Джанин Фрост – Принц на нощта 4 – В огъня ЧАСТ 17

Глава 17

– Моята? – казах аз.
В същото време Влад измърмори:
– Не ми е забавно – с тон, който звучеше като остър чакъл.
Ашаел изпусна елегантно хъркане.
– Не се прави на срамежлива. Когато извадих аурата ти, видях магията в теб и тя няма нищо общо с това заклинание.
Иън ми хвърли заинтересуван поглед.
– Скриваш голяма тайна, нали, маце? Непослушно момиче, а аз си мислех, че сме се съгласили да бъдем честни докрай.
– Нищо не крия! – Ръката ми се стрелна в посока на Ашаел. – Той лъже. Аз нямам никаква магия.
Демонът отново изхърка.
– Не, ти просто вибрираш цялата от електричество, защото си развълнувана да ме видиш.
О, значи той не е разбрал правилно.
– Това не е магия, а безумен страничен ефект от докосването на паднал електропровод, когато бях на тринайсет. – Този инцидент с електропровода ми беше дал и психическите ми способности. Преди това бях напълно нормална.
Ашаел поклати глава и ме погледна.
– Не си знаела – каза той накрая. – Колко любопитно. А ти, Императоре?
Очаквах Влад да каже: „Знаеш ли какво?“ по обичайния си раздразнен, властен начин. Но той не го направи. Вместо това Влад ме погледна по начин, който ме накара да направя няколко крачки назад.
– Не – прошепнах аз. – Ти не вярваш в това, нали?
– Подозирах – отвърна той и ме разтърси. – Никой човек никога не се е доближавал до овладяването на твоето ниво на способности. Трябваше или да е магия, или да имаш вампирска кръв някъде в рода си.
Ашаел похърка.
– Не само магия; тя е истински родена вещица с допълнително предимство на наследената сила. Това е толкова рядка комбинация за вещиците, колкото наследството на Каин е за вампирите.
Все още не можех да повярвам на това, което чувах.
– Но аз не съм вещица. И дори ако в родословното ми дърво има някой друг, който може да е бил такъв, откъде ще знаеш?
– По същия начин, по който знаеш кой цвят е жълт и кой е червен – отвърна Ашаел с мек тон. – Ти си родена със способността да виждаш и различаваш цветовете. Аз съм роден със способността да виждам и различавам магията от аурата на човека, независимо дали е заклинание, наследствена магия или друга.
Не би трябвало да звучи твърде невероятно, за да е истина. В края на краищата виждах най-лошите грехове на хората, ако ги докоснех с голата си дясна ръка. Но все още не можех да повярвам, че демонът може само да ме погледне и да знае повече за мен или семейството ми, отколкото аз.
– Как може магията на Лейла да се използва, за да се развали заклинанието? – Попита Влад, докато аз все още се борех с неверието.
Ашаел се приближи. После отново направи онова странно нещо, с което усещаше въздуха около мен.
– Хората с истинска магия са рядкост. Някога не са били, но повечето истински родени са били убити преди векове по време на големите чистки на вещици. И все пак истински родените с наследена магия са още по-редки. Срещал съм само още един човек и с двете. Ако не ме лъже паметта, тя беше една от Ани-Кутани.
Аз помръднах и Влад забеляза това.
– Знаеш ли какво означава това? – Попита ме той.
– Аз съм една четвърт чероки – отговорих аз. Погледът на Влад стана остър. Точно така, той знаеше много история, но очевидно не и много предания за коренните жители на Америка. – „Ани-кутани“ някога е било могъщо управляващо жречество на чероки. Никой не знае колко дълго са властвали, но се говореше, че те са били древните строители на могили в Апалачите. Легендата разказва, че в крайна сметка ани-кутаните станали толкова корумпирани и омразни, че целият им род бил избит от чероките около XIII век. И до днес повечето чероки презират спомена за тях.
Погледът на Ашаел блесна.
– И все пак ти най-вероятно си пряк потомък на ани-кутани. Ето какво се получава, когато оставиш унищожението на хората. Обикновено някой отслабва и пощадява едно бебе. -Той прекъсна критиката си към човешкото милосърдие с презрително подсмърчане. – С цялата тази невероятна магия в кръвната ти линия никога не си забелязала нещо специално в семейството си?
Не ми хареса презрението в тона му, сякаш нямаше да забележа, ако мама обичаше заострени шапки или се возеше на метли.
– Ако не броим факта, че мама имаше истински талант за градинарство, не, нямаше нищо необичайно в нея.
– Как е умряла? – Попита откровено Ашаел. – Обзалагам се, че в това е имало нещо необичайно.
Ръката ми изтръпна, тъй като скръбта и самообвинението предизвикаха електрически импулс в нея.
– Да. Опита се да ме издърпа от електропровода, който случайно докоснах, и това я уби.
По чертите на демона се разля задоволство.
– И ти, и майка ти сте изпитали едно и също смъртоносно напрежение, но ти си жив, а тя умря. Никога ли не си се замисляла защо?
– Разбира се, че се чудех! – Избухнах. – Какво искаш да кажеш?
Една дебела вежда се изви.
– Онези, които имат истинска магия, могат да използват наследените си сили, за да подобрят способностите си, но все пак първо трябва да усвоят тези способности. Но наследената магия позволява мигновено прехвърляне на напълно функционална сила.
– Какво общо има всичко това със смъртта на майка ми? – Попитах нетърпеливо.
Ашаел отново прокара ръка пред мен. Сега вече знаех какво прави. Той черпеше от аурата ми, за да види различните видове магия, скрити под нея.
– Нарича се наследствена магия, защото се предава от един роднина на друг. Освен това се променя в зависимост от нуждите на човека, който я получава. Ти си истински родена вещица, но това нямаше да те спаси, когато докосна електропровода. Само внезапно, невероятно вливане на магия би те спасило. Майка ти сигурно е завещала наследствената си магия в теб онзи ден. Когато го е направила, тя не само е спасила живота ти – но и е превърнала цялото смъртоносно напрежение, което си погълнал, във функционираща част от теб.
Взирах се в него. Колкото и бързо да можех да отхвърля това, което казваше, то имаше и смисъл. Лекарите никога не бяха успели да обяснят защо аз бях останала жива, а майка ми беше умряла, когато и двете бяхме изложени на същия смъртоносен ток. Всъщност аз бях изложена на него по-дълго от нея. Бях се заклещила в електропровода за няколко минути, преди искрите, които излизаха от мен, да предупредят майка ми, че в задния двор се случва нещо ужасно. И все пак не само оцелях, но и запазих всички мозъчни функции и в крайна сметка възвърнах пълната си подвижност – две неща, за които всички лекари в началото казваха, че са невъзможни.
Оттогава насам не можех да преброя колко пъти съм се питала защо, защо аз бях жива, а мама беше умряла? Също така безкрайно се чудех защо се бях събудила от онзи ужасен инцидент с чудовищно ново напрежение, което минаваше през мен, и с още по-плашещи видения на чужди грехове. Сега, най-сетне, изглеждаше, че имам тези отговори и само годините на закаляване от различни болки ми пречеха да избухна в ридания.
Винаги съм се чувствала отговорна за смъртта на майка ми, защото нямаше да сме в това буреносно състояние, ако не ѝ бях казала за изневярата на баща ми. Обвинявах и себе си, защото мама нямаше да умре, ако бях останала в къщата след бурята, вместо да се опитвам да спася кучето от това, което предполагах, че са само съборени клони на дървета. Сега знаех, че причината е много по-дълбока.
Мама не ме беше сграбчила от безсмислена паника, когато ме беше видяла заклещена в електропровода, както всички винаги бяха вярвали. Ако демонът беше прав, тогава тя беше сложила ръцете си върху мен, за да прехвърли наследствената си магия в мен. Ако мислеше толкова ясно, щеше да знае, че ако ме докосне, докато съм заклещена в електропровода, ще я убие, но тя направи съзнателен избор да даде живота си за моя.
Искаше ми се да падна на гроба ѝ и да плача от възхищение пред смелостта и саможертвата ѝ, като същевременно ѝ крещя, че го е направила. Исках да я попитам защо никога не ми е казала за истинската магия, за наследството или за всичко останало, което току-що бях научила от този самодоволен демон, и защо не е казала и на баща ми. Той със сигурност не беше знаел, не и с това как се беше изплашил от откриването на вампирите, а Гретхен не беше знаела. Ако леля ми е знаела, то тя е отнесла тайните си в гроба преди няколко години.
Бях изненадана от тези мисли, когато аурата на Влад пламна. Това не беше обичайният изблик на енергия. Вместо това тя се уви около мен като топъл, изтръпващ облак, който ме обгръщаше от върха на главата ми до подножието на краката ми. Беше лично като любовна прегръдка, без той да помръдне и мускул, и знаех защо го прави, когато заговори.
– Премини към въпроса, Ашаел. Макар и да е интересно, нищо от това, което ни разказа, не подсказва как магията на Лейла може да се използва, за да се развали заклинанието върху нея.
Бруталните думи щяха да ме ужилят, ако все още не бях обвита в пашкула на аурата му. Колко приличаше на Влад да звучи като безразличен козел, дори докато тайно ме утешаваше.
Ашаел се усмихна.
– Другите неща ти ги казах безплатно, но това, Императоре, ще ти струва скъпо.
– Колко? – Попита Влад категорично.
Ашаел наклони глава, а усмивката му стана многозначителна. – Днес няма да преговарям с теб. Не си достатъчно мотивиран. Освен това вярваш само наполовина на това, което вече казах. Отиди, провери останалото и след това ще говорим за цената.
Сега аурата на Влад пламна с такъв гняв, че предишната утешителна прегръдка се промени в жилото на хиляди малки, невидими камшици. Демонът махна пренебрежително с ръка, което още повече влоши положението, но преди Влад да успее да проговори, Ашаел изчезна.
Все още мигах в празното пространство пред себе си, когато Влад започна да щурмува покрива.
– Не си прави труда да го търсиш – каза Иън. – Демоните обичат изчезването си и не забравяй, че никой не може да намери Ашаел, ако го търси.
– Тогава аз ще го призова – почти изръмжа Влад.
Иън изсумтя.
– Можеш да го призоваваш цяла нощ и цял ден, но ако не иска да говори с теб, ще си губиш времето.
Влад продължи да крачи с дълги, гневни крачки. Главата ми сякаш щеше да експлодира от всичко, което бях научила, затова бях леко изненадана да се чуя да казвам:
– Така че нека го направим – с много спокоен тон.
Влад спря да крачи.
– Какво да направим?
– Да разберем дали Ашаел е прав за мен. – Изпуснах кратък смях. – Не може да съм единствената, която не иска да вярва на думите на един демон. С малко ровене можем да разберем дали някой от семейството на майка ми е все още жив. Ако са, може би ще имаме късмет и някой от тях ще знае за това магическо наследство.
– И ако имаш много, много голям късмет – намеси се Иън – същият този човек може да знае и евентуалната информация за разваляне на магии, за която Ашаел възнамерява да те таксува така солидно.
Влад погледна Иън с равен поглед.
– Не вярваш ли наистина в това.
– Не вярвам – съгласи се Иън със смях. – Но и преди съм грешал. Мисля, че беше във вторник.

Назад към част 16                                                                    Напред към част 18

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!