Каролин Пекъм – Безмилостни момчета от зодиака -Войнствени феи – Книга 5 – Част 11

ЕЛИС

Кожата ми изтръпна, когато противоотровата на Райдър премина през тялото ми, търсейки каквото и да ми беше дал Кинг в онази камера, за да ме държи в покой, докато крадат колкото си искат от кръвта ми. През цялото време, докато бях зомбирана от това вещество, бях сънувала моите крале и не бях повярвала, че наистина съм в ръцете им до този момент.
Когато силите ми се възвърнаха, се загледах в малката къщичка на плажа, в която ме бяха довели, и се изтласках от ръцете на Райдър, за да мога да застана на собствените си крака между четиримата феи, които се бяха скупчили плътно около мен.
Гърлото ми беше сурово и изгаряше от нуждата за кръв и аз вдишах дълбоко, докато се борех с всички сили срещу низшите си инстинкти, като за момент успях да възприема факта, че наистина съм свободна, преди да си позволя да се отдам на вкуса на кръвта им.
Стоях и гледах между моите четирима крале, които ме заобикаляха, а сърцето ми туптеше и желанието ми се разгаряше, когато разбрах, че са дошли заради мен. Всички те. Бяха оставили настрана всичките гадости помежду си, защото толкова много ги беше грижа за мен.
Знаех какво изпитват към мен на теория, бях чувала думите им и го усещах, когато бях с тях, но това, че го направиха за мен, че видях начина, по който бяха работили заедно и се бяха доказали, беше повече, отколкото можех да приема.
– Не заслужавам всички вас – издишах. Бях просто едно съкрушено момиче с желание за мъст. Исках само едно нещо, когато започнах в Академия „Аврора“, а сега те ми дадоха повече, отколкото някога съм можела да мечтая.
Леон изръмжа ниско в гърлото си, приближавайки се зад мен, когато Данте предизвика искри по кожата ми. Гейбриъл хвана челюстта ми, принуждавайки ме да погледна към него отдясно, докато той се взираше в очите ми.
– Ти си всичко, което искам, малък ангел. Ти си всичко, което всеки от нас иска. И никога нямаше да те оставим да си отидеш.
Сълзи прободоха задните части на очите ми и аз преглътнах силно, без да знам как да живея с този човек, за когото ме смятаха. Не заслужавах толкова много от тях. Не бях достойна за това.
– Просто сме толкова облекчени, че си те върнаме, Кариня – каза Данте, взе лявата ми ръка и ме накара да затая дъх, когато статичното електричество, което се появи по кожата му, се пропука по моята.
– Обичаме те, малко чудовище – каза Леон, приближавайки се към мен отзад, ръцете му се плъзнаха около талията ми, а грубите му пръсти се движеха по кожата ми, докато избутваше камито ми с един сантиметър нагоре.
Малката къща на плажа, в която ме доведоха, беше непозната, но с четиримата около мен се чувствах като у дома си.
– Всички трябва да сте ми ядосани – издишах аз. – За това, че се хванах и попаднах в хватката на Кинг…
– Аз съм ядосан – изръмжа Райдър, хвана с юмрук косата ми и я дръпна, за да издърпа лицето ми от хватката на Гейбриъл, като ме накара да го погледна стоящ пред мен. – Ядосан съм на онзи гадняр, че те отне от мен. Ядосан съм на времето, което пропуснахме, докато те нямаше. Яд ме е, че устните ти вече не са притиснати към моите и че все още всички стоим тук и си говорим.
От мен се изтръгна дъх на смях, но когато електричеството на Данте пламна и удари срещу кожата ми, той се превърна във въздишка от удоволствие, а ухапване от почти болка прободе зърната ми под ризата.
– Ти също ли си ядосана, Елис? – Натисна Райдър.
– Да – признах, оставяйки това чувство да се просмуче в крайниците ми, когато пръстите на Леон се свиха около горната част на анцуга ми и той дръпна шнура. – Наистина съм шибано ядосана на Кинг за това, че ме взе, че се опита да ме накара да се обърна срещу теб. За това, че ме държа далеч от теб, че блокира магията ми и открадна кръвта ми…
– Какво? – Изсъска Гейбриъл и ме дръпна за ръката, за да ме накара да го погледна отново. Райдър обаче не освободи хватката си за косата ми, така че като обърнах глава,
по скалпа ми се появи болка. Беше потискащо да съм в центъра им по този начин, но беше и вълнуващо по всички най-добри начини.
– Нарани ли те този гад? – Поиска Гейбриъл.
– Не толкова, колкото аз исках да го нараня – отвърнах аз.
– Какво друго направи той, Бела? – Попита Данте, като посегна към каишката на камито ми и я дръпна надолу през рамото ми.
– Държеше ме да съм жадна – казах аз, а зъбите ми се изтръгнаха само при споменаването на това. Оскъдният контрол, който поддържах над жаждата, започна да се разпада, докато местех поглед между Гейбриъл и Райдър, без да знам кого от кралете си искам да ухапя първо. – А кръвта, която ми даде, беше слаба, стара, безвкусна и от шибана чаша.
Устните на Райдър се свиха от гняв заради мен и погледът ми се спря върху пулсиращия пулс на врата му, докато губех контрол над звяра в мен и се хвърлях.
Но преди да успея да се доближа до Райдър, Леон ме обгърна с ръка отзад, притискайки китката си към устата ми и кътниците ми се впиха в плътта му, без дори да съм взела решение да го направя. Това беше действие на звяра в мен и природата ми взе връх, когато впих кътниците си дълбоко. Усетих как ръцете на Гейбриъл ме държат, сякаш се страхуваше колко далеч мога да стигна, и усетих как жаждата за кръв се повиши толкова силно, че ме заслепи.
Изръмжах, когато захапах Леон твърде силно, а жаждата и гневът ми надвиха инстинктите ми и ме направиха безразсъдна.
Леон също изръмжа, Лъвът в него беше твърде ясен, когато вкусът на слънцето се разля по езика ми и кръвта му се стичаше горещо и бързо в устата ми и по брадичката ми. Той се изпъна напред зад мен, твърдият му член се заби в дупето ми и ми каза колко много му харесва захапката ми.
Данте сграбчи анцуга ми и го дръпна надолу по краката ми, докато аз стенех, пиех дълбоко и затварях очи, докато се губех в топлината и вкуса на моя Лъв. Цялото това събиране се насочваше бързо в една посока и нямаше нито една частица от мен, която да иска да промени това.
Но преди да успея да се потопя във вкуса на Леон, Райдър хвана косата ми, за да ме откъсне. Той ме запрати към Данте, който вече беше свалил ризата си, разкривайки огромната си мускулеста фигура пред мен.
Жаждата за кръв ме накара да се хвърля към него в яростен, отчаян порив, а той се ухили, докато мърмореше нещо на феятонски, което звучеше мръсно и накара мускулите ми да се свият от нужда. Беше толкова висок, че дори не стигнах до врата му, а кътниците ми се впиха в гърдите му и го накараха да изсвири в смесица от удоволствие и болка, докато разкъсвах кожата му.
Майната му, имах нужда от това. Кралете ми ме обграждаха, вкусът им покриваше езика ми. Всичко това. Всички те. И имах нужда от много повече от това.
Изритах анцуга си докрай, когато още три чифта ръце започнаха да дърпат камито ми, сваляйки го от мен с яростно разкъсване, докато се бореха кой да го направи.
Ръцете ми намериха колана на Данте и аз се заиграх с него в бързината си да го разкъсам, преди ръцете на Леон да обхванат талията ми и да поемат управлението вместо мен.
Данте отблъсна ръцете на Леон настрани с раздразнено хъркане на феятонски и смъкна дънките си точно когато Гейбриъл ме дръпна в ръцете си, изтръгвайки кътниците ми от Данте, докато ме въртеше и повдигаше, като хващаше дупето ми в големите си ръце.
Ръцете и краката ми го обгърнаха, докато той ме целуваше, а дебелият му член се заби в бикините ми, когато разбрах, че вече е захвърлил всичките си дрехи.
Целуваше ме силно и отчаяно, сякаш имаше нужда да почувства, че наистина съм там, в ръцете му, и в бързината си устната му се разкъса от кътниците ми.
Изстенах, докато прокарвах език по разреза, преди да засмуча устната му в устата си и да захапя отново, за да получа достъп до повече от суровата му сила и да я вкарам в себе си.
С шибаните белезници, които все още блокираха използването на магията ми, не можех да направя нищо със силата, която черпех от всички тях, но усещах как тя се натрупва в мен с всяко преглъщане и караше цялото ми тяло да бръмчи от енергия.
Студеният натиск на устата на Райдър отстрани на врата ми привлече вниманието ми към него зад мен един миг преди той да ме захапе и смесица от болка и екстаз да експлодира в плътта ми.
Прекъснах целувката си с Гейбриъл, стенейки силно, докато отмятах глава назад и се къпех в усещането на кътниците на Райдър в кожата ми.
– Ебаси, малко чудовище, как правиш кръвта да изглежда толкова гореща? – Мъркаше Леон, а очите му горяха от огън, когато срещнах погледа му и го открих по боксерки, а златната му кожа сякаш светеше от топлината на елемента му.
– Защото е гореща – мърморех в отговор, облизвайки окървавените си устни и печелейки ръмжене от всичките си крале.
Очите на Леон се озариха от идея и той ме сграбчи, издърпа ме далеч от Гейбриъл и Райдър, след което практически ме хвърли в ръцете на Данте.
Погледнах към Данте, когато той ме изправи на крака, и погледът ми веднага попадна на кървящата рана на гърдите му. Наведох се напред, за да оближа кръвта, която се стичаше до боксерките му по кожата, а той изстена, преди да хване брадичката ми и да я вдигне, докато не погледнах в меденокафявите му очи.
– Sei il mio mondo, amore mio(Ти си моят свят, моята любов).
– Обичам те, Данте – издишах в отговор, усещайки топлината на тези думи да се разнася по кожата ми.
– Бене. Тогава не ме изоставяй отново. Не мога да бъда без теб за втори път, красавице.
Преди да успея да отговоря, Леон изсвири рязко, привличайки вниманието ми към него, и очите ми се разшириха, когато установих, че той размазва кръв от китката си по средата на гърдите на Габриел, преди да го бутне така, че да падне обратно на леглото в центъра на стаята.
Гейбриъл започна да го ругае, но аз се стрелнах напред и се нахвърлих върху него, преди да успее да изтръгне повече от половин дума от устните си. Наведох се напред и започнах да обирам кръвта от гърдите му, като стенех, докато тя покриваше езика ми, преди да забия зъбите си в коремната му преса, за да мога да вкуся едновременно кръвта на Леон и неговата.
Гейбриъл сплете пръсти в косата ми, придърпвайки ме по-близо, докато пиех от него, а Райдър смъкна бикините ми отзад, докато Леон и Данте се преместиха на леглото от двете ни страни.
Изстенах гласно, когато Райдър прокара пръсти по путката ми, усещайки влажността ми и стенейки, докато ме дразнеше.
Изпънах дупето си нагоре, докато продължавах да пия от Гейбриъл, искайки още от моя базилиск.
Ръцете на Леон и Данте се плъзнаха по гърба ми и свалиха сутиена ми между тях, така че бях напълно гола в сърцето на моите мъже, усещайки всички тях толкова близо до себе си, че главата ми се завъртя.
Райдър постави целувка в центъра на гръбнака ми, преди да премести устата си все по-надолу и по-надолу, ледената подложка на езика му предизвикваше ледени тръпки по цялата ми плът, докато пръстите му продължаваха да галят влажността ми, без всъщност да ми дават това, което исках.
Когато устата му стигна до бузата на дупето ми, Райдър захапа и аз извиках, откъсвайки зъбите си от кожата на Гейбриъл и извивайки гръб точно когато Райдър вкара два пръста в мен.
– Майната му – изпъшках, докато цялото ми тяло бръмчеше и пулсираше, напомняйки ми колко точно време бях изкарала без оргазъм в шибаната тъмница на Кинг.
Гейбриъл се наведе, за да засмуче едно от зърната ми в устата си, а стоновете ми ставаха все по-силни, докато Райдър продължаваше да ме чука с ръка.
Леон се наведе по-близо, притисна се до врата ми и мъркайки, посегна зад мен, след което вкара и два от пръстите си в мен, като дъхът ми секна от комбинацията между неговите и пръстите на Райдър в мен едновременно. Бях толкова пълна, двамата разтягаха путката ми и я караха да пулсира, докато правеха някаква магия с ръцете си, а комбинацията от ледената кожа на Райдър и пламтящата гореща плът на Леон ме караше да се замайвам.
Данте започна да целува шията ми, докато люлеех бедрата си обратно в тях, а Гейбриъл смучеше по-силно зърното ми, като дърпаше другото с пръсти.
В момента, в който статично заредените пръсти на Данте се допряха до клитора ми, аз свърших за тях, отметнах глава назад и изкрещях екстаза си до луната, докато Райдър и Леон продължаваха да помпат путката ми през него.
Когато най-накрая измъкнаха пръстите си обратно от мен, Леон удари ръката си по дупето ми точно над захапката, която Райдър ми беше направил. Ударната болка накара удоволствието отново да пулсира в путката ми, удължавайки оргазма ми още повече, докато аз отново извиках.
Една ръка се уви около гърлото ми, а Райдър притисна другата си китка към устните ми, докато придърпваше гърба ми към гърдите си, а твърдата преса на члена му между бузите на дупето ми и ме накара да хленча от желание за още.
– Пий, бейби – заповяда той и аз захапах силно, знаейки, че той обича да съм груба с него и да му давам това, което иска.
Но едва успях да получа дори глътка от греховната му кръв, преди да изтръгне китката си от устата ми, а зъбите ми прорязваха кожата и вените, докато използваше хватката си върху гърлото ми, за да ме контролира.
Кръвта се изля от раната и аз се задъхах при вида ѝ, но Райдър само се изсмя в ухото ми, преди да задържи китката си така, че кръвта му да се разлее по циците ми, боядисвайки ме в червено за него.
– Ти си шибан луд, стронзо – промълви Данте, когато Райдър ме пусна и остави кръвта да се разлее и по тялото му, отпускайки хватката си върху мен, за да мога да гледам как тя се стича по извивките на мускулите му, боядисвайки татуировките му в червено и оцветявайки белезите му.
Може би това беше най-горещото нещо, което някога бях виждала.
В момента, в който кръвта се разля по твърдата дължина на члена му, се нахвърлих върху него, повалих го по гръб до Данте на матрака и впих зъби във врата му, докато го разпъвах.
Пенисът му се плъзна между бедрата ми, а смесицата от моята възбуда и кръвта му го направи хлъзгав и ме накара да изстена, докато местех бедрата си, опитвайки се да ни изравня, за да го усетя в себе си.
Но преди да успея да го направя, Леон изхвръкна и сграбчи бедрата ми, издърпа дупето ми нагоре и заби члена си в мен без предупреждение, като ме накара да извикам.
Райдър го прокле, а Леон изръмжа в отговор, показвайки доминиращата си страна, като стисна косата ми и я дръпна, докато не измъкнах зъбите си от плътта на Райдър.
Изсъсках раздразнението си към него за това, но той заглуши протестите ми, забивайки дебелия си член в мен още по-силно, карайки топките му да се удрят в клитора ми и проклятията да се леят от устните ми.
– Искам да те гледам как му смучеш пениса, малко чудовище – изръмжа Леон и отново натисна главата ми надолу, когато вбесеният поглед на Райдър малко отслабна.
Очите ми паднаха върху члена на Райдър, омазан с кръв и обсипан с прекум, и установих, че нямам абсолютно никакви възражения срещу това, когато Райдър се премести нагоре по матрака, за да ми даде пространството, от което се нуждаех, за да изпълня тази заповед.
Леон забави малко темпото си, докато аз прокарвах език по вала на Райдър, усещайки погледите на Данте и Гейбриъл върху мен, докато плъзгах устни по главичката и опитвах кръвта, която го покриваше. Беше греховно, извратено и като че ли беше кулминацията на най-мръсните ми фантазии, които се сбъдваха.
В момента, в който пенисът на Райдър се озова в устата ми, Леон спря да се сдържа, от гърлото му се изтръгна хъркане, пръстите му се стегнаха около бедрата ми и той започна да се впива в мен като обладан.
Стенех и крещях около члена на Райдър, смучех го и го облизвах, обичайки вкуса на кръвта му, която покриваше езика ми заедно с вкуса му.
Ръцете на Данте и Гейбриъл се движеха по тялото ми, плъзгайки се по кръвта, която изписваше предната ми част, и я размазваха по цялото ми тяло.
Вкопчих ноктите си в гърдите на Райдър, докато пенисът му се удебеляваше в устата ми, и точно когато усетих, че разкъсват кожата, той навлезе дълбоко и свърши силно, а спермата му се разля в гърлото ми, докато изричаше името ми.
Преглътнах жадно, преди да го пусна, и стоновете ми изпълниха въздуха, докато Леон използва хватката си върху мен, за да ме издърпа отново изправена, преди да легне на леглото, така че да мога да го яздя в стил обратна каубойка.
Очите ми попаднаха на изпълнените с похот погледи на другите ми царе, докато яздех пениса на Леон, и вкусих кръвта, която все още бе изцапала устните ми.
Плъзнах ръцете си по кръвта, която мокреше тялото ми, и изстенах, когато я размазвах по плътта си, гледайки между трите богоподобни същества пред мен, докато Леон държеше дупето ми и вкарваше члена си в мен толкова силно, че едва успявах да си поема дъх.
Едната ми ръка намери клитора ми и аз изстенах по-силно, докато путката ми пулсираше около вала на Леон, а аз се докосвах провокативно, искайки да подтикна останалите да се присъединят.
Но и тримата останаха точно на мястото си, гледайки ме с гладни очи и твърди членове. Дори Райдър изглеждаше вече готов да се върне и гледката на така възбуден за мен толкова скоро ме накара да се задъхам, докато свършвах. Удоволствието премина през тялото ми и аз извих гръбнака си, докато очите ми се затваряха и се къпех в това вечно чувство.
Путката ми се стисна около члена на Леон и аз извиках името му, докато той се впиваше в мен все по-силно и по-силно, докато и той не свърши, ръмжейки като звяр, какъвто беше, и заравяйки се дълбоко в мен, докато двамата изживявахме удоволствието си заедно.
Но, разбира се, останалите нямаше да ме оставят да си губя времето, за да си поема дъх.
Задъхах се, когато чифт лиани се увиха около китките ми, издърпаха ръцете ми над главата и ме издърпаха нагоре и настрани от Леон, докато не се изправих на крака.
Гейбриъл се усмихна, когато хвърли лиани около глезените ми на следващия етап и изведнъж бях обърната с главата надолу, лианите се увиха около бедрата и подбедриците ми, завързвайки краката ми в сгънато положение, така че все едно бях клекнала с главата надолу, а люляковата ми коса се отъркваше в окървавените чаршафи под мен.
– Какво правиш… – Започнах, но бях прекъсната, когато китките ми бяха вързани за глезените, а коленете ми разтворени, оголвайки ме пред всички.
– Dalle stelle – промърмори Данте, като се премести да застане пред мен, прокарвайки електрически заредени пръсти по вътрешната страна на бедрата ми и правейки да ме разтърси.
– Искаш ли ни и двамата, ангелче? – Попита Гейбриъл, докато стоеше зад мен, прокарвайки върховете на пръстите си по чувствителната ми путка и карайки ме да стена от целувката на хладната водна магия, която бе плъзнала по кожата му.
– Да – помолих аз, докато кръвта се стичаше в главата ми и ме караше да се замайвам. Разбира се, че исках и двамата. Исках ги всичките. Винаги.
Пръстите на Гейбриъл се впиха в дупето ми, докато Данте търкаше главичката на члена си по клитора ми, плъзгаше я напред-назад и караше цялото ми тяло да ме боли за него, докато електричеството, което съпровождаше докосването му, ме възпламеняваше.
Гейбриъл помпаше пръстите си, докато използваше водната си магия, за да смаже дупето ми, а аз стенех, исках да продължи, за да мога да ги почувствам и двамата в мен сега.
– Готова ли си? – Попита ме Гейбриъл, а другата му ръка стискаше бузата на дупето ми и караше захапката, която Райдър ми беше дал, да пулсира.
– Да – изпъшках, усещайки как Леон и Райдър отново се движат от двете ми страни, а Гейбриъл се засмя мрачно.
Той плъзна твърдия си член между бузите ми и бавно започна да го вкарва в задника ми.
Дъхът ми секна при усещането за пълнота и той изстена, докато си проправяше път по-надълбоко, оставяйки ме да се приспособя към странното усещане, че съм с главата надолу, докато той започна да ме чука.
Дърпах за белезниците, които придържаха китките ми към глезените, и проклинах, когато установих, че не мога да ги разкъсам дори с дарбите си. А с тежестта си, окачена на лианите, нямах абсолютно никакъв контрол върху движенията на тялото си.
Данте стенеше, докато гледаше как Гейбриъл навлиза и излиза от мен, като все още прокарваше члена си по клитора ми, карайки путката ми да се свива и стяга от нужда.
Пръстите на Леон се потопиха в мен, когато Гейбриъл започна да увеличава темпото си, и аз изстенах, докато той галеше вътрешните ми стени, притискайки онази тънка преграда между путката и дупето ми, за да мога да усещам движенията на Гейбриъл още по-силно.
– Моля те, Данте – изпищях, исках да е вътре в мен. Но той само се ухили, докато продължаваше да го търка по клитора ми.
– Ще те чукам, щом свършиш за мен, Бела – каза той. – Искам да се напъхам в сладката ти путка, докато тя пулсира и пулсира, а ти ме молиш за това още по-силно, отколкото сега.
Исках да поискам да го направи сега, но когато Гейбриъл вкара члена си по-силно, думите ми заседнаха в гърлото и изведнъж устните на Райдър намериха моите, докато той лежеше на леглото под нас.
Целунах го силно и гладно, като усетих вкуса на още кръв по устата му и предположих, че я е размазал там само за мен. Той прокара езика си между устните ми, докато Данте разтърсваше главата на члена си срещу клитора ми още по-силно, намирайки перфектното темпо с Гейбриъл, докато главата ми се въртеше от замайването на това, че съм окачена така.
Оргазмът ми ме връхлетя като товарен влак и путката ми се притисна към пръстите на Леон, докато виках в устата на Райдър, а Гейбриъл чукаше дупето ми още по-силно.
Вярен на думата си, усетих как Данте сграбчва бедрата ми, принуждавайки ги да се раздалечат още повече, докато работеше с този странен ъгъл и накрая вкара члена си в мен.
Леон също държеше пръстите си там и аз свърших отново почти мигновено, докато тримата се забиваха в мен в перфектен синхрон.
Райдър намери зърното ми, след това го дръпна силно и когато отворих очи, видях, че той помпа члена си в юмрук, гледката беше толкова шибано гореща, че се кълна, че накара оргазма ми да продължи още по-дълго.
Бях напълно във властта на кралете си, докато Данте и Гейбриъл ме чукаха яростно и не след дълго Гейбриъл изръмжа дълбоко и ниско, когато и той свърши.
В момента, в който се измъкна, Данте сграбчи бузите на дупето ми с брутална хватка и забиваше члена си в мен все по-силно и по-силно, а електричеството искреше по всички ни, докато не изкрещях и не свърших с него за последен път, тялото ми беше изтерзано, а сърцето – препускащо.
Спермата на Леон се разля по циците ми, докато той се довършваше, а един поглед към Райдър ми подсказа, че и той е свършил отново.
Гейбриъл ме освободи от лианите, докато Данте се измъкна от мен, спускайки ме на леглото, където всички се сринахме в купчина окървавени, потни крайници, задъхани и тръпнещи от удоволствие, като всеки от нас се усмихваше на това, което току-що бяхме направили.
Дори Райдър имаше намек за усмивка по устните си.
– Ние с теб ще се забавляваме много повече с кръвната игра, бейби – обеща ми той и зъбите ми изтръпнаха само при мисълта за това, въпреки че бях напълно преизпълнена със сила от всичко, което бях изпила.
– Остани с мен – казах аз, като думите ми бяха за всички тях и означаваха завинаги, а не само тази вечер.
– Винаги – съгласи се Леон и протегна ръка, за да прибере кичур кървава, люлякова коса зад ухото ми.
– Sono tuo(твой съм) – промълви Данте, а ръката му се уви около мен.
– Ти си единственото бъдеще, което искам, Елис – обеща Габриел, а думите му последвани от целувката на водната магия, когато той изми всички нас от греховете ни. Но петната от това, което всички току-що бяхме направили, щяха да останат заклеймени към плътта ми завинаги, независимо дали кръвта и потта бяха почистени. Точно така го исках.
– Аз съм твой, бейби – промълви Райдър, думите му бяха тихи, сякаш искаше само аз да ги чуя, а аз се наведох към него, за да мога да притисна нежна целувка към устните му.
– Добре – казах, докато лежах по гръб в сърцето на четирите мускулести тела на моите крале. – Тогава просто ще трябва да измислим начин това да се случи.
Никой не се опита да спомене факта, че с участието на бандите това ще бъде почти невъзможно, а когато затворих очи и започнах да се унасям, се надявах, че това е така, защото всички те искат да намерят начин точно толкова, колкото и аз.

Назад към част 10                                                      Напред към част 12

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!