Зодиакална академия-Принцеса на сенките-книга 4-част 31

ТОРИ

Нещо не беше наред с мен. Нещо, което е дълбоко вкоренено, чак в мозъка на костите ми. Винаги съм го знаела. Когато имах две възможности, винаги правех избора, който щеше да ме нарани, винаги избирах това, което беше лошо за мен. Опитвах се да го оправдая, като твърдях, че просто мразя да ми е скучно. Че предпочитам нещо да ме наранява или ужасява, отколкото да не чувствам нищо. Но може би, когато се вгледаш наистина внимателно във всички избори, които правех, се оказваше, че има и по-просто обяснение от това. Просто не съм знаела как да бъда щастлива. А може би понякога вярвах, че не заслужавам и да бъда.
„Ела при мен…“
Вдигнах глава назад и погледнах към тавана в спалнята си, докато сенките се навъртаха около мен. Те се плъзнаха под кожата ми като вкус на най-чист екстаз и аз изстенах, докато ги призовавах по-близо, къпейки се в тъмната им сила.
Мракът се изви между пръстите ми и се издигна около мен. Чувствах как се сгъстява с всяко вдишване, усещах черната му сила във въздуха около мен. И беше гладна.
Свих пръстите си и сенките се търкулнаха от мен, плъзнаха се по леглото ми и паднаха през ръба, за да се стопят на пода до мен. Подът беше толкова гъст от тях, че единственото, което виждах там долу, беше пропастта на най-дълбоката нощ.
Обърнах се бавно към тях, изпъвайки босите крака пред себе си, докато не увиснаха над ръба.
Сърцето ми биеше здраво в гърдите, ушите ми звъняха с далечно предупреждение, което ми казваше да не се подхлъзвам толкова навътре в тях. Но в този момент исках да усетя прегръдката на мрака повече, отколкото се страхувах от неговата власт над мен.
„Присъедини се към мен…“
Прехвърлих краката си през ръба на леглото и ги потопих в сенките. Докосването им беше студено и хлъзгаво, сякаш потапях пръстите си в разлято масло.
Навсякъде, където ме галеха, оживяваше удоволствие, толкова силно, че ме заслепяваше. Изстенах гласно, чистата, електрическа енергия на тъмната сила ме призоваваше на базово ниво. Тя виждаше всички сурови и омразни части от мен и ги възхваляваше, откриваше всяка мрачна и злонамерена мисъл и разпалваше огъня под нея. Сенките не желаеха да бъда по-добра версия на себе си. Призоваваха ме да направя най-лошото и аплодираха, когато го направех.
Плъзнах се от леглото, бавно потапяйки се в сенките, докато те шепнеха името ми и целуваха плътта ми.
Легнах на пода, вдишвах дълбоко, докато мракът заливаше кожата ми, и стенех от удоволствие, докато го приемах. Тя се промъкна около краката ми и се завърза около ръцете ми и докато тъмнината закриваше зрението ми, установих, че стоя върху пропаст.
Пред мен стоеше момиче, облечено в рокля, направена изцяло от извиващ се мрак. На главата ѝ седеше корона от тръни и сенки, която се врязваше в плътта ѝ, така че кръвта мокро проблясваше върху нея в пурпурната светлина на небето над нас. Косата ѝ беше мека като лешник, а очите ѝ – широки от разбиране, когато ми се усмихна многозначително и ми подаде ръка в знак на предложение.
Тя направи крачка назад, така че увисна във въздуха над голямата пропаст, като вятърът, който не можех да усетя, изпращаше сенките, които покриваха плътта ѝ, да се вихрят навсякъде около нея.
„Ела при мен, Тори… потопи се в силата на сенките“.
Гласът ѝ отекна във въздуха около нас, наситен с обещания и очаквания, макар че устните ѝ не помръднаха. Но знаех, че е тя, че я чувам, сякаш съзнанието ѝ общуваше директно с моето. Тя можеше да ми даде цялата сила, която някога бих желал, и да ме освободи от оковите на живота ми на фея.
„Сега си съвсем сама. Но сенките са винаги с теб, те няма да те наранят, ако им отдадеш сърцето си…“
Устните ми се разтвориха, душата ми се канеше да каже „да“.
Направих крачка напред, пръстите на краката ми се извиха над ръба на скалата. Падането под мен беше невъзможно да се прецени, празнотата беше изпълнена със сенки, мрак и сурова сила, която сякаш биеше със собствен пулс.
Собствените ми сенки се надигнаха като прииждащ прилив в мен и гърбът ми се изви, когато удоволствието ме връхлетя интензивно.
Протегнах ръка, погледът ми намери нейния, докато гледах тази принцеса на сенките, която ми предлагаше света.
Връхчетата на пръстите ми докоснаха нейните и бях на ръба да скоча, точно когато под кожата ми се появиха пламъци.
Сенките в мен се отдръпнаха, когато моят Феникс разцъфна и всеки сантиметър от плътта ми изгоря с него. Но не ме болеше, а се събудих и през танцуващите пред очите ми пламъци лицето на момичето се промени, отлепи се назад, за да разкрие остри като бръснач зъби и черни като смола очи.
Задъхах се от ужас и се опитах да изтръгна ръката си обратно от нея.
„Спаси ме!- Поиска тя решително.“
Тръснах глава в яростен отказ, задъхвайки се, когато пламъците ми зашумяха с живот под плътта ми.
Хватката ѝ се затегна, ноктите ѝ се удължиха и се врязаха в китката ми, докато се опитваше да ме издърпа над ръба.
От гърлото ми се изтръгна ръмжене, докато вкопчвах петите си, и яростно поклатих глава.
– Не!- Изръмжах.
Огънят на феникса пламна ярко и силно, когато го накарах да ми се притече на помощ, и принцесата на сенките изкрещя, когато той я изгори там, където все още стискаше китката ми.
Тя откъсна ръката си и болката се разрази, когато ноктите ѝ се забиха в китката ми и кръвта ми се разля по кожата.
Запътих се назад, паднах, докато се отдръпвах от тази пропаст, но вместо да усетя твърдата каменна захапка върху гръбнака си, ме посрещна килим.
Задъхах се, когато очите ми се отвориха, а сърцето ми гръмна панически, докато се взирах в стаята си в академията. Сенките бяха изчезнали, а аз лежах и се задъхвах, докато се опитвах да проумея какво, по дяволите, се беше случило току-що.
„Толкова съм самотна…“
Разтърсих главата си, за да я прочистя от гласа на момичето. Не можех да ѝ помогна. Не знаех как. И със сигурност нямаше да се присъединя към нея в сенките, за да я спася от това да бъде сама.
Кожата ми беше хлъзгава от пот, косата ми се лепеше по мен, докато се изправях на крака. Чувствах се разтреперана, изцедена и за момент не успях да намеря магията в себе си.
Когато най-накрая се спрях на пламъка на силата, който се намираше дълбоко в гърдите ми, въздъхнах с облекчение.
Бледата светлина на зората се разля през прозореца и аз стоях и гледах изгряващото слънце за дълъг миг, преди една болка на китката ми да ме накара да погледна надолу.
Лявата ми китка беше разкъсана от вдлъбнатини, които безспорно бяха направени от нокти, а кръвта се плъзгаше от раните в непрекъсната струя, която рисуваше червени линии по ръката и пръстите ми, преди да капне на бледия килим под мен.
Проклех се, вдигнах ръката си и отидох в банята, където бързо пуснах душа.
Съблякох пижамата си и отидох направо вътре, като миех китката си, докато се опитвах да разбера как, по дяволите, една проява на сянка е успяла да ми причини истинска рана. Мислех, че Царството на сенките е само в главата ми, че мога да го видя, но не и да го докосна. Но изглежда, че съм грешала в това отношение.
Когато най-накрая изключих душа, китката ми все още кървеше. Намръщих се на парещите рани. Не бяха дълбоки, но по някаква причина не заздравяваха достатъчно, за да спрат изтичането на кръв от тях.
Проклех глупостта си, че се поддадох на примамката на сенките, и бързо превързах китката си с кърпа, за да се опитам да спра кръвотечението.
Облякох се в униформата и събрах учебниците си, преди да грабна слушалките и да пусна плейлист на случаен принцип.
Отидох в общата стая и си взех чаша кафе, след което седнах на стол до бушуващия огън встрани от стаята, за да мога да попълня магическите си запаси преди урока.
Топлината на пламъците ме обливаше, докато седях там, оставяйки погледа ми да се разсее, докато обмислях изпращането на съобщение до Дарси.
Снощи изобщо не се бях чувала с нея и това напрежение между нас беше като физическа рана. Не разбирах какво се случва с нея и не можех да разбера защо, по дяволите, тя не ми казва.
Дори не ѝ бях казала за това, че съм се свързала с Дариус и за реалната възможност, че сигурно съм си загубил ума, по дяволите. Не ми се струваше възможно да сме в това положение и въпреки това седях тук, сама, без да разбирам защо тя се държи по този начин и защо дори не е отговорила на съобщенията, които ѝ бях изпратила снощи.
Прехапах устна и извадих атласа си от джоба, като поставих чашата с кафе, която беше изстинала в ръцете ми.
Отворих съобщенията си до нея и въздъхнах.

Тори:
Мразя това. Можем ли просто да поговорим за това?

Китката ми изтръпна болезнено, докато я въртях, за да използвам Атласа, и се намръщих, когато отлепих направената превръзка, за да открия, че през нея се просмуква кръв.
Докато седях там, общата стая бавно се пълнеше и аз вдигнах поглед, когато усетих, че някой ме наблюдава.
Успокоих се, когато открих, че Дариус е вперил поглед в мен, а веждите му се смръщиха, докато разглеждаше кръвта, просмукала се през направената от мен превръзка с кърпа.
За миг задържах погледа му, а плътта ми изтръпна при спомена за начина, по който ме беше накарал да се почувствам, когато най-накрая се бях отдала на топлината между нас. Оттогава го бях виждала няколко пъти, но той не ми беше говорил и дори не ме беше погледнал. Всъщност имах ясното впечатление, че е загубил интерес към мен, след като е получил това, което е искал, и това беше добре. Стига това да не му позволяваше да ме измъчва, макар че някак си се съмнявах в това. Така или иначе, бях получила съобщението ясно и категорично. Просто щях да забравя, че нашият единствен момент на лудост някога се е случил, и се надявах и той да го направи.
Дариус направи крачка към мен с поглед, който не можах да разбера, но ако беше нещо като обикновено, можех само да си представя, че планира да ме тормози. Изправих се на крака, грабнах чантата си и се запътих навън от стаята.
Не можех да се занимавам с него днес. Не и със сърцето, което ме болеше за Дарси, и с кожата ми, нежна от докосването на сенките. Не ми трябваше да се опитва да ме изправи срещу каквото и да е друго, което ми беше останало по дяволите.
Излязох на студения въздух пред къщата на Огън и започнах да вървя по пътеката към „Кълбото“. Чудех се дали Джералдин вече е там. Как щях да и обясня това? Не исках да я лъжа повече, отколкото трябваше да я лъжа за сенките, а и не изглеждаше много вероятно да съм си причинил това по някакъв начин.
Спрях по средата на пътеката и въздъхнах, като извадих атласа си от джоба. Орион ми беше дал личния си номер, в случай че някога имам нужда от помощ за сенките, и макар че никога досега не го бях използвал, бях сигурна, че това се счита за нужда от неговата помощ.

Тори:
Имам малък проблем, за който трябва да се срещна с теб.

Ланс:
Случило ли се е нещо? Какво си чула?

Намръщих се на този странен отговор. Какво щях да чуя?

Тори:
Просто имам нужда от помощ за нещо.

Съобщението ми беше абсолютно неясно, но предполагах, че изпращането на подробности за сенките напред-назад не е най-добрата идея.

Ланс:
Добре. Ще се срещнем в офиса ми след пет минути.

Дръпнах якето си надолу върху китката, за да скрия кръвта колкото се може повече, след което продължих по пътеката. Скоро стигнах до „Кълбото“ и останалите сгради в сърцето на кампуса и се насочих направо към зала „Юпитер“, преди да изкача стълбите и да отида до офиса на Орион.
Вратата беше отворена, когато пристигнах, и аз влязох вътре, а по гръбнака ми премина неприятно чувство.
Орион беше седнал зад бюрото си, ризата му беше закопчана само наполовина, а обикновено перфектно оформената му коса беше разбъркана. Той се изправи на крака, когато влязох вътре, и хвърли шепа въздушна магия към вратата, за да я затвори след мен. Миг по-късно около нас падна балон за заглушаване и аз повдигнах вежда към него, а той ме погледна със загриженост.
– По дяволите, пич, можеше да се облечеш както трябва, преди да се срещнеш с мен – пошегувах се аз, но той сякаш дори не ме чу.
– Какво се е случило?- Попита той.- Сет ли направи нещо, или…
– Сет? Какво общо има този задник с мен?- Попитах объркано.
Орион ме изгледа за дълъг миг, малко напрежение напусна позата му, преди погледът му да падне върху китката ми.
– Какво е това?- Попита той с намръщена физиономия.
– Причината да съм тук – казах аз, отметнах ръкава си назад и свалих окървавената кърпа от китката си.- Надявах се, че ще можеш да я излекуваш за мен?
– Ти ми изпрати съобщение в ранни зори, за да дойда и да ти помогна с една драскотина?- Попита той невярващо.
– Вече е към осем, пич – посочих аз.- Имаме кардинална магия след половин час, така че предположих, че ще си буден. Освен това не бях сигурна дали трябва да помоля някой друг да ми помогне с това.
– Защо не?
Стиснах устни, подготвяйки се за тирадата, която бях почти сигурен, че ще получа от него.
– Ами, снощи сигурно някак… случайно… се поддадох на сенките. Малко.
– Какво?- Попита Орион, а в погледа му се появи загриженост, вместо очакваната от мен злоба.
– Да. Ами, някак си потънах в тях и после сякаш се озовах в цялото това сенчесто царство и онова момиче беше там – онова, което продължава да ни вика. Тя се опита да ме накара да остана.- Вдигнах китката си като доказателство и намръщената му физиономия се задълбочи.
– Ти си паднала толкова дълбоко, че тя е била способна да ти направи това?- Попита той с ужас.
Прочистих гърлото си.
– Ами. Успях да се върна, нали? Така че, няма лошо и всичко останало. Може би можеш просто да излекуваш това и да продължим, сякаш нищо не се е случило.
– Знаеш ли колко сериозно е това, Тори?- Попита ме той, пристъпвайки напред с напрегнат поглед.- Ако си била толкова навътре, чудно е, че сенките не са те погълнали. Особено след като си започнала да кървиш. Цяло чудо е, че си се измъкнал без помощ.
– Моят Феникс сякаш ме изтегли на свобода – казах тихо, чувствайки се като малко момиченце, което е било хванато да върши нещо нередно.
– Е, да благодарим на звездите за това – изръмжа той.- Какво, по дяволите, те е накарало да се чувстваш толкова безнадеждно, че са успели да те извикат при тях, докато си спала?
Замълчах под проницателния му поглед, челюстта ми се стисна здраво.
– Можеш ли да ме излекуваш или не?- Попитах, като пренебрегнах въпроса му.
Орион протегна ръка и хвана китката ми в ръцете си, но погледът му остана вперен в моя. Държах брадичката си вдигната, а устата си затворена.
Зелена лечебна магия обгърна ръката ми и аз изчаках, докато тя започна да работи, опитвайки се да поправи щетите по ръката ми.
Орион измърмори от неудобство, когато погледът му падна от моя към работата му върху ръката ми.
– Майната му. Каквото и да е причинило това нараняване, силата на мрака е дълбоко в него – изсумтя той.
– Какво означава това?- Попитах, когато хватката му върху мен се затегна и кръвта ми изтече между пръстите му.
– Че ще бъде трудно да се излекува. И ще е нужна адски много магия, за да го направиш.
Прехапах долната си устна, докато той работеше, а потта покриваше челото му, докато вкарваше все повече и повече магия под кожата ми.
След няколко дълги минути той отдръпна ръката си и аз въздъхнах с облекчение, когато установих, че раните са зараснали. Орион използва водната си магия, за да изчисти кръвта от мен, и с изненада открих, че драскотините са оставили розови линии по кожата ми. Никога досега не бях виждала лечебна магия, която да не успее да премахне всички следи от нараняване.
– Това е всичко, с което мога да се справя засега – каза Орион и се отпусна на ръба на бюрото си.- На практика съм без сили.
– Толкова ли беше трудно да се излекува?- Попитах изненадано, Орион беше адски силен, така че да му отнеме толкова много беше изненадващо.
– Сенките не са шега, Тори – изръмжа той и гръбнакът ми се изправи, когато гневът, който чаках, изплува на повърхността.
– Да, разбрах – казах аз и се дръпнах към вратата.
– Не съм сигурен, че разбираш. Дарси ми каза, че си се упражнявала с тях сама, въпреки че си била предупредена за опасностите от тях.
Устните ми се разтвориха, тъй като при това признание в мен се намести малка нишка на предателство. Значи тя не искаше да говори с мен за каквото и да се случваше с нея, но щеше да разкрие тайните ми пред Орион?
– Е, имам чувството, че ще ми трябват, ако някога искам да спра най-добрия ти приятел задник да превръща живота ми в ад – отвърнах ледено.
– Възнамеряваш да ги използваш срещу Дариус?- Попита той изненадано, а от него лъхна защитна реакция, сякаш току-що бях заплашила да убия приятеля му Дракон.
– Само когато се наложи – отвърнах аз.
– Знаеш колко опасни са сенките. Не бива да си играеш с тях като някакво глупаво момиченце!
Гняв облиза крайниците ми и аз му се озъбих, докато се приближавах към вратата.
– Е, не е като да съм ги поискала, нали?- Избухнах.- Но ако те са това, което ми трябва, за да се защитя от този козел, тогава ще ги използвам.
Челюстта на Орион се размърда.
– Дариус ми разказа за случилото се между вас двамата вчера – каза той.
При това признание по бузите ми се разля топлина и аз гневно стиснах юмруци.
– Хубаво. Значи той разправя за мен на малките си приятели, така ли? Сигурна съм, че е наистина адски доволен от себе си, че е получил това, което е искал от мен.
– Това не е вярно – каза Орион набързо.- Той не говори за теб с никого по този начин. Каза ми само, че двамата сте били заедно. Имал е нужда да поговори с някого за…
– Остави – изпъшках аз.- Не искам да слушам как съм била достатъчно глупава, за да позволя да се превърна в последната черта на неговия стълб на леглото.
– Наистина ли само това си мислиш, че си за него?- Попита Орион тъжно, а аз се намръщих от намека, че по някакъв начин пропускам нещо тук.
– В кой момент щях да придобия друго впечатление? Когато той се премести и отлетя от мен толкова бързо, колкото е физически възможно? Или когато го видях на вечерята и в общата стая снощи и той не ми каза нито дума, камо ли да ме погледне? Защо изобщо ми пукаше? Аз също получих това, което исках от него, така че сега просто можем да забравим всичко това.
– Тори…- Орион започна точно когато звънецът обяви началото на часа.
– Ще закъснея – казах аз, хванах дръжката на вратата и я дръпнах.
– Първият ти урок е при мен, едва ли ще имаш неприятности заради закъснението си – изсумтя Орион и отново блъсна вратата с порив на магията си.
Сложих ръце, свеждайки очи към него, докато чаках да разбера какво, по дяволите, иска от мен.
– Дариус не е съвършен човек, но е добър човек. В сърцето му всичко, което прави, е в помощ на това, което смята за правилно. Може да е надменен и арогантен, а през половината от времето да е най-големият си враг, но действията му рядко са егоистични. Не можеш да си представиш какви жертви е направил за собственото си щастие в стремежа си да спре баща си и да защити Солария от нимфите.
– Има ли смисъл от този манифест, защото съм почти сигурна, че нямаме право да гласуваме за нашите велики и могъщи съветници, така че не виждам защо ти пука за мнението ми за него.
– И двамата сте толкова упорити, единия колкото и другия – измърмори Орион и прокара ръка по лицето си. Под очите му имаше торбички, а когато го погледнах малко по-внимателно, осъзнах, че е облечен със същата риза, с която беше дошъл в клас вчера. Мислех, че изглежда разхвърлян, защото е бързал тук, докато се е приготвял, но при по-внимателно вглеждане изглеждаше по-скоро така, сякаш изобщо не е спал.
– Добре ли си?- Попитах бавно, като направих крачка назад към него.
Орион ме погледна изненадано, след което погледна надолу към измачканата си риза.
– Не съвсем – призна той, като ме погледна оценяващо, преди да продължи.- Вчера сестра ти сама се забърка в малки неприятности със сенките. Тя случайно докосна ръката на Поларис и неговата връзка със сенките хвърли и нея в дълбокото.
– Какво?- Задъхах се, приближавайки се до него с пронизваща тревога, която се движеше под кожата ми.
– Тя е добре. По всичко личи, че не е навлязла толкова дълбоко, колкото ти. Но и тя видя принцесата на сенките и… е, когато последвах, за да измъкна Дарси от мрака…
– Какво?- Поисках, а проблясъкът на страх и вълнение в погледа му ме накара отчаяно да очаквам отговора му.
– Принцесата на сенките е моята сестра, Клара – издиша той, а погледът му се изпълни с надежда.- И тя се нуждае от нашата помощ, за да се върне в Царството на феите. Тя е била в Царството на сенките през всичките тези години, така че за да те нарани… трябва да е дълбоко покварена от тях. Но тя може да се върне от това, след като се освободи от тях. Това ще отнеме време, но аз мога да ѝ помогна.
Устните ми се разтвориха в знак на протест, а споменът за ноктите ѝ, които се впиваха в кожата ми, се надигна бързо. Беше се опитала да ме издърпа със себе си в тъмното. Искаше да потъна в сенките и при мисълта, че я освобождавам, косъмчетата по тила ми се надигнаха. Но какво трябваше да кажа? Ако това беше сестра ми, заклещена в Царството на сенките, щях да продам душата си, за да я освободя. А може би собственият ми страх бе оцветил начина, по който гледах на случилото се с мен. Тя каза, че е била самотна. Може би не се е опитвала да ме удави, а просто не е можела да търпи повече да бъде сама.
– По дяволите – издишах, защото дори не можех да се сетя какво друго да кажа.
Погледът на Орион беше озарен от свирепа решителност и как можех да го виня?
– Тогава ще ѝ помогнем – казах твърдо, прогонвайки собствените си съмнения. Защото дори не можех да си представя болката от загубата на брат или сестра и ако имаше и най-малък шанс да му помогна да си я върне, тогава щях да го направя. Независимо от всичко.
Орион ме сграбчи толкова бързо, че от устните ми се изтръгна изненада, точно когато бях заключена в желязната прегръдка на ръцете му. Мозъкът ми се нуждаеше от половин секунда, за да осъзнае, че той ме прегръща. Беше му олекнало. Явно не беше сигурен дали ще се съглася да му помогна за това, но наистина не ми се струваше, че имам голям избор.
Полузасмях се, докато го прегръщах в отговор, потупвайки неловко рамото му, когато той не се пусна веднага.
– Това е малко неуместно, пич – пошегувах се аз и той се засмя, докато ме пускаше.
– Извинявай – каза той сардонично.- Не бихме искали това сега, нали? Макар че мисля, че FIB може да има още няколко неща, за които би искал да ме разследва, преди прегръдката на ученик да е на първо място в списъка.
– Наистина закъсняваме за твоя час, знаеш ли?- Казах, като погледнах часовника зад него.
– Точно така. Ти тръгвай натам, а аз ще те настигна, когато не съм с вчерашните си дрехи – съгласи се той.
Изсмях му се и излязох от стаята, като дръпнах ръкава си надолу, за да прикрия розовите белези на китката си, докато се отправях към „Кардинал Магия“.
Останалата част от класа беше вътре и чакаше на чиновете си, когато пристигнах, и ме погледнаха, когато влязох, проверявайки дали не съм Орион, преди да се върнат към разговорите помежду си.
Дарси се изправи на стола си, когато ме забеляза, очите ѝ се разшириха, а в ъгълчето на устата ѝ се появи полуусмивка. Отвърнах ѝ малко колебливо и се настаних на стола до нея.
– Здравей – казах неловко. Никога през живота си не съм имала неловък момент с нея.
– Здравей – отвърна тя с тих глас.
Мълчанието се простря между нас и аз се намръщих, преди да хвърля плътно заглушаващ балон около нас двете, без да ми пука дали е грубо да изключа Диего и София от разговора ни. Трябваше да поговорим. Точно сега.
– Значи нарочно игнорираш съобщенията ми?- Попитах, опитвайки се да запазя хапливостта в тона си, но тя изсумтя, сякаш бях изкрещяла.
– Съжалявам. Аз… Сет ми взе Атласа – каза Дарси, без да предлага повече обяснения от това.
– Това беше, когато отново се закачаше с него, или просто докато се мотаехте като най-добри приятелки?- Попитах раздразнено.
Дарси сдъвка устните си, но само ми сви рамене.
Оставих мълчанието да се разпространи в очакване да чуя какво ще ми предложи като обяснение, но тя просто започна да си играе с химикалката, сякаш това беше най-интересното нещо на света.
– И така, ще ми кажеш ли какво, по дяволите, се случва с теб?- Попитах, когато вече не можех да издържам.
Дарси ме погледна, а в очите ѝ напираха сълзи, сякаш нещо ужасно се беше случило. Протегнах ръка и я хванах за ръката.
– Можеш да ми кажеш всичко, Дарси – обещах ѝ.- Ще те подкрепя, ако ми кажеш, че си била на вълна убийства и си развила вкус към човешките сърца. Така че просто ми кажи.
Устните ѝ се разтвориха, тя си пое дълбоко дъх, погледът ѝ задържа моя и бавно започна да клати глава.
– Толкова съжалявам, Тори – издиша тя.- Но не мога да ти кажа. Просто… не мога.
Болката ме прониза, когато хватката ѝ се стегна върху пръстите ми, сякаш знаеше, че съм на път да си тръгна от нея, но какво, по дяволите, очакваше да направя? Просто да седя тук и да приема факта, че единственият човек, който някога е стоял до мен през всичко в живота ми, просто не ми вярва достатъчно, за да ми каже, когато нещо се случва с нея?
– Никога през живота си не съм пазила тайни от теб – издишах, а думите ми бяха наранени, докато сълзите се забиваха в очите ми.- Ти знаеш всяко тъмно и грозно нещо, което може да се знае за мен, и аз никога не съм крила и сантиметър от него от теб. Но ако наистина не чувстваш, че можеш да ми се довериш, тогава добре. Така да бъде.
Устните на Дарси се разтвориха от ужас и част от сълзите ѝ се разляха по бузите, но тя все още не каза нито дума.
Изправих се на крака толкова внезапно, че столът ми падна назад, удряйки се в пода със силен трясък, който привлече погледите на всички в стаята. Разруших балона за тишина, който бях поставила около нас, игнорирайки погледите, които получавах от всички, докато с решителни крачки преминавах през огромната зала и се спрях пред бюрото на Тайлър Корбин на първия ред.
– Размени си мястото с мен – поисках аз и нещо в тона или в погледа ми го накара да се съгласи, без дори да се пошегува.
Той събра нещата си и се отправи към средата на стаята, а аз паднах на стола му с топлина, която пронизваше гръбнака ми, и болка, която разкъсваше сърцето ми на парчета.
Орион най-сетне се появи в свежите си дрехи, а веждите му се смръщиха, когато забеляза новото разположение на местата за сядане. Но аз пренебрегнах изпитателния му поглед, свеждайки очи към моя атлас, въпреки че екранът беше празен.
След кратка пауза той започна урока, но аз не го чувах отвъд звъна в ушите си.
Сенките се разместиха под кожата ми, жадни за агонията, която изпитвах, и аз се оставих да потъна в прегръдката им точно толкова, колкото да притъпя болката.
Тъмнината ме зовеше с обещанието за забрава и за първи път се почувствах истински изкушена да се поддам на призива им.

Назад към част 30                                                Напред към част 32

 

 

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!