Т.О. Смит – СКОРПИОНА ЧАСТ 8

Глава 8
ДЖЕСИКА

Трикси ми подаде чаша кафе.
– Грим и Алекс ще ни информират какво да очакваме. – Каза тихо тя.
Прошепнах благодарности, като взех от нея чашата с горещо кафе, обгръщайки я с двете си ръце, за да се заземя. Не бях на себе си, откакто Грим беше застрелял брат ми.
– Съжалявам, че изтръгнах всички от домовете им.
Тя обви ръка около раменете ми и ме стисна нежно.
– Джес, ти си старата дама на Скорпиона. Това те прави вече семейство. Този клуб – тези мъже и ние, жените – ще направим всичко по силите си, за да защитим семейството си.
В очите ми нахлуха сълзи и аз се насилих да ги отблъсна.
– Благодаря ви – прошепнах аз. Досега не бях имала истинско семейство – не и такова – и като знаех колко съм приета, това стопляше душата ми отвътре.
Тя ме дари с топла усмивка.
– Няма нужда да ми благодариш, Джес. Ти си семейство. Винаги ще бъде толкова просто. – Увери ме тя.
Огледах се в клуба. Всеки мъж и неговата стара дама бяха в главната стая. Всички деца бяха изблъскани нагоре по стълбите в един от празните апартаменти и се бяха пръснали по палети и резервни матраци да спят, без да подозират за разрухата, която щеше да се разрази около семействата им.
Скорпионът се приближи до мен и обви ръка около кръста ми, придърпвайки ме към себе си. Той се наведе и безшумно притисна устни към моите в кратка, сладка целувка, преди да насочи вниманието си отново към Грим.
– Застрелях вицепрезидента на поклонниците на Сатаната – съобщи Грим на всички ни. – Това беше неговият или моят живот и аз избрах да спася своя. Решението, което взех тази вечер, ще има отзвук. Така че, за да се подготвим за това, този клуб и всички семейства, свързани с него, са под блокада.
Алекс пъхна ръце в джобовете на дънките си.
– Ще стане тясно като в ебало. – Напомни той на всички ни. – Децата ще тичат наоколо по всяко време на деня и на практика няма да има никаква тишина или уединение, докато сме под блокада. Когато се притесните, си припомнете, че правим това заради семейството. Скорпион даде да се разбере пределно ясно, че ще избере Джесика пред този клуб, ако се стигне дотам, а ние не сме от клубовете, които ще обърнат гръб на брат си, когато той е бил до всички нас, когато сме имали нужда от него.
– Джесика вече е семейство – заяви Грим. – Очаквам всеки човек в този клуб да се отнася с нея като с такава, ясен ли съм?
Катюшка се изправи, поразителните ѝ сини очи се срещнаха с моите, когато се усмихна меко, а момиченцето ѝ се люлееше в ръцете ѝ.
– Добре дошла в семейството, Джесика.
Стиснах по-силно ръце около чашата с кафе в ръцете си, докато преглъщах сълзите си и ѝ изстрелях малка усмивка.
– Благодаря. – Промълвих.
Скорпиона допря устни до слепоочието ми. Погледнах към него, а тъмните му очи се сблъскаха със зелените ми.
– Толкова ли е просто? – Попитах го тихо.
Той кимна веднъж.
– Ти си моя, скъпа. – Каза тихо той. – При мен винаги е толкова просто.
Вдигнах дясната си ръка и прокарах върховете на пръстите си по линията на челюстта му, преди да се наведе и да допре устни до моите. Ръката му се стегна на кръста ми в отговор, преди да се отдръпна малко назад.
– Всички се настанете удобно – каза Грим. – Не знам колко дълго ще сме на легло тук, в клуба.
– Някой да се смени на вахта? – Попита Грейв, като се облегна назад в стола си и изпъна дългите си крака пред себе си.
Грим поклати глава.
– Алехандро вече има очи в имота. Клубът на Джоуи пътува към града в момента, в който говорим, и ще отседнат в базата на Трикси и Алекс. Имаме подкрепления, братко. Можем да сме спокойни, като знаем, че имаме подкрепление. – Каза му Грим.
Грейв изохка, докато се изправяше.
– Е, тогава отивам да си легна. Ема не спа до късно и се оплакваше от чудовища под леглото си.
– Все още? – Попита го Скорпиона, а устните му се намръщиха.
Грейв кимна.
– Момиченцето просто страда от някакви ретроспекции. – Каза му той.
Скорпионът плесна с ръка по рамото му.
– Имам я за следващите няколко нощи, братко. Почини си малко. – Усмихна се Скорпиона. – И малко путка. Изглеждаш лишен от нея. – Загледах се в Скорпиона, докато мъжете се смееха.
Грейв се усмихна и също се разсмя.
– Благодаря, братко. Всъщност съм лишен от ебане.
Скорпионът стисна бедрото ми, докато Грейв се придвижваше към стълбите.
– Качвай се в леглото, скъпа. Аз ще дойда след минута. Трябва да взема Ема.
Точно тогава в клуба се разнесе смразяващ кръвта писък. Преди още да успея да осмисля смразяващия кръвта писък, Скорпиона и Грейв вече спринтираха нагоре по стълбите. Всички тръгнахме след тях и когато погледнах в стаята, Скорпион и Грейв бяха на пода, а Ема беше увита в ръцете на Скорпион, Грейв я държеше за ръцете, двамата мъже я успокояваха, докато тя плачеше. Всички жени се заеха да успокояват другите деца.
– Те са нейните ретроспекции – каза ми Алекс. Изтръпнах от изненада, когато го погледнах. Дори не го бях чула да се приближава към мен. – Грим я спаси от руската мафия – тя е по-голяма братовчедка на Йън. – Информира ме той. Намръщих се объркано. Той въздъхна. – Дълга история. – Каза ми пренебрежително. Трябваше да се съпротивлявам на желанието си да подсмърчам. – Грейв се бори месеци наред, за да я осинови, и тъй като Грейв и Скорпиона винаги са били като най-добри приятели, Скорпион беше до Ема почти толкова, колкото и Грейв.
Скорпионът се изправи от пода с Ема, която беше притиснал в ръцете си, като се беше вкопчила в шията му.
– Ще останеш да пренощуваш при мен и Джес. Как ти звучи, скъпа? – Попита я тихо той.
Тя вдигна поглед към него.
– Коя е Джес?
Скорпионът завъртя тялото си, за да може да впери поразяващите си сини очи в мен.
– Здравей – казах тихо, без да искам да я тревожа. – Аз съм Джес.
– Здравей. – Каза тя срамежливо, докато стягаше малките си ръчички около врата на Скорпиона.
Той целуна върха на главата ѝ, преди да кимне с глава да го последвам, когато излезе от стаята.
– Джес е наистина важна за мен. Ще бъдеш ли любимото ми момиче и ще ѝ дадеш ли шанс? – Попита я Скорпиона.
Сърцето ми се разтуптя в гърдите.
– Ще се опитам. – Каза му тя, гласът ѝ беше тих и леко уплашен.
Скорпион ѝ се усмихна, докато я слагаше на нашето легло.
– Това е всичко, за което те моля, скъпа. – Той отметна тъмните ѝ къдрици от лицето. – Татко иска да ти каже лека нощ.
Грейв седна на леглото до нея. Тя мигновено се протегна и хвана ръката му в своята.
– Добре ли си, мъничка? – Попита я той.
Тя кимна.
– Съжалявам, че не съм много силна, татко. – Каза му тя, а на лицето ѝ се появи бръчка. В очите ми пламнаха сълзи. Никое малко момиче не бива да се чувства така, сякаш не е достатъчно силно.
Грейв ѝ се усмихна нежно, като прокара ръка по тъмната ѝ коса.
– Ти винаги си силна, мъничка – толкова силна. Никога не си мисли, че не си, ясно?
Тя кимна, а очите ѝ вече започнаха да се присвиват.
– Обичам те, татко.
Той се наведе и я целуна по бузата.
– Аз също те обичам, Ема. Лека нощ, скъпа.
– Лека нощ, татко. – Промълви тя.
Грейв се изправи от леглото и въздъхна.
– Сигурен ли си, че ще се справиш, братче?
Скорпионът кимна.
– Сигурен съм, братче. Това не е първото ми родео с нея. – Напомни му Скорпиона. – Иди да си починеш.
Грейв се измъкна от стаята. Скорпионът ме хвана за бедрата и ме придърпа към себе си.
– Добре ли си, скъпа? – Попита ме той.
Кимнах му, все още учудена колко мил и нежен беше с Ема. Винаги е бил толкова рязък към другите. Дори и с мен, той все още можеше да бъде малко твърд. Но с това малко момиче? Беше толкова ясно колко много я обича.
– От теб ще излезе страхотен баща. – Изтърсих.
Бузите ми пламнаха в червено, щом приключих с думите. Скорпионът се усмихна.
– О, бих, а? – Попита, като се наведе и ме целуна по врата. Дъхът ми застина в гърлото, а ръцете ми се стегнаха върху него. – Тази уста ще те вкара в неприятности, скъпа. – Изръмжа той. – Имаш ужасен филтър – в общи линии не съществува.
Засмуках рязко дъх, когато той нежно захапа ушната ми мида, и стиснах елека му в юмруци.
– Скорпион. – Захлипах.
– Спокойно, бейби. – Успокои ме, докато свързваше устните ни за кратък, сладък момент. – Ще го довърша по-късно. – Обеща той. Потри възглавничката на палеца си по долната ми устна, преди да ме плесне по дупето, което ме накара да изпищя от шок. Взирах се в него с широко отворени очи. – А сега вкарай хубавия си задник в леглото, за да си починем малко. – Нареди ми той.
Изчервих се и се плъзнах в леглото, след като събух обувките си. Скорпиона нежно взе Ема в ръцете си и я постави в средата на леглото между нас, преди да се плъзне в леглото зад нея. Без да каже нито дума, той се пресегна и хвана ръката ми в своята.
– Лампата? – Попитах го тихо, докато той затваряше очи.
Той поклати глава.
– Ема не може да спи без светлина. – Прошепна той. – Светлината не се гаси. Съжалявам, скъпа.
Сърцето ми се разтуптя в гърдите. Боже, той беше толкова съвършен. Разбира се, можеше да бъде истински глупак и понякога малко плашещ, но Скорпионът обичаше силно и с всяка частица от себе си.
Само се надявах, че един ден ще ме обича точно толкова, колкото обичаше малкото момиченце, което спеше между нас.

Назад към част 7                                                                      Напред към част 9

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!