Т.О. СМИТ – Открадната красота ЧАСТ 7

* ЕМАЛИН *

Джеймс не обръщаше внимание на никой, докато обгръщаше здраво ръката си около моята и бързо ме водеше през къщата. Леко се спънах по стълбите, докато се опитвах да се придържам към бързото му темпо, и едва тогава той забави темпото, но само толкова, че да се наведе, да ме вземе в ръце и да ме понесе по останалите стъпала.
Преглътнах нервно, когато влезе в стаята, която сега деляхме, и ме постави на леглото. Мълчах, докато той заключваше вратата и започваше да сваля сакото си, а след това и вратовръзката си.
Гледах как започва да сваля обувките си.
– Казах ти, че ще ти докажа, че съм единственият мъж на този свят, от когото никога не трябва да се страхуваш, Емалин – каза ми той с леко груб глас. Преглътнах шумно, когато той започна да разкопчава ризата си.
Той наистина щеше да прави секс точно сега?
– Обещах ти още от първия ден, че ще се грижа само за теб, независимо какво включва това. Това дори е записано в договора ни. – Гледах го нервно. – Юридически се обвързах с теб, за да се чувстваш по-сигурна, тъй като през последните три години не си имала кой знае каква сигурност.
Всъщност по-дълго от това, но той не трябваше да знае.
Той смъкна ризата си и я хвърли настрани. Следваха панталоните му. Преглътнах отново, мразех, че въпреки страха ми от него, тялото ми все още ме болеше за докосването му.
– Не съм от тези, които се поставят в уязвимо положение, малката, но ще го направя заради теб – само заради теб. – О, Боже. – В момента, в който очите ми срещнаха твоите, исках да убия всеки кучи син, който някога е посегнал на теб и не се е погрижил подобаващо за теб след това.
Той стоеше пред мен напълно гол. Преглътнах, като държах очите си приковани в неговите.
– За да ти докажа, че не е нужно да се страхуваш от мен, ти давам контрола точно сега – информира ме той. Очите ми се разшириха. – Ще легна на леглото. Няма да те докосвам – не и ако не ми заповядаш. – Облизах внезапно пресъхналите си устни, наблюдавайки как той следи движението на езика ми, а очите му потъмняват. – Ако искаш да ме вържеш, да ми завържеш очите, каквото и да е, направи го. Всичко, от което имаш нужда, е в горното чекмедже на нощното ми шкафче. – Той си пое дълбоко дъх. – Точно сега връзката ни заедно се основава на секса. Искам да е нещо повече от това, но все още не сме стигнали дотам. Така че сега ти давам контрол по единствения начин, който знам как.
Той легна по гръб на леглото, с ръце отстрани. Облизах устните си, докато бавно се изправях, изключително нервна. Никога не бях правила секс, преди да бъда отвлечена и принудена да позволя на мъже и жени да използват тялото ми. Това също така означаваше, че никога не съм имала контрол и никога не съм била отгоре.
Бях нервна – изключително нервна.
– Дишай, мъничка – тихо заповяда Джеймс. – Паникьосваш се. Не се паникьосвай.
– Никога не съм правила това преди – изригнах.
Мека усмивка докосна устните му, а очите му за миг просветнаха.
– Искаш да кажеш, че всъщност мога да направя едно първо нещо с теб? – Попита той.
Защо сърцето ми се сви при думите му? Той искаше да направи нещо за първи път с мен. Този опасен звяр от мъжки пол искаше да е първи в нещо с мен.
Бузите ми се зачервиха при думите му.
– Ти получи и моята първа целувка – тихо му казах.
Очите му потъмняха още повече.
– Мамка му – изръмжа той, докато стискаше завивката в ръцете си. Засмуках рязко дъх, всичките ми нервни окончания се свиха, докато кръвта ми се запали. Вените му се открояваха по ръцете и дланите и това беше най-сексапилното шибано нещо, което бях виждала досега.
Нервно облизах устните си.
– Ще ми помогнеш ли? – Попитах го.
Той изръмжа.
– Ебаси, малката – изръмжа той. – Ако искаш, да, но ти все още ще държиш контрола – обеща ми той.
– Добре – прошепнах аз. Свалих жилетката от раменете си. Той облиза устни, дясната му ръка отново хвана завивката, тези вени по ръцете му изпъкнаха още повече. Путката ми се сви, жадувайки той да е дълбоко в мен.
Протегнах ръка зад гърба си и бавно разкопчах ципа на роклята си, оставяйки я да падне на пода. Не можех да се сдържа и изстенах, когато той стисна пениса си в юмрук и започна бавно да го гали, а очите му бяха вперени в мен.
С руменина, изгаряща бузите ми, свалих ластика от косата си и го поставих на скрина, преди да сваля обувките си и да разкопчая сутиена, оставяйки го да се плъзне по ръцете ми и да падне на пода. Следваха бикините ми и накрая стоях пред леглото, напълно гола за него.
Нервно облизах устните си и се покатерих на леглото, докато не се изправих върху него. Той прокара потъмнелите си очи по мен и аз изстенах, когато върхът на члена му се допря до цепнатината ми. Той изстена ниско в гърлото си и повдигна леко бедрата си, преди да изсвири през зъби и да принуди тялото си да се спусне отново надолу.
– Ще бъдеш шибаната ми смърт – изръмжа той тихо.
Възможно ли беше изобщо някой като мен да има толкова голяма власт над него?
Предпазливо поставих ръцете си на гърдите му, все още на колене, тялото ми беше леко повдигнато над неговото.
– Изнервена съм – казах.
През очите му премина мек поглед заедно с разбиране.
– Знам, че не си свикнала да водиш, малката, но всичко е наред. Просто прави това, което ти се струва естествено и добро. Повярвай ми, докато пенисът ми е заровен дълбоко в теб, всичко, което правиш, ще се чувства добре – обеща той.
Нервно прехапвайки долната си устна, хванах пениса му в ръка и го подравних с цепнатината си, преди бавно да го погълна, а путката ми вече беше напоена и плачеше за него. Затворих очи, а устните ми се разтвориха, докато стенех. Майната му, той се чувстваше невероятно от този ъгъл.
– По дяволите – изръмжа Джеймс под мен. Отворих очи, за да го погледна надолу. Очите му бяха фокусирани върху мен, ръцете му се протягаха към мен, преди да промълви „майната му“ и да спусне ръце обратно към завивката, като я увиваше отново в ръцете си.
Боже, тези шибани вени.
Призовавайки смелост, която наистина не изпитвах в този момент – не и с толкова опитен мъж като Джеймс – бавно започнах да движа бедрата си.
Ебаси.
Джеймс изстена под мен в същото време, в което аз стенех.
– Майната му, да, мъничка – точно така – изстена той, а думите му ме подтикнаха и ми дадоха малко повече смелост.
Как, по дяволите, един мъж стенеше толкова секси и горещо?
Поставих ръцете си обратно на гърдите му и бавно разклатих бедрата си напред-назад, а от устните ми се откъснаха малки, задъхани стонове, докато го яздех. Можех да кажа, че му отнемаше всяка частица сдържаност, за да ми позволи да го чукам така.
За да ми позволи да имам контрол.
Темпото ми се ускори. Бях точно на ръба на шибаната експлозия, но не можех да я достигна. Бях все по-разстроена, от устните ми се изтръгваха хленчове и стенания, докато преследвах този връх, но той непрекъснато оставаше недостижим. Имах нужда от нещо повече, но не знаех какво е то.
– Джеймс – промълвих, докато гледах надолу към него.
– Какво, малката? – Изръмжа той, а мускулите му се напрягаха да не поемат контрола и да не ме чукат, както той искаше.
– Помогни ми – помолих го тихо.
Не беше нужно да го моля два пъти. Той бързо дръпна тялото ми към своето и хвана задната част на врата ми, като задържа лицето ми в извивката на шията си. Другата му ръка хвана бузата на дупето ми и ме чукаше силно отдолу. С едната си ръка се хванах за ръба на матрака, а с другата удрях с юмрук завивката, докато неконтролируемо стенех и виках името му.
А когато дойдоха? Това бяха един след друг, безкрайни оргазми. Единият просто преминаваше в следващия, което ме превъзбуждаше.
– Мамка му! – Изкрещя под мен Джеймс, докато хватката му се затягаше. Тялото ми се гърчеше над неговото, а неговият оргазъм предизвикваше друг мой. Ръцете му се разхождаха по тялото ми, а сърцето му биеше силно в такт с моето.
Тялото ми на практика беше мъртва тежест, докато той бавно ни спускаше. Едва чувах нещо през пулсиращата кръв във вените ми, през звука на сърцето ми, който пулсираше в главата ми.
– Емалин? – Попита тихо след няколко минути Джеймс.
– Ммм? – Уморено попитах, очите ми вече бяха затворени, а тялото ми ме теглеше към съня.
– Грижа за след това, малката.
Замълчах. Той само тихо се засмя, докато седеше и увиваше ръка под дупето ми, придържайки ме, докато ставаше от леглото.
– Или тялото ти се опитва да навакса липсата на сън от последните три години, или аз сериозно знам как да те чукам – леко се засмя той.
Бузите ми пламнаха от думите му. Той се засмя тихо, когато зарових лицето си в тила му и се прозях, докато го правех. Той допря устни до главата ми.
– Добре ли е един бърз душ? – Попита ме той. Кимнах, като не исках нищо друго освен да заспя. След случилото се в клуба и множеството оргазми, които тялото и умът ми току-що бяха преживели, наистина имах нужда от сън.
След като успя да ме изкъпе въпреки липсата на съдействие от моя страна, Джеймс ме уви в кърпа и ме отнесе обратно в леглото. Постави ме на мекия матрак и ме зави с одеялото.
– Няма ли да останеш? – Промълвих, а сънят вече ме привличаше в утешителната си прегръдка.
Той притисна устни към челото ми.
– Не, мъничка. Имам неща за вършене – напомни ми той. Въздъхнах, исках да остане с мен, но знаех, че има империя, която трябва да управлява. – Почини си малко. Пиши ми, когато станеш, и ще ти съобщя къде съм – обеща той, докато вземаше телефона ми и го поставяше на възглавницата си.
– Доообре – отговорих, но беше толкова развалено, че едва се разбирах, така че дори не бях сигурна дали той го разбира.
– Толкова шибано очарователна – прошепна той. Той хвана брадичката ми и притисна устни към моите. – И си изцяло моя.
Сънлива усмивка се отскубна от устните ми.

Назад към част 6                                                                     Напред към част 8

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!