Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 38

ТОРИ

В никакъв случай не бих се нарекла майстор на драматичните пристигания, но трябваше да призная, че гледката ми на
колене, покрита с езерна вода, кръв и вътрешности, задъхана от изтощение и вкопчена в меча, сякаш това е единственото нещо, което е способно да ме държи изправена на този свят, вероятно беше най-ниска.
Трябваше да се измъкнем от пътя, докато каменното зодиакално колело под нас се плъзнеше встрани под земята и на негово място се издигаше друга каменна платформа.
Хората, които стояха на върха ѝ, се мъчеха да сдържат израженията си, докато ме приемаха, и аз си поех дъх, докато се предавах на неизбежността това да не се развие добре още от самото начало.
С усилие се принудих да събера малко енергия, за да притисна върха на меча си в мократа земя до мен и да го използвам, за да се изправя на крака.
Един-единствен поглед в посока на Кейлъб ми даде да разбера, че задникът е използвал бързината си и огнената си магия не само за да се подсуши, но и за да прибере оръжията си и да оправи дрехите си, което означаваше, че изглежда като олицетворение на безупречно съвършенство.
– Урод – изсъсках толкова тихо, че никой освен вампир нямаше да може да го чуе, и ъгълчето на устните му трепна много леко, точно когато от косата ми падна буца чудовищни черва, за да се приземи върху ботуша ми с мокър плясък.
– Можеше просто да почукате – каза момичето, което стоеше пред нас, и наклони глава на една страна, като накара косите си да паднат на едното и рамо, докато ни разглеждаше с възторжен интерес.
– Направи снимка, ще остане по-дълго – подхвърлих аз, а сърцето ми подскочи, когато едно от момчетата зад нея наистина го направи, а аз бях наполовина заслепена от шибаната светкавица на фотоапарата му.
– Библиотеката на изгубените – не е просто някаква кокошкарска ваканционна дестинация – каза с воднист поглед един мъж с колеблив, но неотстъпчив тон от задната част на групата от четирима души. – Като главен библиотекар искам да знаете, че въпреки произхода ви или нещо подобно, дарбата на знанието не е дарба, която може да се извоюва само по рождение. Вие не можете просто да се изтъпанчите тук и да поискате достъп до нашите томове. Само достойните са поканени да се запознаят с нашите страници и затова, докато не бъдеш признат за такъв или звездите не те отведат до вратата ни на крилете на съдбата, се опасявам, че ще трябва да си тръгнете.
– Да напуснем? – Попита Кейлъб, а правото му си пролича от начина, по който примигна объркано, сякаш думата нямаше никакво значение за него и никога преди не я беше чувал.
Сложих меча си в ножницата – действие, което може би щеше да изглежда дружелюбно, ако не се брои изразът на насилие, който премина през очите ми, когато вперих тежък поглед в тях.
– Вижте – започнах аз, като взех от ръката си едно парче пипало и го хвърлих на пода точно пред краката на библиотекарите. – Напоследък ми се случи нещо адски тежко. Бях заловена и измъчвана, брутализирана и травмирана. Бях женена и овдовяла, сражавах се и бях победена. И на всичкото отгоре вече повече от седмица съм без другата половина на душата си. Меко казано, достигнах предела си. Затова изминах дълъг път в търсене на това място и знанието, което съхранявате тук. Извървях това пътуване – и между другото ви помогнах да се справите с това, което бих нарекла значително нашествие на чудовища във вашето езеро – и сега стоя тук пред вас, покрита с шибано нещо, с изчерпани сили и опасно късаща се връзка с моя нрав. Нямам никакво намерение да ти позволя просто да затвориш тази врата пред шибаното ми лице. Така че, трябва да помислиш отново по въпроса за тази покана.
Всички библиотекари пребледняха, а момичето, което стоеше пред тях, погледна по-възрастния мъж с остър поглед и изсъска нещо, което звучеше като „Виждаш ли?“, макар че с количеството вода, което все още се намираше в ушите ми, не бях сигурна в това.
– Тези чудовища, както ги наричаш, са били тримата древни пазители на това място – измърмори Минотавърът в променената си форма в задната част на групата, потропвайки ядосано с крак.
Изкривих вежди, като погледнах към водата, където обезглавената глава на гигантския калмар се въртеше в бавен кръг до обърнатия корем на Дългорогия ергут, чиято кръв бавно оцветяваше водата наоколо. От демоничния рак не бяха останали достатъчно парчета, за да се нарекат тяло, но половин нокът беше кацнал върху камъка от съзвездието Дева до мен.
– О – каза Кейлъб, разменяйки поглед с мен, в който и двамата мълчаливо признахме, че може би малко сме се прецакали. – Упс.
– Опитаха се да ни изядат – обясних аз с повдигане на рамо.
– Така че, тази ситуация е донякъде за тяхна сметка. Ако бяха толкова добре обучени, колкото твърдиш, тогава…
– Не са били обучени – прекъсна го момичето. – Те просто бяха доведени тук, за да действат като допълнителна защита около библиотеката от онези, които не са били поканени. Кръвожадните чудовища, които обикалят езерото, са доста неприятни… Поне за повечето хора.
– Благодарим ти за това. За момент си помислих, че съм убила домашните ви любимци – казах аз и им показах зъбите си по начин, който не можеше да се нарече усмивка.
– Никой не може да укроти чудовищата от легендите – подхвана Камерън.
– Добре е да знам, че тогава не всички сте толкова тъпи, колкото изглеждате. Защото аз по една случайност съм едно от тези така наречени чудовища, така че предполагам, че въпросът е дали ще ми предложите тази покана, защото вариант Б включва да си пробия път вътре с огъня на феникса.
– От теб излиза прекрасен политик – изрече Кейлъб, докато всички библиотекари се отдръпнаха от ужас при думите ми.
– Мис Вега… – започна старият библиотекар, но аз го прекъснах.
– В наши дни съм склонна да използвам кралските си титли. Нима не сте чували съобщения за войната, която се води във вашето кралство?
Кейлъб се намеси.
– Това може би е подходящ момент да прекъсна дъщерята на Дивия Крал, преди да е обидила всеки един от вас толкова старателно, че всяка симпатия, която може да сте били убедени да изпитвате, отдавна да е забравена. Нещата, които тя ви каза, са истина, ние сме се сблъсквали със загуби и болка, с каквито никоя фея не би трябвало да се сблъсква през живота си, и въпреки това продължаваме да се борим, знаейки, че след време може да се сблъскаме с още много от тях. Борим се, защото, както се надявам да се съгласиш, алтернативата е много по-лоша. Лайънъл Акрукс е решен да управлява с тирания и преследване, като унищожава всяко знание, което не отговаря на плановете му, и принуждава хората в това кралство да се подчиняват по всички гадни начини. Ние сме на страната на свободата и равенството и дойдохме тук в отчаяна нужда, търсейки достъп до вашата библиотека с мимолетната надежда, че тя може да ни помогне да спечелим тази битка в крайна сметка. Затова ви молим, всъщност ви умоляваме, да отворите вратите си за нас и да ни предложите този малък шанс. Кейлъб притисна ръка към сърцето си и, по дяволите, трябваше да призная, че е наясно с всички политически глупости, особено когато разгневените лица пред нас се превърнаха в замислени и прагматични.
– Много добре – каза накрая старецът, макар че не пропусна да ме погледне невпечатлено, когато от косата ми падна поредната буца рибешки вътрешности. – Макар че ще трябва да те помоля да се почистиш, преди да те допуснат до текстовете. Тук има томове, които датират от хилядолетия, знания, които са били изгубени за съвременния свят, живеят в пергамент и мастило, съхранени тук, за да може съдбата да ги поднесе отново в моменти на нужда и търсене. Това, което пазим тук, е ценно повече от всяко друго съкровище.
– Разбрах – съгласих се аз, щракнах с пръсти и изпратих поток от водна магия върху тялото си, използвайки комбинация от тази и земна, за да премахна всяко нехигиенично парче езерна тиня и мъртво чудовище от тялото си. Друго движение на ръката ми изпрати огнена магия, която ме прониза, и за миг бях суха и чиста, макар че нямаше какво да направя за огромния разрез откъм страната на горнището ми.
Тялото ми беше посиняло и натъртено, но не се лекувах, освен да се уверя, че не кървя върху нищо, предпочитайки малко физическа болка пред постоянно присъстващата емоционална празнота, която разяждаше вътрешността ми.
Старецът ме гледаше, търсейки някаква мръсотия, която можеше да пропусна, но аз бях чиста като сълза и накрая кимна на Минотавъра в някаква форма на потвърждение, защото в следващата секунда островът под краката ни отново започна да се спуска надолу.
Този път обаче островът не потъна във водата. Вместо това се преместихме върху каменното зодиакално колело и се спуснахме в една вълшебна тръба, която беше кристално чиста.
Пътувахме надолу през езерото и още по-дълбоко, като под нас се разкри гледката на библиотеката, пещерна и простираща се във всички посоки. Не исках да се впечатлявам от нея, след като група гневни библиотекари наблюдаваха изражението ми, но, по дяволите, беше трудно да не се впечатля.
Всяка от четирите огромни стени около нас съдържаше гигантски издълбани образи на красиви женски лица, които представляваха елементите. Този на земята беше покрит с мъх, зашеметяващи цветя и нежни магически пеперуди танцуваха по тревистите листенца на миглите ѝ; при огнената дърворезба пламтяха сини очи и реки от магма, които се завихряха в скалата, за да подчертаят чертите ѝ; при въздушния паметник около нея плуваха бели облаци, а косата ѝ сякаш се движеше, въпреки че явно беше изваяна от камък; накрая, при лицето на водната стихия по скулите и устните ѝ блестеше лед, а яростен водопад се изливаше чак до реката далеч долу. Мостове от стъкло, камък и дърво се извиваха над криволичещата река, а под нас в почти всяко свободно място стоеше миш-маш от книжни рафтове.
Кейлъб се изправи, докато го възприемаше, а високомерната му стойка отстъпи място на удивлението, когато устата му се отпусна и очите му се зареяха по книгите, които бяха подредени и разположени във всички посоки, докъдето погледът стигаше.
– Това място е… нямам думи – въздъхна той и всички библиотекари се усмихнаха на похвалата, докато аз просто се взирах в безкрайните редици томове и свитъци, чудейки се как, по дяволите, изобщо щях да намеря това, което ми трябваше в този дворец на знанието.
Сякаш усетило, че въпросът ме поглъща, момичето се приближи, а на пълните му устни се появи колеблива усмивка.
– Аз съм Лайни – каза тя тихо. – Посрещнах сестра ти, когато ни посети.
– От това, което съм чувал, онази имала по-добри маниери – промърмори старецът, като се обърна от нас и се насочи надолу по златни стъпала към огромно бюро, разположено в основата на водопада, където той се вливаше в реката.
– Тя е по-добра от мен във всички важни отношения – съгласих се с него, макар че беше твърде далеч от мен, за да го чуе.
Светкавицата на фотоапарата отново изгря и аз се намръщих на човека, който беше направил снимката, като с пламъчета в очите си едва доловимо му предложих да си ходи по дяволите.
– Съжалявам за Дейв – промърмори Лайни, докато махаше на него и фотоапарата му. – Негов дълг е да записва историята, както се случва. Той документира по принцип всичко, но когато сестра ти ни посети, беше прикован в леглото от гнилоч на пишка, така че я пропусна.
– Гнилоч? – Задъхах се от изненада, а Дейв погледна Лайни, преди да се обърне и да побърза да се отдалечи от нас.
– Да. Почти съм сигурна, че е било гнилота по пишките. – Кимна тя сериозно. – Както и да е, той не е премълчал, че е пропуснал възможността да документира посещението на един от първите Феникси, които са се появили от хиляда години насам, така че мисля, че е решен да не пропусне втори път.
– Ами кажи му, че ако още веднъж ми светне с този фотоапарат в лицето, ще му го напъхам в носа – казах аз, знаейки добре, че Дик Рот Дейв ме чува, но без да ме интересува.
– Може би се опитай да не заплашваш хората, които току-що се съгласиха да ни помогнат, нали, скъпа? – Предложи тихо Кейлъб, като направи крачка по-близо до мен, а аз пуснах тежък дъх, преди да кимна.
Той го разбра. Знаеше колко прецакана съм отвътре и колко близо до ръба съм в момента през цялото време. Яростта беше предпочитаният от мен метод за справяне, но хаосът на вътрешния ми смут беше непостоянен и не можех да бъда сигурна за начините, по които щеше да се отприщи от мен, когато станеше прекалено голям.
– Ако търсиш нещо конкретно, Арнолд тук може да ти помогне да го намериш – продължи Лайни, сякаш току-що не бях заплашила нечие лице с разтопена пластмаса, а невъзмутимият ѝ нрав беше лесно симпатичен.
Обърнах се към Минотавъра, към когото тя беше направила жест, а той гордо вдигна глава и зачака да отправя молбата си към него. Главата му беше като на бик, с големи, извити рога и широк говежди нос. Останалата част от тялото му беше по-скоро човешка, макар че беше покрита с кафява козина, а краката му завършваха с копита вместо със стъпала.
– Трябва ми начин да проследя някого с помощта на стара магия. Начин, който заобикаля всички мерки, които са предприели, за да се предпазят или да ме предпазят от намирането им, като ментални стени или заклинания за скриване на самоличността. Казаха ми, че има тъмна магия, която може да се използва по този начин.
– Тъмната магия е нещо силно – каза Арнолд с нисък, предупредителен тон, но аз само свих рамене.
– Не съм те питала за мнението ти за нея, а само за въпросното заклинание.
– Заиграването със сенките е опасно…
– Не – прекъснах го аз. – Никакви сенки. Нито една шибана сянка. Нуждая се от стара магия, такава, която предшества сенките и вероятно дори овладяването на Стихиите. Такава, каквато вече никой не използва и не се предпазва от нея. Има ли нещо такова тук?
Лайни и Арнолд си размениха предпазливи погледи, но аз само вдигнах брадичка в знак на увереност.
– Преди Пробуждането да бъде дарено на нашия вид от звездите, сред предците ни е имало видове магии – каза тихо Лайни. – Но те имаха своята цена. Такава, която се заплаща с кръв и части от душата ти. Има причина те да бъдат отхвърлени и забравени в полза на владеенето на Елементите чрез Пробуждането.
– Разбирам това, но все още искам информация за тази сила. Тук ли я държите или не? – Погледнах към огромните стени от рафтове с книги, които се простираха около нас, знаейки в душата си, че ако не разполагат с това знание тук, тогава няма да го намеря никъде.
– Ще те заведа при него – каза просто Арнолд. – Следвайте ме.
Той потегли в тръс, Лайни ми махна за сбогом, а очите ѝ бяха потъмнели от предпазливост, докато вървяхме след Минотавъра, следвайки го към един тъмен коридор, който водеше още по-навътре в дълбините на библиотеката.
Преминахме по мост, който се простираше над малък поток, към огромна врата, чийто цвят беше толкова черен, че сякаш изсмукваше светлината от останалата част на стаята, привличаше всяка сянка на това място и я държеше близо до себе си.
Арнолд прокара ръка по това, което предполагах, че са магически ключалки, а тъмният метал светеше под дланта му, преди да разтвори вратата.
– Всичко за тъмната магия пазим в лабиринтите. Те са силно защитени от звезден прах или външно влияние – каза той с тих глас, който почти премина в мучене, когато говеждите му устни се извиха около думите. – Трябва да останеш с мен през цялото време; само минотаврите познават тези пътеки, всеки друг, който се скита тук, ще се окаже вечно изгубен в лабиринта под тях. Смърт е да ме напуснеш.
Кимнах, защото вече знаех за това от разказа на Дарси за престоя ѝ тук, и Кейлъб се премести до мен, докато следвахме Арнолд в тъмнината.
Вратите се затвориха зад нас, открадвайки светлината, и Кейлъб хвърли Фаелийт над главите ни, за да се виждаме. Арнолд премина в бърз тръс, без да си прави труда да се огледа и да провери дали все още сме с него. Очевидно от нас зависеше да се уверим, че няма да го изгубим тук долу, а той нямаше да направи никакъв опит да ни улесни.
Арнолд поддържаше наказателно темпо и след няколко минути Кейлъб предложи да ме носи, за да можем да се движим с неговата скорост, като ми позволи да скоча на гърба му, докато той се стрелкаше през тъмнината и насърчаваше Минотавъра да се движи още по-бързо.
Тъмните проходи се извисяваха навсякъде около нас, тунелите имаха толкова много завои, че беше невъзможно да се следи къде сме били и накъде отиваме. Понякога чувах далечни звънци и веднъж бих могла да се закълна, че писъци отекнаха обратно към нас от едно стълбище, което подминахме, но Арнолд не реагира на нищо от това.
– Има ли хора, които са се изгубили тук? – Попитах го, докато тичаше по поредния коридор, с наведена глава, докато зареждаше, а от ноздрите му се виеше дим. – Или затворници?
– Не можеш да се довериш на нищо, което виждаш или чуваш на това място – сериозно отговори Арнолд. – Нищо друго освен написаното, но дори и тогава трябва да бъдете предпазливи. В тези тъмни коридори се крият злонамерени неща, жестоки и хитри същества, които винаги са гладни и не биха искали нищо повече от това да ви доведат до вратата си.
– Звучи уютно – промърморих аз, а Кейлъб изхърка развеселено.
В крайна сметка Арнолд се премести в тунел, който се разшири в зеещо стълбище, което се вдълбаваше в земята, а въздухът, който се издигаше от него, беше влажен и неприветлив.
– Отдавна никой не се е осмелявал да навлезе в тези дълбини – каза Арнолд, а копитата му застъргаха по каменния под. – И за това има основателна причина. Знанието, което търсиш, е там долу и само там. Няма друг начин за достъп до него, освен в камерата под него.
– Няма да дойдеш с нас? – Попита Кейлъб, докато ме спускаше на пода, а Арнолд поклати глава.
– Ще остана тук, докато се върнете. Или докато не стане ясно, че сте намерили края си вътре.
– Е, това е просто чудесно – промълвих аз, призовавайки моя Феникс, докато гледах надолу по стълбите.
Имаше нещо нечестиво в мрака, който ни очакваше там, нещо, което ми пееше с нечуван глас и ме примамваше по-близо с обещания за толкова сладка смърт, че можех просто да пристъпя доброволно в обятията на забравата, стига да ми беше позволено да вляза в нея.
Срещнах тъмносините очи на Кейлъб, но никой от нас не се занимаваше с безсмислени чувства, като например да се пита какво, по дяволите, правим тук. И двамата знаехме, че ще прекрачим този праг, ако това е необходимо, за да намерим Дарси. И сега, когато бях тук, започнах да се чудя дали в това място няма да има нещо повече от това да откриеш едно забравено заклинание. Може би има и други приложения на старата магия, за които не бяхме помислили. И ако се стигнеше до въпрос на цена, тогава вече знаех, че ще платя каквото и да е, за да видя края на управлението на Лайънъл. Така или иначе вече бях загубила почти всичко.
Прекрачихме прага като един, движенията ни бяха синхронизирани, докато се насочвахме надолу, надолу, надолу. Застоялият въздух отстъпваше място на аромата на нещо невъзможно старо, колкото по-надолу слизахме, едновременно плесенясал и силен, древен отвъд думите.
Тъмнината около нас се увеличаваше, а Фарът над нас изглеждаше все по-малък и по-малък, осветлението му се мъчеше да пробие пълната чернота, която се опитваше да ни притисне от всички страни. Инстинктивно се приближихме един към друг, ръцете ни се докоснаха, докато продължавахме, без стъпките ни да се забавят. Сега бяхме на този път и нямаше как да се отклоним от него.
Ботушите ми отекнаха по плочите, когато най-накрая стигнах до основата на стълбите, а водата се раздвижи в малка локва в краката ми и ме накара да се намръщя. Какви книги могат да оцелеят във влагата кой знае колко дълго?
Примижах в тъмнината, а един тих зов сякаш обгръщаше с език името ми и ме дърпаше. Дори не можех да кажа със сигурност дали е истински в някакъв смисъл на думата, но независимо от това не можех да устоя на притеглянето му.
Ботушите ми плющяха меко през локвата, покриваща пода, докато оставяхме тъмнината да ни зове напред, а аз не можех да не сложа ръка на дръжката на меча си, исках да усетя реалността на стоманата, докато бях заобиколена от толкова много неземна странност.
Спрях рязко, главата ми се завъртя наляво, без да съм го планирала, и примижах, когато открих там ниша с древен текст, който висеше под каменна арка, вградена в стената, а думите изглеждаха сякаш са били запечатани върху дебелия материал, който ги съдържаше.

Назад към част 37                                                          Напред към част 39

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!