Т.О. Смит – СКРАБ ЧАСТ 11

Глава 11
СКРАБ

Прокарах устни по шията на Катюшка, докато тя трепереше в ръцете ми.
– Няма да отида никъде – уверих я. – Винаги ще ме имаш, принцесо. Никога не се съмнявай в това. – Успокоих я. – Но видях как го погледна. И той се грижи за теб. Позволи му да се погрижи за теб, принцесо.
– Не без теб. – Каза ми тя. Ръцете ѝ се стегнаха върху ръцете ми и те затрепериха. Отпуснах се адски много, знаейки, че тя не иска да излизам от стаята.
Погледнах към Грим, знаейки, че той ни е слушал. Той кимна.
– Обърни я. – Нареди.
Обърнах Катюшка така, че да е с лице към мен.
– Съблечи я – нареди Грим, гласът му беше груб и нисък.
Погледнах надолу към красивата съблазнителка в ръцете си.
– Довери ми се – прошепнах аз. Тя кимна. – Ръцете нагоре – наредих аз.
Хванах подгъва на блузата, която носеше, докато тя вдигаше ръце над главата си. Плъзнах блузата през главата ѝ, като оставих пръстите си да се плъзгат по кожата ѝ. Тя въздъхна тихо, очите ѝ се затвориха, докато се наслаждаваше на докосването ми, бузите ѝ почервеняха, вече възбудена само от толкова малко.
Захвърлих блузата ѝ на пода и плъзнах ръце около ребрата ѝ до гърба ѝ, където разкопчах сутиена ѝ. Оставих презрамките да се плъзнат по ръцете ѝ, докато сутиенът не падна на пода в краката ни. Погледът ми се разгорещи, когато очите ѝ срещнаха моите.
– Красива – прошепнах, докато нежно докосвах устните си до нейните. – Не забравяй да ми се довериш. С мен си в безопасност. – Тя кимна.
Коленичих и свалих панталоните и бикините ѝ от краката, като ги захвърлих настрани. Изправих се и погледнах Грим. Той стоеше само по джинси, а татуировките му бяха на показ.
– Обърни я обратно. – Нареди ми той.
– Довери му се – прошепнах в ухото ѝ, докато я обръщах с лице към Грим.
Той изстена, докато се приближаваше към нея. Понечих да се отдръпна, но той поклати глава към мен.
– Тя има нужда от теб. – Каза ми тихо той. Погледна назад към нея, докато аз притисках тялото си към гърба ѝ. Не я докоснах с ръце, вместо това ги пъхнах в джобовете си, но тя знаеше, че съм с нея – че не съм си тръгнал, както бях обещал.
– Вярваш ли ми? – Попита я той.
Тя се поколеба за миг, после бавно кимна с глава. Той ѝ се усмихна с нежен поглед в очите.
– Добре. – Той нежно хвана брадичката ѝ и наклони главата ѝ. После покри устните ѝ със своите. Мислех, че това щеше да ме вбеси, но когато чух как тя изстена в целувката му, членът ми набъбна в дънките, което ме изненада.
Той премести устните си върху челюстта ѝ.
– Колко си мокра, мое сладко момиче? – Попита той.
Плъзнах ръцете си по бедрата ѝ, докато не можах да прокарам едната си ръка между краката ѝ. Тя хлипаше, докато разтваряше краката си пред мен. Засмуках рязко дъх.
– Ебаси, тя е мокра. – Изстенах, като захапах леко рамото ѝ.
Тя хлипаше, докато краката ѝ трепереха под нея. Грим я хвана за бедрото, докато тя се вкопчи в раменете му. Отдръпнах се от нея и тя веднага извърна глава, търсейки ме, но знаех, че ще се оправи. Начинът, по който беше реагирала на него? Нещо в стомаха ми ми подсказваше, че това е правилно, макар да не го разбирах.
Грим прокара другата си ръка по гръбнака ѝ.
– Шшш. – Успокои я. – Той няма да си тръгне, мое сладко момиче. – Увери я той. Хвана брадичката ѝ и обърна главата ѝ назад, за да се обърне към него. След това отново покри устните ѝ със своите.
Съблякох дрехите си, докато не останах само по дънки. Придвижих се обратно към нея, като кимнах веднъж на Грим, когато той ме погледна, знаейки какво иска. Той искаше да я накарам да се отпусне напълно и да се чувства удобно.
Хванах я за бедрата, придърпах я обратно към себе си и започнах да вървя към леглото. Седнах на ръба на масивното легло на Грим и я поставих в скута си.
– Красива си – прошепнах в ухото ѝ. – Искам Грим да види цялата тази красота.
– Скраб – Ооо. – Тя изстена, когато разтворих бедрата ѝ и плъзнах средния си пръст между гънките ѝ, позволявайки на Грим да я гледа как се разтваря за мен.
– Хормоните на бременността ѝ са на друго шибано ниво – предупредих го, когато тя се изви към ръката ми, докато свършваше, тялото ѝ трепереше в скута ми, докато тя издишаше, а името ми се разливаше от устните ѝ на секси стонове. Докоснах с устни рамото ѝ. – Позволи му да те вземе, принцесо.
Тя преглътна нервно, но кимна. Претърколих я настрани и притиснах тялото си към гърба ѝ. Грим се съблече от дънките и боксерките си и легна от другата ѝ страна.
– Готова ли си за мен, сладко момиче? – Попита тихо той, а от дрезгавия му глас кожата ѝ настръхна.
Тя го погледна и остави тъмните му очи да се срещнат с нейните, преди да кимне. Той закачи бедрото ѝ за своето и се вмъкна в нея. Тя изстена, а гърбът ѝ се изви. Хванах гърдата ѝ с ръка, като дърпах и въртях зърното ѝ. Грим хвана бузата на дупето ѝ и започна бавно да се движи навътре и навън от нея, като я оставяше да свикне с идеята да бъде с него. Тя изстена и започна да се извива срещу него, знак, че определено се нуждае от повече.
Притиснах една целувка към рамото ѝ.
– Сега, Грим – наредих, като бързо се измъкнах от гърба ѝ, позволявайки му да я преобърне по гръб. Тя свърза глезените си зад гърба му, а ръцете ѝ стискаха одеялата на леглото, докато гърбът ѝ се извиваше в него.
Да я гледам как се разпада заради него беше нещо, което никога не съм мислил, че ще ми хареса, но, дявол да го вземе, тя беше красива.
– Твой ред – каза ми Грим, докато се измъкваше от нея. Той се премести до главата ѝ и се наведе, за да притисне целувка към устните ѝ. – Ебаси, жено, ти си богиня. – Изстена той.
Преместих се между краката ѝ и се усмихнах лукаво надолу към нея.
– Знаех, че там трябва да е заровен някой вътрешен изрод – признах. Тя току-що го беше потвърдила. Погледнах към Грим. – Притисни ръцете ѝ надолу – наредих аз.
Очите на Катюшка се разшириха от шок, докато устните ѝ се разтвориха при командата ми. Докоснах носа ѝ с моя.
– Моя – изръмжах аз. Тя изстена в знак на съгласие.
Грим ѝ се усмихна, докато държеше двете ѝ китки в ръка. Хванах я за бедрото и избутах крака ѝ назад, преди да се вмъкна в нея. Тя изви гръб срещу мен, а стоновете ѝ отекнаха в стените.
– Предстои ти дълга нощ, принцесо – предупредих я аз.
И след това я чуках, докато не изкрещя името ми.

***

– Не мога да ходя – хленчеше Катюшка, докато седеше и се опитваше да се дотътри до ръба на леглото, но краката ѝ не ѝ съдействаха.
Засмях се тихо, като погледнах към Грим.
– Тя има нужда от душ, През – казах му, докато той ставаше от леглото.
Той се наведе и притисна бърза целувка към устните ѝ, преди да се обърне и да тръгне към банята.
– Аз ще започна душа. – Каза ми той.
Погледнах надолу към Катюшка, докато тя си лягаше обратно, издавайки малък бръмчащ звук, докато го правеше. Изглеждаше полузаспала, но на устните ѝ имаше доволна усмивка.
– Можеш да си вземеш и двамата – казах ѝ тихо. Тя бавно отвори красивите си сини очи и ги впери в лицето ми. – Не е задължително да е само за тази вечер, Катюшка.
Тя се намръщи.
– Мислех, че това нещо е против някакъв кодекс за вас.
Повдигнах рамене. Обикновено беше така, но аз я обичах повече от това, макар че тя все още не го знаеше.
– Принцесо, просто искам да си щастлива. И ако това ще стане, ако имаш и двамата, то нека бъде така. – Повдигнах рамене. – Нямах нищо против да те гледам с него. – Прокарах пръсти по бузата ѝ. – Толкова си красива, когато се отпускаш, бейби.
Тя се сгуши в мен.
– Ти си твърде добър мъж, Скраб.
Засмях се тихо.
– Ако мислиш така, принцесо. – Но тя също така знаеше какъв мъж мога да бъда, ако ми се наложи, и като останалите ми братя в този клуб можех да се превърна в чудовище.
Вдигнах я от леглото и я занесох под душа. Грим вече беше под течащата вода. Подадох му я, за да мога да вляза. Не исках да рискувам да я изпусна.
Той я притисна до гърдите си, а аз плъзнах вратата на душа, която се затвори зад мен.
– Толкова ми се спи. – Хленчеше, докато опираше главата си на рамото му, без дори да се интересува, че водата пръска лицето ѝ.
Грабнах произволно избрана бутилка с измиващ продукт за тяло на Грим и изстисках малко в ръцете си.
– Ще я изкъпя – казах му.
След като я изкъпах, излязох обратно от душа и протегнах ръце към нея. Грим ми я подаде без нито дума и след това сам излезе. Той взе една кърпа и я подсуши вместо мен. Тя вече хъркаше леко на рамото ми. Не знаех как е заспала в това положение, но знаех, че между нас двамата я бяхме изморили до краен предел.
Леко я целунах по челото, преди да погледна към него.
– Доверявам ти се за нея – казах му тихо. – Отивам да проверя периметъра с Грейв.
Грим нежно взе спящата ѝ форма в прегръдките си, като ми кимна веднъж.
– Винаги можеш да ми я повериш, Скраб. – Увери ме тихо. – Аз ще я сложа да спи.
Кимнах веднъж, преди да изляза от банята и да навлека дрехите си обратно, отивайки да помогна на Грейв, доверявайки се на президента си да се погрижи за най-важния човек в живота ми.

Назад към част 10                                                                     Напред към част 12

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!