КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяко негово движение – книга 9 – част 4

***

Бяха минали няколко часа, когато Кали чу почукване на вратата на спалнята си.
– Влез – извика тя. Тя сложи прането, което сгъваше, и вдигна очи, за да види как Никол влиза с напрегнато изражение на лицето.
Тя носеше плика, който беше изпратен от Ерика Джеймсън.
– Имам нужда от помощта ти – каза Никол.
– Разбира се. За какво става дума?
– Не мога да спра да мисля за това проклето нещо – каза тя, като държеше пакета нагоре и го разклащаше. Очите ѝ бяха напрегнати, почти диви.
– Може би трябва да го изхвърлиш, Никол. Не си играй на нейните игри.
– Не мислиш ли, че съм го обмисляла? – Каза Никол. – Но тя няма да спре, Кали. Жената е отмъстителна и няма нищо по-добро от това да се опитва да съсипе живота ни.
Кали го обмисли.
– Още не си го гледала?
Никол поклати глава. Тя леко се разтрепери, сякаш къщата беше замръзнала вътре, вместо да е на комфортните двадесет и пет градуса.
– Не мога да го направя сама. Трябва да го гледаш с мен.
– Добре. – Кали се изправи. – Хайде да го гледаме.
– Ще взема лаптопа си и после ще се срещнем в най-отдалечената стая за гости до фитнес залата.
Кали кимна, а Никол се обърна и излезе от стаята. Приличаше на жена, която се готви да се яви пред съда за нещо, което може да я вкара в затвора.
Кали въздъхна. Това щеше да е много трудно, помисли си тя. Каквото и да имаше на това DVD, щеше да е отвратително, а тя не знаеше дали гледането му наистина е толкова добра идея. От друга страна, каква беше алтернативата?
Докато излизаше от стаята си и отиваше в стаята за гости, която Никол беше посочила, Кали се замисли какви странни същества са тези богати и влиятелни мъже.
Те имаха толкова много тайни и задръжки, толкова много хора, които искаха да ги наранят.
Това беше още една причина Кали да стои далеч от Хънтър. Дори и да можеше да го накара по някакъв начин да се промени заради нея, тя винаги щеше да се занимава с неговото минало и неговите тайни, точно както Никол винаги щеше да се занимава с това на Ред.
Това просто не си струваше. И, разбира се, в случая с Хънтър Кали дори не получаваше нищо от доброто, за да компенсира лошото.
Тя влезе в стаята за гости и седна на леглото. Стаята миришеше на леко застояло, но не прекалено неприятно. Имаше усещане за необитаемост, подобно на къщата на Хънтър. Всичко беше хубаво, подредено и чисто, но нямаше никаква индивидуалност.
Няколко минути по-късно Никол влезе в стаята, носейки лаптопа си под една мишница, а в другата ръка – плика.
– Можеш ли да затвориш вратата? – Прошепна тя.
Бяха далеч от кабинета на Ред и нямаше как той да чуе каквото и да било от думите им, но Никол явно не искаше да рискува. Кали стана и затвори вратата на спалнята, а Никол постави лаптопа си на нощното шкафче, като избута настрани будилника и малката лампа.
Ръцете на Никол трепереха, докато отваряше плика и изваждаше калъфа с DVD-то.
– Сигурна ли си, че искаш да го направиш, Никол? – Попита Кали, изведнъж почувствала, че каквото и да гледат, то ще промени всичко – и то не по добър начин.
– Нямам избор. – Тя отвори калъфа и извади DVD-то, като го държеше внимателно в ръката си. – Моментът на истината. – Тя погледна Кали и се усмихна, след което постави DVD-то в лаптопа.
Секунди по-късно то започна да се възпроизвежда.
Отначало екранът беше тъмен. А после започна. Нямаше уводна сцена, нито заглавия или надписи. Просто започна – домашно видео, което съвсем очевидно беше някакъв вид секс касета.
Камерата изглеждаше задържана на неподвижен кадър. Всичко, което се виждаше, беше голямо легло, цялото от черна коприна и мекота, с една много бледа гола жена, разстлана върху него. Ръцете и краката ѝ бяха изпънати в позиция, твърде позната на Кали. Голата жена чакаше нещо или някого.
И беше със завързани очи.
Кали за кратко беше запленена от това, което виждаше на екрана. Сякаш някой беше решил да направи филм за собствените ѝ скорошни занимания с Хънтър и беше използвал някаква актриса, за да я изиграе.
Но това не е за мен, помисли си тя и погледна към Никол.
Никол се взираше в екрана с втренчен поглед, а очите ѝ горяха. Кали никога досега не беше виждала Никол да гледа по този начин и това прониза корема ѝ със страх.
– Никол… – започна Кали, но Никол вдигна ръка.
– Чакай – каза тя тихо.
Сянка падна върху леглото и тогава мъж в тъмен костюм се наведе над голата жена и започна да прикрепя шалове към китките ѝ, завързвайки ги здраво. Отначало се виждаше само тилът на главата на мъжа, но после той се обърна и Кали зърна профила му.
Това беше Ред Джеймсън.
Кали сложи ръка на устата си.
– О, Боже мой.
Но Никол изобщо не изглеждаше изненадана. Устните ѝ бяха стегнати, почти бели от толкова силното им притискане.
На екрана Ред беше завързал и четирите крайника на жената за стълбовете на леглото. Красивата гола жена имаше светлокафява коса и почти безупречно тяло. Тя стенеше, без дори да е била докосвана до този момент, освен когато Ред беше вързал китките и глезените ѝ.
Ред изчезна от погледа за около десет секунди. Когато отново се появи в кадър, той държеше запалена свещ.
– Вече можеш да си тръгнеш, Кали – каза Никол, гласът ѝ беше тънък, студен и ужасно напрегнат.
– Не искам да те оставям сама точно сега – каза Кали.
– Не мога да те оставя да го виждаш по този начин.
Кали кимна.
– Разбира се. Трябва ли да чакам отвън?
Никол не откъсваше поглед от екрана. От лаптопа се чуха възбуждащи стонове на жената, докато Ред започна да капе восък върху голия ѝ корем.
– Чакай в кухнята аз ще изляза, когато свърши.
– Добре, аз…
– Просто тръгвай. Иди сега. – Гласът на Никол беше задушаващ и почти звучеше така, сякаш беше на път да се разплаче.
Но Кали знаеше, че не бива да вижда това, което вижда, и затова на практика избяга от стаята. Стоновете я последваха в коридора, когато тя затвори вратата след себе си и тръгна към кухнята.
Чувстваше се зле в стомаха си. Умът ѝ се блъскаше.
Какво, по дяволите, беше видяла току-що? Секс запис с Ред Джеймисън, който изневерява на Никол? След всички онези хубави и красиви неща, които беше казал за връзката им само преди няколко часа?
Кали не можеше да повярва колко отвратителни бяха тези мъже. Мислеха си, че могат да правят всичко, което си поискат – да се отнасят с жените като с боклуци, без никакви последствия. И да го правят с такава красива личност като Никол, която е била само добра, подкрепяща и мила с него!
Кали избърса сълзите от очите си, когато влезе в кухнята, за да види, че Ред си налива чаша вино.
Той я погледна, когато тя влезе.
– Здравей, виждала ли си Никол наоколо? – Тя заекна.
– Само преди няколко минути тя дойде в стаята ми. Ум…
– О. – Ред я погледна с очакване. – Къде е сега?
Кали вдигна рамене.
– Не съм сигурна. Може би е излязла на разходка?
Той се намръщи.
– Надявам се, че не. Искаше ми се да отида с нея. – Той разклати виното в чашата си.
Кали го гледаше, опитвайки се да съчетае тази картина на грижовен съпруг с това, което току-що беше видяла на DVD-то. Ред вдигна очи и видя изражението ѝ.
Кали се обърна бързо.
– Нещо не е наред ли? – Попита той.
– Не. Съжалявам, просто си мислех за разни неща. – Тя дори не знаеше какво казва.
Ред кимна, сякаш знаеше какво има предвид. Той заобиколи острова, като отпиваше от виното си.
– По дяволите, беше дълъг ден. – Той извади телефона си, наби нещо и го сложи до ухото си. – Тя дори не отговаря на мобилния си телефон – каза той. – Какво каза, когато дойде в стаята ти?
– Нищо особено – излъга Кали, която се чувстваше все по-зле с всеки изминал момент. Чудеше се дали Ред може да разбере, че е нечестна.
– И не е казала с какво се занимава?
Кали поклати глава.
– Сигурна съм, че е някъде наоколо.
Изглеждаше малко раздразнен – сякаш усещаше, че нещо не е наред – Ред излезе на верандата и тя въздъхна с облекчение. Последното нещо, което Кали искаше да прави, беше да чака в кухнята, а Ред да стои точно до нея и да задава всевъзможни въпроси за местонахождението на Никол.
Тя се престори, че търси храна в хладилника, накрая извади малко сирене и започна да го реже. Стомахът ѝ съвсем се сви. Не искаше да е тук за това, което следваше, но нямаше избор. Никол се нуждаеше от нея. Никол трябваше да я има до себе си.
И тогава, без предупреждение, Никол влезе в кухнята. По лицето ѝ се стичаха сълзи. Тя ги избърса. Държеше плика, но сигурно е оставила лаптопа си в стаята за гости, помисли си Кали.
– Трябва да ми обещаеш, че няма да обелиш и дума на никого за това, което си видяла – каза и Никол. Лицето на Никол беше маска на напрежение, а гласът ѝ беше сериозен.
– Разбира се. Никога не бих казала на никого.
– Знам какво си мислиш. Но те моля да ми повярваш – каза Никол. – Той не е такъв.
– Никол? – Ред се обади от верандата. Той влезе вътре рязко. – Здравей, търсих те навсякъде. – Той се спря и я погледна.
Тя очевидно беше емоционална развалина. Тя вдигна плика.
– Малък подарък от майка ти. – Подхвърли му го и той го притисна към гърдите си.
Ред погледна пакета със смаяно изражение.
– Какво е, какво е това?
Гласът на Никол се разтрепери от емоция.
– Това е DVD. Един от твоите домашни филми.
Той я погледна с широки, уплашени очи.
– Домашен филм? – В изражението му се появи осъзнаване.
Тя кимна.
– Държиш ли ги в къщата, в нашата спалня? – Ред преглътна и затвори очи.
– Имам.
Кали не беше сигурна какво да направи.
– Никол – неловко се вмъкна тя – мисля, че вероятно трябва да ви оставя двамата сами…
– Ти можеш да чуеш това, Кали. Вече няма да имам никакви тайни.
Ред отвори очи и сега те бяха с червени рамки.
– Съжалявам. Много съжалявам.
– Защо държиш тези DVD-та в стаята ни? Гледаш ли ги?
– Не. – Той поклати глава. – Дори не съм си помислял за тях, откакто се запознах с теб. Честно казано, дори съм забравил, че съществуват.
– Майка ти намери скривалището ти, когато беше тук на гости – каза Никол. – Видях я да се шмугва наоколо и подозирах, че е замислила нещо, но не знаех със сигурност. – Тя въздъхна и се усмихна унищожително. – Трябва да ми се закълнеш, че тези са стари – ти вече не правиш филми, нали?
– Не – каза той и постави плика на кухненската маса, сякаш можеше да носи болест. – Правех тези неща – преди да те срещна. И държах DVD-тата в един от гардеробите, в едно пълзящо пространство. Аз съм глупак.
Никол скръсти ръце.
– Изневерявал ли си ми някога, Ред?
– Не. – Той се вгледа директно в очите ѝ. – Можеш да наемеш детектив, ако искаш. Да ме разследва. Провери всичките ми телефонни разпечатки и имейли, както прави Даниела с Кейн. Нямам какво да крия.
Кали наблюдаваше всичко това, а те не обръщаха внимание на присъствието ѝ – сякаш беше невидима.
– Не искам да правя нищо от това – каза Никол. Кали си помисли, че никога през живота си не е виждала толкова силен човек. Никол приличаше на някаква древна богиня, напълно контролирана и в себе си. В нея не бяха останали нито съжаление, нито съмнение в себе си. – Няма да следя всяко твое движение, Ред. Просто ще ти се доверя, защото те обичам с цялото си сърце.
– И аз те обичам – каза той. – За мен тези неща са в миналото.
– Е, вече не са там. – Никол се усмихна с горчивина. – Майка ти е върнала всичко това в настоящето. Тя няма да го остави на мира, нали знаеш.
Той кимна, като разтриваше устните си с палец.
– Дай ми шанс да се справя с това. Ще поръчам да изхвърля DVD-тата като за начало.
– Искам да ги изгориш – каза Никол.
– Абсолютно – каза той. Лицето му беше пепеляво и за първи път Кали си помисли, че изглежда почти стар. Беше измъчен и изтощен.
– Отивам да се поразходя – каза му Никол. – Можеш да се погрижиш за DVD-тата, докато ме няма. Кали, искаш ли да дойдеш с мен? – Попита тя.
– Разбира се – промърмори Кали.

Назад към част 3                                                        Напред към част 5

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!