КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяка негова защита – книга 10- част 14

***

Следващите часове бяха като в мъгла. Имаше много работа за вършене. Трябваше да вземат душ, да опаковат багажа, да резервират хотелска стая, полети и кола под наем, да отидат до летището.
Когато пристигнаха на летище „Т. Ф. Грийн“, Кали беше напълно изтощена. Докато седяха и чакаха на изхода, за да се качат на самолета за Лос Анджелис, новият ѝ телефон иззвъня. Тя погледна номера, докато Хънтър я погледна подозрително.
– Кой е това? – Попита той.
– Мисля, че е брат ми Шон – каза тя.
– Ще отговориш ли или не?
– Не знам.
– Трябва да отговориш – отвърна Хънтър, затвори очи и облегна глава на стената зад стола си.
– По дяволите. Знам, прав си. – Но някак си имаше чувството, че ще съжалява, че е отворила тази кутия с червеи. Все пак сложи телефона до ухото въпреки опасенията си. – Здравей, Шон.
– Мама ми каза всичко – каза той, сякаш бяха говорили само преди малко.
Кали въздъхна, докато Хънтър отваряше едното си око и после отново го затваряше, като нагласяше главата си, за да му е по-удобно.
– Шон, добре съм. Съжалявам, ако те е разтревожила – знаеш каква е мама понякога.
– Не вярвам на това – отвърна той.
– На какво не вярваш?
– Тя каза, че ще останеш с онова момче.
– Той се казва Хънтър.
– Честно казано, не ме интересува как се казва. Не го харесвам.
– Не мога да си представя защо не ти се обадих по-рано – каза тя, смеейки се от досада.
– Ти не ми се обади. Аз ти се обадих, помниш ли?
– Шон, моля те.
– Летя до Ню Йорк, за да те видя.
Тя си пое дълбоко дъх, каза си да запази спокойствие.
– Кога ще го направиш?
– Веднага. Утре.
– Утре няма да съм в района на Ню Йорк. Всъщност в момента се качвам на полет за Лос Анджелис.
Последва дълга пауза.
– Добре – каза той. – Тогава ще се срещнем утре в Лос Анджелис.
– Шон, не. Отивам по работа…
– Каква работа, Кали? Ти си бавачка.
– Това е сложно. Виж, ще ти обясня…
– Утре. Можеш да го обясниш утре, когато се видим.
Тя погледна Хънтър, който просто се усмихна и сви рамене. Той нямаше да ѝ бъде от полза.
– Слушай, Шон. Трябва да се отдръпнеш. Аз съм възрастен човек. Вече не съм малката ти сестра.
– Ти си ми сестра и аз ще се погрижа да си наред. – Той смекчи малко тона си. – Виж, мама също иска да направя това. Просто се срещни с мен за обяд или за питие, или нещо друго. Можеш да ми отделиш един час от забързаното си ежедневие, нали?
– Един час? Това е всичко?
– Само толкова.
– И обещаваш да не създаваш проблеми на Хънтър?
Той въздъхна дълбоко.
– Разбира се. Разбира се. Просто искам да те видя и да поговоря с теб за минута, лице в лице. Добре, Кали?
– Добре, Шон. Отсядаме в Западен Холивуд, така че ако си намериш хотел в района, съм сигурна, че можем да намерим време по-късно следобед или в ранната вечер да се срещнем за питие или вечеря.
Не след дълго тя беше приключила с телефона, а Хънтър все още беше отпуснал глава назад, със затворени очи. Тя обаче можеше да разбере, че е буден, по челюстта му и напрежението в лицето му.
– Ти ми каза да отговоря – каза тя, като малко се стъписа.
– Хей, не може да ми пука по-малко дали неприятният ти брат ще се срещне с нас, за да пийнем по едно питие.
– Какъв кошмар – въздъхна тя.
Хънтър отвори очи.
– Виж, всичко е наред. Надявам се, че ще празнуваме след успешната ни среща с Макс Уайсман, добре?
– Да. – Тя се усмихна с благодарност.
Той хвана ръката ѝ и я стисна.
– Сега се отпусни и се опитай да се насладиш на това ново преживяване. Не всеки ден се случва да отидеш в Холивуд и да правиш филми.

***

Полетът беше изморителен, а на сутринта се добрахме до хотела и се сринахме в леглото за дълбок, макар и кратък сън.
Когато Кали се събуди само няколко часа по-късно, Хънтър вече беше под душа. Той излезе с бяла кърпа около кръста, а по кожата му блестяха водни капчици.
– Събуди ли се? – Каза той, пляскайки с ръце. – Времето изтича. – Отиде до гардероба, взе костюма си от закачалката и тръгна обратно към банята.
– Събудих се – отговори тя, избърса съня от очите си и седна в леглото. Изправи се колебливо на крака и провери глезена си. Все още не се беше върнала в лекарския кабинет за преглед, но можеше да каже, че глезенът е почти излекуван. – Мисля, че няма да имам нужда от патериците си, ако внимавам – каза тя.
Хънтър я погледна през рамо.
– Не искам да се нараняваш.
– Добре съм. Бях с патерици ден-два по-дълго, отколкото наистина трябваше да бъда. Кълна се, че съм добре. Само не ме карай да бягам спринтове и ще съм добре.
– Знаеш, че обичам да бягам на вятъра преди важна среща, Кали – пошегува се той.
– Нямах представа. – Тя се усмихна, харесвайки тази нова страна на Хънтър (колко ли страни имаше той?). Беше шеговит, добронамерен и енергичен. Беше очевидно, че филмовият бизнес му харесва много повече, отколкото писането на книги в малката му пещера.
Няколко минути по-късно той излезе от банята в изряден вид, оправяйки вратовръзката си, косата му беше гелосана, лицето му беше чисто избръснато, костюмът беше безупречен.
– Твой ред – каза и той.
Бяха опаковали една от роклите, които беше взела по време на дивото си харчене преди време. Кали се изкъпа и си сложи грим, роклята и чифт удобни обувки с токчета. Проверявайки глезена си, тя установи, че няма почти
никаква болка, а просто се чувстваше малко слаба и нестабилна, докато вървеше. Но след няколко минути тя почти не забелязваше това.
– Изглеждаш фантастично – каза ѝ той, когато тя излезе от банята.
Тя се обърна леко и се усмихна, като закачливо размаха мигли към него. Той се приближи.
– Ще бъдем страхотна двойка, не мислиш ли? – Попита тя.
– Ако имахме още малко време, нямаш представа какво щях да ти направя.
– Мисля, че може би имаме достатъчно време.
Той провери телефона си.
– Права си. Засрамен съм от времето. – И след това я вдигна на рамо, сякаш не тежеше повече от торба с листа. Хвърли я на огромното хотелско легло, където тя изпищя, подскачайки леко.
А след това се нахвърли върху нея като планински лъв и я целуна дълбоко и старателно. Тя усети вкуса на новоизчистения му дъх, докато езикът му изследваше устата ѝ, а след това той игриво захапа устните ѝ. Изведнъж той започна да я целува по шията, по дълбокото деколте на роклята ѝ. Всичко беше горещо, нажежено, мигновено пламнало от докосването му.
Ръцете му се спуснаха по дължината на краката ѝ, избутвайки роклята ѝ все по-нагоре, докато не стигна до бедрата ѝ и не се събра там, разкривайки най-малките, най-тънките черни прашки.
Хънтър погледна жадно това, което тя му предлагаше, с разтворени крака. След това той беше върху нея, а устните му разкъсваха тънката материя на бикините ѝ,
зъби, които я издърпваха от меката и, бяла, гола плът. И тогава устата му се срещна с треперещата ѝ плът, а езикът му се гмурна в гънките, които го очакваха.
Кали изстена и изви бедрата си към него, давайки му достъп до най-дълбоката част от себе си. Ръцете на Хънтър се вкопчиха под нея, сграбчиха голите ѝ задни части и повдигнаха задните ѝ части от леглото, докато той навлизаше все по-дълбоко в путката ѝ.
Езикът му работеше във вътрешността ѝ, като я обливаше, натискаше, галеше, смучеше, облизваше.
Кали извика, докато собствените ѝ ръце се хванаха за покривката на леглото, размятайки я, използвайки я, за да потисне неволните движения на ръцете си, когато тя свърши внезапно.
– О, Боже! О, Боже!
Тя се взираше в него, докато го гледаше как я ближе, наблюдаваше начина, по който той приемаше плътта ѝ към устата си и я посрещаше с пълна увереност, знаейки
точно как да я накара да свърши.
Когато тя свърши, той извади члена си от панталона и ѝ каза да се обърне по корем. Тя направи каквото ѝ каза, задъхана от очакване.
Хънтър я наведе над леглото, а тя се обърна и ги видя в отражението на леко открехнатата врата на банята, която имаше огледало от външната страна.
Тя гледаше как Хънтър се вмъкна в нея и започна енергично да я чука отзад, като ръцете му бяха върху циците ѝ, докато се вмъкваше в нейната плътност.
Това беше възбуждащо, като да гледаш порно, само че тя играеше главната роля.
Гледаше как най-горещият мъж, когото някога беше виждала, чука жена, а в същото време тя беше тази жена, която беше чукана и го обичаше.
Той я изпълваше отново и отново, като се вливаше в нейната влажност, в нейната гладкост.
Тя свърши още веднъж и тогава Хънтър също свърши, като се отдръпна точно навреме, за да може Кали да седне и да го вземе изцяло в устата си.
Гореща струя, а после още една и още една покриха гърлото ѝ. Тя го обичаше. Засмука го жадно, докато той стенеше, и използва ръката си, за да изкара и последното от него в устата и.
Когато свършиха, нямаше време за лежане и гушкане. Вместо това те се освежиха, доколкото беше възможно, и след това бързо напуснаха хотела.

Назад към част 13                                                       Напред към част 15

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!