Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 29

***

Тори пусна заглушителния балон около тях, аз също пуснах моя и побързах да се изкача на верандата, пресичайки под огромната бронзова камбана отгоре.
Очите на Кейлъб се насочиха към мен и аз вдигнах брадичка, без да показвам киселата завист, която изпитвах. Просто хладнокръвен, вечно усмихнат Сет Капела.
– Кой е този? – Попитах, като отново погледнах към небето.
– Мисля, че е… Джъстин – каза Тори шокирано. – По дяволите, мислиш ли, че е заседнал в това нещо още от битката?
– Защо изобщо е в него? – Попитах, а Тори се намръщи.
– Той ми спаси живота, но след това бяхме заобиколени от нимфи и знаех, че трябва да мога да се бия, без да се притеснявам, че случайно ще го изгоря докрай. Така че нещо като… направих парашут за него, изстрелях го във въздуха и напълно забравих за него досега. Може би съм задник.
Изненадата ми бе изместена от гласа на Джъстин и аз погледнах назад към него, когато той се приближи.
– Скрийте децата! – Извика той, дърпайки лианите на парашута си, за да се насочи към нас. – Врагът напредва!
Изкачих се на ниската стена в края на верандата, като примижавах към хоризонта, но слънцето ме заслепяваше.
– Какъв враг?
– Какво-хо! – Джералдин се появи с Макс от една от разрушените сгради долу, забелязвайки Джъстин, който се носеше към камбанарията.
– Милейди! – Извика Джъстин. – Дръзките се приближават оттам!
– Оттам? – Изпъшка тя. – Откъде си дошъл, ти, копеле с опашка?
– През хълмовете с бракен и свирещите гори – обади се Джъстин.
– Може ли някой да говори на език, който разбирам, и да ми посочи врага, за да го убия? – Изкрещях и Тори сви ръка в задната част на ризата ми, като се изтегна до мен на стената.
– Чакай, аз говоря полусвободно АСН – каза тя, докато Джъстин се спускаше към камбанарията. Парашутът му се закачи за шпилката над камбаната и той се дръпна, увисна до нас от колана си и се бореше да се освободи от него.
Кейлъб размаха пръст, преряза с магия връзките и остави Джъстин да се срине по задник, преди да го вдигне и да го постави здраво на крака.
– Къде е врагът? – Поиска той.
Джъстин вдигна треперещ пръст, сочейки по посока на гората в подножието на планината, и аз се обърнах, следвайки линията на погледа му, точно когато един облак се понесе над слънцето, за да мога да виждам по-ясно. Нимфите. Реки от тях, всички избухващи от гъстите дървета и тичащи нагоре по планината, разделящи се и поемащи по различни пътища, така че да не са обединени в една цел.
– Ебаси лудостта – издишах аз, а адреналинът се разнесе в кръвта ми и предизвика глад за война.
Лагерът на бунтовниците се беше разпръснал между нас и тях, няколко вика се разнесоха от порасналите от земята палатки, когато някои от тях забелязаха и нимфите, и стомахът ми се сви от страх за тях.
– Аваст! – Извика отдолу Джералдин.
– Ще вземем оръжията! – Изкрещя Макс. – Предупредете бунтовниците!
Двамата с Джералдин тръгнаха да бягат към централната част на руините, където повечето от нас бяха спали, а аз се завъртях и погледът ми попадна върху камбаната.
Изхвърлих силен вятър, хвърлих го към камбаната и я накарах да звънне с оглушителен звук, който се разнесе из всички руини, за да предупреди незабавно бунтовниците.
– Нямам сила, ще потърся склад с аконит, за да се заредя и да се включа в битката. По пътя си ще предупредя колкото се може повече бунтовници – каза Джъстин и без да каже и дума повече, потегли към стълбището, а аз трябваше да му призная, че е намерил този запас от енергия, защото горкото копеле изглеждаше гадно.
– Кейлъб, сподели с мен енергията! – Изкрещя над шума на звънеца Тори. – Трябва да спрем колкото се може повече от нимфите да стигнат до бунтовниците. – Тя му подаде ръката си и той плесна своята в нея, стъпвайки на стената от нейна страна.
Смазах челюстта си, обръщайки се към стълбите, за да ги оставя на малката им бойна среща за споделяне на сили, но Кейлъб ме извика, спирайки ме на пътя.
– Имаме нужда от теб, Сет. – Той ми подаде свободната си ръка и аз се поколебах до стълбите, като част от мен искаше да си тръгне от злоба, но се отърсих от тази мисъл и си спомних какво наистина е важно тук. Бяхме нападнати. Трябваше да защитя хората, които все още ми бяха останали на този свят, а това включваше него и Тори.
Преместих се, за да се присъединя към тях, като скочих обратно на стената и плеснах ръката си в неговата. Пръстите му се плъзнаха между моите и аз споделих с него поглед, който можеше да трае само един дъх, но ми се стори, че е продължил цял живот. Виждах съдба, в която оцелявахме в тази война, и всеки ден се събуждах с него до себе си, усещах устата му върху моята, когато я желаех, и той стоеше винаги до мен, двама крале на света.
Но после примигнах и реалността ме удари по ухото.
– Създай стена от тръни, лиани, дървета, всичко, което можеш, за да преградиш пътя им. Можем да се редуваме да хвърляме и да използваме пълната сила на обединената ни мощ за всяко наше движение – каза Тори и се задъха, когато магията ѝ се сля с тази на Кейлъб.
Кейлъб издаде звук, който беше почти сексуален, когато нейната сила се вля в неговата, и ревността се разгоря в плътта ми. Хвърлих цялата си сила на мястото, където ръката на Кейлъб се свързваше с моята, и той я пусна наведнъж. Изпратих толкова много яростна, бурна сила към него, че той буквално изстена, а усмивка повдигна устните ми.
Той изпрати собствената си магия обратно в мен, последван от огнената сила на Тори и беше негов ред да се усмихне, когато аз се задъхах, земната ярост на неговата сила, която преминаваше през тялото ми заедно с пламтящата слава на Вега.
– Майната му – издишах аз.
– Имам нужда от свободна ръка, за да хвърлям – каза Кейлъб, изплъзна ръката си от тази на Тори и тя прокара ръка по гърба на ризата му, за да притисне вместо това дланта си към кожата му там. Можеше да вдигне ръкава му нагоре и да докосне ръката му, но какво прави Тори прегърна го. Аз не бях полицията за докосване. Ако полицията по докосването беше тук, може би щеше да има какво да каже по въпроса, но това нямаше нищо общо с мен.
Стиснах зъби, без да мисля за магията, която течеше между тях през това по-интимно място. Изтръгнах поглед, обръщайки се към нимфите, които се стичаха нагоре по склона на планината, докато бунтовниците се събираха долу, най-силните от тях образуваха линия точно отвъд палатките, докато децата тичаха към безопасността на руините. Вдигнах свободната си ръка, гневът се разпръсна в гърдите ми, докато погледът ми се спря на враговете ни. В мен се криеше яростно, безмилостно чудовище, което исках да пусна на свобода, а те бяха избрали грешния ден да почукат на вратата ни.
Поех инициативата, владеейки земята на планината, като обгърнах Нимфите в плетеница от гъсти, бодливи лиани, задушавайки ги в хватката на магията си. Огромният, усукан възел от лози се разрасна бързо по склона на планината, докато Кейлъб и Тори подхранваха хвърлянето ми, създавайки мощна бариера, която да ги забави.
Стиснах зъби, когато една редица нимфи се провря през нея, преди да успея да затворя пролуките, и се съсредоточих върху земята под тях, а цялата планина започна да се тресе от нашата божествена сила. От основите на руините започнаха да падат големи като коли камъни, които се разбиваха сред масата нимфи и разкъсваха редиците им. Това беше ад на земята, великолепен дъжд от разрушения, който се усещаше толкова добре. Тук нямаше да имам милост. Щях да гледам как всички падат и да ги накарам да крещят, докато си отиват от този свят.
Събралите се бунтовници потеглиха към планинската база, като Джералдин и Макс водеха пътя напред, подготвяйки се за бой в момента, в който някоя нимфа стигне до ръба на руините.
Но между мен, Кейлъб и Тори нашата катастрофална сила ги държеше на разстояние.
Забелязах съветниците сред масите, които викаха заповеди и се опитваха да съставят свой план за атака, но вместо това бунтовниците продължаваха да гледат насам, очаквайки сигнал от принцесата на Вега.
Пръстите на Кейлъб се стегнаха върху моите, черпейки от силата ми, и аз му дадох всичко, докато той поемаше управлението, предизвиквайки яростно земетресение, което разтърси планината, а зад нашите лозя се отвори огромна пукнатина, така че нимфите бяха изпратени да се хвърлят в дълбините ѝ.
Аз изохках, като издърпах комбинираната магия и насочих вниманието си към силата на въздуха, като хвърлих буен вятър към Нимфите, които все още стояха, принуждавайки ги да се втурнат в тази пустота.
След това предложихме силата си на Тори и тя завъртя пръстите си, пламъци избухнаха по цялата дължина на лозите, карайки нимфите да пищят, докато изгаряха в огъня ѝ.
Макс и Джералдин се хванаха за ръце начело на бунтовниците и изведнъж планината се разтресе по съвсем друга причина, когато от ръцете на Макс се изля вода и се втурна надолу по планината пред тях. Великолепното опустошение накара челюстта ми да се отпусне и аз наблюдавах очаровано как даваме воля на елементите си, работейки заедно в едно цяло, което се чувстваше невъзможно правилно, макар че сега повече от всякога усещах отсъствието на останалите, на феите, които трябваше да са тук и да направляват силата си заедно с нас.
Вълната се стовари върху нимфите, отми ги, а покритите им с кора крайници стърчаха от водата, докато се опитваха да плуват, но бяха изгубени от бурната стихия, която ги поглъщаше цели.
В момента, в който вълната удари лозите, Джералдин и Макс я превърнаха в лед, замразявайки всички до един от враговете ни, които все още бяха живи, създавайки непробиваема бариера.
– Да – изръмжах аз, а сърцето ми се блъскаше маниакално в гърдите ми.
Изминаха няколко удара на мълчание, докато всички спряхме да хвърляме магии, очаквайки да се появи друг враг, но останаха само Нимфите, които се гърчеха в леда. Беше красива победа, нещо, от което всички ние имахме нужда след поражението, и дори да беше само малка победа в общия план на нещата, все пак се чувствах толкова добре.
Бунтовниците се развеселиха, а съветниците погледнаха от Макс и Джералдин към нас на камбанарията. Гърдите ми се издуха, когато очите на майка ми паднаха върху мен, но сърцето ми се сви, когато не открих там гордост или благодарност. Тя беше адски ядосана.
Погледът ѝ се плъзна към Тори отвъд мен, отчитайки начина, по който тримата се държахме един за друг, споделяйки силата си.
Тя ми обърна гръб и тръгна по посока на нимфите, а Тиберий се намръщи и промълви няколко думи на Мелинда – единствената от тях, която се усмихваше. Леко хленчене напусна гърлото ми, но аз го преглътнах, отхвърляйки чувството на отхвърляне и разочарование, което мама ми хвърли.
Тибериус тръгна след майка ми и се спусна по склона на хълма заедно с бунтовниците, които извадиха мечове, за да довършат всички все още живи нимфи.
Мелинда погледна към сина си и Кейлъб мигновено пусна ръката ми, силата му напусна тялото ми също толкова рязко и аз веднага го напуснах. Майка му целуна пръстите си, протягайки ги към него в знак на любов, преди да тръгне след останалите. Успокоих се за него и макар да му завиждах за тази гордост, която Мелинда му бе засвидетлствала, никога нямаше да му я взема.
Макс и Джералдин се върнаха забързани през тълпата и Тори ги подхвана с порив на въздух, като ги поведе към върха на камбанарията, преди да скочи от стената, за да се присъедини към тях. Кейлъб скочи след нея, а аз останах на място, пъхнал ръце в джобовете си.
– Ами вземете си по едно грозде и го наречете среща – каза Джералдин, като се плесна по бедрото. – Това беше весело шоу. Милейди Тори, видяхте ли онези дяволски глутници, които паднаха в онова дефиле? Какво забавление!
– Трябва да отидем да довършим забавлението – мрачно каза Тори, поглеждайки през рамо към бунтовниците, които си проправяха път надолу по планината. – Ще има още много живи.
– Ооооо, по моите кокали, ти наистина имаш дивашка жилка във водите на твоята дама, нали, Макси момче? – Побутна го с лакът Джералдин, но аз забелязах, че погледът на Макс е вперен твърдо в мен.
Изправих се, осъзнавайки, че не съм предпазвал вътрешните си емоции и погледът ми е бил твърдо вперен в Кейлъб. Бързо затворих тази жална глупост, като я завоалирах с гняв и оголих зъби на Макс в знак на предупреждение да не ми се меси в главата. Последното нещо, от което имах нужда, беше той да разбере, че съм безнадеждно влюбен в най-добрия си приятел и да прецака последните останки от Наследниците.
– Аз също съм готов за убийство. Хайде, Тори. – Обърнах се и се отдръпнах от стената, като хвърлих въздушен мост под краката си и се запътих по него, създавайки пряка пътека надолу по планината.
Тори ме последва, но вместо това избра да лети, като освободи крилата на гърба си, а бронзовите пера блестяха красиво на слънчевата светлина.
– Трябва ли да го правиш? – Подхвърлих и.
– Какво да правя? – Промълви тя.
– Да бъдеш толкова… перната.
– Перната? – Повтори тя сухо. – Какъв е твоя проблем, Сет?
Погледнах през рамо и открих, че Кейлъб ме следва по въздушния мост, а зад него са Джералдин и Макс. Обзалагам се, че обичаше всички тези пера, които галеха лицето му и докосваха златистата му коса. Наистина ли щяха да погребат мъката си по Дариус един в друг, докато тя увиваше крилата си около него и го държеше като малко пате?
– Нямам проблем – изръмжах аз.
– Точно така. Както и да е – каза тя, затваряйки се, а аз я погледнах, чувствайки се като задник. Беше загубила своя спътник, свързан със звездата, не исках да бъда копелето, което прави живота ѝ още по-труден, отколкото беше в момента.
– Съжалявам – промърморих, а тя сви рамене, сякаш не се интересуваше от извинението ми, от нищо. – Ще намерим Дарси – казах аз, знаейки, че това е единственото нещо, което може да върне някаква светлина на Тори сега. И, дявол да го вземе, аз също се притеснявах за моята малка синекоса най-добра приятелка.
Тори се намръщи, след което долетя малко по-близо.
– Казах на Кейлъб на камбанарията, а Джералдин каза на Макс по-рано, така че…
– Какво? – Попитах притеснено, като не обичах да съм последния, който знае каквото и да е, което тя искаше да каже.
Тори размаха балон за заглушаване около нас, а страхът притисна сърцето ми в ъгъла и го прободе с остра пръчка.
– Знаеш ли за Звяра в сянка от битката, за който всички говорят?
– Да…
– Ами – преглътна Тори, а по чертите ѝ се появи болка. – Това беше Дарси.
Объркването сплете веждите ми и аз поклатих тъпо глава.
– Какво беше Дарси?
– Звярът на сенките – настоя Тори.
– Не разбирам.
– Това е проклятието на Лавиния – каза Тори ядосано. – Дарси беше тази, която уби онези хора в Бъроуз. Дарси беше тази, която се превръщаше в онзи звяр през нощта и шибано ядеше хора. И Дарси беше тази, която беше принудена да се обърне срещу собствените си хора в битката, да разкъса редиците ни и да убива отново и отново, и отново. Този шибан Звяр от сенки беше едно от най-мощните чудовища, които някога съм виждала. И то я държи в ръцете си.
Спрях да вървя, студен, ужасен шок се плъзна по гръбнака ми и ме задържа там. Отново поклатих безмълвно глава, докато Тори биеше с криле на място, надвисваше пред мен и ме гледаше мъртво в очите.
– Не можеш да кажеш на нито една душа, Сет Капела. На никого извън нашата група. Ако бунтовниците разберат, че това е тя, може да не разберат. А съветниците, те биха могли…
– Ще искат да я убият – довърших аз с прегракнал глас. – Те ще я искат мъртва, ако тя представлява заплаха срещу нас по този начин.
Тори кимна, а бузите ѝ пребледняха от ужас, докато слагаше ръка на рамото ми.
– Вярвам, че когато си възвърна контрола, тя избяга, за да ни защити, и че Орион е с нея и я пази. Или това, или е успял да я отвлече някъде от битката.
– Значи не можем да я потърсим? – Попитах с тъжно хлипане, ужасен от това, което трябва да преживява.
– Ще я намерим. Но тя не може да се върне при бунтовниците, докато не измислим как да измъкнем това шибано чудовище от нея.
– Орион ще знае как – казах твърдо. – Той знае всичко.
– Ако все още е жив – отвърна тя сериозно, след което се обърна и отлетя от мен, като изпусна заглушаващия балон, докато си отиваше. Останах да стоя там във въздуха, с нова рана, добавена към сърцето ми, и с усещането за пълна безпомощност пред проклятието на Дарси. Осъзнах, че Тори дори не ме е накарала да дам звезден обет с нея, за да запазя тази тайна, и сърцето ми се сви в гърдите от нейното доверие към мен.
Отклоних глава назад, напусна ме вой на мъка и Кейлъб дойде при мен.
– Тя ти каза? – Отгатна той.
– Ще се оправи ли някога нещо? – Прошепнах, като не исках да го изказвам твърде силно, в случай че звездите се заслушат и го приемат като предизвикателство да влошат нещата.
Кейлъб изпусна тиха въздишка, главата му падна напред и няколко къдрици паднаха в очите му.
– Не знам, Сет.
Той се отдръпна от мен, настигна Тори и забави по въздушната си пътека, за да върви до нея.
– Не се притеснявай, Джимбоб – каза Джералдин, когато ме настигна, и ме плесна по рамото достатъчно силно, за да ме накара да се препъна една крачка напред. – В крайна сметка всичко ще се оправи. – Тя продължи да пее песен за разбити воини и някаква отдавна забравена война, макар че в гласа и имаше вокален тон, който говореше за собствената и постоянна скръб.
Макс се присъедини към нас и аз наведох глава, докато вървях напред, влачейки крака, а тялото ми се чувстваше така, сякаш бавно се превръщаше в буца отработен въглен.
– Ще говориш ли за това, или ще се преструваш, че не мога да усетя цялата тази емоция, която бутилираш? – Промърмори Макс.
– Има само една емоция. Аз съм ядосан.
– Ти също си отчайващо тъжен – каза той.
– Добре. Има пръскане на тъга. Но това е всичко.
– И ти си самотен.
– Не съм самотен – изсъсках. – Не съм самотен. Имам всички вас.
– Да, и затова не мога да разбера какъв е коренът на това. Но мисля, че започвам да го разбирам.
– Няма какво да се разбира, Макс. – Ударих рамото си силно в неговото, опитвайки се да го накарам да го пусне. – Разбира се, че емоциите ми са прецакани, опитвам се да преработя цялата тази гадост.
– Не, не се опитваш, опитваш се да я погребеш. Не мислиш ли, че ставаш прекалено стар, за да продължаваш да се криеш от всичко истинско в теб?
– О, значи сега не съм истински – издекламирах аз. – Благодаря за ободряващата реч, Макс. Защо не отидеш да се забавляваш с новата си приятелка роялистка? Това е мястото, където наистина искаш да бъдеш в момента. Направих му жест да върви пред мен, но той не тръгна никъде, а тъмните му очи се впиха в моите.
– Това, че я обичам, не означава, че те обичам по-малко.
Не те изоставям, като я искам.
Изпуснах кучешко хленчене, като го погледнах и се опитах да потвърдя това от изражението му.
– Обещаваш ли? – Прошепнах, като прокарах ръка по косите, които се спускаха отстрани на главата ми.
– Кълна се.
– Всичко се променя – казах аз. – Дали изобщо ще бъдем наследници, след като тази война свърши? Винаги сме били четирима, сега сме трима и не знам колко още мога да държа на теб и Кал.
– Няма да отидем никъде – каза той.
– Не можеш да обещаеш това – изръмжах аз. – Дариус обеща същото веднъж. Освен това, ако спечелим тази война и действително оцелеем, вече няма да сме ние. Всеки ще тръгне да гради собствения си живот, да намери щастливото си място. А тя е твоето щастие. Ще се омъжиш и ще имаш деца, а Кейлъб в крайна сметка също ще иска това. Кого мислиш, че ще избере?
Погледът ми се насочи към него и Тори и знаех, че това е просто свръхактивното ми въображение, което работи на хипердрайв, но можех да видя как ще се развие това. Всички ние щяхме да скърбим за Дариус месец след месец, после година след година, докато тя намираше утеха в Кейлъб, а той – в нея. В крайна сметка щяха да създадат нещо добро от руините на загубата си и може би щяха да решат, че това е достатъчно, за да запълни празнотите в тях. Бях почти сигурен, че той я е обичал и преди или поне се е доближавал до това; ами ако това никога не беше изчезнало?
– Сет, моля те, поговори с мен – каза Макс, привличайки вниманието ми обратно към него. – Няма да съдя нищо от това, което казваш. Знаеш, че винаги те подкрепям.
– Не знам какво имаш предвид – промълвих аз, заключвайки онези емоции, които изпитвах към Кейлъб, отказвайки да позволя на сиренните дарби на Макс да ги разчетат. Той никога не би могъл да узнае тази тайна, защото тя не означаваше нищо. Безответна любов, която щях да задуша с възглавница, докато спре да рита.
Стигнахме до замръзналите лиани, където бунтовниците убиваха всички живи нимфи в капана ни, и аз пренесох всички на земята по въздушния мост, скочих на каменистата земя и вперих поглед в една нимфа, която се канеше да се освободи от леда, в който беше затворена.
Нимфата проряза със сондите си примката от лиани и ледът се свлече в дъжд от парчета, а чудовището се втурна напред, за да ме пресрещне, с писък на омраза извиращ от гърлото му. С прилив на енергия вдигнах ръце, хвърляйки в ръката си груб метален меч, предпочитайки да действам един срещу един. Имах нужда да разтегна мускулите си и да усетя песента на убийството във вените си.
Нимфата се опита да ме сграбчи, но аз отблъснах сондите ѝ, замахнах с острието си и се понесох към гърдите ѝ на порив на въздуха. Забих меча дълбоко и Нимфата се превърна в дим и пепел пред очите ми.
Освободих хватката си върху въздуха под мен, паднах на земята с трясък и се затичах към главата на друга нимфа, стърчаща от леда. Тя изглеждаше почти мъртва, но аз отрязах главата ѝ, за да довърша работата, а гневът ме напусна, когато си помислих за Дариус.
Умри за него, копеле.

Назад към част 28                                                                        Напред към част 30

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!