наложително.
– Значи ще намериш информацията, която търсиш, във вашата… компания?
– Компания е и да, би трябвало да мога да науча повече, ако имам достъп до компютъра.
– Не разбирам от компании или компютри.
– Знам. Виж, твоята работа е просто да бъдеш моя асистенка.
– Трябва ли асистентите да носят толкова неудобно облекло?
Тя подръпна раздразнено сивото сако, преди пренебрежително да посочи розовата си копринена блуза. След като прокара ръце по изпънатата пола, ритна стола с меките си тъкани обувки и каза:
– Искам поне да запазя ботушите си.
– Късметлийка си – отговорих й с иронична усмивка. – Ако шалът можеше да направи високи токчета, вместо тези, щеше да си обута в тях.
Отмятайки дългата си коса през рамо, тя се насочи към огледалото, като през цялото време мърмореше под нос за високите токчета и компаниите.
Скръстих ръце на гърдите си и се усмихнах. Дори с модерно облекло Анамика изглеждаше като истинска принцеса войн. Прочиствайки гърлото си, казах:
– Ще трябва да направим нещо с тази коса.
Тя се завъртя и ме погледна отбранително.
– Какво не е наред с косата ми сега?
– Трябва да бъде… добре… прибрана. Може би в кок на тила?
– Косата ми не може да бъде вързвана. Много пъти съм се опитвала да го направя, но всички опити бяха неуспешни.
– Разбирам.
Разтривайки челюстта си с палец, изучавах дългите й коси.
– Седни – заповядах аз.
Тя направи крачка назад с очи, пълни с тревога.
– Какво искаш да направиш? – Попита предпазливо тя.
– Искам да оправя прическата ти.
Вдигайки надменно брадичка във въздуха, тя отговори:
– Не.
– Трябва да го направя, Ана.
Тя поклати глава и се отдръпна още повече от мен.
Сетивата ми се изостриха и нещо в мен се размести. Изпитах внезапен импулс за лов. Ръмжене избухна в гърдите ми, докато се приближавах. Когато гърбът й се удари в стената, присвих поглед върху тънката й шия и направих още една крачка, прикован от пулса, който подскачаше лудо при приближаването ми.
Протегнах ръка, за да докосна косата й, попитах:
– Страхуваш ли се от мен, Ана?
Тя преглътна, после вдигна очи. Не видях страх, но имаше нещо друго, нещо… уязвимо. Точно го разпознах, когато тя примигна и красивите й зелени очи заблестяха предизвикателно.
– Не ме е страх от теб, черен тигре.
Нежно й се подиграх:
– Не. Просто се страхуваш да докосвам косата ти.
Със съскане тя ме отблъсна и седна.
– Не ме е страх от нищо- каза, докато ми подаваше четката си за коса.
Преметнах косата й през рамото й, долепих устни до ухото й и казах:
– Прости ми, ако не ти вярвам, Богиньо.
Анамика махна с ръка във въздуха като кралица, която отпраща прислужница и аз се засмях. Тя седеше сковано, докато прокарвах четката през дългата й тъмна коса. Усещането беше успокояващо и ме накара да си спомня за майка ми.
Когато бях малко момче, обичах да разресвам косата на майка си. Това беше нашата малка тайна, казваше тя. След като започнах да тренирам с Кадам, взех четката на майка ми и я скрих. Няколко дни по-късно тя ме повика и ме попита дали съм я взел. Намръщен, както само едно осемгодишно момче може да се мръщи и казах, че един силен войн, какъвто трябваше да стана, ще загуби всякакво доверие, репутацията му ще бъде съсипана, ако се открие, че обича да разресва косите на жените.
В отговор майка ми попита дали една жена може да разресва косата на мъж.
– Разбира се! – Бях отговорил. Тя се наведе към мен, носът й почти докосна моя, и каза: – Тогава може би мога аз да разресвам косата ти.
Тя взе четката, докато аз охотно положих главата си в скута й и докато я прокарваше през косата ми и разговаряхме за детските ми вълнения. С годините си изградих навика да слагам глава в скута на майка си. Споделях всичките си тревоги и притеснения и след това се вслушвах в нейния мъдър съвет.
Когато за първи път видях Йесубай, първото което забелязах, беше дългата й коса. Когато я опознах, реших, че е напълно уместно съпругът да разресва косата на жена си, когато са на саме в покоите си. Смятах да й подаря комплект красиви четки като сватбен подарък. Тогава тя умря и аз бях прокълнат да живея като тигър.
След като станах тигър, майка ми се опита да преодолее пропастта, която се образува между нас, но аз бях решил да съм нещастен. Тя ме обгръщаше с ръце или ме галеше по тигровия гръб, но аз винаги се отдръпвах. Липсваше ми близостта между нас, но не знаех как да поправя това, което бях, или да върна назад това, което бях направил. Да бъда тигър беше наказанието, което получих за това, че се влюбих в момичето на Рен.
Тогава се появи Келси. Прегръдката й ме излекува. Докосването й ме накара да забравя.
Даде ми надежда за бъдеще, което сега изглеждаше пометено завинаги. Бях положил главата си в скута на Келси. Помолих я да стане моя жена. Най-накрая щях да стана мъжът, който винаги съм искал да бъда. Но тигърът не ме пусна.
Още веднъж проклятието ме заплашваше, защото бях влюбен в момичето на Рен.
Сякаш усещайки мислите ми, Анамика попита:
– Разресваше ли и нейната коса?
Веднага разбрах за кой питаше, но все пак попитах:
– На Келси?
Тя кимна. Млъкнах и си помислих за някогашната ми годеница. Преглътнах тежко, преди да отговоря:
– Не. Никога не съм го правил.
– Може би е трябвало – подразни ме леко тя. – Имаш добри ръце.
Събрах косата й, усуках я и я видгнах на тила с кожена връв. Доволен, аз я побутнах.
– А също така съм доста опитен в масажите – казах с тъжна усмивка.
Анамика се обърна, опитвайки се да се пребори с копчето на сакото си.
– Какво е масаж? – Попита тя, докато увиваше Огненото въже около кръста си като колан и завързваше Божествения шал около врата си.
Протегнах пръсти, за да й помогна с копчето и отговорих:
– Ще ти покажа по-късно.
Анамика докосна копчето на сакото ми, погали копринената вратовръзка и после докосна амулета, висящ на врата ми.
Подадох ръката си и попитах:
– Ще го направим ли?
Тя се взря в ръката ми с озадачено изражение.
– Какво?
Хванах ръката й, сложих пръстите й върху ръката си и казах:
– Да тръгваме ли?
Взирайки се в пръстите си, сякаш вече не бяха прикрепени към тялото й, тя кимна мълчаливо.
Избрах времето, четири седмици след завръщането на Рен и Келси в бъдещето, затворих очи и си представих сенчестия парк близо до Раджарам Индъстрис в Япония. Притискайки Анамика близо до себе си, ние изчезнахме.
***
Нарочно бях избрал сенчесто място под едно голямо дърво, рано сутринта, точно преди изгрев слънце, за да не ни види никой как се появяваме. Хванах ръката на Анамика и я поведох през дърветата към езерото. Раджарам Индъстрис беше от другата страна на парка и ако съм изчислил правилно времето, щяхме да пристигнем точно когато отваряха.
Когато двойка колоездачи минаха точно пред нас по пътека, засенчена от гинкови дървета, Анамика е дръпна.
– Какво… какво е това? – Попита тя със страхопочитание. – Коли ли са?
– Не. – Аз се засмях. – Наричат се велосипеди. Използват се за придвижване и спорт.
Вятъра донесе звуци от музика и тя ме дръпна за ръката:
– Ела. Искам да чуя барабаните.
Наближихме зона, където музиканти от всякакъв тип свиреха. Бях изненадан да видя наслада на лицето й, а не страх. След като й казах, че е неучтиво да сочи странното облекло и външен вид на минувачите, които се увеличаваха, тя се задоволи да ми прошепне за странните прически, облекла и пиърсинг, които забеляза.
Тя беше особено очарована от хората, които тичаха сутрин рано, особено на жени, които носеха косите си на опашки, имаха слушалки в ушите и цветни маратонки. Тя се удиви на обширните розови градини и израза на лицето й ме накара да забавя крачка, за да може да спре и да помирише ароматните цветове.
Когато минахме по моста, фонтанът в езерото изстреля пръски вода високо във въздуха. Оставих я да гледа водата няколко минути, след което се обърна към мен с израз на любопитство.
– Това ли е светът, в който си израснал?
– Не. Това е светът на Келси. Роден съм във време, когато нещата се развиваха бавно, много по-подобно на твоето. – Когато продължихме разходката си, попитах: – Това място плаши ли те?
– Не. Не и докато съм с теб.
Погледнах я, чудейки се дали не се опитва да се закача с мен, но тя разглеждаше обстановката, напълно забравила за мен. Напомних си, че Анамика беше много неща, но да флитува не беше характерно за нея. Тя се гордееше, че беше пряма, а това беше нещо, което ценях в нея. Фактът, че моето присъствие ѝ вдъхваше кураж, предизвика в мен чувство на удовлетворение.
– Ласкаеш ме, богиньо – казах с блясък в очите.
Зелените й очи се вдигнаха към моите, опитвайки се да разбере настроението ми и секунда по-късно ме удостои с рядка усмивка.
След като минахме покрай едно японско светилище, напуснахме гората и поехме през широка морава. Анамика спря на място. Дишането й се учести и усетих острия аромат на страха й. Тя ме стисна за ръката.
– Какво има? – Попитах меко.
– Това… не е възможно – каза тя.
Главата й беше вдигната към небето. Там, където дърветата се разделяха, силуетът на Токио се виждаше ясно и един самолет премина над един от небостъргачите.
– Анамика, погледни ме.
Сложих ръце на раменете й и я обърнах към себе си.
– В това време има начини хората да строят страхотни сгради и да летят с метални колесници. Те могат да пътуват по земята по страхотни пътища, които сякаш нямат край. Има невидима сила, наречена електричество, която дава светлина, като от сто свещи. Вратите са стъклени и се отварят без никой да ги държи. Ще видиш много странни и различни неща, но искам да запомниш, че ти имаш повече сила от всичко това. Ти си богинята Дурга и нищо не може да те нарани. Аз ще бъда до теб. Ако не си сигурна как да действаш, гледай какво правя. Обещавам, че няма да те подведа.
Анамика преглътна и кимна. В очите й се прокрадна познат блясък.
– Готова съм – каза тя. – Можеш да ме придружиш до гигантската метална компания.
Когато започнахме да вървим към вече оживената пешеходна пътека и очите й се разшириха, когато видя стотиците коли, които сменяха лентите със свирещи клаксони, и добавих:
– О, и още нещо. Вероятно е по-добре, ако не говориш твърде много.
Тя се намръщи и повдигна предизвикателно вежди, а изражението й ме накара да се разсмея.
Нейното справедливо възмущение на моя коментар послужи на целта ми – да й помогне да забрави колко напълно чужд е този свят за нея. Приближихме се до стъклените врати на централата на Раджарам Индъстрис и докато тя смело крачеше до мен, се чудех дали аз щях да се справя по-добрет, ако ролите ни бяха разменени.
Служителката на рецепцията беше любезна, докато не и казах нашата цел. Челото й се сбърчи от объркване.
– Току-що приключихме нашия годишен одит. Опасявам се, че не разбирам – каза тя учтиво, но със сериозно изражение. Анамика също не помогна, когато попита грубо момичето защо носи цвят на устните и бузите си.
Рецепционистката вдигаше телефона, за да се обади на началника си, когато Ана размаха пръсти във въздуха. Момичето примигна и се извини в слушалката, че безпокои излишно началника си. След това се върна към документите си, игнорирайки ни напълно.
Отдавна бяхме открили, че и двамата имахме достъп до силата на амулета на Деймън, независимо кой го носи, стига да сме на няколко километра един от друг.
– Какво направи? – Попитах недоверчиво.
– Просто получих достъп до нейната памет и изтрих нейните мисли за няс. Тя няма да ни помни, и ням да ни вижда, докато сме тук.
– Как направи това?
– Същото, което ти направи с Келси.
– Не точно. Ти ни направи невидими.
– О, това ли! Това е трик. Шалът може да огъва светлината, когато се използва с частта от амулета за пътуване във времето. – Тя се намръщи. – Трудно е за обяснение. Телата ни се замъгляват, така че да се движим в малко по-различно време, което засенчва старото, а след това използвам огнената част на амулета, за да преобразувам светлинните модели около нас. Подобно е на това да се скриеш, когато ловуваш, посредством дрехите, или боядисаш кожата си.
Гледах я с открито страхопочитание, докато тя се разтрепери и попита:
– Можем ли да побързаме и да намерим компанията ти, моля?
Кимнах, хванах я за лакътя, завеждайки я до асансьора, и се проклинах, когато видях, че ще ни трябва карта-ключ. Обясних накратко как работи един асансьор, докато натисках бутона за затваряне на вратата, но тя постави длан върху клавиатурата и между пръстите й заискряха сини пукания на електричество. За едно технологично неграмотно момиче, способността й да схваща концепции и да поддържа отворен ума си, беше удивителна. След секунда се втурнахме към последния етаж на сградата, където щяхме да намерим офиса ми.
Този път имах предимство, буквално, тъй като докоснах ключалката и вратата се отвори. Подадох й японски шоколад и бутилка сода от мини-хладилника, преди да я оставя да разгледа офиса ми, докато проверявам компютъра. Да я гледам как намира удоволствие в аквариума с рибки, как нахлува в мини-хладилника и как се задъхва от гледката към града от прозореца на офиса ми, беше разсейващо, но все пак успях да прегледам имейлите на Нилима и открих съобщението, че Рен поема „Раджарам Индъстрис“ като президент.
Във вестника имаше статия за това как той е реагирал на тъжната новина за смъртта на любимия му дядо Аник Кадам и брат му Сохан Кишан Раджарам. Въздъхнах, когато прочетох за изфабрикуваната история за нашата смърт. Очевидно сме били жертва на самолетна катастрофа в Индийския океан. Самолетът е паднал и телата ни не бяха открити.
Рен не губеше време да поеме компанията или да се установи в нормалния човешки живот. Завистта се промъкна подло през вените ми, но аз я стъпках безмилостно. Отдавна не изпитвах ревност към брат си заради материалните неща. Не ме е грижа за компанията. Това, което трябваше да знам е, какво става с Келси.
Преглеждайки други заглавия и съобщения на компании, замръзнах, когато видях заглавие „Президентът на Раджарам Индъстрис, Дхерен Раджарам, сключва брак.“ Щракнах върху статията.
Мултимилиардерът и наследник на корпорацията Раджарам Индъстрис, Алаган Дхирен Раджарам, се е сгодил за американската студентка Келси Хейс. Церемонията ще се проведе тук, в Япония, на 7 август и в тесен семеен кръг. Приема ще се проведе на върха на уважавания луксозен хотел Раджарам Гранд Тауър, собственост на младоженеца, за който различни ВИП персони и служители на Раджарам Индъстрис са получили покани.
Алаган Раджарам наследява корпорацията след смъртта на дядо си Аник Кадам, който по същество управляваше компанията чрез своята племенница Нилима Мехта. Аник Кадам, който беше саможив и отбягваше медийната известност, е познат само на няколко от членовете на борда и дори те не знаеха, че има внуци, докато не ги представи на компанията по-малко от година преди смъртта си.
Жалко е, че точно в момента, когато семейство Раджарам се показа открито, светът загуби, както президента на компанията Аник Кадам, така и по-малкия брат на Дхирен, Сохан Кишан Раджарам, но както заяви Нилима Мехта, изпълняващ длъжността президент – „Всички в Раджарам Индъстрис очакват с нетърпение красивият млад наследник на богатството да заеме позицията си на президент. Аз, например, очаквам с нетърпение да си взема дълга ваканция, след като той се установи. Засега желая на него и съпругата му щастие.“
Когато попитахме как ергенът милиардер се е запознал с бъдещата си съпруга, младият г-н Раджарам се пошегува: „В цирка, разбира се“. Може би един ден ще имаме късмета да чуем истинската история за това как непознато американско момиче е успяло да хване този желан ерген.
Ние също им желаем късмет и щастлив брак и се надяваме, че любовта им ще компенсира мъката от загубата на брат и най-почитан дядо!
Облегнах се на стола, тихо преглъщайки новината за предстоящата сватба на Рен и Келси. Този път оставих ревността, която изпитвах, да се развихри. Рен не само беше надарен с човешко съществуване, но и получи моето момиче. А аз? Трябва да тичам из джунглата с подвита опашка.
Не че не очаквах той да предложи брак на Келси. Знаех, че Рен я обича и го помолих да се грижи за нея. Но всичко ставаше много бързо. Двамата се женеха по-малко от два месеца след завръщането си. Беше ли ме забравила толкова бързо? Беше ли щастлива? Но може би е смятала, че няма друга възможност. Фокусирах се върху тази последна мисъл.
Мислите ми бяха толкова насочени към Келси, че дори не чух, как Анамика се приближава.
– Какво има, Кишан? – Попита тя тихо, докато слагаше ръка върху моята. – Обезпокоен си.
Едва когато тя застана пред мен и седна на бюрото ми, за да ме погледне в лицето, аз забелязах присъствието й. Прокарах ръка през косата си, отдръпнах се от нея, станах и отидох до прозореца. Ръката ми се сви в юмрук и я насочих към една чаша. Но вместо да я счупя, както ми се искаше, опрях чело в юмрука си и казах съкрушено:
– Тя се омъжва.

Назад към част 5                                                          Напред към част 7

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!