Анет Мари – Алхимикът и едно Амарето ЧАСТ 28

ЧАСТ II

Слязох от хеликоптера и обувките ми заскърцаха по тревата. Или това, което беше останало от нея. Земята беше изгоряла и хрупкава, а около нас се изви вихрушка от пепел и прах, когато хеликоптерът отново се издигна. Искаше ми се да съм все още в него и да летя право към дома. Това място не ми даваше усещане за „уютно планинско убежище“.
По околните върхове лежеше зима, а отвъд долината високи дървета се огъваха под тежестта на снега върху клоните си. Но тук нямаше сняг. Само разруха.
Тревата далеч не беше единствената жертва. Дърветата се бяха превърнали в скелети с голи, остри клони, а ливадата беше черна. Овъглени стълбове, подредени в стройни редици, маркираха някогашните огради, а огънят бе погълнал повечето от сградите. Не се вглеждах прекалено внимателно в тъжните гърбици, разпръснати по полето. На няколкостотин метра надолу по хълма се виждаха останките на голяма къща, от единия ъгъл на която се издигаше единичен шлейф сив дим. По стените ѝ имаше дупки, а едната ѝ страна се беше сгромолясала навътре, сякаш върху нея беше стъпил гигант. Гигантски гигант.
Започвах да разбирам защо капитанът е извикал подкрепление за този случай.
Шейн не губеше време и тръгна към опожарената къща. Лиена ми хвърли дълъг, мрачен поглед, след което го последва. Тръгнах след тях през пустошта. Когато наближихме, забелязах четирима души, които се бяха събрали отпред и разговаряха. Един от тях се отдели и се запъти да ни посрещне.
Капитан Блайт беше остроумна жена в средата на четиридесетте, с руса коса, която висеше до брадичката ѝ, и аура, която крещеше: „Глупостите не са добре дошли тук“. Вероятно най-страшната дама, която някога бях срещал, а тя беше началник на нашия участък и мощен телекинетик.
– Агент Морис, агент Шен, господин Давила – поздрави тя в бърза последователност. – Елате с мен. Тялото е тук.
Блайт, както може би сте разбрали, не беше от хората, които водят светски разговори. Нито пък за първите имена.
– Късно снощи – започна тя, докато ни водеше към къщата – местните органи на реда получиха множество съобщения за горски пожар в района. Както може да се очаква, пожар в началото на януари беше причина за изненада. Служителите на спешна помощ бяха изпратени в този имот, който намериха обхванат от пламъци, въпреки че огънят не се беше разпространил извън границите на имота.
– Това сигурно е предизвикало подозрения – отбеляза Шейн.
– Така е – потвърди Блайт. – Докато тези съобщения стигнат до нас, пожарът вече е бил потушен. Поехме мястото възможно най-бързо.
Присъединихме се към чакащия екип. Разпознах Ник, коронера на нашия участък, от предишни преживявания с трупове. Беше възрастен мъж, който приличаше малко или много на Дядо Коледа, без червения костюм, но с брадата, корема и тръпчинките. Името му всъщност не беше Ник, но докато не ме поправи, щях да продължа да го наричам веселия стар Сейнт Никълъс.
Другите двама бяха непознати: висок, слаб пич с фотоапарат и млада готическа жена с тъмна коса, черна очна линия и повече от няколко пиърсинга на лицето. Тя държеше забавен набор от отвари в епруветки и лъскави пинсети. Исках ли да знам предназначението на пинсетите?
Бях толкова зает да анализирам екипа, че не забелязах веднага обекта на тяхното внимание – почерняла и изкривена форма в основата на стъпалата на верандата. В червата ми се настани тежест. Това беше тяло. Много, много, много, много мъртво човешко тяло.
– Кой е този? – Попитах. – Искам да кажа, кой беше това?
– Все още нямаме документ за самоличност – отвърна Блайт грубо. – Може да е собственикът на имота или натрапник.
Лиена се приближи до тялото и коленичи, за да застане на нивото на очите му. Не че имаше очи, с които да се изравни.
– Знаем ли нещо за жертвата? – Попита тя.
Ник се консултира с клипборда си.
– Жена. В средата на двайсетте години. Средно телосложение. Ще знам повече, след като я върнем в града.
Лиена избърса с пръст саждите край останките, после се вгледа в останките на къщата. Остатъците от огъня не бяха с нормалния нюанс на сивото, който можеш да видиш в огнището в задния си двор. Целият беше тъмен, дълбок, безпощаден обсидиан.
– Черна магия – промърмори тя.
– Изглежда така. Агент Гулдинг – Блайт посочи готината жена – е нашият съдебен алхимик и потвърди, че навсякъде в имота има следи от черна магия. Господин Давила, какво мислите?
Прочутият ловец на глави, надвесен на две дълги крачки зад мен, прочисти гърлото си.
– Местоположението на тялото предполага, че тя или е влизала, или е излизала от къщата. Степента на разрушение…
Той прекъсна. Уау, проницателен.
– Докато приключим тук, разпределете се и претърсете имота – нареди Блайт на мен и Лиена. – Искам всеки сантиметър от тази долина да бъде проучен. Ще ви се обадя, когато съм готова за вас.
Лиена кимна целенасочено, заобиколи тялото и се впусна в рушащата се къща. Наблюдавах я как изчезва, след което се отправих в обратната посока. Имах нужда от свеж въздух, преди да дам ход на къщата.
Да, може би другите агенти щяха да ме нарекат слабак, но аз не се занимавах с това достатъчно дълго, за да се отърва от овъглените останки на млада жена.
Запътих се към почернялата трева, като разглеждах обстановката. Планинският терен с гористите си склонове и заснежените върхове предоставяше приятна гледка, ако можеше да се пренебрегне линията на абсолютна пустош, която пресичаше дърветата и земята. Поне времето беше хубаво – за началото на януари.
След няколко минути обикаляне в произволни кръгове се приближих до руините на друга сграда – плевня, както изглеждаше. Подобно на къщата, рамката беше останала непокътната, но останалото беше разхвърляно. Вратата, изкривена и разцепена, лежеше изкривена на входа и ме принуждаваше да се покатеря върху нея. Пепелявата гадост, която покриваше всичко, беше неизбежна и аз бях благодарен, че днес бях облечен предимно в черно.
Вътрешността на плевнята беше тъмна и аз се мъчех да различа саждите от сенките. След като очите ми се приспособиха, ужасът на мястото се фокусира. Ужасът ми се покачи. Не обичах да виждам мъртви хора, но нещо в мъртвите животни разкъсваше сърцето ми – още повече, когато са били в капан в горяща сграда без надежда за спасение.
Обърнах се. Колко ли тъмна трябва да е душата ти, за да извършиш подобно злодеяние?
– Кит? Там ли си?
По дяволите! Втурнах се към входа, но не достатъчно бързо. Лиена надничаше през разбитата врата, търсейки ме. Без да имам време да я предупредя и знаейки, че реакцията ѝ към конските тела ще бъде по-силна от моята, направих единственото, което можех: Накарах ги да изчезнат.
Като ме забеляза, Лиена преодоля изпочупената врата на обора със забележителна грация. Тя побърза да се приближи до мен и надникна предпазливо в най-близкия овъглен бокс.
– Има ли нещо тук?
– Не изглежда така – отговорих аз.
Тя въздъхна с облекчение.
– Животните сигурно са избягали. Е, предполагам, че това е едно добро нещо.
– Напълно. Има ли късмет вътре в къщата?
– Само хвърлих поглед наоколо, преди да разбера, че не си влязъл с мен.
Дали беше дошла да ме провери? Ооо.
– Реших, че ще започна оттук. Къде отиде Мъпет?
– Кой?
– Шейн – уточних аз. – Мислиш ли, че си има висок, кльощав помощник в лабораторията си, който говори изключително на мийп?
– Той е по-скоро самотен вълк, Кит.
– Това беше шега за Мъпет. – Може би трябваше да сменя материала си. Хуморът, базиран на куклите, можеше да се разтегли само дотам.
– Знам. – Още едно завъртане на очите. – Казвам ти, че Шейн Давила няма помощник. Той дори не членува в гилдия.
– Какво? Как е възможно това? Знае ли Блайт?
– Толкова е добър в това, което прави, че централата на полицията му е присъдила специален статут, който му дава повече свобода да поема големи случаи.
– Като например мистериозно убийство в провинцията, което мирише на тъмна магия?
– Изглежда, че е така.
Друг глас отекна в плевнята.
– Агент Шен? Тук ли сте?
Говори за дявола. Шейн се покатери на вратата, като някак си постигна още по-голяма неловкост от мен. Сериозно, този човек беше известен ловец на глави със специален статут, присъден от полицията? Не го разбирах.
Почиствайки ръцете си с ръкавици, той се присъедини към нас.
– Агент Шен, капитан Блайт иска мнението ви за нещо.
Щях да заложа мизерната си заплата от МПД, че не е поискала така мило.
– По въпроса – бързо отговори Лиена. И тя тръгна, прескачайки с лекота блокирания изход, докато ние я гледахме с недоумение. Изчезна навън, а обгорялата плевня изглеждаше неусетно по-тъмна и студена без нейното присъствие.
Шейн наблюдаваше слабо осветения интериор.
– Трагично – отбеляза той. – Защо да убиваме конете?
– И аз се чудех.
Той свали ръкавицата си и постави голата си ръка върху най-близкия бокс. Пепелта се сгромоляса под пръстите му. Той набързо сложи отново ръкавицата и ме погледна през невзрачните си кръгли очила.
– Какво мислите, че се е случило тук, агент Морис?
Почти отвърнах с лекомислена реплика за това, че сам е разбрал, но мрачната внимателност във въпроса му потисна обичайната ми умност. С изтъняла уста прекосих плевнята и се покатерих на вратата. Излязох на хладния вятър и оставих погледа си да се движи от опожарените полета към смачканата къща.
С трясък Шейн се препъна до мен и оправи якето си. Той ме погледна с очакване.
– Споменахте нивото на разрушение. – Махнах с ръка неясно около долината. – Практикуващ тъмни изкуства, който е смачкал някой беден, неподготвен чичко, би оставил един димящ кратер и нищо повече. Какво е лицето, съдебният алхимик, откри следи от черна магия навсякъде. Означава ли това, че тази ферма принадлежи на ползвател на черна магия, а друг се е появил за апокалиптична разправа? Дали това е резултатът от битка, в която не е имало нищо лошо?
– Така мисли Блайт – промърмори Шейн, като не скри съвсем изненадата си, че всъщност имам мозък. – Греша ли, като мисля, че не си убеден в тази теория?
Вниманието ми се плъзна към къщата.
– Жената е умряла близо до предната веранда…
– И?
– Тя просто беше… там, сякаш беше излязла през вратата, за да види каква е тази суматоха, и беше заличена в един момент. – Побиха ме тръпки. – Къде е Лиена?
Той направи жест през полето и аз примижах. Останалата част от екипа се беше събрала около произволно парче изгоряла земя. Изглеждаха заети.
– Подозирам, че си прав – неочаквано каза Шейн. – Не мисля, че това е било и демонстрация на тъмните изкуства.
Със суетно кимване той се отдалечи. Любопитен, аз го последвах. Заобикаляйки мръсната пътека, която щеше да ни отведе до останалите, той се насочи към къщата. Тялото вече беше закопчано в черна торба за транспортиране. Шейн го заобиколи и прекрачи овъгления праг.
Поколебах се, после влязох вътре. Малкото преддверие гледаше към стълбището към втория етаж, което изглеждаше на миг от срутване. Шейн свали ръкавица, постави ръка на разпадащия се парапет, спря замислено, после се обърна встрани от стълбището. Тръгнах след него в кухнята, разпознаваема по повредените от пожара уреди. Той огледа внимателно помещението, после предпазливо докосна хладилника.
Отново го изчаках, докато стоеше там, с очи, които бяха оцъклени, сякаш си беше ударил пръста на крака и отчаяно се опитваше да не заплаче открито от болка. Убождането на пръстите беше най-лошото.
Изненадан, се запътих покрай острова към далечния край на кухнята. Съдейки по купчините обгорели и счупени стъкла, които лежаха до стената, тук е имало рафтове. Отворих най-близкия шкаф и открих предимно непокътнати чинии. Много чинии. Достатъчно, за да се сервира вечеря на цялата работна сила на Умпа Лумпа на Уили Уонка.
– Колко души са живели тук? – Промълвих. – Или това момиче е обичало да се забавлява?
– Много хора.
Подскочих при внезапното мърморене на Шейн.
Той дръпна ръката си от хладилника.
– Много хора са живели тук, но имам данни само за трима дългосрочни обитатели. Двама мъже и една жена.
– Какво разбираш сега?
Той дръпна ръкавицата си обратно.
– Аз съм психометрик.
Появи се лампичката над главата ми.
– Значи можеш да прочетеш миналото на даден предмет, като го докоснеш?
Обзалагам се, че това е полезно (простете за каламбура) в света на криминалистиката. Искате ли да знаете кой е стрелял последно с този пистолет? Накарайте някой психометрик да потърка вълшебните си лапи по него и той ще ви каже. Какъв по-добър човек да поканите на мистериозно местопрестъпление?
– Затова ли носите ръкавици? – Попитах.
Той кимна.
– Не е нужно да познавам всяка уста, която е пила от чашата ми.
– Ами всеки задник, който е седял на тоалетната ти?
Той се намръщи.
– Силите ми се простират само до ръцете ми.
– Ти пускаш водата, нали?
Мръщенето му се задълбочи.
Повдигнах рамене.
– Какво взе от хладилника?
– Кухните са сърцето на един дом – отговори той загадъчно. – Трябва да прочета повече от къщата.
Последвах го, докато се луташе из останките. Някои стаи бяха изгорели до неузнаваемост, но открихме две спални с множество двуетажни легла. Шейн правеше своите страховити опипвания, докато аз се мотаех безполезно наоколо, а мозъкът ми се прехласваше по фактите и по цял куп безсмислени теории.
Може би, ако имах една от онези шапки на Шерлок Холмс, щях да мога да си проправя път към пробива „Елементарно, скъпи Уотсън“.
– И така… – Подканих Шейн, докато той преравяше купчина дрехи от скъпарски магазин, които бяха избягали от пожара с помощта на неразрушима чанта. Каква марка беше това? Защото имах около седемнайсет долара в спестовната сметка, които бях готов да инвестирам. – Разбра ли нещо?
Той захвърли настрани едно дънково яке.
– А ти?
– Може би. Първо ти.
Шейн седна на петите си и ме погледна.
– Жената, която умря навън, е живяла тук, но не е притежавала този имот.
Веждите ми се повдигнаха.
– Как разбра това?
– Собствеността оставя различно усещане. – Той изхвърли чифт панталони от чантата. – Какво разбра?
– Че това не е битка. Дори битка с тъмна магия не би довела до това всичко да бъде подпалено. След като противникът ти е мъртъв, няма смисъл да изгаряш целия имот до основи – освен ако целта не е била това.
– Какво искаш да кажеш?
– Казвам, че това е било клане. Някой е изпращал послание, но нямам представа какво е това послание.
Д-р Ханидю вдигна очилата си.
– Имам подозрения в същата посока. Човекът, който е оставил следи от собствеността си върху всичко тук, не е присъствал от месеци.
Това привлече вниманието ми. Господин Фермерът на тъмните изкуства или беше изоставил стопанството си, или беше избрал наистина лошо време за почивка.
– Но изгарящият въпрос – добави Шейн, като ровеше в чантата, докато говореше – не е кой е той, а кои са другите хора… и…
Очите му се разфокусираха и той вдигна от кошчето чифт дамски маратонки. Носът ми се сбръчка. Отвратително черно петно беше съсипало обувките, но Шейн ги стискаше, сякаш бяха с автограф от Серена Уилямс.
– … където са сега – довърши той разсеяно.
Все още стискаше обувките. Странно. Супер странно. Изчаках да видя дали ще се върне от мисленото опипване на маратонките, после поклатих глава и си тръгнах. Шейн дори не забеляза.
Мислите ми се въртяха, а аз си проправих път обратно към предната веранда. Опакованото в пластмаса тяло го нямаше, а в далечината, където един обрасъл път се съединяваше с долината, видях Ник и Фотоман. На ръба на дърветата беше паркиран черен ван. Явно не всеки беше достатъчно специален, за да се вози на хеликоптер.
Погледнах към мястото, където жената беше умряла. Ако бях прав, тя беше станала жертва на силова игра между мистериозния нападател и също толкова мистериозния собственик на имота.
Лиена, Блайт и готиният алхимик – агент Гулдинг – все още бяха скупчени на същото място и с мислено свиване на рамене се насочих към тях. Докато се приближавах, забелязах още подпалени оградни стълбове и заключих, че дамите са паркирали в средата на бивша градина. Блайт стоеше от едната страна, а Лиена и Гулдинг бяха приклекнали до дупка в земята.
– За какво копаете? – Попитах небрежно, докато пристъпвах между два забити стълба.
– Спри! – Гулдинг посочи заповеднически. – Не можеш да вървиш натам.
Спрях и погледнах надолу към саждивата пръст и хрупкавите стъбла на прегорели растения пред пръстите си.
– Може и да не изглеждам така, но съм повече от подходящ за буци пръст.
– Идентифицирах останките като растения от семейство Apiaceae. Ако разтревожиш пепелта, през следващия час всички ще се наслаждаваме на ярки, насилствени халюцинации.
Направих внимателна крачка назад.
– Звучи като че ли това е била забавна градина.
– За практикуващ алхимик, който е специализиран в отровите, може би. Направи услуга на всички ни и не докосвай нищо.
Когато заобиколих, за да вляза в градината зад Блайт, Гулдинг се наведе над дупката. До нея Лиена посягаше към дълбоката метър и половина яма, а прекрасните ѝ кафяви очи бяха нащърбени от концентрация.
– Какво става? – Прошепнах драматично на капитана.
Тя ме прониза със същия поглед, с който родителите поглеждат малките си деца, когато се появят отново след двуминутно отсъствие, покрити от главата до петите с малиново сладко.
– Открихме заровен контейнер. Той е запечатан с магия. Агент Шен е почти готова.
Допълних останалата част от изречението: Агент Шен почти беше приключила с използването на своята извънредно специална, извънредно трудна антимагическа абджюрация. Нито едно запечатващо заклинание нямаше шанс срещу нея.
Наведох се по-близо, за да погледна по-добре в дупката, и забелязах мръсна метална повърхност, върху която Лиена беше нарисувала двойно оформен кръг с руни от вътрешната страна. Формите бяха сложни, а около границата беше добавила няколко малки предмета. В момента тя пееше на език, който не разпознавах.
Тя завърши песнопението с дръзко възклицание на гобленски език, след което се изпъна на крака.
– Е? – Поиска Блайт.
– Не знам как е било запечатано – отвърна Лиена. – Вероятно е тъмна магия, затова използвам комбинация от магия за отричане, за да залича печата, и нещо с повече удар, за да премахна защитните части, ако има такива.
– Почакай – намеси се агент Гулдинг, като капеше от преценка. – Значи не знаеш дали това ще проработи? Просто хвърляш всичко и се надяваш, че нещо ще се получи?
– Имаш много отношение, Сряда Адамс – отвърнах ѝ, чувствайки се повече от малко защитник на партньора си. – Имаш ли по-добър план?
– Продължавайте, агент Шен – гръмко каза Блайт.
Лиена се огледа наоколо.
– Трябва да се отдръпнем малко.
Двамата с Блайт на мига излязохме от градината; и двамата бяхме свидетели на гадостите, които Лиена можеше да направи. Бях я виждал да запалва стомана, да разчленява чудовища, да разплаква възрастни мъже и да смазва духове – както метафорично, така и буквално. Веднъж беше заплашила, че ще превърне космите по тялото ми в котешка трева и ще ме изпрати в алтернативно измерение, населено с гигантски, ядосани домашни котки. Това може да звучи като нещо, което не е възможно, но с Лиена никога не рискувах.
След като всички бяхме далеч, Лиена си пое дълбоко дъх и произнесе последната безсмислена фраза.
Руните, начертани в кръга, светеха толкова ярко, че ме болеше да ги гледам. Дори от десет крачки разстояние усещах топлината. Прикрих очите си, докато металът съскаше и бълбукаше като тенджера с вряща вода.
Когато светлината угасна, надникнах в дупката. Металната горна част на контейнера се беше стопила, изчезнала без следа – което не изглеждаше възможно, но от друга страна… магия, така че…
Отвореният контейнер беше дълбок около два метра и подреден със странни предмети: руска кукла, опашка на енот, нунчак, кристално кълбо и маски, които изглеждаха така, сякаш би трябвало да се носят или на викториански бал, или във филм на Стенли Кубрик. Любопитството озари лицето ѝ и Лиена пристъпи напред.
Дълбок, дрезгав смях я прекъсна. Звучеше като крясък на лош актьор, който изобразява театрален антагонист. Всички се спогледахме неудобно един друг, сякаш всеки от нас можеше да бъде източникът на това злодейско ликуване. Откъде, по дяволите, идваше то? От кого, по дяволите, идваше?
Смехът утихна и откъм заровеното куфарче отекна тих глас:
– Здравейте, безсмъртни! Добре дошли в останките на моя собствен ад.

Назад към част 27                                                                           Напред към част 29

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!