КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяка негова защита – книга 10- част 5

***

Кали не видя Хънтър в продължение на около час. Тя стана и се запъти към купчините с филми и намери още един, който да гледа.
Този път реши да избере „Гуни“ – обичаше го още от малка. Напомняше ѝ за дома, за Охайо и за едно по-просто време, когато най-големият проблем в живота ѝ беше как да накара майка си да ѝ позволи да остане половин час по-късно през нощта, за да може да играе с по-големите си братя.
По средата на филма Хънтър се върна и се извини за избухването си.
– Съжалявам, че крещях – каза той.
Кали кимна, без да е съвсем сигурна какво чувства към него в момента.
– Държиш се като хлапак – каза тя накрая.
– Знам.
– Разбирам, че темата на разговора те е разстроила, но трябва да има по-добър начин да се справиш с това, отколкото просто да избухнеш така.
Той кимна.
– Разбирам, ако искаш да се върнеш при Ред и Никол – каза той. – Изобщо няма да те виня.
– Искаш ли да си тръгна?
Той я погледна в очите.
– Разбира се, че не. Имам нужда от теб тук, с мен, Кали.
– Ами аз не искам да си тръгвам. Така че можем ли просто да се държим мило?
Той започна да се усмихва.
– Не знам за това. Не съм привърженик на милите игри.
Тя изпита внезапна тръпка, когато той я огледа с очевиден глад.
– Не е нужно да се държиш мило през цялото време – призна тя.
Изведнъж той се приближи към нея, а след това беше върху нея на дивана и я целуваше, устните му се притискаха към нейните, а езикът му изследваше устата ѝ, сякаш за първи път.
Кали не можеше да повярва колко бързо е сменил посоката. Изведнъж той започна да гали тялото ѝ, а ръцете му жадно се плъзнаха под тениската ѝ и се захванаха за голите ѝ гърди.
Тя изстена и разтвори крака за него. Беше облечена с анцуг и фанелка и нищо под тях и усещаше твърдостта му, докато я притискаше отгоре.
Това също извика в съзнанието ѝ образи от миналото. Напомни ѝ за онези тийнейджърски години, когато момчетата бяха намерили начин да я оставят насаме и устата им бяха толкова гладни да я вкусят, а тя беше толкова нетърпелива да изпита всички нови усещания от докосването, опипването и натискането.
Това усещане беше малко като това, само че по-сладко, но и по-секси, и тя беше развълнувана, защото Хънтър не бързаше. Никога.
Хънтър прекъсна целувката ѝ за миг.
– Защо ме обичаш? – Каза той.
Тя се вгледа в него, в тъмните му, въпросителни очи.
– Защото усещам как ме обичаш, а да бъда с теб е най-забавното нещо, което някога съм имала. И защото мисля, че се разбираме – може би повече, отколкото трябва.
Той се усмихна.
– Искам да ти покажа всичко. Искам да те накарам да почувстваш всичко.
Дишането ѝ се ускори.
– Харесва ми, когато ми показваш нови неща.
– Искаш? Дори ако е нещо палаво – нещо, което никога не би трябвало да правиш?
– Особено ако е палаво. Искам да бъда лоша. – Тя се усмихна, знаейки, че това е вярно, и най-накрая се поддаде на това. Харесваше ѝ да бъде подчинена, харесваше ѝ, когато Хънтър доминираше над нея в леглото. Искаше да направи всичко за него, искаше да му се отдаде толкова дълбоко, че той да бъде шокиран от нейното подчинение.
– Ела тук – изръмжа той и отново я придърпа към себе си за още една дълга, интимна целувка. Тя изстена в гърлото си, докато ръката му я галеше нагоре по крака, по вътрешната част на бедрото.
Той постави ръката си под ластика на панталоните ѝ и я плъзна надолу между краката ѝ, където започна да търка мократа ѝ могилка. Тя вече беше отворена за пръстите му. – Ще чукам путката ти с пръсти, ще те чукам, докато не свършиш – каза той.
Тя вече беше близо. Пръстите му вече бяха хлъзгави от соковете ѝ, докато той влизаше и излизаше, докарвайки Кали до трескаво, разгорещено състояние, докато той работеше върху хълмчето ѝ.
Тя беше хлъзгава и голият ѝ пол трепереше от безмилостното, точно и агресивно проникване на Хънтър. Пръстите му бяха като магия, силни, бързи и гъвкави, доставяйки и екстаз с артистична жар.
– Кажи ми, че ти харесва – каза той.
– Харесва ми – изпъшка тя, докато той я гледаше, а после започна да целува дълбоко устата ѝ.
Той се отдръпна и изведнъж извади твърдия си, дебел член. – Знаеш какво да правиш.
Тя веднага и с благодарност се наведе напред, пое пениса му в устата си и го засмука докрай, докато усети как главата му почти докосва задната част на гърлото ѝ.
Кали едва не се задави, той беше толкова дълъг и широк. Но не ѝ пукаше. Тя се подчиняваше и се предизвикваше да стигне по-далеч. Остави го да прави каквото си поиска. Тя щеше да го приеме по-дълбоко, отколкото дори той смяташе за възможно.
Никоя жена няма да му даде по-добра свирка от тази, помисли си тя.
– О, Кали – каза той и лекото треперене в дълбокия му глас ѝ подсказа, че тя наистина го е довела до непознати висоти на удоволствието. Той започна да движи бедрата си в такт с устата ѝ, докато тя се поклащаше нагоре-надолу, позволявайки му да се плъзга бързо в и от устата ѝ.
Той постави ръце на раменете ѝ, като ѝ даваше знак кога да влезе по-дълбоко от преди и кога да се отдръпне.
Накрая, при един удар, той нададе странен стон и се отдръпна.
– Ще свърша, ако не внимавам – каза той. Той я погледна с широки, объркани очи.
– Нещо не е наред ли? – Тя се усмихна, като размърда мигли.
– Никога не съм усещала нещо подобно. И ти също никога не си го правила по този начин – каза той смаян.
Тя се усмихна.
– Имам няколко трика в ръкава си.
Изражението му потъмня.
– Подкопаваш отдолу – каза той – и това не ми харесва.
– Какво? Какво е това?
– Опитваш се да поемеш контрол, въпреки че си под мой контрол. Диктуваш играта.
– Не съм. Може би просто не ти харесва, че наистина се подчинявам. Може би това е заплашително. – Тя му се усмихна.
Той стана още по-интензивен.
– Мислиш, че това е подчинение? Защото ми направи дълбоко гърло?
– Мога да направя всичко, от което имаш нужда.
– Добре. Обърни се тогава. По корем.
Тя се обърна по корем на дивана.
– Така?
– Свали панталоните си – покажи ми голия си задник.
Бързо ги свали и усети въздуха със стайна температура върху голата си кожа. Диванът беше мек под краката ѝ.
– Какво сега, господине?
– Сега ще видим колко покорна си наистина, Кали. Ще разберем дали си готова да заслужиш лентите си.
Изведнъж той беше отгоре ѝ и загреба с длан по задните ѝ части, създавайки изтръпване, почти смешно усещане, което се разнесе по долните ѝ крайници.
– Дори не знаеш колко силно мога да го направя – каза той.
Нещо в начина, по който го каза, накара соковете ѝ да потекат и вълна от топлина се излъчи между краката ѝ. Тя изстена, когато пошляпването му стана по-остро и граничещо с болка.
Но той сякаш знаеше кога усещането става прекалено силно и се отдръпваше съвсем леко.
Изведнъж чу как той се движи, не можеше да каже какво точно прави.
– Членът ми е навън – изръмжа той. – Ще те тествам с него. Ще те счупя по старомодния начин, Кали.
– Какво означава това?
– Ще правя анален секс с теб. И ще е много голям и може да те заболи – каза той. – Не съм сигурен, че ще се справиш.
– Знам, че мога – отговори тя.
Той закачливо я плесна по задните части с пениса си. Тя го усещаше върху плътта си, горещ и твърд, настойчив. Той се плъзна между бузите ѝ и се заби в ануса ѝ.
– Изглежда, че още не си готова – каза и той. – Позволи ми да ти помогна. – После се протегна между тялото ѝ и дивана и плъзна ръка надолу към влажната ѝ цепка. Пръстите му започнаха да се движат между гънките ѝ и докато го правеше, членът му се плъзгаше напред-назад по пукнатината на задните ѝ части.
– Чувствам се толкова добре – прошепна тя. Наистина се чувстваше добре. Знаеше, че той щеше да направи всичко, което искаше да направи с нея. И ѝ беше все едно. Всичко, което Хънтър правеше с тялото ѝ, я вълнуваше. Досега никога не я беше подвеждал и тя не се притесняваше, че ще го направи и този път.
Освен това искаше да му докаже, че греши. Тя не беше върхът отдолу или някаква подобна глупост. Отдаваше се, отказваше се от контрола, даваше му всичко, което той твърдеше, че иска от нея.
Пръстите му се откъснаха от путката ѝ, обляна в сокове, и краката на Кали се разтрепериха, когато той започна да разтрива ануса ѝ със същия този сок. Той дори се изплю в нея, като продължи, докато не вкара един от пръстите си в дупката ѝ.
– О, Боже – прошепна тя и това не беше от болка.
Срещу нея имаше сладък, божествен натиск, но той сякаш точно в същото време задоволяваше путката ѝ. Пръстът му се плъзгаше навътре и навън от дупката ѝ, докато тя трепереше и стенеше.
– Много си стегната – каза той. – Не мисля, че си готова за мен, Кали.
– Моля те. Моля те, направи го. Знам, че съм готова. Ще те побера в себе си.
– Мога да опитам с върха на члена си. Но ако не можеш да ме побереш, няма да го насилвам. Разбираш ли?
– Разбирам.
– Добре. – Той пое дълбоко дъх и след това тя усети как той маневрира с твърдия си, пулсиращ вал, така че да е под ъгъл, за да се впие в нея.
Бавно, все така бавно, той започна да вкарва члена си в ануса ѝ.
Кали изстена и изви гърба си.
– Да – каза му тя. – Още. Моля.
– Стегната си – прошепна той и тя усети как той се тресе от възбуда и удоволствие.
Той използва дланта на едната си ръка, за да разтвори седалищните ѝ части, така че да има повече място да се побере, и бавно влезе в нея. Сантиметър по сантиметър той се плъзгаше вътре в нея.
Тя не можеше да повярва. Отиваше на друго място, на онова място, на което отиваше, когато тялото ѝ беше напълно несъзнателно и я завладяваше чисто сексуално блаженство.
– Чукай ме, Хънтър. Искам те. Моля те, Хънтър.
– Ще го направя, Кали. Бъди търпелива. – Той продължи да си проправя път навътре. – Ето, че се получи – въздъхна той.
Изведнъж тя сякаш разхлаби задния си вход – сякаш стана по-широка или той стана някак по-хлъзгав. Каквото и да беше, той магически се промъкна докрай и тя го усети там, голям и твърд – проникващ дълбоко в нея.
– Прекалено ли е? – Прошепна той. – Просто ми кажи.
– Не – каза тя и поклати глава, като се съсредоточи върху това да му се наслаждава.
Усещаше тялото му срещу своето, което сега се тресеше от силна наслада, той я взе анално. Той започна да вкарва и изкарва, отначало бавно, но после все по-уверено.
– Моля те, искам всичко – искам да изпразниш члена си в мен – каза му тя.
– Никой досега не е успявал да ме вземе по този начин – каза и той. – Не и по този начин.
– Казах ти, че ще направя всичко.
Ръцете му се плъзнаха към гърдите ѝ, после надолу към мокрия ѝ и влажен вход. Започна да пипа клитора ѝ, докато я чукаше анално, а валът му се движеше плавно навътре и навън.
Кали усети, че се приближава, поддавайки се на инерцията и
всичко това.
Докато свършваше, тя усещаше как Хънтър също се поддава.
– Аз също ще свърша. – Издиша той.
– Свърши в мен – в мен – настоя тя.
– Добре. Добре тогава. – Той започна да свършва. Тя усети как той изригва вътре, а после започна да се изтегля и струите сперма се забиха в ануса ѝ. – Ще вляза отново – каза ѝ той.
– Да – каза тя, вече усмихната, знаейки, че може да се справи с него.
Той все още свършваше, докато отново проникваше в ануса ѝ, заливайки я със спермата си. Той се плъзгаше навътре и навън и тя го усещаше – горещ, мокър и хлъзгав, докато той успяваше да я чука още повече.
Накрая двамата свършиха, напълно изтощени и уморени.
– Ти отново ме изненада – каза и той.
– Това е идеята. Никога не мога да бъда прекалено предвидима. – Усмихна се тя.
– Какво ти е станало? – Каза той. – Как направи всичко това? Тренирала ли си или нещо подобно?
– Не. Може би просто знам, че сме влюбени.
Тогава той я погледна в очите.
– Обичам те, въпреки че съм напълно прецакан.
– Ти не си напълно прецакан – каза тя. – Просто си предимно прецакан.
Хънтър се засмя и поклати глава.
– Не би трябвало да те оставям да се измъкнеш с такива приказки, но не мога да ти устоя, Кали.
Тя отново се усмихна.
– Не ти ли казах, че нещата ще са по-добри, ако просто ме пуснеш малко навътре?
Очите му се разшириха.
– Значи това си имала предвид? Защо просто не го каза? Щях да се подпиша на пунктира още първия ден, в който се срещнахме.
Тя закачливо го удари по рамото.
– Не бъди глупак, Хънтър. Говоря сериозно. Това не е ли по-добре? Не е ли по-добре така?
Той кимна, но изражението му стана замислено.
– Просто се чудя кога ще проваля всичко и ще те загубя отново.
– Няма да го направиш. Няма да ти позволя.
Той поклати тъжно глава.
– Прекалено съм повреден. Понякога почти успявам да убедя себе си, че може би съм нормален. Понякога си мисля, че може би наистина ще успея да преодолея… всичко.
Искаше ѝ се да го попита какво се е случило с него, какво е това, което не смята, че може да преодолее. Но я беше страх. Той вече беше отстъпил в толкова много случаи, беше се отказал от толкова много неща заради нея и тя усещаше, че всеки момент може да се оттегли отново и да си отиде завинаги.
Кали не го притискаше да ѝ разкаже повече подробности. Вместо това го погали по косата.
– Обичам те, Хънтър. И няма да се откажа от теб, дори и ти да си се отказал от себе си.
– Не те заслужавам – отвърна той.
– Не заслужаваш това, което правиш със себе си – каза му тя.
– Какво изобщо означава това?
– Означава, че престани да правиш всичко толкова трудно. Нека просто се наслаждаваме на това, което имаме.
Той се усмихна.
– Добре. Ще опитам.

Назад към част 4                                                    Напред към част 6

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!