Т.О. Смит – АЛЕКС ЧАСТ 7

Глава 7
АЛЕКС

Прокарах кърпа по косата си, като се стараех да изсуша повечето капки вода от кичурите, докато стоях пред огледалото и се взирах в бледите белези по гърдите и корема, които едва се виждаха през татуировките ми.
Трикси сякаш все още не беше забелязала тези по предната част на тялото ми, вероятно защото не бяха толкова лоши или видими, колкото на гърба ми. Преди да се върна у дома, бях татуирал гърдите и корема си, но нямах време да направя същото и на гърба си.
Ето защо те бяха много по-видими от тези в предната част на тялото ми.
С леко поклащане на глава закачих кърпата на задната страна на вратата на банята и излязох в спалнята точно когато Трикси влезе, след като сложи Александра да спи.
Веднага я привлякох в прегръдките си и притиснах устните си към нейните. Тя тихо изстена, като обви ръце около врата ми и потопи пръсти във влажната ми коса.
Боже, обожавах сексапилните звуци, които издаваше.
– Възнамерявам да спазя обещанието си към теб – прошепнах срещу устните ѝ, преди да прокарам своите по челюстта ѝ. Позволих на дъха си да обгърне ухото и шията ѝ, като стиснах нежно кръста ѝ, когато тя отново изстена и дръпна косата ми в отговор. – Да се надяваме, че няма да събудиш дъщеря ни, а?
Повдигнах Трикси с лекота и изстенах, когато тя обви краката си около кръста ми и се стовари върху пениса ми. Хванах я за косата и затегнах пръсти върху дупето ѝ, докато издърпвах лицето ѝ назад, за да ме погледне. Дъхът ѝ замря в гърлото, а зениците ѝ се разширяваха.
– Ако направиш това още веднъж, накрая ще те чукам толкова силно, че на сутринта няма да можеш да ходиш нормално – предупредих я аз.
Очите ѝ потъмняха до мъхестозелен цвят, а устните ѝ леко се разтвориха. Изстенах, преди да се наведе напред и да я целуна дълбоко и силно. Пръстите ѝ се плъзнаха по раменете ми, докато стигнаха до гърба ми, те се плъзнаха по белезите ми.
Устоях на желанието да се размърдам, вместо това ѝ позволих да ме докосне, да успокои тези заздравели рани с безопасното си докосване. Леко потръпнах, когато тя отдръпна устните си от моите и ги прокара по изпъкналите белези на рамото ми.
– Трикси. – Въздъхнах, докато я слагах да легне по гръб, като притисках все още голото си тяло върху нейното.
Тази жена нямаше представа каква власт има над мен. Винаги е било така между нас още от момента, в който за първи път се чукахме пияни, и знаех, че винаги ще бъде така.
Прокарах ръце под ризата ѝ, бавно я избутах нагоре, докато плъзгах загрубелите си ръце по кожата ѝ. Името ми се изтръгна от устните ѝ, докато тя прокарваше ръце по гърба ми, извивайки своите, за да се доближи до мен.
Издърпах ризата ѝ през главата и я хвърлих на пода, като изстенах тихо, когато видях дантеления ѝ черен сутиен. Тя знаеше, че черната дантела е едно от любимите ми неща. Сериозно ли се опитваше да ме измъчва?
– По дяволите, жено, ти наистина искаш да ме убиеш, нали? – Изстенах, докато свеждах глава и нежно хапех едно от зърната ѝ през дантелата.
Тя извика, отлепи гръб от леглото и заби нокти в гърба ми. Хванах я за кръста, придържайки я към леглото, а с другата си ръка стигнах под нея и разкопчах сутиена ѝ, свалих го и го хвърлих на пода.
Съвършенство. Тази жена беше абсолютно съвършенство.
– Алекс, моля те. – Хленчеше тя, докато бавно прокарвах устни по кожата ѝ, все още притискайки тялото ѝ към леглото.
– Шшш. – Успокоих я. Тя хленчеше. – Ще се погрижа за теб, бейби, просто ми се довери.
Тя издаде още един тих протест, а дъхът ѝ застина в гърлото веднага след това, когато хванах ръба на панталона ѝ и го свалих от краката ѝ, а бикините го последваха веднага след това. Облегнах се назад на коленете си, докато прокарвах ръце по тялото ѝ, като стенех признателно.
– Ебаси, толкова си красива, момиченце. – Въздъхнах.
Тя се изчерви под погледа ми. Прокарах ръце по стриите ѝ, навеждайки се, за да целуна нежно всяка от тях. Тя изхлипа и стисна очи.
– Толкова съвършена – прошепнах срещу корема ѝ.
– Те са отвратителни. – Задави се тя.
– Те са красиви. – Поправих я. – Придобила си тези белези, защото си дала живот и си отгледала нашето красиво, малко момиченце вътре в теб. Тези белези само допълват твоето съвършенство.
Бавно се придвижих надолу по тялото ѝ, като продължих да целувам стриите по бедрата ѝ, докато нежно не разтворих краката ѝ.
– Алекс! – Извика тя, когато зарових лице между краката ѝ, плъзгайки плоския си език между гънките ѝ. Ебаси, тя вече беше толкова шибано мокра за мен.
Дори когато бяхме по-млади, винаги се удивлявах колко възбудена беше тя, когато бяхме заедно. Наслаждавах се на факта, че все още имам същия ефект върху нея.
– Толкова шибано мокра за мен – изръмжах, гласът ми беше дрезгав, докато леко пощипвах клитора ѝ. Тялото ѝ се разтресе в отговор, ръцете ѝ се вкопчиха в косата ми, а бедрата ѝ се притиснаха около главата ми. Ебаси, обичах, когато тя се изгубваше по този начин с мен.
– Алекс – о, Боже, моля те. – Молеше тя.
– Моля те за какво? – Попитах я, като я погледнах.
Очите ѝ бяха като хладен зелен мъх в лятна утрин, докато ме гледаше. Бузите ѝ бяха зачервени, а устните ѝ – набъбнали от целувката ми. Тъмната ѝ коса беше разрошена около нея.
И да искаше, не би могла да прилича повече на богиня.
– Имам нужда от теб. – Хлипаше тя. – Моля те, Алекс.
Преместих се над нея и отново поех устните ѝ в дълбока, чувствена целувка. Хванах крака ѝ и го придърпах близо до рамото ѝ точно преди да се вмъкна в нея. Тя изви гръб, стенейки името ми, като се вкопчи в раменете ми.
– Това ли искаше? – Попитах я, като прокарах устни по челюстта ѝ.
– Да. – Ново хлипане.
Изплъзнах се и отново се забих силно в нея. Тя обгърна плътно гърба ми с ръце, докато вдигаше другия си крак около бедрата ми, посрещайки ме удар след удар.
Задуших вика ѝ, докато тя се въртеше около мен, а стените ѝ ме притискаха силно. Сдържах се, принуждавайки се да не свърша. Тази нощ нямаше да свърши още известно време. Възнамерявах да чукам тази богиня под мен, докато тя абсолютно не можеше да понесе повече.
Измъкнах се от нея. Тя ме погледна шокирано.
– Ти не си…
– Защото все още не съм приключил с теб, бейби – казах ѝ, докато я обръщах по корем. Хванах я за бедрата и я издърпах нагоре, така че дупето ѝ да е във въздуха. Тя премести останалата част от тялото си нагоре, така че да е на ръце и колене, а тялото ѝ леко трепереше от очакване.
Наведох се над нея, като отметнах дългата ѝ тъмна коса настрани, оставяйки дъха ми да дразни ухото ѝ. Тя изстена тихо.
– Планирам да те чукам до края на нощта, момиченце – предупредих я аз.
– Но Александра ще има нужда от някой, който да стане с нея на сутринта. – Напомни ми тя.
Усмихнах се срещу врата ѝ и тя потръпна от усещането.
– Бях в армията, момиченце. Обучен съм да оцелявам с малко или абсолютно никакъв сън в рамките на седемдесет и два часа – понякога и повече.
Вкопчих се в нея отзад без никакво предупреждение, като свих тялото си върху нейното, докато тя извика, а ноктите ѝ се впиха в одеялата на леглото. Обгърнах с ръка ребрата ѝ, като използвах другата си ръка, за да задържа тежестта си върху нея, докато я държах, вкарвайки го силно отзад отново и отново.
– Алекс. – Хлипаше тя. – О, Боже.
– Не, Боже. – Изстенах, като я захапах за рамото, използвайки всяка частица воля, която имах, за да не вляза в нея, докато стените ѝ се притискаха около мен, когато тя свърши отново. – Само твоят човек, момиченце.
– Не мога повече. – Хленчеше тя, а дъхът ѝ секваше, докато продължаваше да се носи на вълна след вълна на оргазма си.
В един момент си помислих, че путката ѝ може да прекъсне кръвообращението в члена ми.
Легнах по гръб, като я придърпах върху себе си. Обвих ръка около врата ѝ и придърпах устните ѝ към моите. Путката ѝ капеше по целия ми член, но не ми пукаше. Харесваше ми реакцията на тялото ѝ към мен.
– Можеш, момиченце. – Дишах срещу устните ѝ. – Знам границите ти – уверих я.
Тя прехапа устни, като се надигна на колене и хвана члена ми, плъзгайки го между гънките си, докато се спускаше върху мен. Въздъхнах, като хванах бедрата ѝ, обичайки усещането, че тя се увива около мен.
Тя постави ръцете си на гърдите ми, докато бавно се движеше нагоре-надолу по мен. Прокарах ръце по тялото ѝ, стискайки зъби, докато се борех да не се вкопча в нея. Знаех, че тя обича да определя темпото, когато е отгоре, но аз бях на път да загубя шибаната си сдържаност в контрола си.
Тя се чувстваше толкова добре.
– Бейби. – Изстенах предупредително.
Тя се наведе надолу и притисна устни към моите.
– Всичко е наред. – Успокои ме. – Вярвам ти, Алекс. – Промълви тя.
Това е всичко, което трябваше да чуя. Обвих ръка около раменете ѝ, като държах тялото ѝ притиснато към моето, а с другата ръка хванах здраво дупето ѝ. Свих коленете си и започнах да се вкопчвам в нея силно и бързо.
Тя извика името ми, ноктите ѝ се впиха в раменете ми, докато заравяше лице във врата ми. Изгубих бройката на пътите, когато тя се завъртя около члена ми. Единственото, което знаех, беше, че по топките ми капеха сокове от путката ѝ. Тялото ѝ се тресеше над моето, стоновете ѝ вече се превръщаха в хрипове и хленч, а путката ѝ беше толкова превъзбудена, че едва дишаше.
– Алекс, не мога да… – Задави се тя.
– Майната му! – Изкрещях, докато се впивах силно в нея, без да успея да се измъкна навреме. Тялото ми трепереше, докато стягах ръцете си около нея, дишайки тежко.
– Боже мой. – Изстена Трикси, докато тялото ѝ се свличаше върху моето, а сърцето ѝ биеше лудо в гърдите.
Засмях се тихо, дишането ми беше затруднено.
– Свята дупка, точно така. Трябва да ти донеса хапчето от план Б. Не исках да свършвам в теб. – Извиних се.
Бавно седнах и се плъзнах към ръба на леглото, като Трикси все още беше увита около мен.
– Всичко е наред. – Каза ми тя, звучеше задъхано. – Това беше доста интензивно.
Притиснах устни към нейните и я целунах нежно.
– Никога няма да ми омръзне да те гледам как се разпадаш заради мен, момиченце – обещах. – Ти си толкова красива.
Бузите ѝ станаха красиви, розови. Станах от леглото и тръгнах към банята. Поставих я на плота и леко допрях устни до нейните, преди да се запътя към душа, за да го включа. След като водата беше топла, се върнах при Трикси.
Възнамерявах да я занеса под душа, но тя свърза краката си около бедрата ми, привличайки ме към себе си, като обви ръце около врата ми и разтвори устни върху моите.
Изстенах тихо, докато вкопчвах пръсти в бедрата ѝ, и мигновено отново се вкопчих в нея.
– Трикси – предупредих аз.
– Още един път. – Прошепна тя. – Мисля, че имам още един рунд в мен.
Тази жена щеше да бъде моята смърт.
– Майната му. – Прошепнах. Разтворих краката ѝ и се впих в нея, като притиснах едната си ръка към огледалото зад нея, а с другата я хванах за бедрото, впивайки се в нея отново и отново. Наведох се напред и притиснах устните си към нейните, поглъщайки хлиповете и стоновете ѝ, докато бързо я довеждах до поредното освобождаване.
След като тя се завъртя около мен, се отдръпнах, обгръщайки я с ръце, като я държах в очакване тялото ѝ отново да се успокои.
– Не си свършил. – Прошепна тя, след като дишането ѝ отново се регулираше.
Докоснах с устни слепоочието ѝ, докато я носех към душа.
– Да те гледам как се разпадаш около мен е повече от достатъчно за мен, момиченце – уверих я аз. – Моята единствена цел винаги ще бъде да те задоволявам.
Тя облегна глава на гърдите ми, докато бавно спусках краката ѝ към пода на душа, като не забравях да държа ръцете си на кръста ѝ, докато не се уверя, че краката ѝ няма да се подкосят под нея.
– Обичам те, Алекс. – Промълви тя.
Усмихнах се и я обгърнах с ръце, притискайки тялото ѝ към моето.
– И аз те обичам, бейби. Винаги ще те обичам. – Обещах.

Назад към част 6                                                                    Напред към част 8

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!