Т.О. СМИТ – Прецакана душа ЧАСТ 4

* ДЖАКСЪН *

Инес постави усмивка на лицето си за всички наши гости, точно както на бала, на който беше обявен годежа ни. Но знаех, че ме мрази с всяка фибра на тялото си. На практика усещах как омразата се излива от порите ѝ. По дяволите, тя почти ме изгаряше.
Бях почти сигурен, че се надяваше да не консумирам брака ни тази вечер, но жестоко грешеше. Знаех, че семейството ѝ скоро щеше да очаква наследник, а аз нямаше да съм този, който ще наруши споразумението между двете семейства.
Щях да изпълня своята част и очаквах Инес да направи същото.
Сватбените тържества продължиха дълго през нощта, но около полунощ ми беше дошло до гуша да се преструвам. Лицето ме болеше от това, че бях принуден да бъда толкова мил пред толкова много хора толкова дълго време. Обикновено винаги бях на заден план, за да пазя семейството. Това не беше обичайното ми занимание.
С ръката на Инес, здраво стисната в моята, я поведох към мястото, където разговаряха Джаксън и Адрик. Инес се наведе и целуна дядо си по бузата в знак на поздрав. Той не ѝ се усмихна. Лицето му дори не се промени и за миг видях как бронята на Инес се пропуква, показвайки болката, която тя криеше под перфектната си фасада.
– Оттегляме се за през нощта – казах на Джаксън.
Очите му се стрелнаха към Инес за миг, преди да се върнат към мен. Той кимна веднъж.
– Добре, вървете.
Обърнах се към Адрик и му подадох ръка.
– За мен е удоволствие, както винаги, Адрик.
Той кимна и стисна ръката ми.
– Дръжте внучката ми в подчинение, да? Тя е много свободолюбива.
Кимнах веднъж, като се опитах да скрия забавлението си. Момичето имаше огнено сърце и дух на воин. Укротяването ѝ щеше да бъде направено с голямо удоволствие.
Обърнах се на пета и поведох Инес към стълбите. Щом се изгубихме от погледа на всички долу, тя изтръгна ръката си от моята. Извърнах очи в знак на раздразнение.
Ето, че вече сме тук.
– Не знам какъв е планът ти за тази вечер – изсъска тя, – но няма да ме докосваш.
Бавно повдигнах вежда към малката си съпруга.
– Сигурна ли си в това, Инес? – Попитах я. – Твоето семейство очаква нещо от нас, а аз няма да съм този, който ще наруши договора между семействата ни.
В хубавите ѝ очи блеснаха сълзи.
– Ти. Никога. Няма. Да. Ме. Дкоснеш. – изсмя се тя, произнасяйки натъртено всяка дума, която напускаше устните ѝ.
Преди да успее да реагира, протегнах ръка и я обвих около тънкото ѝ гърло, като я притиснах назад към стената. Лицето ѝ пребледня, а в очите ѝ се появиха искри на страх. Хватката ми не беше силна, но определено ѝ напомняше къде се намира и какво е нейното място.
Тя беше под мен.
Наведох се близо до нея.
– Искаш ли да ми повториш тези думи, малка съпруго? – Прошепнах заплашително. Усетих как тя преглъща под дланта ми. – Съветвам те да обмислиш добре следващите си думи.
Една сълза се плъзна по бузата ѝ. Затворих се срещу тъгата ѝ. Нямаше да позволя тя да повлияе на дълга ми към това семейство.
– Мразя те.
Усмихнах и се.
– Чувството е взаимно – уверих я аз.
След това я вдигнах на рамо и се запътих по останалите стълби към стаята си. Тя висеше отпусната, без да се бори.
Знаеше, че съдбата ѝ е била подпечатана в момента, в който с дядо ѝ се съгласихме на това. Нищо не можеше да каже и нищо не можеше да направи, за да спре това.
След като влязохме в стаята ни и заключих вратата, внимателно я изправих на крака. По бузите ѝ се плъзгаха сълзи, но на мен не ми пукаше. Семейството е на първо място, а точно сега тя не беше семейство.
Свалих сакото си.
– Съблечи се – наредих аз.
Тя не ми се противопостави. Подсмърчайки, тя започна да сваля сватбената си рокля, а пръстите ѝ трепереха. Свалих копчетата за ръкавели, преди да разкопчая ръкавите си. Роклята ѝ се свлече на пода, оставяйки я по дантелен, бял сутиен и подходящи бикини, а токчетата все още бяха на краката ѝ. Чифт бели чорапи спираха на горната част на бедрата ѝ и бяха придържани от жартиери.
Беше шибано зашеметяваща. Не можех да откъсна очи от нея. Извивките ѝ бяха шибано съвършени, а ръцете ме сърбяха да я докосна, да науча всяка вдлъбнатина на сладкото ѝ тяло.
Продължих да гледам, докато се събличах от ризата си. Тя разтреперано слизаше от токчетата си, спускайки се с цели шест сантиметра. Беше толкова малка в сравнение с мен и една част от мен тайно го обичаше.
Дъхът ѝ заседна в гърлото, когато плъзнах ризата си, оголвайки пред нея мускулестата си, татуирана горна част на тялото. Ръцете ѝ се спряха на жартиерите, а езикът ѝ нервно се плъзна по долната ѝ устна, което ме накара да стана още по-твърд, отколкото бях.
– Продължавай – грубо заповядах аз.
Тя разкопча жартиерите, преди да смъкне чорапите си надолу по бедрата. Изритах скъпите си обувки, а чорапите ми отидоха след това. След това разкопчах панталоните си, оставяйки ги да се свлекат на пода.
Въздухът се раздвижи от въздишка. Палците ѝ се закачиха за бикините, готови да ги смъкнат надолу по бедрата, но погледът ѝ беше прикован към члена ми.
Бях станал твърд като войник. Обикновено го правех. Мразех боксерките и слиповете. Бяха твърде стягащи, а аз обичах да съм свободен.
Пристъпих към нея. Тялото ѝ трепереше, докато спускаше бикините си надолу, оставяйки ги да се разпилеят на пода. Беше току-що обръсната, кожата ѝ беше гладка и мека, молеща за докосването ми.
Вместо това пристъпих зад нея. Тя замръзна, но аз просто се протегнах и бавно издърпах диамантените фиби от косата ѝ, оставяйки тъмните ѝ коси да паднат по гърба ѝ и да се промушат през пръстите ми.
След това, без предупреждение, увих шепа от тази сочна, тъмна коса около юмрука си и дръпнах главата ѝ назад и настрани, покривайки устните ѝ с моите.
Всеки неин протест срещу това, че я докосвам, отшумя в този миг. Устните ѝ се раздвижиха заедно с моите. В гърлото ѝ пропълзя стон. Зърната ѝ се втвърдиха, гърдите ѝ натежаха, искаха да ги докосна.
Обърнах я с лице към себе си и я поведох обратно към леглото, като устните ми все още се движеха с нейните. Когато спряхме до матрака, хванах бедрата ѝ и я сложих на леглото. Ръцете ми преминаха по бедрата ѝ и издадох тих стон, когато открих колко е мокра.
– Докосвали ли са те някога тук? – Попитах я.
Тя поклати глава и изстена, докато с палеца си галех клитора ѝ. Бавно вкарах пръст вътре в нея, като усетих колко е стегната, докато прокарвах език по едно от стегнатите ѝ зърна, като в един момент смучех силно, а в следващия нежно захапваш.
Тя беше изгубена в мен, а бедрата ѝ се раздалечаваха още повече. Путката ѝ се отпусна малко около пръста ми и аз вкарах показалеца си, като я разтегнах още малко, а палецът ми продължаваше да обработва клитора ѝ.
Тя изрева името ми, отметна глава назад, а тънкото ѝ гърло се оголи. Придвижих се малко по-нагоре по тялото ѝ, като притисках гърлото ѝ с горещи целувки с отворена уста и смучех леко плътта ѝ, докато продължавах да вкарвам и изкарвам пръстите си от нея.
С шокиран вик тя се изпразни, а аз вкарах безименния си пръст в нея, като го раздвижих малко по-бързо, за да я накарам да се изпразни отново.
– Джаксън, Джаксън, моля те – проплака тя, а устата ѝ потърси моята.
– Искаш ли ме, малка ми съпруго? – Изсумтях, като оставих езика си да се преплете с нейния за момент след това.
Задъхана, тя кимна с глава. Бързо я доведох до още един оргазъм, надявайки се, че ще боли по-малко, когато нахлуя вътре в нея и наруша девствеността ѝ, ако тя свършва.
С едно бързо движение се настаних между бедрата ѝ, притиснах китките ѝ над главата и потънах дълбоко в нея.
Тя извика, а очите ѝ се разшириха от тревога. Отново я целунах, като останах неподвижен, и използвах другата си ръка, за да обработвам клитора ѝ, облекчавайки болката ѝ, докато очите ѝ не се завъртяха в главата ѝ от екстаз и тя не свърши около члена ми.
– Ето така – изръмжах, като притиснах устни към челюстта ѝ. С все още притиснати китки нежно влязох и излязох от нея, а когато тя започна да изтласква бедрата си нагоре към моите, увеличих темпото си, притискайки бедрата ѝ към леглото, чуках я силно и бързо, накланяйки бедрата си така, че да удрям клитора ѝ с всеки тласък.
– Мразя те – изстена тя, очите ѝ бяха приковани в моите, докато не ги затвори отново, стенейки все по-силно с приближаването на оргазма си. Чувствах как стените на путката и треперят около мен.
– Чувствата са взаимни, малка съпруго – изревах, а гърдите ми се раздираха. Боже, тя се чувстваше толкова добре.
С вик се изпразних вътре в нея и тя извика, а путката ѝ ме изцеди докрай, като издърпа спермата ми дълбоко в топлия си, влажен канал.

Назад към част 3                                                                 Напред към част 5

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!