Т.О. Смит -ТОР ЧАСТ 15

Глава 15
ТОР

Алекс седеше до мен с бутилка водка и чаша за шотове. Погледнах го под вежди. Той сведе очи към мен.
– Недей да съдиш. – Скара ми се той. – Остават ми още единадесет дни, преди да мога да чукам Трикси до забрава. В момента не съм много щастлив.
Усмихнах му се, развеселен от ситуацията.
– Вие двамата бяхте тези, които доброволно се съгласиха да направим това. – Напомних му.
Преди няколко дни Трикси беше отишла на лекар с Лекс и беше преминала през ин-витро оплождането. Сега тя не можеше да прави секс цели четиринадесет дни, за да даде време на тялото си да започне да произвежда хормона. След четиринайсет дни тя щеше да си направи тест за бременност и той щеше да ни каже дали сме успели от първия път.
Той сведе очи към мен в знак на предупреждение.
– Аз съм лишен човек, Тор. Не ме тествай точно сега. – Аз само се засмях, въпреки че разбирах болката му. Ако трябваше да изкарам известно време без секс с Лекс, можеше да си изгубя ума.
Хатчет седна от другата ми страна и изви вежди към Алекс. Алекс си наливаше шот водка и го изпиваше, а лицето му дори не се променяше, докато алкохолът изгаряше гърлото му.
– Тежки времена, братко? – Попита Хатчет.
Честно казано, бях изненадан, че Хатчет е тук, но Лейла бавно, но сигурно се възстановяваше. Предстоеше ѝ изключително дълъг път. Обикновено Скорпион и Грейв се редуваха с Матю и Лилиан, така че Хатчет можеше да остане да нощува с Лейла в болницата. Но и той бавно идваше на себе си, така че предполагам това означаваше, че тя се справя малко по-добре.
А от това, което разбрах, веднага щом се справяше предимно добре, щеше да започне терапия, за да се справи с гадостите си, да разбере какво се е объркало, за да я накара да малтретира сина си.
Хатчет просто не обичаше да говори много за Лейла и аз го разбирах. Чувстваше се сякаш е провалил жена си по повече от един начин.
Алекс измърмори.
– Като че ли не искаш да повярваш. – Отговори той на Хатчет.
Погледнах към Лекс, докато тя подаваше питие на сержанта на Призрака – Колин. Той ѝ намигна, докато вземаше питието от бара. Свих очи към него.
– Не убивай моя човек, братко. – Каза Призрака, докато се настаняваше на последния стол на масата. – Имаме нужда от него.
– Тогава ги уведоми, че тя е заета, курво. – Нахвърлих се върху него.
Призрака се ухили.
– Знаят, братко, обещавам. Колин просто винаги е изключително мил с дамите. Повярвай ми обаче, той никога няма да направи истинска крачка към жена, която е заета. Имаш думата ми за това.
– Къде са Джеса и Съдията? – Попитах го.
– На горния етаж с Райън. – Каза той. – Джеса не се чувства добре, така че Съдията се грижи за нея – каза ми, че я е взел и да слезна долу и да се поразтъпча с вас за малко.
– Все още си спомням как ни даваше на всички толкова много акъл и твърдеше, че никога не си искал стара дама – отбеляза Хатчет, привличайки погледа ми към него. Въздъхнах. Отново се стигна до тези глупости. – Казвах ти, че един ден ще си промениш мнението.
Повдигнах рамене.
– Дори не мога да го отрека – признах, просто исках темата да отпадне. – Никога не съм искал старица – не и докато не я зърнах.
Инк се приближи и придърпа един стол, като се изпъна на стола, опирайки ръце на облегалката му.
– Обсъждаме ли омразата на Тор да има стара дама? – Попита той.
Извъртях очи.
– Не и ти, Инк – измърморих аз.
– Толкова много ми се скара, Тор, за това, че бях първият мъж в клуба, който поиска жена. Никога няма да ти позволя да преживееш тази гадост. Не ми пука колко време ще сте заедно с Лекс. Винаги ще ти напомням за дните, в които ни даваше акъл за това, че решихме да се установим.
Рейна се приближи и подаде на Инк една бира, като ми спести необходимостта да отговарям. Той я хвана за китката, преди да успее да се отдалечи отново, и я привлече към себе си.
– Добре ли си? – Попита я той.
Тя му кимна с малка усмивка.
– Добре съм, Инк. – Увери го тя.
Той се изправи и обгърна с ръка шията ѝ, като я привлече за целувка.
– Добре. Бъди внимателна, мило момиче. – Нареди.
Тя извъртя очи към него.
– Инк, това не е първият път, когато съм бременна. – Напомни му тя. Всички я изгледахме недоверчиво.
– Чакайте, аз отново ще бъда чичо? – Попита Призрака.
Рейна се изчерви, а Инк се усмихна.
– Да, по дяволите, братко. Опитвам се да накарам тази жена да се съгласи да има още едно дете от мен, откакто се роди Илайджа, и накрая я накарах да се съгласи. Накарах я да се сдобием с дете, колкото се може по-бързо.
Алекс изръмжа от смях, докато аз се усмихвах. Призрака се изправи и обгърна малката си сестра в прегръдка.
– Честито, сестричке.
– Благодаря, Призраче. – Отговори тя, като го прегърна, а масивното му тяло на практика я погълна. Всъщност беше хубаво да видиш Призрака и Рейна в този вид, като се има предвид, че когато тя за първи път се върна в Хоуп, Призрака я мразеше за това, че е изоставила семейството им и е избягала с мъжа, за когото всички я предупреждаваха.
Наблюдавах Лекс, докато тя и Трикси се преместиха на импровизирания дансинг и започнаха да въртят бедра в такт. Майната му, Лекс можеше да се движи. Очевидно беше пийнала малко, защото я познавах достатъчно добре, за да знам, че никога няма да стане и да танцува трезва.
Но Трикси? Това беше нормално за нея. Не се съмнявах, че е накарала Лекс да се напие съвсем мъничко, за да се отпусне и да се забавлява с нея.
– Ебаси, това е последното проклето нещо, от което имам нужда. – Изстена Алекс, докато си наливаше още един шот. – Тя е на мисия да докара мен и члена ми до лудост.
Засмях се, докато Инк гледаше объркано Алекс.
– За какво, по дяволите, говориш, Алекс? – Попита Инк.
Алекс направи жест с бутилката си по посока на жена си.
– Трикси. Не можем да се чукаме още единайсет проклети дни и тази жена го използва в своя полза, за да ме докара до лудост, защото не мога да направя нищо по въпроса.
– За кой ли път? Защо не? – Попита Призрака.
– Трикси току-що премина през ин витро – обясних аз. След като те ме погледнаха изгубено, обясних още. – Ин витро оплождане. С други думи, лекарят просто постави моята сперма и яйцеклетката на Лекс в Трикси. Тя се опитва да износи нашето бебе вместо нас.
– Боже мой. – Въздъхна Хатчет, а очите му се разшириха от шок.
– Господи, братко. Това е гадно. – Каза Инк. Свих очи към него. Той извърна очи към мен. – Не ти, Тор. Говоря за Алекс. Той не може да прави секс с жена си заради това. Това трябва да е наистина шибано.
Алекс изохка.
– Нямаше да е толкова проклето трудно, ако тази жена престанеше да ме дразни при всеки удобен случай.
Грейв се приближи до масата.
– Какво пропуснах? – Попита той, като придърпа един стол и се настани на него.
Поклатих глава в същия момент, в който Инк каза:
– Трикси ще се опита да роди детето на Тор.
– Какво? – Объркано попита Грейв. Аз изръмжах от смях. Тази глупост можеше да бъде наистина комична.
Алекс присви очи към нашия капитан на пътя.
– Не е само бебето на Тор. – Изсумтя Алекс, като посочи с пръст усмихнатия Инк, знаейки, че току-що е влязъл под кожата на Алекс. – То е и на Лекс.
– О, това е готино. Тя ще бъде сурогатна майка? – Попита Грейв, като се досети. Той се усмихна на старата дама на Алекс. Грейв винаги бе имал слабост към нея, но по-скоро по братски.
– Да – отвърнах аз.
– Татко! – Изкрещя Александра, докато тичаше надолу по стълбите, а лицето ѝ беше изкривено от гняв. Това момиче беше шибана откачалка. – Матю се държи зле!
Алекс въздъхна, докато се обръщаше към дъщеря си.
– Какво е направил, принцесо?
– Каза, че съм грозна! – Изрева тя, сълзите ѝ се плъзнаха по бузите, а очите ѝ блестяха от болка.
Алекс присви очи към Хатчет, сякаш той беше виновен за всичко, преди да вдигне Александра в скута си.
– Ти си най-красивото момиченце, което познавам – увери Алекс дъщеря си. – Принцесата на татко, помниш ли? А какви са принцесите?
– Красиви. – Отвърна тя, докато бършеше бузите си, изтривайки сълзите си.
– Точно така. – Каза ѝ той. – Никога не позволявай на никого да ти каже нещо различно, разбираш ли? Ти си красива. А сега се качи горе и постави Матю на мястото му като силното момиченце на татко.
Тя скочи от скута му и се втурна обратно нагоре по стълбите, като крещеше името на Матю. Усмихнах се на Алекс.
– Направи толкова бърза ебавка, че ме хвана за главата. – Подиграх се.
Той сви рамене.
– Когато си заобиколен само от момичета, имаш склонност да правиш това. – Той призна. – Мисля, че техните промени в настроението започват да ми се отразяват.
Лекс изведнъж се препъна в мен и пиянски се приземи в скута ми. Хванах я точно навреме, преди да се измъкне от скута ми и да се строполи на пода, като придърпа тялото си към моето. Тя облегна глава на рамото ми и затвори очи.
– Чувствам се тежка. – Неясно каза.
Засмях се тихо, докато притисках устни към слепоочието ѝ.
– Колко изпи? – Попитах я.
Тя притисна палеца и показалеца си в нещо, което предполагам, че трябваше да бъде измерване, но не се получи.
– Само малко. – Излъга тя.
Усмихнах се.
– Скъпа, ти определено имаше много повече от малко. Мисля, че е време да си починеш.
Преместих се да седна, но тя изстена.
– Не. – Хленчеше тя. – Движението ме кара да се чувствам много, много зле.
Отново седнах на стола и я придърпах в скута си.
– Добре тогава. Ще седна тук. Но ти трябва да спиш.
Тя кимна, главата ѝ падна на рамото ми и вече започна да дреме. Хатчет хвърли поглед към нея, в очите му за миг блесна вина, преди да я задуши. Макар че с Лекс бяха провели множество разговори за случилото се през онзи ден, той все още се чувстваше изключително виновен за всичко, което тя бе загубила, точно както знаех, че тя се чувства виновна за случилото се с Лейла.
Но и двамата бяха оцелели, така че знаех, че с времето всички ще преодолеят това. Матю се втурна надолу по стълбите.
– Татко, Александра се държи като хлапак.
Хатчет разроши косата на сина си.
– Момче, тя е момиче. Момичетата са сложни и неприятни. Просто трябва да се научиш да се справяш с тях.
– Миришеш на кучешки изпражнения! – Изкрещя Александра надолу по стълбите. – Голямо хленчещо бебе! Ти си порта!
Тялото ми се разтресе от смях. Алекс се облегна назад в стола си с горда усмивка на лицето. Алекс разпери ръце.
– Работата ми тук е свършена, момчета. – Засмях се, както и всички останали, дори и Хатчет.
Матю се намръщи на Алекс, но Алекс само му отвърна с усмивка. Трикси се приближи и се намести в скута на Алекс.
– Защо дъщеря ми крещи гадости по стълбите?
– Той пръв започна – каза Алекс с вдигане на рамене, като по детски посочи Матю. Матю изплези език на Алекс, преди да се обърне обратно към Хатчет.
Хатчет разроши косата на Матю.
– Просто я игнорирай – каза му Хатчет. – Знаеш, че споровете с Александра само я разпалват още повече.
Матю въздъхна, но кимна. Той погледна Лекс в скута ми.
– Леля Лекс добре ли е? – Попита той. Кимнах.
– Тя е добре, хлапе. Просто е много пияна.
Той натисна целувка по бузата на Лекс, преди да се върне по стълбите. Това момче беше прекалено сладко за собственото си добро. Лекс изстена тихо, когато се събуди. После внезапно скочи от скута ми и се запъти към банята.
И там останахме през следващите няколко часа, докато Лекс повърна целия алкохол, който беше изпила тази нощ.

Назад към част 14                                                           Напред към част 16

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!