Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 20

ДАРСИ

– Махнете се от нея! – Изръмжа Орион. – Имахме уговорка, не можеш да я убиеш или…
Лавиния го накара да замълчи с камшик от сянка, увиващ се около устата му, и ужасът затанцува във вените ми.
Спрях се пред Лайънъл, ръцете ми все още бяха вдигнати, но в тях не искреше сила, докато отчаяно се опитвах да привлека магия към краищата на кожата си. Очите на чудовището, което беше причинило толкова болка на всички, които обичах, се взираха дълбоко в моите, от ноздрите му се изплъзваше дим, а от гърдите му се излъчваше топлина. Беше огромен мъж, поне три пъти по-голям от мен, ако се отчетат всички тези мускули, но истинската опасност в него не се криеше в обема му, а в силата във вените му и безмилостната жестокост, с която управляваше.
– Подвластна ли е тя на контрола ти, Лавиния? – Попита отново Лайънъл.
– Напълно, кралю мой. Магията ѝ е погълната от Сенчестия звяр, от нея е останало съвсем малко, а моето създание вече ѝ е откраднало формата на Ордена. Всъщност тя е смъртна.
Лайънъл се усмихна, усмивката му зае цялото ми зрение, дявола в нея обещаваше страданието ми. Не му дадох удовлетворението да се опитам да избягам, в очите ми пламна предизвикателство, докато задържах погледа му.
– Добре – измърмори той. – Смъртните могат да горят.
Стиснах зъби, опитвайки се да изтръгна магията от кладенеца на силата си, но Сенчестият звяр не се отказа от нея. Лавиния беше права, бях безсилна и нямаше никакъв шанс да се защитя.
– Нека твоята фалшива кралица заповяда на Сенчестия звяр да върне магията ми, за да мога да се бия с теб един на един. Изправи се срещу мен като Фея и разбери кой от нас наистина заслужава трона на баща ми – поисках аз.
– Ти не знаеш какво означава да си Фея – каза той студено. – Майка ти те е скрила в света на смъртните и си израснала със слабостта на техния вид, вкоренена в душата ти. Миришеш на тяхното безсилие, на жалкото им, безсмислено съществуване и единствената ти претенция е воднистата кръв на рода Вега във вените ти. Ала силата на баща ти не се е разгърнала истински в теб, сливането му с една полукръвна курва е ясно доказателство за това.
– Не смей да говориш за майка ми по този начин – отвърнах аз.
– Ще говоря за боклука така, както заслужава да се говори за него. Неуспехите на баща ти позволиха на съдбата да се споразумее в моя полза. Аз. Мъж с истинска стойност. Господството на чистотата и истинската сила е ясно за всички сега и светът ще те гледа как падаш, как саванът най-накрая пада от очите им, когато им се разкриваш като жалкото същество, което си в последните си мигове.
Той вдигна ръка и въздушна магия ме обгърна, привързвайки ръцете ми отстрани, докато ме издигаше над себе си и запалваше огън под мен, който облизваше босите ми крака. Нямах никаква магия и никакъв начин да избягам. Орион извика през устата си, а страхът му за мен ме дърпаше за сърцето. Не исках той да ме гледа как умирам, да ме вижда като някакво слабо, почти смъртно същество, което се измъква от този свят, без да му се даде възможност да се бори. Но какво можех да направя?
Преглъщах писъците си, колкото можех, но когато пламъците се издигаха все по-високо, изкачваха се по краката ми и вкусваха плътта ми, те се изтръгваха от дробовете ми, изпълваха цялата стая и отекваха обратно към мен от всяка повърхност.
Орион се бореше отчаяно, за да стигне до мен, но на мястото на всяка сянкова връзка, която пробиваше, Лавиния хвърляше друга.
Лайънъл измъкна атласа си от джоба и го подхвърли на Лавиния, която го улови от въздуха и направи едно завъртане.
– Запиши това за пресата. Нека видят какво прави техният крал с предателите, нека видят, че аз съм много по-велик от всеки Феникс, който някога е живял.
– Всичко, което ще видят, е страхливец, който не може да се изправи срещу мен с непокътнатата ми истинска сила – изплюх се, докато преглъщах писъците си. – Аз съм прокълната от твоята кралица; тя е тази, която направи възможно дори ти да се изправиш срещу мен!
Лайънъл се ухили, огънят се разгоря още повече в краката ми и накара още повече писъци да се изтръгнат от устата ми.
Орион се бореше яростно срещу сенчестите окови на Лавиния, ревейки отчаяно срещу клетката си. Сърцето ми се късаше за него и ми се искаше да имам един последен, спокоен миг с него в този живот, но изглеждаше, че звездите са приключили с нас, а историята ни се ускорява към насилствен край.
Преди пламъците да се изкачат още по-нагоре, Лайънъл махна с ръка настрани и аз бях изстреляна във въздуха, блъснах се в плочките на пода и се плъзнах по него, като главата ми се удари в трона.
В черепа ми избухна болка, а зрението ми се размъти от удара. Ароматът на изгоряла кожа изпълни носа ми и аз се мъчех да се изправя, тъй като Звярът на сенките ме държеше покорна, а сенките на Лавиния бяха толкова дълбоки, че не можех да намеря собствена сила, за която да се хвана. Ако можех само да я изкопая…
– Толкова много чаках този момент – изръмжа Лайънъл, докато се приближаваше към мен, а в гласа му се долавяше остра възбуда. – Ти и сестра ти ме дразнехте твърде дълго. А сега ще бъдеш първата, която ще бъде смазана от една сила, която далеч ви превъзхожда.
– Накарай Лавиния да ме освободи от звяра – поисках отново. – Тогава ще разберем кой наистина е по-могъщ.
– Тихо. – Ботушът му се удари в ребрата ми и аз изтръпнах, като имах едва секунда да се възстановя, преди той да го направи отново и отново. Костите се напукаха от силата на ударите му и аз прехапах езика си, опитвайки се да не му дам удовлетворение да разбере колко ме боли. Но безумното удоволствие в очите му ми подсказа, че той знае и почти слюноотделя от това.
С всеки ритник нещо в мен се променяше, силата се пропукваше в най-дълбоките части на костите ми. Тя беше там за мимолетна секунда и аз се хванах за нея, опитвайки се да я изтръгна от хватката на Сенчестия звяр, стискайки зъби от усилие.
Върни ми я!
С яростен, решителен крясък вътре в мен нещо се поддаде и магията нахлу във вените ми. Изпратих я спираловидно от себе си, преди Звярът в сянка да успее да се доближи отново до нея, като изхвърлих всяка капка от нея от тялото си в експлозия от сила. Елементът на въздуха се изтръгна от мен в буря, а Лайънъл бе изхвърлен през стаята с вик на шок, който накара надеждата да трепне в гърдите ми.
Извих пръстите си, като набързо хвърлих под него отломки от смъртоносни ледени остриета, докато той падаше. Можех да свърша това, да го направя бързо и кърваво, макар че той заслужаваше много повече от това в смъртта. Но поне щеше да си отиде.
В последната секунда той се улови с порив на собствената си въздушна сила, а шиповете се притиснаха леко към гърба му. Принудих ги да растат с прилив на омраза, разсичаща гърдите ми, но той се отби от тях на вятъра, който го изправи на крака, а от него се издигна огнена стена, която погълна леда ми.
Изправях се, вдигнал ръце, докато изтръгвах още магия от властта на Сенчестия звяр, но малкото, което придобивах, не се оформяше в това, което исках, хватката ми върху нея беше хлъзгава и отслабваше въпреки отчаяната ми нужда от съдействието и.
– Лавиния! – Излая Лайънъл. – Хвани я веднага.
– Разбира се, кралю мой – мърмореше Лавиния, пристъпваше напред и раздвижваше водовъртежа в сенките, които се намираха в тялото ми. – Храни се.
От мен се изля писък, когато сенчестият звяр започна да поглъща магията ми, а зъбите му ме разкъсваха отвътре навън.
Отстъпих около трона толкова бързо, колкото можех да се движа, паднах зад него и стиснах гърдите си в агония. Проклятието ме застигна по-дълбоко от всякога и единственото, което виждах, беше чернота. Опитах се да се съпротивлявам, но силата му беше невъобразима.
Трябваше да се овладея. Това беше моят шанс да довърша чудовищата в тази стая и не можех да го пропусна. Моля ви, звезди, дайте ми още един шибан шанс, ако не друго.
Не бях сигурна дали не полудявам от тъмната сила, която ме държеше в хватката си, но усетих, че нещо се измества там, където ръката ми се подпираше на облегалката на трона, и ръката ми се плъзна в малка, скрита ниша. Пръстите ми попаднаха върху студен, гравиран метал и аз го обърнах в дланта си, осъзнавайки, че това е малък нож, скрит там кой знае колко дълго от някакъв непознат, чийто избор може би просто се е превърнал в мое спасение. Дръжката беше изработена от две сребърни крила, обвити около малинов гранатов скъпоценен камък.
Бързо затегнах хватката си, придърпвайки го към тялото си точно когато Лайънъл заобиколи трона, гледайки ме с отвращение.
Крайниците ми натежаха и се чувствах ужасно, неоспоримо смъртна, когато Сенчестият звяр завърши пиршеството си, а аз останах задъхана под погледа на фалшивия крал.
– Свърши ли? – Попита той Лавиния, без да откъсва поглед от мен.
– Тя няма да се бие отново – обеща тя.
– Страхлив задник – изръмжах аз.
– Няма нищо срамно в това да използвам чуждата сила като своя собствена. – Посегна надолу Лайънъл, пръстите му се вплетоха в косата ми и я дръпнаха така, че бях принудена да погледна към него.
Държах ножа скрит от вътрешната страна на китката си, докато той се навеждаше над мен, усещайки въздушния щит, който се намираше плътно до кожата му и щеше да блокира всяка моя физическа атака.
– Ако си толкова голям и силен, тогава защо все още имаш щит срещу мен? Аз съм просто една смъртна в хватката на твоята сенчеста кучка, нали? Сигурно наистина се страхуваш от мен, щом дори сега не можеш да отпуснеш защитата си – издекламирах го и хватката му за косата ми се затегна, докато той с ослепителна сила разби черепа ми обратно в трона, от което зрението ми се завъртя, а ушите ми звъннаха.
– Ти си по-малко от смъртна; ти си нищо. – Той ме запрати на пода, принуждавайки бузата ми да се опре в плочките, а тежестта му се притискаше през раменете. Той се наведе близо, шепнейки жестоки думи в ухото ми. – Майка ти беше чужда курва, а баща ти беше слабохарактерна фея, който беше велик само заради мен. И аз ги убих и двамата. Гледах как силата от крайниците им избледнява, как магията им се изцежда от нимфите, които доведох до вратата им. Аз винаги съм бил истинската сила в този дворец, а сега и светът го знае. Ще те смачкам, както смазах тях, а после ще издиря сестра ти и ще изкореня последния род Вега.
Изкрещях от болката, която се разрази в бузата ми, от огъня, който пламна под дланта му, и от колосалната му тежест, която се стовари върху черепа ми.
– Стига толкова, татко – обади се Лавиния. – Ти се позабавлява.
Тя хвърли камшици от сянка към нас, сякаш искаше да го задържи, но Лайънъл изхвърли въздушна стена около себе си, а тъмната ѝ сила спря в движение. Очите му блеснаха в нефритено зелено с дракона и той оголи зъби, като с усмивка освободи въздушния щит, който седеше върху кожата му.
– Аз не се страхувам от нищо. Най-малко от едно безсилно момиче, в което не е останала никаква борба.
– Предпочитам да бъда безсилно момиче, отколкото самотен мъж в празен дворец. Сражавах се в тази война за бъдеще, което бих могла да споделя с всички, които обичах. Ако ти спечелиш, няма да имаш нищо и никого. Дори и да умра, ще има хора, които ще ме чакат в задгробния живот, но кого имаш ти?
– Нямам нужда от никого, когато имам цялата власт и злато на света – подиграваше се той, сякаш беше толкова проклет щастливец, а аз бях само невежо дете.
– Ти си празнота, защото никога не си изпитвал любов – изсъсках аз.
– Не се нуждая от любов – издекламира той. – Каталина научи цената на любовта, когато я предложи на някаква роялистка измет. И двамата платиха най-високата цена, когато ги изтръгнах от този свят в кръв и слава.
Болка се разлюля в гърдите ми при думите му, да знам, че ги е убил в битката.
– Глупак си, че се подиграваш на любовта. Тя е единственото нещо, което може да запълни празнотата в теб. Опитваш се да запълниш това пространство с всички богатства и контрол, които можеш да притежаваш, но това никога няма да е достатъчно. Само семейството е способно на това. А ти отхвърли своето. Обичам синовете ти, обичам и Каталина; те са най-големите съкровища, които някога си имал, и ти ги загуби. Благодари на звездите, че си го направил, защото те избягаха от чудовището, което се опита да ги подчини на волята си. Те изрязаха и всички парченца от теб, които бяха останали в тях. Сега те са свободни от теб. Живи или мъртви. Свободни са, по дяволите. И ти никога не можеш да им го отнемеш. Така че живей своя кух живот и се наслаждавайте на своята куха смърт. Където и да се озова, поне ще има топли ръце, които ще ме посрещнат.
– Звездите ще ми предложат златен трон сред тях, когато напусна този свят – изръмжа той.
– Бих избрала любовта пред всеки трон – издишах, а натискът в главата ми ми причиняваше непоносима агония.
– И затова аз управлявам света, а ти не.
– Едно царство, а не света – напомних му аз и го напусна рев на гняв.
Той вдигна ръката си от лицето ми, вдигна я и я сви в юмрук, като се готвеше да я забие срещу черепа ми, огънят покри кокалчетата му, а около него се завихри и силата на въздуха. Знаех, че няма да оцелея след атаката, а окончателността на смъртта ми блестеше в очите му ясна като ден.
Орион ми викаше през залата, любовта и страхът му за мен се разбиваха във въздуха, давайки ми силата, която исках за последното ми действие.
Въпреки болката, която рикошираше в тялото ми, успях да помръдна. И трябваше да се движа бързо. Извих се на колене и се хвърлих към Лайънъл с вик на чиста омраза, който се разнесе от устните ми.
Острието беше готово в ръката ми, насочено към окото му, един истински, яростен удар беше достатъчен, за да го довърша, ако го забия достатъчно дълбоко.
Лайънъл се отдръпна от тревога и целта ми се обърка, а острието се заби в месото на гърлото му. Шокът премина през чертите му, а аз забих острието още по-дълбоко, като вложих цялата си сила в него и го прорязах през кожата и хрущяла в опит да прережа някоя важна артерия.
Магията му се взриви в мен, свиреп вятър ме изпрати към задната част на стаята, където се ударих силно в пода и се плъзнах по него в плетеница от крайници.
Блъснах се в стената и се чу чупене, цялата ми болка беше открадната, докато по гръбнака ми се разнасяше ужасно изтръпване.
– Блу! – Изкрещя Орион през решетките, като се измъкна от връзките си, само за да бъде прихванат отново от нови.
Опитах се да се изправя, но установих, че не мога да се движа, парализирана от раните си. Едва успях да вдигна глава, за да погледна към Лайънъл, открих го на колене до трона, докато изтръгваше ножа от врата си и започваше да лекува кървавата рана.
Неуспехът потъна дълбоко в гърдите ми и аз проклех него, звездите и Сенчестия звяр, който държеше магията ми подвластна.
– Добре ли си, кралю мой? – Изръмжа Лавиния, докато Лайънъл се давеше в собствената си кръв, работейки трескаво, за да поправи щетите, които бях нанесла.
Когато се изправи на крака, ножът беше стиснат в ръката му, кръвта обагряше ризата му в червено, пръски от нея капеха навсякъде, докато той крачеше към мен с драконово ръмжене в гърдите.
Лавиния се втурна зад него, а сенките ѝ все още разкъсваха въздушния му щит, докато се опитваше да се доближи до него.
– Стига – тя е моя. Не можеш да я убиеш – заповяда тя, но той не я слушаше.
Погледнах към Орион, като исках той да е последното нещо, което виждах, докато чудовището идваше за мен. Болката в очите му ме накара да кървя отвътре, докато се бореше с белезниците си и не можеше да се освободи.
– Обичам те – изрекох аз, но думите не успяха да минат през устните ми, а той поклати глава в знак на пълен отказ от сбогуването, което му предложих.
Лайънъл ме хвана за косата, изправи ме и ме притисна към гърдите си, докато притискаше ножа към гърлото ми.
– Ще поставя главата ти на шип на стената на двореца, за да я видят всички – прошепна той в ухото ми. – Сега крещи за мен, докато не можеш да крещиш повече.
Острието разряза кожата ми и аз дори не можах да се боря – пораженията, които беше нанесъл, бяха твърде големи, за да може едно смъртно тяло да се възстанови. Беше свършило и сега той щеше да направи жестоко, кърваво зрелище от смъртта ми.
Опитах се да бъда смела пред невъобразимата болка, която ми предстоеше да изпитам, мислейки за сестра си и за това колко отчаяно исках да видя лицето ѝ за последен път, за Гейбриъл и за всички откраднати от нас дни, които сега никога нямаше да можем да компенсираме. Мислех си за Сет и за приятелството, което бяхме намерили заедно напук на всичко, за Белия вълк, който ме беше направил част от своята глутница, за Кейлъб и Макс, които ме бяха привлекли в своя кръг на безопасност, за Ксавие, София и Тайлър, които бяха създали светлина в мрака, и за всички онези, които ни бяха отнети твърде рано. Джералдин, Диего… Дариус. Надявах се да ги видя, когато завесата се разтвори и ми позволи да премина отвъд нея.
Накрая мислите ми се спряха на Ланс Орион. Свирепият, защитен пазител на сърцето ми. С него бях опознала най-далечните дълбини на любовта, бях изпитала преданост, различна от всичко, което някога съм си представяла, и се бяхме защитавали един друг, докато можехме.
Единствената ми утеха беше да знам, че семейството ми един ден ще ме намери в каквато и форма да съм извън този живот, защото те бяха част от душата ми.
Моята близначка беше другата ми половина.
Брат ми – моите крила за напътствие.
Моята половинка – моята любов, свързана с душата.
Можех да се откажа от този свят, стига да знаех, че един ден всички ще бъдем отново заедно. Просто ми се искаше това да е в този живот, а не в следващия.
Чаках смъртта, но тя не дойде. Бяха нужни три вечни удара на тишината, за да осъзная, че Лавиния е разрушила въздушния щит на Лайънъл и ръцете му са станали твърди от силата на сенките, задържайки го, докато ножът висеше на врата ми.
– Пусни ме! – Изрева Лайънъл и целият дворец се разтресе от жестокостта на звука.
– Не можеш да искаш смъртта ѝ, докато тя е обвързана с проклятието. Аз имам сделки, които трябва да спазвам – изръмжа Лавиния. – Ти си си поиграл с нея, а сега трябва да я пуснеш. Ако имаш нужда от убийство, в подземията на амфитеатъра все още има бунтовници.
– Аз съм твоят владетел – изръмжа Лайънъл, ръцете му трепереха, докато се вкопчваше в мен, бореше се с интензивността на силата ѝ, но не можеше да се освободи. – Ще ме освободиш на мига.
– Ще правя каквото си поискам. – Лавиния щракна с пръст, намотка от сянка изтръгна ножа от ръката на Лайънъл и ме освободи от натиска върху врата ми.
Ножът беше изтеглен настрани и тя го завъртя на място, като притегляше оръжието, докато го взимаше за себе си.
Лайънъл беше принуден да ме пусне, огромното му тяло беше повлечено от сенките и без да ме държи, аз отново се сгромолясах на пода, разбита като стара кукла. Усетих вкуса на кръвта в устата си, но не ми пукаше, защото това само ми напомняше, че все още съм тук, невъзможно жива.
Обърнах глава достатъчно, за да видя как Лайънъл е повлечен към вратите на тронната зала, проклятията се изливаха от устните му, докато се бореше със силата на Лавиния, но не можеше да се освободи.
– Развържи ме!
Лавиния се носеше след него, преплитайки се наляво и надясно във въздуха.
– Ти все още ми дължиш наследник на Акрукс, кралю мой, забрави ли?
Измина напрегната пауза и когато Лайънъл заговори отново, в гласа му се долавяше страх, какъвто не бях чувала досега.
– Не, не съм забравил. В днешно време има малко време за такива… удоволствия.
Тя го притисна обратно към дървената врата и проследи с пръст брадичката му.
– Ти никога вече не си играеш с мен – каза тя и се нацупи. – Не ме гледаш така, както той гледа нея.
– Кой кого гледа? За какво говориш? – Поиска Лайънъл, макар че в гласа му имаше неоспоримо треперене, което накара сърцето ми да се разтупти. По дяволите, този задник Дракон страхуваше ли се от Лавиния?
– Вампирът и неговата Вега – изплю тя, а в думите ѝ се долавяше ярост. – Ако ме обичаш, тогава защо не ме докосваш повече?
– Ние сме във война, Лавиния – гласът му омекна до нещо отвратително успокоително, а мускулите му изпъкваха срещу сенчестите ремъци около ръцете му. – Не е имало време. А сега защо не се позабавляваш с нашите пленници, докато аз проверя дали Стела е на път за тук? Тя може да направи нов разлом в тези стени, някъде, където бунтовниците никога няма да достигнат, нещо, което да те укрепи отново.
Мълчанието се проточи за миг, преди Лавиния да отговори, а въздухът беше скован от напрежение, толкова гъсто, че можех да го усетя. Тяхната вярност не беше нещо като нерушимо господство, за каквото Лайънъл толкова упорито се опитваше да се преструва. Жаждата им за власт беше единственото истинско нещо, което ги свързваше един с друг, заедно с настойчивото желание на Лавиния да претендира за онова, което ѝ беше обещано толкова отдавна. Крал Акрукс и всемогъщ наследник.
Но какво щеше да се случи, ако тя изгубеше вяра в тези желания? Какво би станало, ако отвори очите си за начина, по който Лайънъл я използва за свое собствено добро? Може да мразя кучката сянка, но имаше едно нещо в нея, което можеше да се окаже ключът към свалянето на този гад, защото колкото и да беше луда и ужасна, тя притежаваше повече власт от него. Тя можеше да спечели, ако някога се изправят един срещу друг, и ако имаше някакъв начин да я накараме да го направи, толкова по-добре за нас. Един психопатски тиранин по-малко, който трябва да свалим сами.
– Много добре – съгласи се накрая тя, но можех да кажа, че не е напълно успокоена от думите му, че в нея се е загнездило някакво затихващо безпокойство.
– Отварянето на разлома отнема време, помниш ли? – Добави Лайънъл и в тона му имаше нещо толкова отвратително сладко, докато се опитваше да я успокои, а върху чертите му се плъзна маска, която ме накара да се запитам дали не е манипулирал баща ни по същия начин. – Ще трябва да бъдеш търпелива.
– Мога да бъда търпелива, татко. – Лавиния се издигна, за да целуне Лайънъл по устните, облекчението му беше осезаемо, когато тя се поддаде на примамката на думите му, но след това отвори вратите и го изхвърли през тях като чувал с лайна, преди да ги затръшне пред лицето му и да ги заключи здраво.
Опитах се да се помръдна, мускулите ми трепереха, докато Орион ме викаше с ужас през решетките. Отворих уста, за да го уверя, че съм жив, но ми беше все по-трудно да направя каквото и да било. Сърцето ми се забавяше до тъпо туптене и докато се взирах в приятеля си, светът ставаше все по-тъмен. Дали той току-що беше станал свидетел на това, което аз бях преживяла? Дали щеше да успее да намери начин да използва това, за да помогне за спечелването на тази война? Защото, докато прозиращата студенина се промъкваше през тялото ми като тъмен прилив, започнах да си мисля, че може би все пак не съм избегнала смъртта.
Любовта, която изпитвах към този човек, пламтеше в центъра на съществото ми, по-гореща от най-дълбоките области на слънцето.
Щях да го обичам тук и сега, утре и винаги. Където и да отида, където и да ме отведат звездите, тази любов никога нямаше да умре. Дори и да се случи.

Назад към част 19                                                                 Напред към част 21

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!