Джанин Фрост – Нощен бунтовник – Нюанси на злото – Книга 1 – част 20

Глава 19

Иън не чакаше отговор. Той вдигна ръка, пренебрегвайки вика ми „Спри!“, и хвърли заклинание към Сюн Гуан.
В същото време хвърлих защитно заклинание. Тя отлетя назад от удара на заклинанието на Иън и за няколко ужасени секунди не знаех дали е успял да я убие. Тогава Сюн Гуан седна, а дългата ѝ до кръста черна коса изпадна от обикновено безупречния ѝ кок. В гърдите ѝ имаше голяма, бързо заздравяваща дупка. Усещах изгарящия аромат на сребро, но защитното ми заклинание сигурно беше предпазило сърцето ѝ.
– Ти – каза тя на Иън с ледена ярост. – За престъплението да използваш магия, за да нападнеш Пазител на закона, те осъждам на смърт.
– Не! – Изкрещях. – Не е това, което си мислиш. Той е с мен!
Тя наклони глава и ме погледна с поглед, който обикновено предвещаваше нечие незабавно обезглавяване.
– А ти си?
Точно така, тя никога досега не ме беше виждала в този вид.
– Веритас – казах аз, като се напрягах срещу невидимата мрежа, която ме държеше, но не можех да помръдна. – Аз съм Веритас, Сюн Гуан.
Крилатите черни вежди се вдигнаха нагоре. После най-малката от бръчките докосна устата ѝ.
– Веритас, която познавам, никога не би позволила да се хване в толкова очевиден капан.
– Това е вярно, но аз съм много, много пияна. – Тогава улових, че едната ръка на Иън се плъзга зад гърба му. Той се готвеше да използва тактилна магия, за да хвърли още едно заклинание върху нея. – Недей – казах аз. – Тя е приятелка, Иън.
– Тя заложи магически капан, в който едва не попаднахме всички – отвърна той с копринен тон. – И току-що ме заплаши, че ще ме убие.
– Тя не знаеше, че ти си моят партньор в днешния таен рейд – казах с най-силния тон, който можех да събера. – Току-що затворихме един от основните доставчици на Червения дракон и убихме източника му – излъгах аз. – Ето защо съм пияна. Трябваше да опитам много от продукта, за да стигна до правилните хора.
За чест на Иън, в чертите му не се появи и следа от недоверие към поредицата ми от лъжи. Вместо това той се поклони на Сюн Гуан.
– Винаги съм щастлив да изпълня гражданския си дълг.
– И това? – Сюн Гуан показа с жест окървавения пакет, покрит с одеяло. – Какво е това? Мирише на Червен дракон.
Иън сигурно е изпуснал източника точно преди да хвърли заклинанието към Сюн Гуан. Не знаех какво същество имаше в това одеяло – крилат кучешки демон, така го беше нарекъл Иън? – Но ако Сюн Гуан видеше нещо, което смяташе за заплашително, щеше да го убие. Или пък щеше да го заведе в Съвета и съдбата на съществото щеше да е същата. И в двата случая не можех да го допусна.
– Някой е родил бебе там, вероятно за да използва кръвта му, за да я смеси с тази на източника – казах бързо. – Мирише на Червен дракон, защото източникът е окървавил всичко, когато е умрял.
Докато говорех, пропъдих опиянените си сетива, за да насоча една-единствена команда към онова пеленаче, докато Сюн Гуан се приближаваше към него. Бебе, помислих си свирепо, когато тя почти се приближи достатъчно, за да го вдигне. Превърни се в човешко бебе!
Когато Сюн Гуан посегна и вдигна вързопа, се чу раздиращ ухото писък. После почти изохках от облекчение, когато тя отдръпна кървавото одеяло и разкри бледа човешка кожа и два малки, бебешки юмрука, размахващи се от ярост.
Сюн Гуан изохка, докато бебето продължаваше да крещи.
– Единият от вас да вземе това – каза тя и дръпна главата си. Тогава разбрах, че тя не е сама. Двама пазача излязоха иззад дърветата на около двайсет метра. Нито един от тях не изглеждаше нетърпелив да вземе пищящото бебе, но не смееха да и откажат.
– Аз ще го взема – казах веднага. – В пожарната недалеч оттук има пункт за предаване на бебета. Ще оставя детето там.
– Дотогава имам ли разрешение да го спра да крещи? – Попита тъмнокосият мъж Сюн Гуан.
Тя изпусна кратък смях.
– Можеш да опиташ, но няма да успееш. Волята на бебетата е твърде съсредоточена, за да бъде повлияна от нашия контрол над съзнанието. Хората са податливи само когато са по-възрастни. – После тъмнокафявият ѝ поглед се насочи към мен. – Докажи ми, че си Веритас под този блясък. Какъв подарък за рождения ми ден ми направи за последно?
Въпреки че все още се олюлявах, не ми трябваше време да мисля.
– Нефритена гривна от първата императорска династия.
Иън изсвири през зъби.
– Вие двете трябва да сте специални приятелки, за да си заслужавате такъв подарък.
Сюн Гуан го прободе с пръст, въпреки че не откъсваше очи от мен.
– Освен ако не искаш да живееш достатъчно дълго, само за да обжалваш смъртната си присъда пред съвета, мълчи.
– Сюн Гуан, казах ти, че той беше с мен…
– Не трябваше да бъде – каза тя рязко. – На набези от такова ниво се допускат само изпълнители или пазители.
– Мислиш, че можеш да ме заведеш някъде против волята ми? – Усмивката на Иън беше откровена предизвикателство. – Опитай и ще те убия.
Сюн Гуан извади меча си и древната, елегантна стомана улови лунната светлина. След това го наклони и по гърлото на Иън се появи бледа линия. По свой обичай тя бе отбелязала мястото, което възнамеряваше да отсече.
– Сюн Гуан, не! – Изрекох една налудничава мисъл, която ми хрумна. – Иън имаше пълното право да бъде тук като мое подкрепление!
Сюн Гуан не отпусна позицията си.
– Кой закон го защитава така, както твърдиш?
Поех си въздух. Щеше да ми е нужен, за да ми помогне да измъкна тази чудовищна лъжа.
– Законът, който дава на съпрузите разрешение да отидат навсякъде, където е техният съпруг или съпруга.
– Какво? – Каза Иън с цялото недоверие, което Сюн Гуан показа.
– Не – въздъхна Сюн Гуан. – Той не може да бъде твой съпруг.
Опитах се да се засмея, но излезе като високочестотен кикот.
– Щяхме да изчакаме, за да кажем на всички, но спасяването на живота му има приоритет пред развалянето на изненадата.
– Изненадата? – Повтори Иън, като тонът му граничеше с пронизителен.
Отново се засмях и беше по-лошо. Каканижещите вещици биха завидели на това, което излезе от устата ми.
– Не му обръщай внимание, той все още свиква с брака. Но като мой съпруг той има право да ходи навсякъде, където аз отида. Ето защо тази вечер той ми беше резервен вариант. Научих го на това заклинание в случай, че изпадна в беда, за което той имаше всички основания да вярва, когато ме хванах в онази мрежа и не се представи като пазител на закона.
Най-накрая Иън преодоля ужаса си дотолкова, че да разбере накъде съм тръгнала. Той все още изглеждаше разтревожен, но спря да спори. Сюн Гуан не го направи.
– Знам кой е той – каза тя категорично. – Трудно ми е да повярвам, че ще се принизиш, за да се ожениш за такъв като него.
В погледа на Иън проблесна гняв. След това изчезна и той се усмихна с пищна чувственост.
– Ще се учудиш от това, което мога да накарам хората да направят.
– Твоите хитрости са напразни за мен – каза студено Сюн Гуан.
– Очевидно – продължи той със същото мърморене. – Ти си твърде гореща за Веритас. Макар че обикновено това би ме възбудило, аз не споделям това, което е мое. Така че… – той щракна с пръсти в ясен превод на „отдръпни се“.
Сюн Гуан го погледна още веднъж, преди да върне погледа си към мен.
– Разбирам защо не искаш да кажеш на съвета, но защо криеш новината за годежа си от мен?
Чух лекото колебание в гласа ѝ при последната дума и се почувствах ужасно. Мразех да я лъжа. Сюн Гуан беше скъпа за мен, но това беше смисълът. Не можех да рискувам живота ѝ, ако се скарат. Не можех и да рискувам Иън да бъде изправен пред Съвета. Той щеше да каже нещо, достойно за смърт, в рамките на пет минути. Лъжата беше най-добрият изход от ситуацията и макар да я нарани, тя също така я спаси. И него. Това имаше по-голямо значение от временния дискомфорт на когото и да било.
– Знаех, че няма да одобриш – казах тихо.
Тя примигна и може да е било измама на лунната светлина, но ми се стори, че видях сълза. После милото ѝ изражение се втвърди.
– Докажи ми, че той е твой съпруг.
– Искаш да разпиташ свидетелите на брачната церемония? – Ако е така, кого бих могла да накарам да каже, че е бил там…?
– Не, повторете клетвите си – заяви Сюн Гуан. – Сега.
– Сюн Гуан. – Гласът ми беше рязък от обхваналия ме страх. – Искаш твърде много. Знаеш колко ценя личното си пространство.
– Не го прави – каза тя, използвайки меча си, за да посочи посоката на Иън. – Виждала съм един от многото му клипове в интернет. Искаш от мен да пренебрегна магическо покушение срещу живота ми и да доведа цивилен на рейд на високо ниво. Не мога да направя това без доказателства. Ако той е това, което казваш, че е, защо се колебаеш да повториш клетвата си?
Погледът на Иън се завъртя към мен. Ужасът, който се съдържаше в него, накара тялото ми да се превърне в лед. Той щеше да откаже. Тогава Сюн Гуан щеше да вдигне меча си, а Иън да сътвори убийствено заклинание, а аз нямаше да мога да застана между тях, защото бях заклещена в тази проклета мрежа! Паниката се разрасна, докато не завибрирах от нея. Трябваше да го спра, преди да е взривил единствения ни опит да разрешим проблема, без някой да умре.
Замръзни – помислих си трескаво, опитвайки се да изтръгна от себе си необходимата сила. Заради любовта на всички богове, замръзни!

Назад към част 19                                                   Напред към част 21

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!