Джанин Фрост – Красива пепел – Книга 1 ЧАСТ 20

ГЛАВА 19

На следващата сутрин се събудих и видях странен мъж, седнал на края на леглото ми. Беше с гръб към мен и щях да изкрещя, ако не бях разпознала избледнялата му синя качулка. Добре, че се бях спряла. Ейдриън и Коста щяха да влязат с извадени пистолети.
– Какво правиш тук? – Попитах Зак.
Архонтът постави снимка на Томас като момче с баща му. Семейните снимки заемаха по-голямата част от стаята на Томас. Надявах се, че гледането им кара Зак да се чувства виновен. Можеше да спаси Томас, но беше избрал да не го направи по причини, които все още не разбирах.
– Тук съм, за да украся външния ти вид – отвърна Зак, игнорирайки мисълта, която знаех, че е чул. – Ейдриън е избрал следващото царство, което двамата да претърсите, а демоните ще бъдат по-внимателни към русите жени.
Прокарах ръка през косата си, спомняйки си, че само Ейдриън, Зак и аз виждахме тъмнокафявия ѝ оттенък. Що се отнася до лицето ми, не го бях виждала ясно от почти две седмици. Това, че не можех да се погледна в огледало, без да рискувам да ме нападне демон, намали всички женски пориви да проверя външния си вид.
Този път не прекалявай с фактора „горещина“ – казах аз.
– Може би щяхме да се измъкнем от онова царство без бой, ако Майхем не се беше вцепенил от бляскавия ми външен вид.
Зак кимна.
– Ще направя съответните промени.
След това постави ръката си на върха на главата ми. Както и миналия път, не усетих нищо, но когато той каза: „Свършено е“, знаех, че сега изглеждам съвсем различно. Жалко, че не можех да видя маскировката си. Когато погледнах отражението си в лъскавите повърхности, то все още приличаше на „истинската“ ми същност.
– Добре. – Станах от леглото, облякох халата и отидох до вратата. – Ще направя кафе. Предполагам, че не искаш?
Страната на устата му потрепна.
– Опитвам се да се огранича.
Току-що се беше пошегувал ли? Погледнах го рязко, но потрепването беше изчезнало и изражението му се беше върнало към нормалната си, спокойна маска. Реших, че имам по-важни неща, за които да се тревожа, и излязох от спалнята.
– Зак е тук – обявих по пътя към кухнята.
Вратата на Коста се отвори и той се вгледа в мен, а шокът изкриви чертите му.
– Айви? – Попита той с недоверие.
Махнах с ръка.
– Знам. Зак ме преобрази, така че слугите и демоните да не ме разпознават от старата ми маскировка.
– Със сигурност няма да го направят – измърмори Коста, а устните му се свиха по начин, който говореше, че Зак е взел на сериозно наставлението ми, като е ударил новия ми външен вид с грозна пръчка.
Повдигнах рамене. Бях достатъчно повърхностна, за да ми пука дали Ейдриън ме вижда по този начин, но той не го правеше.
Говорейки за Ейдриън, вратата му се отвори, когато се разминахме. Той беше в процес на обличане на ризата, което ми даде възможност да зърна мускулестите му гърди и разкъсаните коремни мускули, преди свободната материя да ги покрие. Преглътнах и погледнах настрани. При наличието на ангел, който чете мисли в къщата, сега наистина не беше моментът да се занимавам с това колко много ме засяга Ейдриън.
– Зак. – Гласът на Ейдриън беше бърз. – Нуждаем се от още мана, плюс нов външен вид за мен.
Коста каза нещо на гръцки, което накара Ейдриън да се обърне и да ме погледне. След това изпусна забавно хъркане.
– Хубаво – каза той на Зак, а от тона му изчезна остротата.
Дали на мен Зак ми беше дал брадавици в стил Хелоуин? Вдигнах нос и започнах да правя кафе. Някои от нас бяха твърде зрели, за да се притесняват за неща като непривлекателна фалшива външност.
– Къде отиваме този път? – Попитах.
Зак остана да стои, но Ейдриън и Коста седнаха на кухненската маса. Извадих три чаши от шкафа. Никой от нас не се опитваше да намали навика си да пие кафе.
– Роанок, Северна Каролина – отвърна Ейдриън.
Поне не още една пустиня.
– Там има вихър?
– Не. – Острието се върна в тона на Ейдриън. – Няма повече вихри.
Обърнах се, като все още държах празната си чаша за кафе.
– Защо?
– Деметриус вече знае, че оръжието е скрито в царството на демоните – отговори Зак вместо него. – Той ще очаква от теб да опиташ с вихрите, тъй като те са най-ефикасното средство за влизане в техните царства.
Рамото на Ейдриън предаде това, което той каза. Коста сякаш все още примиряваше новия ми външен вид с това, което бях, но аз се бях съсредоточила върху информацията, която никой не ми беше казвал преди.
– Искаш да кажеш, че демоните не са знаели, че оръжието е било скрито в едно от техните царства, преди да ни хванат да го търсим?
– Точно така – каза Ейдриън, като погледна Зак отстрани. – Ще се надпреварваме кой пръв ще го намери и можеш да се обзаложиш, че ще претърсят световете си от горе до долу.
– Знаеш ли къде е? – Попитах Зак откровено, като си спомних за обвинението на Ейдриън за архонта.
Сякаш знаейки източника на въпроса ми, Зак погледна премерено Ейдриън, преди да отговори.
– Не.
Архонтите не лъжат – напомних си аз. От друга страна, за това имах само думата на архонта, така че тя не беше съвсем безпристрастна.
– Но шефът ти знае – подканих го. – Да?
Най-слабата усмивка изкриви устата на Зак.
– В противен случай той не би бил кой знае какъв „шеф“.
– Тогава какво ще кажеш да спасим много животи, като го накараме да ни каже къде е? – Попитах, като едва сдържах сарказма си.
Зак вбесено сви рамене.
– Ако това беше Неговата воля, вече щяхте да знаете местоположението му.
Чашата с кафе в ръката ми се разби. Изкрещях както от болката, така и от трясъка на парчетата, които паднаха на пода. Не знаех, че съм затегнала хватката си, но в гнева си сигурно съм го направила. Ейдриън тръгна напред, но аз му отвърнах с разочаровано махване на ръката си.
– Извинявай – промълвих на Коста, навеждайки се, за да събера парчетата. На Зак казах: – Тогава шефът ти е гаден. В негова полза е да намеря оръжието, преди да го направят демоните, но вместо да помогне, той си взима пуканки, за да седи и да гледа.
– Свикни с това – сухо каза Ейдриън.
– Не е ли това, което предпочиташ да правиш? – Отвърна Зак, а погледът му проблесна, докато ме обхождаше. Преди да успея да отговоря, той се зае с Ейдриън. – И ако то не беше ключът към твоето отмъщение, щеше ли да рискуваш съдбата си, за да ѝ помогнеш? Не – отговори той и за двама ни. – Затова седнете да съдите собствените си грехове, преди да се осмелите да съдите чуждите.
Сега се радвах, че бях счупила чашата от дебело стъкло. В противен случай можеше да я хвърля по него. – Няма нищо лошо в това да искам да спася живота на сестра си – почти изръмжах.
– Неизброими хиляди са хванати в капана на тъмните царства. Ако нейният живот е единственият, за който те е грижа, нещо много не е наред – отвърна веднага Зак.
– Това е извън моя контрол и ти го знаеш. Ако можех да спася всички тях, щях да го направя! – Отвърнах му.
Настъпи абсолютна тишина. За секунда сякаш изчезна и шумът от движението пред къщата на Коста. Ейдриън затвори очи, а по чертите на лицето му прескачаха гняв и примирение. В погледа на Зак за кратко блесна светлина и той ме погледна с такава сила, че ме заля вълна от предчувствие.
Току-що се беше случило нещо значимо и както обикновено, аз бях единственият, който не знаеше какво е то. И както обикновено, никой от тях нямаше намерение да ми каже за това.
Както и да е. В крайна сметка щях да го измъкна от тях. Изхвърлих последното парче от счупената чаша в кошчето за боклук, а после прокарах ръка под чешмата, измивайки разреза, който едно от парчетата беше направило.
– Кога тръгваме за Роанок? – Попита Коста, нарушавайки настъпилата тишина. – И преди да спориш, Ейдриън, аз ще пътувам с теб. Томас умря, борейки се за шанса на Айви да намери това оръжие. Ще се погрижа за това, докато тя не го направи. Тогава най-добрият ми приятел най-накрая ще може да почива в мир.
Бях започнала това, за да спася сестра си, но за кратко време залогът беше станал много по-голям. Сега животът на Жасмин висеше на косъм от нещо повече от нея. Както и отмъщението на Ейдриън, справедливостта на Томас и почитта на Коста към неговия приятел – всичко това зависеше от способността ми да намеря и успешно да използвам свръхестествено оръжие, ако демоните, които ни преследваха, не ни убият първи.
Няма напрежение, нали?
Погледът на Ейдриън се премести върху Зак и двамата мъже си размениха поглед, който не можах да разчета. Каквото и да беше то, не беше щастливо.
– Доведе ли ми колата? – Попита най-накрая Ейдриън.
Косо кимване.
– Разбира се.
Ейдриън отиде до вече пълната кана с кафе, изпи една пареща чаша, сякаш беше един-единствен шот, и след това се усмихна на останалите с мрачна очаквателна усмивка.
– Тръгваме след час.

Назад към част 19                                                     Напред към част 21

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!