Каролин Пекъм – ЗОДИАКАЛНА АКАДЕМИЯ – ОТВЪД ЗАВЕСАТА #8.5 – Част 43

ДАРИУС

Душата ми се разтресе, когато тази красива, мощна, неудържима моя половинка премина през бариерата между живота и смъртта, сякаш това беше друга врата, която тя отказваше да остави затворена.
Тя беше тук.
Протегнах ръка към масата, а бутилката бърбън се появи между пръстите ми само при мисълта за нея, точно преди да си налея чаша. Ръката ми трепереше. Можех да усетя всяка нейна стъпка на това място, като вълнички в езеро, сигнализиращи на всички, които живееха тук, че нещо предстои. Нещо, което не му принадлежи.
Бях помогнал да разчистим този път за нея, силата, която все още притежавах в момента, напираше от мен, разширяваше пътя, държейки всички други души настрана от нейния път, докато родителите ѝ, моята майка, Хамиш Грус, Азриел Орион и много други се бореха да ги държат на разстояние, помагайки ни да спечелим това време.
Смъртта беше безкрайна. Красотата на Вечния дворец, в който седях в момента, беше несравнима, позлатените улици извън него бяха пълни с безброй награди, а покрай тях минаваше Брулената порта, маркираща пътя към безсмъртната болка.
Стъпките ѝ се приближаваха, връзката между нас се стягаше и я привличаше към мен, всеки удар на ботушите ѝ по мраморния под беше като ехо на сърдечен ритъм, който се разнасяше в неподвижните ми гърди.
Стаята, която ми бяха подарили тук, беше красива, богато украсена, съвършена, и все пак в нея имаше малко неща, които наистина говореха за мен така, както бях виждал стаите, които другите тук бяха направили. Знаех защо. Защото нищо от това, което имаше най-голямо значение за мен, не беше тук. Нищо от това, което ме караше да се чувствам жив, не живееше на това място и никакъв заместител на реалността, която бях изгубил, никога нямаше да бъде достатъчен.
Преглътнах богатата глутка бърбън, вкусът толкова напомняше за Орион, че почти го видях да стои там, с една-единствена повдигната вежда, сякаш искаше да каже:
„Няма ли да станеш?“
Но аз не исках. Не можех. Невъзможното се беше случило и тя крачеше право към мен, а аз чаках тук като страхливец, знаейки, че никога няма да мога да ѝ дам това, от което се нуждае, никога няма да изпълня този копнеж в разбитото ѝ сърце.
Бях видял всичко това, всеки миг на страдание и душевна болка, които тя беше преживяла. Гледах я как се превръща в съществото, което трябваше да бъде, за да осъществи това пътуване, гледах я как кърви за всяка жертва и усещах агонията, която беше поела върху себе си в този безсмислен лов.
Но аз бях в Стаята на знанието и гледах от голямата сфера към света през очите на самите звезди и знаех истината, когато я виждах там. Потвърдих онова, което Мордра ме бе накарала да науча. Това разбиране ме беше съсипало, то беше разбило и последните лъчи надежда, които хранех за изход от нашето положение, но знаех, че това ще ме съсипе още повече. Да открадна един миг в прегръдките ѝ, да я държа близо до себе си и да знам колко мимолетен ще бъде той. Защото тя не можеше да остане тук, колкото и егоистичен да исках да бъда заради това желание, знаех, че не може да бъде. Тя имаше свят, който я чакаше, и съдба, толкова голяма, че дори звездите още не бяха сигурни в нея. Беше родена, за да срива планини и да кара звездите да се тресат; беше родена, за да руши и да се издига.
Застанах и се загледах в трептящата стена зад мен, моята лична гледка към всички онези, които обичах и които бяха останали сред живите, единственият начин, по който сега щях да мога да бъда отново с тях.
Стъпките ѝ се приближаваха като тиктакащите стрелки на часовник и аз преглътнах буцата в гърлото си, докато правех крачка към високите двойни врати, след което спрях.
Тя беше тук. А това означаваше, че най-сетне ще трябва да се изправя пред последствията от провала си в пълния им обем.
Не можех да се накарам да помръдна от това място, слънчевите лъчи, които проникваха от прозорците, хвърляха едната страна на лицето ми в светлина, а другата оставаше в сянка. Като двете части на душата ми; мъжът, който бях, когато бях неин, горящ ярко, горещо и изпълнен с живот, и този, който бях през всичките години преди нея, гноясал в нуждата от отмъщение, потънал в собствените си провали.
Не бях сигурен в кой от тези мъже се бях превърнал в крайна сметка, макар да предполагах, че винаги ще бъда някаква смесица от двете.
Вратите се разтвориха широко, когато тя стигна до тях, блъснаха се в стените от двете страни на рамката и ни оставиха там, загледани един в друг, с напрежение, пропукващо се в пространството, което ни разделяше, както винаги.
И, разбира се, там нямаше усмивка, разбира се, тя не се радваше да ме види по онзи приказно съвършен начин, който повечето хора биха измислили за този сценарий. Беше ярост, получила дъх, зелените ѝ очи проблясваха с дълбока и звучна ярост. Пълните ѝ устни се свиваха от гняв, докато ме разглеждаше, застанала пред един стол, който можеше да бъде трон, в очакване да дойде при мен.
– Здравей, Рокси – казах аз, гласът ми беше груб, а погледът ми я попиваше.
Беше окървавена и изпочупена, цената за преминаването и на това място тежеше на раменете и, а руните, които беше изписала по тялото си, светеха леко, сякаш отблъскваха пресата на смъртта, която искаше да я вкуси.
Устните се разтвориха, хиляди целувки изпепелиха паметта ми, докато ги гледах, чаках и се чудех дали след всичко това тя все още смята, че съм достоен за нея.
Тя не изпусна нито една дума, нито една и аз почти се усмихнах на това. Роксания Вега остана безмълвна, не остана никаква отрова, която да изплюе, никаква ярост, която да се откъсне от нея. Мислех, че никога няма да видя този ден.
Тя направи една крачка към мен, после още една. Всеки сантиметър, който затваряше между нас, събуждаше онази отчаяна нужда в мен от нея. Тя беше моята, единственото ми хубаво нещо, пазителката на сърцето ми и на оковите, обгръщащи душата ми.
Бях се пречупил през нейната мъка по мен. Бях се съсипал, докато я гледах как се разпада. И все пак тя беше тук, преминавайки през бариерите на самата смърт, за да дойде за мен. Тя. Винаги само тя.
Очите на Рокси се движеха бавно по мен, вратите се затваряха зад нея, докато тя продължаваше да идва към мен, забелязвайки опаловидния блясък на ризата ми, златното наметало, което беше пристегнато на раменете ми. Още с пристигането си тук бях обявен за истински воин, а на челото ми бе поставен кръг в чест на жертвата, която бях направил, сражавайки се за тези, които обичах. Сега изглеждах като такъв, но под нейния проницателен поглед се чувствах всичко друго, но не и доблестен.
Тя се приближи, въздухът между нас изтъня, докато я възприемах, тази красива, съкрушена, моя кралица.
Роксания Вега спря неподвижна, като ни делеше по-малко от метър, лицето ѝ се обърна нагоре, за да ме погледне, а очите ѝ ми казваха, че се страхува, че това е някаква измама, че всеки момент мога да изчезна отново, да изтръгна от нея последната надежда и да унищожа и малкото сила, на която се крепеше.
Исках да я стигна, да я целуна, да ѝ кажа… всичко, което думите никога не биха могли да обхванат. Но имаше нещо, което трябваше да направя за нея, преди да се опитам да направя каквото и да било.
С плавно движение извадих блестящия меч от бедрото си, след което поставих върха му на земята между нас и паднах на колене пред нея. Коляното ми се удари в земята и аз стиснах дръжката на меча си, като склоних глава пред нея, а крайниците ми трепереха от величието на това действие, от това, което знаех и трябваше да призная от много време насам.
– Обричам себе си и всичко, което съм, на теб, кралице моя – издишах, емоцията разтърси сърцевината ми, когато тези думи най-сетне се изтръгнаха от мен, мястото ми на този свят някак се закрепи там, сякаш бях открил истината за собствената си съдба и всичко, което някога е трябвало да бъда. – Аз ще бъда твоят меч, за да се биеш с враговете си, твоят щит, за да защитаваш народа си, твоето чудовище, което да притежаваш и да владееш. Щях да бъда твой по всеки един от начините, по които можех да бъда, и трябваше да ти го кажа много, много отдавна. Аз съм твое създание, твой слуга… твой.
След думите ми настъпи мълчание, а аз не смеех да помръдна, не смеех да я погледна, за да преценя начина, по който е било прието това обещание, дори и да знаех, че е дошло твърде късно, за да има значение сега.
– Веднъж ми каза, че никога няма да се поклониш – каза тя, а пръстите ѝ докоснаха челюстта ми с най-лекото докосване, от което цялото ми тяло се разтрепери под нея. – Каза ми, че ще трябва да те пречупя, както ти веднъж се опита да ме пречупиш, и ти се изсмя на идеята за това.
Устните ми се разтвориха, но нямах думи. Бяхме си обещали да не се извиняваме повече за времето, което беше дошло преди нас, но аз се борех с тази клетва всеки ден, откакто я дадох. Спомените, че съм я наранил, ме измъчваха винаги и сякаш само мисълта ми по темата ги беше предизвикала, чух собствения си жесток смях да се разнася иззад гърба ми. Стената, която използвах, за да гледам как любимите ми хора все още се борят в царството на живите, напомняйки и на двамата за всички щети, които бях нанесъл, когато се бяхме срещнали.
Осмелих се да погледна към нея, исках да знам, исках да видя каква болка все още е изписана на красивите ѝ черти, когато най-лошото от мен ѝ беше представено отново, когато ѝ беше напомнено всичко, което ѝ бях направил.
Но тя не гледаше към стената, зелените ѝ очи бяха изцяло насочени към мен и в тях имаше толкова много любов, че ме разкъсваше да я гледам. Да знам колко недостоен бях за нея.
– Баща ми – промълвих аз, но тя поклати глава, абаносовата ѝ коса падна върху едното рамо от движението и отнемаше от визията на воина, за да мога да видя момичето, което беше под нея. Моето момиче.
– Той няма място тук – каза тя твърдо. – И не е твой баща. Той не носи никаква отговорност за човека, в който си се превърнал въпреки него. Той не може да има и една-единствена заслуга за това. Той дори не може вече да носи името ти.
– Моето име? – Попитах, с намръщено чело, а тя кимна, като проследи обратната страна на ръката си по бузата ми, металът на венчалната ѝ халка се докосна до кожата ми и изпълни гърдите ми с повече гордост и любов, отколкото бях мислил, че някой е способен.
– Сега ти си Дариус Вега. И не си създаден, за да се кланяш на когото и да било.
Думите, които някога ѝ бях казал, прозвучаха в мен, докато тя стискаше ризата ми в ръката си и ме издърпваше на крака.
Мечът изпадна от ръцете ми, когато се изправих пред нея, а устата ѝ завладя моята, докато ме придърпваше към себе си.
Ръцете ми я обгърнаха около талията, когато устните ми се отвориха за нея и аз привлякох всяка нейна частица към себе си, светът се превърна в нищо отвъд нас, докато тя ме търсеше точно там, в сърцето на смъртта, сякаш това, че си беше проправила път до това място, за да дойде за мен, не означаваше нищо.
Тя не отпускаше ризата ми, докато ме придърпваше към себе си и ме целуваше така, сякаш всичко, което съставляваше цялата вселена, започваше и свършваше с нас двамата.
Тази целувка беше поздрав и сбогом, сладко-горчива среща и обещание за всичко, което трябваше да имаме. Беше глътка живот в тихата кухина на гърдите ми, безсловесна молба да се върна при нея, светът някак си да придобие отново смисъл само защото бяхме заедно.
Но това беше лъжа.
Дори когато усещах топлината на кожата ѝ върху моята, нямаше как да отрека хладината, която идваше от мен. Дори когато устните ми поглъщаха нейните и тя издаваше звук, толкова изпълнен с любов и болка, че ме изгаряше, все още имаше нещо, което ни разделяше. Аз вдишвах нейния въздух, а тя поглъщаше душата ми, но тази граница оставаше. Оставаше и се увеличаваше, докато целувката ни не се разкъса и не останахме загледани един в друг, изправени пред факта на нашата реалност.
Отворих уста, за да изрека думите, но тя яростно поклати глава, а сълзите позлатиха тези зашеметяващи очи, които виждаха право през мен. Както винаги са виждали през мен.
Запазих мълчание. Само за още малко. Защото виждах, че тя така или иначе вече знае. Беше усетила тази пропаст, беше осъзнала какво все още ни разделя, дори когато се бореше да премине през вратите на смъртта, за да дойде за мен. Защото аз не можех да се върна към живота. Нямаше път, който да води натам, не и за мен.
Знаех, че трябва да ѝ кажа толкова много неща. За камъните на гилдията, за плановете на Лайънъл, за всичко, което аз и останалите бяхме видели от тази страна на смъртта, но просто не можех да отделя внимание на нищо от това, докато я държах в ръцете си, знаейки, че всяка секунда е ценна, всеки миг е мимолетен.
Докато те намеря на Стивън Санчес започна да свири с малко повече от една мисъл от мен и аз ѝ предложих ръката си. Още една песен. Сватбеният танц, който трябваше да има. Началото, от което бяхме лишени.
Рокси се поколеба, докато гледаше ръката ми, и аз знаех, че тя знае. Една песен. Няколко крадени минути преди да свърши. Преди да се наложи да се сбогуваме и аз да се върна да я чакам, докато тя се върне към живота, който все още трябваше да живее.
Тя преглътна силно и ръката ѝ се плъзна в моята, докато ме оставяше да открадна този момент, сякаш не можеше да се насили да ми откаже тази единствена молба.
– Рокси – промълвих аз, усещането за нея беше толкова призрачно съвършено, когато я привлякох в прегръдките си, топлината на огъня ѝ вдъхна ехото на живота в дробовете ми, сякаш беше истинско, сякаш наистина стояхме на ръба на едно общо бъдеще.
– Мразя, когато ме наричаш така – прошепна тя, а очите ѝ се наклониха, за да срещнат моите, докато я притисках към гърдите си, а светът около нас се размиваше.
От небето падаха розови листенца, които се утаяваха върху кожата ѝ и я покриваха с тях, докато тя не се облече изцяло в кървавочервения им цвят, сватбената ѝ рокля се появи върху нея, докато аз бях дарен с миг, в който преживях онзи нереален спомен, когато тя ми се беше отдала изцяло, извън всякакъв разум, напълно моя, независимо колко малко го бях заслужил.
– Не, не мразиш – изръмжах, усещайки трепета в плътта си, когато премина в нейната, душите ни се свързваха, преплитаха, преплитаха се отново, сякаш никога не сме били разделяни. – От първия миг, в който те нарекох с това име, ти ме погледна и ме позна. Познаваше себе си. Просто прекарахме твърде дълго време в лъжи относно истината за тази съдба.
– Свърших със съдбата – изсъска тя, а светлината около нас потрепери, когато силата ѝ се разгоря, напъвайки се срещу волята на самите звезди, докато използваше суровата магия, която притежаваше, за да ги отрече. Основите на това място и на всичко извън нас се разтресоха, докато тя разтърсваше небесата за този откраднат миг, и аз се зачудих как изобщо съм се опитвал да отрека силата ѝ.
Песента продължаваше да звучи около нас и двамата знаехме, че нейният край ще бъде и краят на това. Не можехме да продължаваме да крадем време, което никога не е било предназначено за нас.
– Не трябваше да идваш тук – издишах аз, макар че не можех да го кажа сериозно, не и наистина. Не и докато тя беше там, в ръцете ми, истинска, сурова и красива, а сърцето ѝ туптеше с целия живот, който трябваше да изживеем заедно, като ударите му в празните ми гърди почти ме караха да се чувствам така, сякаш собственото ми сърце все още тупти в мен, както винаги е било за нея. – Знаеш, че не мога да напусна това място.
– Можеш – каза тя яростно и се опита да се отдръпне, но аз я държах здраво, отказвайки да я пусна. Миговете ни се изплъзваха един по един и аз знаех също толкова добре, колкото и тя, че няма след това. Песента щеше да свърши, както и това, а ние двамата се изплъзвахме като песъчинки, разделени от океана. Нямаше сила на земята – дори толкова голяма като нейната – която да може да отрече законите на всичко.
– Ебаси, иска ми се да можех – заклех и се, придърпах я плътно към себе си и вдишах летния и зимния и аромат. Беше всичко и нищо. Тази есенция на неизмерима сила, която бръмчеше с толкова много от всичко, че аз бях малко повече от смъртен, коленичил пред богиня. – Иска ми се да се върна с теб повече, отколкото който и да е човек някога е пожелавал каквато и да е съдба в цялата история на целия свят. Аз съм твой, Рокси, сърце и душа, и всичко отвъд, аз съм твой. Но дори и това не може да ме освободи от това място. Това, което загубих, не може да бъде върнато. Няма как да излекувам тялото, което някога притежавах, и няма как да се върна през Завесата сега, когато тя се е затворила на гърба ми.
Стените отново се разтресоха, истината, която тя искаше да отрече, връхлетя върху нас, докато песента звучеше, а аз се взирах в зелените ѝ очи, опитвайки се да ѝ покажа какво е за мен, какво е била. Моето спасение. Бих умрял с хиляди смъртни случаи, за да ми бъде подарен този момент в нейните ръце, да погледна това съвършено творение и да видя, че в нея гори толкова много любов към мен. Тя се беше опитала да отрече самата смърт заради мен.
Съществуваше само тя.
Това не беше фалшива декларация. Тя беше моята светлина, когато бях толкова изгубен в мрака. Тя беше огледалото, пред което ме накара да се изправя, истината, която трябваше да видя. И все пак тя ме обичаше. Тя беше единственият човек, който някога можеше да погледне цялата тъмнина в мен, който можеше да види отвъд това, което бях направил, и да открие в него нещо, което си струва да бъде обичано. Тя беше създадена за мен от нещо много по-силно от съдбата. И единственото, за което съжалявах в смъртта, беше, че накрая бях разбил сърцето ѝ. Не бях успял да спазя обещанието си. И въпреки че се опитвах, борех се да се върна при нея с всички сили от момента, в който се озовах тук, знаех, че няма връщане назад.
Това беше сбогуване.
И песента свършваше.
– Обичам те, Роксания Вега, и бих искал да съм достоен за теб.

Назад към част 42                                                          Напред към част 44

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!