УИЛА НАШ (Девни Пери) – За тайните ЧАСТ 24

Глава 24

– Готова ли си са си тръгнем? – Едуин попита с устни до ухото на Касия.
– Да. – Тя беше повече от готова да напусне клуба. Цялото и тяло бучеше, а болката в сърцето и беше мъчителна.
Бяха в „Измяна“ от часове, флиртуваха, говореха и се докосваха. Това беше най-вкусната прелюдия в живота и.
Едуин стисна ръката ѝ и я повлече през салона, а дългите му крака изминаха разстоянието до стълбите, докато се провираше покрай хора и маси. Касия трябваше да тича на всеки няколко крачки, за да не изостава, но нямаше да се оплаква. Колкото по-скоро успееше да го съблече от тогата, толкова по-добре.
Тази нощ щеше да завърши с тяхното преплитане между чаршафите.
Сексът щеше да промени всичко.
Винаги го правеше, а според нейния опит – не към по-добро. И все пак на нея не и пукаше. Тя искаше Едуин повече от следващия си дъх.
Хватката му се затегна, докато се придвижваха по стълбите, след което завиха към задния изход. Той вдигна брадичка, когато минаха покрай бодигарда, разположен до вратата, и навлязоха в нощта. Едуин извади ключовете на „Бентли“-то от джоба си, когато женски стон изпълни въздуха.
– Ебаси, да. Вземи ми члена – изсъска един мъж.
Стъпките на Касия застинаха, докато Едуин забавяше ход, като и двамата сканираха паркинга.
На два реда от тях, точно покрай „Бентли“-то, мъж в костюм държеше разголената медицинска сестра, която беше видяла в салона, наведена над капака на оранжевия му „Корвет“. Ръцете му я хванаха за бедрата, докато се вкопчваше в нея с удари. Той посегна към горната част на костюма ѝ и го дръпна от гърдите и. Звукът от разкъсването на материала се присъедини към стоновете им, когато притисна зърното и.
– Да – изсъска жената, притискайки бузата си към колата. Очите и попаднаха върху Касия и по устата и се разля усмивка.
Касия замръзна, неспособна да помръдне, но и неспособна да отвърне поглед. Сърцето и се разтуптя, а болката в центъра и пулсираше.
Мъжът сигурно беше забелязал погледа на партньорката си, защото се обърна и очите му също се спряха върху нейните. Той облиза устните си, без да прекъсва ритъма.
Дъхът на Касия се ускори. Прилив на топлина се надигна в сърцето и, докато ги наблюдаваше как правят секс. Беше шокиращо и мръсно. Секси и грубо. Те се чукаха, на открито, а тя трябваше да отклони поглед, а не да гледа с възторжено внимание. Защо не можеше да спре да гледа?
Ръката на Едуин се откъсна от нейната, а движението прекъсна транса и.
Бузите и пламнаха от руменина, докато откъсваше вниманието си от двойката, а смущението смекчаваше похотта. Боже, Едуин сигурно я смята за изрод. Тя стисна очи.
– Съжалявам.
Едуин закачи ръка под челюстта и, повдигна брадичката ѝ и я накара да отвори очи. След това на устата му се разтегли злобна усмивка. Защото вместо да я качи в „Бентли“-то и да я откара до вкъщи, той обърна лицето и така, че тя трябваше да гледа.
– Гледала ли си някога преди?
– Не – прошепна тя.
– Харесва ли ти?
– Не ми харесва… – Да. Тя преглътна. – Не знам.
Едуин се премести да застане зад нея, като отпусна лицето и, за да може да проследи върховете на пръстите си по голата кожа на ръцете и. Нагоре и надолу. Нагоре и надолу. Тръпките, които оставяше след себе си, само засилваха желанието и.
В Корвета костюмираният мъж се движеше по-бързо, като отново насочи вниманието си към медицинската сестра. Той повдигна полата на костюма и, разкривайки дупето и. С двете си ръце докосна бузите и, отваряйки ги, така че да имат по-добра гледка към члена му, изчезващ в тялото и.
Това беше грешно. Толкова погрешно. Дали не беше?
– Ако не искаха да ги видят, нямаше да изберат паркинга. – Устата на Едуин се допря до ухото и, докато говореше.
– Харесва ли ти… това? Имам предвид да гледаш? – Моля те, кажи „да“. Касия не искаше да бъде сама в това.
– Харесва ми. – Той се премести напред, така че тя усети как ерекцията му се притиска в цепката на дупето и.
Тя потъна в силата на гърдите му, притисна се към него и си спечели стон. После погледна нагоре и през рамо, устните му бяха само на сантиметър от нейните.
– Ще ме заведеш ли до вкъщи?
– Още не. – Устата му се впи в нейната и открадна дъха и, докато езиците им се преплитаха.
Тя изхлипа, завъртя се с лице към него и се изправи на пръсти. По дяволите, този мъж можеше да целува. Той я хапеше, смучеше и поглъщаше.
Двойката, която се чукаше, стенеха все по-силно и по-силно. Жената викаше, а мъжът съскаше, като всеки от тях намираше своето освобождение. И през всичко това Едуин я целуваше, докато тя не почувства, че ще се разпадне.
Когато най-накрая откъсна устата си, и двамата бяха задъхани. Той я изучаваше, прибирайки кичур коса зад рамото и, после погледна към двойката. Касия проследи погледа му.
Мъжът беше свалил жената от колата. Ръцете му бяха обгърнали гърдите и, закривайки ги, докато той заравяше лице във врата и. Тя се облегна на него със затворени очи и се усмихна.
Касия изведнъж се почувства така, сякаш се намесва в интимен момент, затова се обърна обратно към Едуин.
– Можем ли да тръгваме?
– Да. – Той кимна, като държеше ръката си на малкия и гръб, докато вървяха към „Бентлито“.
Касия не си позволи да погледне към двойката, докато Едуин се измъкна на заден ход от мястото си и потегли от клуба.
– Добре ли си? – Попита той, протягайки се през колата, за да хване ръката и.
– Да. Това беше… – Касия не можеше да осмисли реакцията си. Тя не беше девствена. Не беше наивна или срамежлива. Но да гледа как друга двойка прави секс и беше за първи път. Еротично за първи път.
– Затвори очи – нареди Едуин.
Тя се подчини и се отпусна в кожената седалка. Вероятно искаше да пренастрои съзнанието си, да отхвърли звуците и гледките от видяното. Но вместо това ръката му се спусна към крака ѝ и намери процепа на костюма и. Дъхът и секна, когато той нарисува кръгове по голата кожа над коляното и.
Сантиметър по сантиметър той си проправяше път нагоре по бедрото и, дразнейки я, докато единственият и мисловен образ беше той. Докато стигнат до имението, тя вече беше забравила за двойката Корвет. Беше забравила за клуба, за притесненията и страховете си.
По дяволите, почти беше забравила собственото си име.
Всичко, което искаше, беше Едуин.
В момента, в който той паркира в алеята и изключи двигателя, тя прелетя през колата, като този път пое устните му. Обвърза езика си с неговия, а ръцете и се придърпаха към лицето му, за да го привлекат по-близо.
Но той не и позволи да го целува дълго. Едуин се откъсна, за да облегне челото си на нейното.
– Сигурна ли си?
– Да.
– Благодаря, по дяволите. – Той сложи ръка на корема и, като я побутна към вратата.
Касия дръпна дръжката на вратата, преди да я бутне и да изскочи навън.
Едуин беше точно зад нея, докато тя тичаше нагоре по стълбите и нахлуваше в имението. В момента, в който вратата се затвори зад тях, той обви ръка около кръста ѝ и я вдигна нагоре. Краката и се увиха около бедрата му, когато той отново пое устата ѝ и се отправи към стълбите.
Ако съквартирантките и си бяха вкъщи, на нея и беше все едно.
Той я носеше, сякаш не тежеше нищо, и я отведе право в спалнята и, където ги затвори вътре. Не си направи труда да запали осветлението, докато я водеше към леглото и я слагаше на матрака.
И накрая освободи тази проклета тога от гърдите му.
Беше твърде тъмно, за да види много, затова оставих ръцете си да бродят, усещайки твърдостта, която щеше да запомни до сутринта.
Едуин се вкопчи в шията и, като смучеше и облизваше пътя си надолу по гърлото и до вдлъбнатината на ключицата и. Той проследи V-образната част на костюма и, покрай набъбналите гърди до кожата над сърцето.
Едната и ръка се озова в косата му, а вълните бяха точно толкова копринени, колкото винаги беше очаквала.
– Ебаси, ти си прекрасна, Ред. – Едуин обсипа с целувки гърдите и, оставяйки плата на костюма на мястото му. Беше докосване, но не достатъчно. Беше греховно мъчение.
– Още. – Ръцете и се плъзнаха по раменете му, усещайки топлината от кожата му и вдлъбнатините между мускулите на гърба му. Боже, той беше изваян. Искаше и се да включи осветлението и да прекара един час в изучаване на тялото му, както се взираше да го изучи целия.
Утре.
Касия се люлееше срещу него, като отчаяно се опитваше да постигне някакво триене. Но преди да успее да открие дори частица облекчение, той изчезна, изправи се и остави костюма си да падне от тясната му талия.
Устата и пресъхна.
Дори в приглушената светлина, която проникваше от прозореца, всяка плочка на торса на Едуин се очертаваше. Под колана на черните му боксерки се губеше апетитна V-образна форма. Имаше нужда от силните му ръце, които да я обгръщат здраво, докато я чука безсмислено.
Образът на онази двойка в „Измяна“ се появи в съзнанието и и сърдечният и ритъм се ускори.
Искаше да бъде прецакана, както онзи мъж беше прецакал онази жена. Касия не искаше да бъде нежна или плаха. Не искаше нищо, което да и напомня за Джош или за двамата любовници преди него.
Касия жадуваше за Едуин, и то не само за да задоволи това си желание. Ако някога е имало мъж, който да може да заличи чуждото докосване, то това беше той. Тя не осъзнаваше колко силно се нуждаеше да бъде докосната отново. За да замени спомена за последния мъж, който я беше отнесъл в леглото.
– Какъв е този поглед, Касия?
Тя примигна, разтърсвайки се от собствената си глава.
– А?
Едуин постави ръце до нея, наведе се близо, за да разгледа лицето и.
– Този поглед. Не ми харесва какво казва лицето ти в момента.
– Аз просто… – Майната му. Щеше да го изплаши, ако не можеше да се съвземе. – От известно време не съм била с никого.
Той посегна към венеца на косата и. Някак си не беше паднал, така че той го вдигна.
– Изнервена ли си?
– Не. – Тя поклати глава, надявайки се той да чуе истината в гласа и. – Не съм.
– Добре. – Усмивка се появи на устните му и той и отправи широка усмивка.
Тя се наведе напред, правейки още едно нещо, което искаше да направи от месеци. Облиза тази тръпчинка. После облиза адамовата му ябълка.
– Чукай ме, Едуин.
Той изръмжа, посегна към презрамките на костюма ѝ и ги свали по ръцете, за да разкрие гърдите и. Устата му се спря на едно зърно и го засмука толкова силно, че гърбът и се изви от леглото. Тя се наслаждаваше на влажната топлина на устата му, позволявайки му да я превърне в локва, докато той смучеше по същия начин другата и гърда.
Тези меки устни останаха запечатани върху кожата и, докато той дърпаше тогата ѝ и я сваляше от тялото и заедно с бикините. Едва когато тя беше гола, той се изправи, като направи крачка встрани от леглото, за да може погледът му да проследи кожата и.
Нито един сантиметър не остана незабелязан.
Това беше инспекция, която би накарала Каси да се изнерви. Каси щеше да посегне да покрие гърдите си или да се премести, за да затвори краката си. Но тя вече не беше Каси, така че отказа да си позволи да помръдне, докато той продължаваше с разглеждането.
Едуин се наведе за костюма си на пода, като извади от джоба пакетче фолио. Възбудата му се напъваше в боксерките му.
Касия не можеше да откъсне очи, докато той избутваше черния памук надолу по мускулестите си бедра, като пускаше боксерките на пода.
– Ти си… – Огромен. Тя не можа да се насили да го каже.
Едуин сграбчи вала, помпайки го със свит юмрук, преди да сложи опаковката на презерватива между зъбите си и да я разкъса. Готов, той заби коляно в леглото и се настани в люлката на бедрата и, докато лактите му подпираха главата и.
Носът му проследи линията на нейния, а ръката му стигна между тях, докосвайки напоените и гънки.
– Толкова мокра и готова за мен.
– Едуин, – помоли тя. Беше мокра и готова от часове. Ако той не облекчи тази болка скоро, тя ще изкрещи.
Той позиционира члена си на входа и, натискайки го само с един сантиметър напред. После спря.
Още мъчение.
Тя повдигна бедрата си, търсейки още, но той поклати глава.
– Бавно.
– Силно, – отвърна тя. Това и донесе само още един сантиметър.
– Ще го получиш твърдо. Но първо искам да те почувствам. – Той взе ръцете ѝ и сплете пръстите им, докато продължаваше бавните си, плитки тласъци. Докато накрая се задълбочи, като ги разтърси заедно, точно както беше обещал. Докато тя не беше сигурна къде свършва той и къде започва тя.
– О, Боже. – Никога не се е чувствала толкова пълна. Коренът на члена му се търкаше в клитора и. Тялото и се разтягаше около него, пулсираше и беше готово за освобождаване. – Имам нужда…
– Още. – Той запечата устата си върху нейната, докато се отдръпваше. След това се втурна напред. Силно.
Тя извика в устата му, оставяйки го да погълне стоновете и. Бедрата му работеха като на магия, търкаляха се и се удряха в ритъм, който не приличаше на нищо, което беше усещала досега. Беше като танц, времето беше перфектно.
– Майната ти, стегната си. – Той захапа ухото и, а след това прокара с отворена уста целувки по гърлото и.
Тя обви крак около бедрото му, а ъгълът го изпрати още по-дълбоко.
– Следващия път ще играем. – Той се наведе, а погледът му се впи в нейния, докато висеше над нея. – Но те чувствам толкова шибано добре, че няма да издържа.
Да. Ако беше нещо подобно на това, о, тя щеше да му позволи да играе.
Той се подпря на един лакът, за да може да стигне между тях. Очакваше да си поиграе с клитора и, но пръстите му се притиснаха към корема и, близо, но не достатъчно.
– И следващия път ще опитам сладката ти сърцевина.
– Да. – Тя потрепери. – Още.
Той бутна бедрата си срещу нейните, а ръката му между тях все още не намираше клитора и.
– Готова ли си да свършеш?
Касия успя да кимне трескаво.
Пръстите му се преместиха, спускайки се към набъбналия и клитор. Едно завъртане на средния му пръст и тя беше готова.
Оргазмът на Касия избухна на един дъх и цялото и тяло се разтвори. Пулс след пулс. Зад очите и избухнаха бели петна и тя не просто виждаше звезди.
Едуин донесе цяла проклета галактика.
– Майната му – изсъска той, докато тя се стискаше около него. Бедрата му работеха по-силно. По-бързо. Ръцете му се разтресоха, докато се забиваше в нея, преследвайки собственото му освобождаване. След това той изригна.
Последвалите удари разтърсваха тялото и в продължение на минути. Кръвта забушува в ушите и, докато накрая бясното и сърце се успокои.
Едуин се срина до нея, дъхът му беше пресечен, а сърцето му гърмеше.
– Това беше… проклето.
– Да. – Тя се задъха, отмятайки косата от челото си. Беше без кости. Кожата и беше лепкава от потта. Утре щяха да я болят краката и горещият душ си казваше думата. Но нямаше сили да помръдне.
Едуин се изтласка от леглото и отиде до банята, за да изхвърли презерватива. Светлината се завъртя и той затвори вратата. Докато се върне, тя вече почти беше заспала.
– Ставай, красавице.
– Твърде уморена, – промърмори тя.
Той се ухили и дръпна чаршафа.
– Беше забавно, Касия. Благодаря.
Благодаря? Не беше точно това, което очакваше да чуе, но докато се отпускаше във възглавниците си, беше твърде близо до съня, за да измисли хаплив отговор.
На сутринта щеше да го подразни за това.
Само че когато се събуди на следващия ден, Едуин отдавна го нямаше.

Назад към част 23                                                                             Напред към част 25

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!